Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Organizace výroby Organizace a řízení výroby

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Organizace výroby Organizace a řízení výroby"— Transkript prezentace:

1 Organizace výroby Organizace a řízení výroby

2 Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo materiálu: 04_01_32_INOVACE_16

3 Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.
Evidence výroby Předmět: Organizace výroby Ročník: 4. Jméno autora: Ing. Lenka Kandlerová Škola: SPŠ Hranice Anotace: Prezentace seznamuje studenty se systémem evidence výroby a jeho významem pro proces řízení. Klíčová slova: Kvantitativní a kvalitativní hledisko, typy dokladů, faktory ovlivňující systém evidence, průvodka, pracovní lístek, pracovní výkaz. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Lenka Kandlerová Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

4 Evidence výroby Zajišťuje evidenci toků jednotlivých druhů materiálu včetně spotřeby všech výrobních faktorů a plnění výrobních úkolů. Je podkladem pro řízení výroby. Sleduje průběh výroby jednotlivých zakázek v hmotných jednotkách, v pracnosti či hodnotovém vyjádření. Úkolem je sledovat plnění úkolů z hlediska: kvantitativního - množství, kvalitativního - jakosti a nákladů.

5 Typy dokladů V operativní evidenci můžeme najít např.:
pracovní doklady výdejky materiálu výdejky součástí odváděcí doklady součástí odváděcí doklady výrobků výdejku nářadí atd. Mimo výše uvedené doklady, které poskytují informace před započetím práce, vznikají další doklady jako reakce na odchylky, ke kterým při výrobě dochází, např.: odchylka k výdeji materiálu či zmetkové hlášení.

6 Faktory ovlivňující evidence
Na rozhodnutí o vedení konkrétního způsobu evidence výroby mají vliv zejména podmínky výrobního procesu: způsob a charakter výroby, typ výroby, složitost výrobního procesu, počet spolupracujících dílen, množství montážních dílů, průběžná doba výroby, počet pracovníků podílejících se na výrobě, organizační struktura apod.

7 Systém průvodek Průvodka postupně prochází jednotlivými pracovišti, a jsou na ni zachyceny základní údaje: postup zpracování, opracovaný materiál či součástka, délka opracování, evidence vyrobeného množství a zmetků, odpracované hodiny, převzaté výrobky. Použití: v sériové a kusové výrobě s krátkou průběžnou dobou výroby.

8 Systém pracovních dokladů
Doklad slouží jako pracovní příkaz pro konkrétní operaci a také se na něj zaznamenávají údaje o provedených operacích. Pracovní lístky (vzhledem k velkému počtu) nemohou poskytnout přehled o rozpracovanosti, proto je na pracovišti pro každý výrobek k dispozici přehled o operacích, které se mají provádět a současně záznam o příkazech, které byly pro tyto operace vydány. Použití: v kusové výrobě při složitých výrobních operacích s relativně dlouhou průběžnou dobou výroby.

9 Systém výrobních výkazů
Výrobní výkaz je doklad, kterým se zadává výrobní úkol pro konkrétní pracoviště. Je vystaven na určitý den či směnu a zahrnuje celkový výrobní úkol a sleduje jeho plnění. Obsahuje: označení výrobku, plánovanou výrobu v množství, spotřebovaný materiál, odpracované hodiny a prostoje, vyrobené množství převzaté kontrolou a zmetky. Použití: v sériové a hromadné výrobě s krátkou průběžnou dobou výroby.

10 Obsah operativní evidence
Evidence zahrnuje záznamy o: převzetí a spotřebě materiálu, výkonech a využití výrobních zařízení, prostojích, zmetcích a mankách, výkonech pracovníků, čerpání režijních nákladů. plnění plánu výroby, plnění plánu jakosti, rozpracované výrobě atd.

11 Použitá literatura Líbal, V.: Organizace a řízení výroby. Praha: SNTL Tomek, G. – Vávrová, V.: Řízení výroby a nákupu. Praha, Grada Publishing Wöhe, G.: Úvod do podnikového hospodářství. 1. vydání českého překladu. Praha, C.H.Beck 1995.


Stáhnout ppt "Organizace výroby Organizace a řízení výroby"

Podobné prezentace


Reklamy Google