Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vypracovala: Monika Arsenjevová Datum:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vypracovala: Monika Arsenjevová Datum:"— Transkript prezentace:

1 Vypracovala: Monika Arsenjevová Datum: 8. 11. 2012
Sociální učení Vypracovala: Monika Arsenjevová Datum:

2 Sociální učení způsob, kterým se jedinec učí přizpůsobovat požadavkům svého společenského prostředí osvojuje si názory, postoje a hodnoty skupin a společnosti, ve které se vyvíjí

3 Učení nápodobou - imitací
týká se vnějších forem vyskytuje se již u zvířat u člověka je to forma sociálního učení, která je nejstarší v historii společnosti i ve vývoji jednotlivce

4 zejména však od raného dětství při osvojování různých způsobů chování ve vztahu k druhým lidem
- řeč, mimika, gestikulace, různé druhy jídla, zboží, ale i sport, práce - nápodobou přejímá i sympatie, antipatie

5 nápodoba je i při vzniku nikotinismu, alkoholismu atd.
děti předškolního věku jsou velmi sugestibilní nápodoba pohybových dovedností vulgarismy – od vrstevníků, rodičů

6 Děti napodobují činnosti,
gesta, postoje, které vidí u dospělého.

7 2. Učení ztotožněním – identifikací
ztotožnění se s určitým modelem ( osoba, ke které mají kladný vztah; osoba, která mu imponuje) týká se vnitřních charakteristik osobnosti (názory, postoje, zásady i celé životní zaměření)

8 3. Učení přímým vedením slovní instrukce
u malých dětí – oblékání, mytí a dále při učení nových pohybových dovedností

9 4. Učení pod vlivem poučování
dítě je schopno chápat náš výklad (vysvětlení) a důvody, proč se má v určitých situacích určitým způsobem chovat poučení – emocionálně přitažlivé využít vlastních zkušeností (aby nedělalo bolest, ale radost)

10 Při poučování působíme na rozumovou stránku,
ale i na city.

11 4. Sociální zpevňování posilování žádoucího chování dítěte výchovnou odměnou tlumení nežádoucího chování výchovným trestem odměny a tresty mají formativní vliv na osobnost

12 Pochvala posiluje žádoucí chování a dítě je
pozitivně motivováno.

13 pochvala působí jako zpevnění, posílení, dítě si tím upevní jednání
sociální odměna – různé formy pochvaly, projevy sympatie, lásky, uznání sociální trest – projev nesouhlasu, zamítnutí, citové zavržení, odepření projevů sympatie a lásky

14 6. Observační učení jedinec se může učit i tehdy, když se
nachází v pozici pozorovatele nějaké akce založeno na pozorování druhých (tzn. modelů) a uplatňuje se zde zástupné zpevňování

15 Pokud je jedinec svědkem toho, že model je za své
chování potrestán, pravděpodobně u sebe toho chování v budoucnu potlačí a naopak bude chtít napodobovat pozitivní chování.

16 7. Anticipační učení jednotlivci i sociální skupiny projevují očekávání, jak se bude jedinec chovat má vliv na utváření sebepojetí, způsobů chování ( pozitivní i negativní vliv ) dítě se postupně s očekáváním identifikuje a nepokouší se o změnu

17 „ Ty se to stejně nikdy nenaučíš, nic nedokážeš
„ Ty se to stejně nikdy nenaučíš, nic nedokážeš.“ Postupně se může dítě s tímto očekáváním ztotožnit.

18 Zdroje a použitá literatura
Vlastní fotografie autorky

19 Matějček, Zdeněk. Sociální psychologie pro 4.ročník
středních pedagogických škol. 1.vyd. Praha: SPN, s. Gillernová, Ilona; Malotínová Miriam. Psychologie pro střední školy. 1. vyd. Praha: SPN, s. Švingalová, Dana. Základy psychlogie. 2.vyd. Liberec: Technická univerzita, s.


Stáhnout ppt "Vypracovala: Monika Arsenjevová Datum:"

Podobné prezentace


Reklamy Google