Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OSVČ – zdravotní pojištění 2014 Každý občan ČR a cizinec s přechodným či trvalým pobytem v ČR musí být zdravotně pojištěn Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OSVČ – zdravotní pojištění 2014 Každý občan ČR a cizinec s přechodným či trvalým pobytem v ČR musí být zdravotně pojištěn Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném."— Transkript prezentace:

1 OSVČ – zdravotní pojištění 2014 Každý občan ČR a cizinec s přechodným či trvalým pobytem v ČR musí být zdravotně pojištěn Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

2 Plátci pojistného:  zaměstnanec,  zaměstnavatel,  osoba samostatně výdělečně činná (podnikatel) - OSVČ.  Ještě je tu stát, který platí za státní pojištěnce  a pak jsou tu tzv. „osoby bez zdanitelných příjmů“, které si to musí platit samy

3

4 Kdo je OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná  Osoba mající příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti  Osoby s příjmy z kapitálového majetku (podíly na zisku, …), pronájmu a ostatní příjmy (viz PŘ o Dani z příjmu FO) nepodléhají z těchto příjmů odvodům pojistného.  Jak a z čeho tedy platí zdravotní pojištění? To jsou ty tzv. „osoby bez zdanitelných příjmů“ – viz dále

5  Vyměřovacím základem OSVČ je 50 % z (příjmu z podnikání po odpočtu výdajů) 50 % z (příjmu z podnikání po odpočtu výdajů)  Tyto osoby platí zálohy ve výši 1/12 přiznaného pojistného v předchozím roce. Sazba pojistného činí 13,5 % z vyměřovacího základu

6 Zdravotní pojištění – ze mzdy Vyměřovacím základem je hrubá mzda.  Zaměstnanci strženo z HM 4,5 %  Zaměstnavatel odvede navíc 9 % z HM.  ZP činí celkem (4,5+9) 13,5 %

7  Minimální výše měsíčního pojistného na zdravotní pojištění OSVČ činí 13,5 % z min. vyměřovacího základu 50 % průměrné měsíční mzdy (rok 2016 průměrná měsíční mzda 27 006 Kč) a činí 1.823 Kč měsíčně.  Vztahuje se na podnikatele „na hlavní pracovní poměr“. OSVČ „hlavní činnost“

8 OSVČ – „vedlejší činnost“ Povinnost platit minimální pojistné se netýká podnikatelů „vedlejšáků“:  za které plátcem pojistného byl stát (student, důchodce, žena na mateřské a rodičovské dovolené…),  byl současně zaměstnán  Tyto osoby platí pojistné ve vypočtené výši podle Přehledu, byť doplatek bude 100 Kč  Tyto osoby musí platit měsíční zálohy na pojistné, ale není pro ně stanovena minimální záloha, vypočtená záloha může činit třeba i pět korun.

9 Přehled OSVČ  Přehledy za předchozí rok se podávají do měsíce od podání daňového přiznání (tj. např. do 2. 5. 2016, za nepodání přehledu hrozí pokuta až 50 000 Kč. Ve stejném termínu je splatný i doplatek pojistného.  Za každý den prodlení s placením zálohy či doplatku běží penále 0,1 % z dlužné částky.  Právo předepsat dlužné pojistné se promlčuje za pět let ode dne splatnosti.

10

11 Osoby bez zdanitelných příjmů:  studenti starší 26 let,  ženy v domácnosti (nejsou již na mateřské či rodičovské),  zaměstnanci pracující pouze na DPP,  studenti, kteří po ukončení studia nenastoupí do zaměstnání, nezaevidují se na úřad práce nebo nezačnou podnikat,  nezaměstnaní, kteří nejsou evidováni na úřadu práce,  Osoby s příjmy z kapitálového majetku (podíly na zisku), pronájmu a ostatní příjmy nepodléhají odvodům pojistného

12 Osoba bez zdanitelných příjmů  Přihlášení plátce jako osoby bez zdanitelných příjmů je třeba provést na příslušné zdravotní pojišťovně do 8 dnů.  Osoba je povinna sama platit měsíčně pojistné ve výši 13,5 % z vyměřovacího základu rovnajícího se platné minimální mzdě (r. 2016 9 900 Kč) = 1 337 Kč.  Je splatné nejpozději do 8. dne následujícího měsíce.

13 Státní pojištěnci  Nezaopatřené děti (vč. studentů do 26 let)  Poživatelé důchodů  Ženy na mateřské a rodičovské dovolené  Uchazeči o zaměstnání  Osoby ve vazbě nebo výkonu trestu odnětí svobody  Osoby celodenně, osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku

14 Za státní pojištěnce stát platí:  Stát platí za státní pojištěnce 870 Kč měsíčně  Stát platí za 58 procent obyvatel ČR (přibližně za 6 mil.), kteří čerpají 80 procent zdravotní péče.

15

16 OSVČ – sociální zabezpečení 2016 zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

17 Plátci pojistného:  zaměstnanec,  zaměstnavatel,  osoba samostatně výdělečně činná (podnikatel) - OSVČ.

18 Vyměřovacím základem u zaměstnanců  je hrubá mzda.  Rozhodným obdobím je kalendářní měsíc.  Odměna vyplácená na základě dohody o provedení práce (do 10.000 za měsíc) nezakládá účast na sociálním a zdravotním pojištění, tedy povinnost odvádět pojistné.

19 Kdo je OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná  Osoba mající příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti  Osoby s příjmy z kapitálového majetku (dividendy, podíly na zisku, …), pronájmu a ostatní příjmy – viz PŘ o Dani z příjmu FO) nepodléhají odvodům pojistného

20

21 OSVČ – hlavní činnost  Vyměřovací základ je 50 % zisku, pojistné pak činí 29,2 % z vyměřovacího základu.  Pokud vyměřovací základ je nižší než minimální měsíční vyměřovací základ (podnikatel je např. ve ztrátě) 6752 korun, pak musí platit min. pojistné 1 972 Kč  Musí platit měsíční zálohy ve výši 1/12 přiznaného pojistného

22 OSVČ jako vedlejší činnost je ta osoba, která současně:  vykonávala zaměstnání, nebo  byla invalidní důchodce,  starobní důchodce,  měla nárok na rodičovský příspěvek,  byla studentem.

23 OSVČ – vedlejší činnost  Pokud nedosáhne zisk rozhodné částky, nemusí být pojištěna vůbec. Rozhodná částka je proměnlivá a v roce 2016 činí 64 813 Kč.  Ty OSVČ „na vedlejšák“, které výše uvedený zisk překročí, mají předepsán min. vyměřovací základ (10 % průměrné mzdy). Min. pojistné pak činí 789 Kč.  Současně musí platit zálohy v průběhu roku vypočítané pro vedlejší činnost.

24 Náhrady mzdy/nemocenskou – vyplácí zaměstnavatel 21 dní: výše náhrady mzdy při pracovní neschopnosti: první 3 dny nemoci náhrada mzdy nepřísluší,první 3 dny nemoci náhrada mzdy nepřísluší, od 4. dne nemoci náhrada mzdy přísluší ve výši 60 % průměrného výdělkuod 4. dne nemoci náhrada mzdy přísluší ve výši 60 % průměrného výdělku Náhrady mzdy vyplácí zaměstnavatel prvních 21 kalendářních dní pracovní neschopnostiNáhrady mzdy vyplácí zaměstnavatel prvních 21 kalendářních dní pracovní neschopnosti Nemocenskou vyplácí Správa sociálního zabezpečení od 22. dne nemoci (vč.) a dále, nejdéle jeden rok. Pak je pracovník buď uschopněn nebo odchází do invalidního důchodu.Nemocenskou vyplácí Správa sociálního zabezpečení od 22. dne nemoci (vč.) a dále, nejdéle jeden rok. Pak je pracovník buď uschopněn nebo odchází do invalidního důchodu.

25  Pokud zaměstnanec má několik pracovních poměrů, ze kterých je pojištěn a současně např. ještě podniká, je pojištěn z každého titulu.  Pokud předloží doklad o pracovní neschopnosti u všech činností, náleží mu tedy nemocenská z každé z nich.

26 Přehled o příjmech a výdajích  V průběhu roku platí OSVČ (na hlavní i vedlejší) zálohy ve výši 1/12 pojistného uvedeného v Přehledu.  Na konci roku podávají tzv. Přehled, kde zúčtovávají zálohy s vypočteným ročním pojistným uvedeným v Přehledu.  Termín podání – do konce dubna

27  jeje

28 Pokuty a penále  Právo předepsat dlužné pojistné se promlčuje za deset let ode dne splatnosti.  Pokuta za nepodání přehledu až 10 000 Kč.  Za každý den zpoždění s platbou běží časové penále 0,1 % z dlužné částky.

29 Shrnutí pojistného OSVČ Vyměřovací základ Sazba Min. vyměřovací základ Minimální pojistné (2016) Sociální zabezpečení 50 % (P-V)29,2 % 25 % průměrné mzdy 1.972 Kč Zdravotní pojištění 50 % (P-V)13,5 % 50 % průměrné mzdy 1.823 Kč


Stáhnout ppt "OSVČ – zdravotní pojištění 2014 Každý občan ČR a cizinec s přechodným či trvalým pobytem v ČR musí být zdravotně pojištěn Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném."

Podobné prezentace


Reklamy Google