Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2016/2017 část I. - Přihláška na SŠ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2016/2017 část I. - Přihláška na SŠ"— Transkript prezentace:

1 ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2016/2017 část I. - Přihláška na SŠ
část II Přijímací zkoušky část III Zápisový lístek

2 PŘIHLÁŠKA KE STUDIU uchazeč podá přihlášku řediteli SŠ uchazeč může podat maximálně 2 přihlášky (pro 1. kolo přijímacího řízení) termín podání: do 1. března 2017 (platí pouze pro obory bez talentové zkoušky)

3 JAK SE PŘIHLÁSIT NA STŘEDNÍ ŠKOLU ?
1) Kde získat přihlášku (přihlášky) na střední školu? V základní škole nebo na 2) Kdo vyplní přihlášku na SŠ? Přihlášku vyplní uchazeč o studium.

4 JAK SE PŘIHLÁSIT NA STŘEDNÍ ŠKOLU ?
3) Co je nutné vyplnit na přihlášce? - školu, obor vzdělávání, popřípadě zaměření ŠVP - prospěch na ZŠ (stvrdí škola razítkem a podpisem) 4) Co je součástí přihlášky ke vzdělávání ? - vysvědčení z posledních dvou ročníků - lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (pokud SŠ vyžaduje) - dodatečné doklady stanovené ředitelem SŠ - doporučení školského poradenského zařízení (jen žáci se SVP)

5 PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - přijímací zkoušky se skládají ze 2 částí
a) první část – závazná pro všechny školy - je pro všechny školy stejná - jednotné státní testy (ČJ, MAT) b) druhá část - v plně režii střední školy - pohovor s žákem - účast žáka na soutěžích - prospěch žáka na základní škole   - další testy, … (SŠ zveřejní podrobnosti do konce ledna 2017)

6 JEDNOTNÝ STÁTNÍ TEST - je povinný pro studium na střední škole zakončené maturitní zkouškou - jednotný státní test: - z českého jazyka - z matematiky - organizuje MŠMT skrze svou agenturu CERMAT - ředitel SŠ musí dát jednotnému státnímu testu váhu v celkovém řízení minimálně 60 % (v případě sportovních gymnázií nejméně 40 %)

7 TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK
řádné termíny - první řádný termín dubna 2017 - druhý řádný termín -     19. dubna 2017 náhradní termíny první náhradní termín května 2017 druhý náhradní termín -     12. května 2017 tyto termíny se nevztahují na: - obory vzdělávání se závěrečnou zkouškou - obory vzdělání s výučním listem - umělecké školy    (2. a se konají talentové zkoušky) - konzervatoře (15. a  se konají talentové zkoušky)

8 FORMA PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK
- písemné testy jednotné zkoušky obsahují: - uzavřené testové úlohy s nabídkou odpovědi - otevřené testové úlohy bez nabídky odpovědi - široce otevřené úlohy s hodnocením postupu řešení - průběh a délka trvání jednotné zkoušky ve škole - test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut - test z matematiky trvá 70 minut - testování proběhne metodou „tužka – papír“ - uchazeči mohou používat pouze povolené pomůcky stanovené Centrem

9 POZVÁNKA K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE
Pozvánka k přijímací zkoušce obsahuje informace: - o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů - o kritériích přijímacího řízení stanovených ředitelem školy - o místu a čase konání zkoušky ve dvou termínech - o obsahu přijímací zkoušky - o formě přijímací zkoušky - o seznamu povolených pomůcek pro její konání

10 nejpozději 14 dní před termínem
POZVÁNKA K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Pozvánku ke konání jednotné zkoušky zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 14 dní před termínem konání této zkoušky Pozvánka ke konání zkoušky v náhradním termínu se zasílá uchazeči nejpozději 7 dní před konáním zkoušky

11 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Zveřejňování výsledků přijímacího řízení ředitel školy zveřejní výsledky: na veřejně přístupném místě ve škole způsobem umožňujícím dálkový přístup - do 3 pracovních dnů od konání zkoušky ředitel zveřejní - pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení - kritéria přijímacího řízení - pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem - registrační číslo je přiděleno uchazeči ve škole nejpozději v den zkoušky

12 ODVOLACÍ ŘÍZENÍ - nepřijatým uchazečům se oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí písemně - počet volných míst pro odvolacího řízení určí ředitel školy - ředitel SŠ postoupí krajskému úřadu: - odvolání - správní spis - kritéria přijímacího řízení

13 ZÁPISOVÝ LÍSTEK přijatý uchazeč musí na SŠ předložit ZÁPISOVÝ LÍSTEK
předloží jej do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů prázdný tiskopis ZÁPISOVÝ LÍSTEK vydá: základní škola krajský úřad je vydán uchazeči nebo zákonnému zástupci uchazeče je vydán základě ověření jeho totožnosti uchazeč obdrží jen jeden tiskopis

14 ZÁPISOVÝ LÍSTEK - ztráta
v případě ztráty nebo zničení zápisového lístku vydává na základě písemné žádosti orgán, který jej vydal tzv. Náhradní zápisový lístek - součástí žádosti o vydání je čestné prohlášení uchazeče že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve SŠ

15 Z Á P I S O V Ý L Í S T E K vzor

16

17 P Ř I H L Á Š K A vzor

18


Stáhnout ppt "ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2016/2017 část I. - Přihláška na SŠ"

Podobné prezentace


Reklamy Google