Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Organizace výroby Organizace a řízení výroby

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Organizace výroby Organizace a řízení výroby"— Transkript prezentace:

1 Organizace výroby Organizace a řízení výroby

2 Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo materiálu: 04_01_32_INOVACE_12

3 Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.
Řízení zásob Předmět: Organizace výroby Ročník: 4. Jméno autora: Ing. Lenka Kandlerová Škola: SPŠ Hranice Anotace: Prezentace seznamuje studenty s podstatou řízení zásob a s faktory, které řízení ovlivňují. Objasňuje pojmy minimalizace nákladů a metody nákupu. Seznamuje studenty s principem nejpoužívanější metody řízení zásob ABC. Klíčová slova: Řízení zásob, faktory ovlivňující zásoby, minimalizace nákladů, jednorázové a opakované objednávání, signální stav, metoda ABC, charakteristika materiálu, odpadové hospodářství. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Lenka Kandlerová Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

4 Podstata řízení zásob Cílem řízení zásob je zajistit takové množství zásob jednotlivých materiálových druhů, aby byla zajištěna plynulá výroba. Řízení zásob ovlivňují faktory: a) vnější: nákupní marketing, doprava, umístění podniku, pružnost dodavatelů atd. b) vnitřní: technická příprava výroby, logistika, charakter výroby, rozsah sortimentu, spotřeba atd. Řízení zásob vychází z informací o: stavu, termínech a výši objednávek a rozsahu skladování.

5 Minimalizace nákladů Hlavní zásadou při řízení zásob je dodržet požadavek minimalizace celkových nákladů: N opatření (N od okamžiku sdělení spotřeby po realizaci objednávky), N skladovací (N na prostory, manipulaci, úroky, ztráty ze skladování), N nedostatku (N vzniklé chybným určením výše a času spotřeby, pokuty, penále, ztráty). Vlastní řízení nákupu a zásob charakterizují systémy řízení, které vycházejí ze stavu zásob, N na skladování, organizačních zásad apod.

6 Systémy řízení Jednorázové objednání – zajištění materiálu pro zakázku, pokud je časově omezena a nejsou problémy se stanovením množství a termínu spotřeby. Opakované objednání – časově neomezená spotřeba: objednání s pevným rytmem (termín je určen pomocí optimálního objednacího množství a celkové roční spotřeby), objednání na základě signálního množství (zajištění objednávky s předstihem), objednání volné (zajištění objednávky nákupem v běžném obchodě).

7 Objednání podle signálního stavu
Zs – signální stav Zp – zásoba pojistná To – termín objednání Td – termín dodání Xo – optimální objednací množství Xo Zs Zp dodací lhůta Zp 1.Td 2.To 2.Td 3.To ČAS ZÁSOBA

8 Metoda ABC Nejčastěji používaná metoda řízení zásob. Základ této metody spočívá v rozdělení materiálových druhů na tři skupiny (může být i více) tak, že: skupina A zahrnuje % druhů materiálu, které představují % celkové hodnoty zásob, skupina B zahrnuje % druhů materiálů, které představují % celkové hodnoty zásob, tato skupina může být ještě dále členěna, skupina C zahrnuje % druhů materiálů, které představují % celkové hodnoty zásob.

9 Charakteristika skupin ABC
Skupina A Skupina B Skupina C roční spotřeba velká plynulá střední nerovnoměrná malá jednorázová povaha spotřeby základní materiál pomocný materiál pomocný materiál předvídání spotřeby propočet podle norem statistickými metodami podle přímých požadavků provádění nákupu podle plánu nákupu podle signálu skladu po obdržení požadavku povaha nákupu nakupované s obtížemi drobné potíže při nákupu Nakupované bez obtíží řízení zásob pravidelné intervaly intervaly dle signálu podle požadavku

10 Hospodaření s odpadem Součástí řízení zásob je také odpadové hospodaření. Odpad vzniká při přeměně materiálu na výrobek, a to jak základního, tak pomocného. Podnik může odpad využít: ve vlastní výrobě, účelným prodejem mimo podnik. Při výběru konkrétní varianty musí podnik zvážit technické možnosti využití odpadu, případně ekonomickou návratnost investice, která by využití odpadu umožnila.

11 Použitá literatura Líbal, V.: Organizace a řízení výroby. Praha: SNTL Tomek, G. – Vávrová, V.: Řízení výroby a nákupu. Praha, Grada Publishing Wöhe, G.: Úvod do podnikového hospodářství. 1. vydání českého překladu. Praha, C.H.Beck 1995.


Stáhnout ppt "Organizace výroby Organizace a řízení výroby"

Podobné prezentace


Reklamy Google