Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Jiřina Homolová Název DUM: VY_32_Inovace_ Základní větné členy Název sady: Český jazyk 6. ročník.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Jiřina Homolová Název DUM: VY_32_Inovace_ Základní větné členy Název sady: Český jazyk 6. ročník."— Transkript prezentace:

1 Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Jiřina Homolová Název DUM: VY_32_Inovace_12.2.19 Základní větné členy Název sady: Český jazyk 6. ročník Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3577 Anotace:. Materiál je určen žákům 6. ročníku. Podává základní poučení o druzích podmětu a přísudku. Jsou v něm zařazena cvičení k upevnění učiva. Obsahuje animace.

2 Základní větné členy  Druhy podmětu  Druhy přísudku

3 Kdejakej generál, kdejakej kaprál s flintama lidi by do pole hnal, do pole hnal proti sobě… Komu jsou metály platný v hrobě?  Odkud asi text pochází?  Kolik je v něm větných celků?  Proč jsou v něm nespisovné výrazy?  Vyhledej základní skladební dvojice, podměty označ červeně, přísudky modře Opakujeme: 2 z folkové písně (skupina Hop Trop) připomíná píseň lidovou

4 Kdejakej generál, kdejakej kaprál s flintama lidi by do pole hnal, do pole hnal proti sobě… Komu jsou metály platný v hrobě?  Jakým větným celkem je první věta?  Jakým větným celkem je druhá věta?  Jaký podmět je v první větě?  Jaký přísudek je v první větě?  Jaký přísudek je v druhé větě? Řešení: jmenný se sponou slovesný několikanásobný věta jednoduchá souvětí

5 Podmět a přísudek ve větě tvoří základní skladební dvojici. V souvětí je tolik vět, kolik je v něm základních skladebních dvojic. Sotva se narodíš, už si verbíř píše, že nejsi ze zámku, ale z chýše.  Kolik vět je v souvětí? Označ základní skladební dvojice.  Jak se graficky zapíše uvedené souvětí, aby tvořilo sloku básně (text písně) ?

6  V souvětí jsou 3 věty  Sotva se (ty) narodíš, už si verbíř píše, že (ty) nejsi ze zámku, ale z chýše. nebo  Sotva se narodíš, už si verbíř píše, že nejsi ze zámku, ale z chýše. Řešení:

7 Podmět vyjadřuje, o kom nebo o čem vypovídá přísudek. Ptáme se na něj otázkou 1. pádu KDO? CO? a PŘÍSUDKEM 1. Podmět vyjádřený vyjadřuje ve větě původce děje nebo nositele děje Př.: Maliny na mýtině se červenaly. 2. Podmět nevyjádřený a) je znám z předcházejícího textu Př.: Maliny na mýtině se červenaly. Lákaly k utržení. b) je zřejmý z určitého tvaru slovesa Př.: Zavolej mi. c) je všeobecný Př.: V obci vyhlásili poplach. Druhy podmětu:

8 Přísudek vyjadřuje, co se vypovídá o podmětu, co nositel nebo původce dělá, co se s ním děje. 1. Přísudek slovesný - základem mohou být a) slovesné tvary jednoduché Př.: Na stromě visí poslední jablko. b) slovesné tvary složené Př.: Přijel jsi vlakem? 2. Přísudek jmenný se sponou – základem je spona a jmenná část a) spona + podstatné jméno Př.: Tatínek je lékařem. b) spona + přídavné jméno Př.: Obloha je úplně zatažená. Druhy přísudku: Sponová slovesa: BÝT, BÝVAT, STÁT SE, STÁVAT SE

9  Kdy přijdeš domů?  Současným americkým prezidentem je Barack Obama.  Rostliny „vydechují“ kyslík.  Doporučili bychom dětem, aby se podívaly na dokument o přírodě, který dávají dnes v televizi.  „Já jsem malej, ale šikovnej!“ Najdi v následujících větách podměty a přísudky a urči jejich druhy:

10  Kdy přijdeš domů?  Podmět: nevyjádřený (TY)  Přísudek: slovesný (PŘIJDEŠ)  Současným americkým prezidentem je Barack Obama.  Podmět: vyjádřený (BARACK OBAMA)  Přísudek: jmenný se sponou (JE PREZIDENTEM)  Rostliny „vydechují“ kyslík.  Podmět: vyjádřený (ROSTLINY)  Přísudek: slovesný („VYDECHUJÍ“)  Dnes dávají v televizi zajímavý dokument.  Podmět: nevyjádřený všeobecný (ONI)  Přísudek: slovesný (DÁVAJÍ)  „Já jsem malej, ale šikovnej!“  Podmět: vyjádřený (JÁ)  Přísudek: jmenný se sponou několikanásobný (JSEM MALEJ, ŠIKOVNEJ) Řešení:

11  HOLÉ Např.: Pavel mlčí.  ROZVITÉ Např.: Náš Pavel stále mlčí.  NĚKOLIKANÁSOBNÉ Např.: Pavel a Jitka mlčí a mlčí. PODMĚT I PŘÍSUDEK mohou být

12  V zoologické zahradě si děti prohlédly kočkovité šelmy a opice.  Do kina přišly děti z mateřské školy a jejich učitelky.  Problém, jehož řešení stále odkládáte, je závažný.  Na stěně visí malý obrázek, který jsme dostali od babičky.  Kdo rozbil to okno? Najděte a určete holé, rozvité a několikanásobné podměty a přísudky:

13 Řešení: V zoologické zahradě si děti prohlédly kočkovité šelmy a opice. Podmět holý Přísudek rozvitý (v zoologické zahradě, šelmy a opice…) Do kina přišly děti z mateřské školy a jejich učitelky. Podmět rozvitý několikanásobný (z mateřské školy, jejich) Přísudek rozvitý (do kina) Problém, jehož řešení stále odkládáte, je závažný. 1. věta - podmět holý, přísudek holý (jmenný se sponou) 2. věta vložená – podmět nevyjádřený (vy), přísudek rozvitý (stále…) Na stěně visí malý obrázek. Podmět rozvitý (malý) Přísudek rozvitý (na stěně) Kdo rozbil to okno? Podmět holý Přísudek rozvitý (to, okno)

14  KRAUSOVÁ, Zdeňka; TERŠOVÁ, Renata. Český jazyk 6. Plzeň: Fraus, 2003, ISBN 80-7238-206-3  www.office.microsoft.com  Obrázky z galerie Klipart Zdroje:


Stáhnout ppt "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Jiřina Homolová Název DUM: VY_32_Inovace_ Základní větné členy Název sady: Český jazyk 6. ročník."

Podobné prezentace


Reklamy Google