Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomika provozu a podnikání Ekonomika podnikání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomika provozu a podnikání Ekonomika podnikání."— Transkript prezentace:

1 Ekonomika provozu a podnikání Ekonomika podnikání

2 Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0608 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo materiálu: 04_02_32_INOVACE_06

3 Strategie podnikání Předmět: Ekonomika provozu a podnikání Ročník: 4. Jméno autora: Ing. Lenka Kandlerová Škola: SPŠ Hranice Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Lenka Kandlerová Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Anotace : Prezentace seznamuje studenty s pojmy podnikatelský záměr, zakladatelský rozpočet, podnikatelský plán a finanční plán. U každého pojmu je vždy uvedena jeho podstata a obsah. Klíčová slova: Podnikatelský záměr, zakladatelský rozpočet, podnikatelský plán, finanční plán.

4 Podnikatelský záměr Podstata = stanovení podnikatelského strategického záměru. Obsah: a)vymezení předmětu činnosti b)výpočty potřeby finančních prostředků a dalších zdrojů = ZAKLADATELSKÝ ROZPOČET c)zhodnocení předpokladů pro podnikatelskou činnost

5 Zakladatelský rozpočet Podstata = výpočet finančních prostředků potřebných pro zahájení podnikatelské činnosti a zdrojů. Obsah: 1.Výpočet celkového kapitálu a)stanovení měsíčního provozního kapitálu b)stanovení celkového kapitálu c)výpočet zdrojů 2.Roční rozpočet příjmů a nákladů a)stanovení ročních příjmů b)stanovení ročních výdajů 3.Stanovení hospodářského výsledku a čistého zisku

6 Podnikatelský plán Podstata plánu = dokument, který popisuje základní smysl existence firmy, dlouhodobý cíl a cestu k jeho dosažení. Objasňuje podnikatelský záměr ve vztahu ke konkurenci a potřebným finančním prostředkům. Uživatelé plánu a) interní = poskytuje potřebné informace (finanční situace, konkurenceschopnost, krizové situace atd.) vedení firmy, b) externí = banky, investoři, společníci.

7 Obsah podnikatelského plánu 1.Titulní strana 2.Shrnutí 3.Profesní a osobní údaje o vlastnících firmy 4.Popis podniku 5.Popis podnikatelské příležitosti 6.Popis produktu 7.Zajištění vstupů a dodavatelů 8.Postavení firmy na trhu, konkurence, marketing 9.Personální zdroje 10.Finanční plán 11.Rizika projektu 12.Přílohy

8 Obsah finančního plánu 1.Zakladatelský rozpočet, 2.Provozní rozpočet, 3.Investiční rozpočet, 4.Celková náročnost na finanční zdroje, 5.Základní účetní výkazy:  výkaz cash-flow,  výkaz zisků a ztrát,  rozvaha,  analýza bodu zvratu, 6.Soupis vlastních a cizích zdrojů.

9 Použitá literatura Veber, J. – Srpová, J. a kolektiv: Podnikání malé a střední firmy. Praha: Grada Publishing, a.s. 2005. http://www.ide-vse.cz/podnikatelsky-plan.html


Stáhnout ppt "Ekonomika provozu a podnikání Ekonomika podnikání."

Podobné prezentace


Reklamy Google