Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výchova k občanství Právní základy státu - znaky státu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výchova k občanství Právní základy státu - znaky státu."— Transkript prezentace:

1 Výchova k občanství Právní základy státu - znaky státu

2 Krátká rozcvička na téma stát  Napiš tři neevropské současné státy 1.2.3.  Napiš dva státy z celé historie lidstav, které již dnes neexistují: 12.

3 Stát  Zamysli se a napiš co je podle tebe stát.

4 Co to je stát???  Stát - organizované společenství lidí, žijících trvale na určitém ohraničeném území  Organizace disponující mocí vládnout, soudit a vydávat zákony závazné pro své občany  Stát je vymezen: mocí, lidem a územím  Aby mohl stát existovat, spolupracovat s jinými státy a uzavírat mezinárodní vztahy, musí být ostatními státy uznán jako samostatný subjekt mezinárodního práva  - Aby mohl stát existovat, spolupracovat s jinými státy a uzavírat mezinárodní vztahy, musí být ostatními státy uznán jako samostatný subjekt mezinárodního práva

5 Znaky státu  obyvatelstvo  ohraničené území  státní aparát – soustava orgánů vykonávajících státní moc a správu  právní subjektivita – způsobilost samostatně vystupovat v právních vztazích navenek i uvnitř státu  svrchovanost (státní suverenita) – stát není podřízen žádnému vyššímu orgánu  ozbrojená moc – policie, armáda Každý stát musí mít tyto následující znaky:

6

7 Zadání DU  Vytvořit obrazovou koláž se základními znaky státu viz slide výše  Zaslat na tuto adresu:

8 Formy státu Rozlišení podle výkonu státní moci:  Demokracie – státní moc je vykonávána účastí občanů na správě a řízení státu  Diktatura – státní moc neomezeně vykonává jednotlivec (diktátor) nebo skupina osob (politická strana), občané nemají možnost podílet se na správě a řízení státu Uveď příklad demokracie a diktatury

9 Formy státu - pokračování Rozlišení podle toho, kdo stojí v čele:  teokracie – v čele stojí vládce, který je považován za vykonavatele boží vůle (např. Vatikán)  monarchie – doživotní vláda panovníka (monarcha) – knížectví, království, císařství  konstituční monarchie – moc panovníka omezena ústavou  republika – v čele stojí na určité volební období prezident

10 Rozlišení podle vnitřního uspořádání  Unitární stát – jednotný stát, jediná soustava nejvyšších státních orgánů, jediné občanství, nižší územní celky (jako třeba kraje nemají satus samostatných spolkových zemí)  Federace - jde o složený stát, skládající se ze států - členů federace s různým označením (státy, země, republiky, kantony, provincie). Členové federace mají vlastní zákony, vlastní státní orgány.

11 Federace světa Usa, Rusko, Německo, Argentína, Brazílie, Kanada

12 Unitární státy světa Čína, Francie, Itálie, ČR

13 Domácí úkol  Uveďte tři příklady teokratického státu, monarchie, republiky. Můžeš čerpat z celých dějin lidstva.  Podpis rodičů  Samostatná A4


Stáhnout ppt "Výchova k občanství Právní základy státu - znaky státu."

Podobné prezentace


Reklamy Google