Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekty vytvářející příjmy dle článku 55 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 Praktické zkušenosti ŘSD ČR při přípravě projektů Ing. Tomáš Brázdil.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekty vytvářející příjmy dle článku 55 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 Praktické zkušenosti ŘSD ČR při přípravě projektů Ing. Tomáš Brázdil."— Transkript prezentace:

1 Projekty vytvářející příjmy dle článku 55 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 Praktické zkušenosti ŘSD ČR při přípravě projektů Ing. Tomáš Brázdil

2 www.rsd.cz Ředitelství silnic a dálnic ČR státní příspěvková organizace zřízená MD ČR základní předmět činnosti ŘSD ČR výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy zabezpečení výstavby a modernizace dálnic a silnic I. třídy zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy zdroje pro financování činnosti ŘSD ČR - SFDI, státní rozpočet, úvěry EIB, fondy EU

3 www.rsd.cz Operační program Doprava 2007-2013 Prioritní osa 2 – Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T příspěvek EU: 1 607 696 540 EUR Prioritní osa 4 – Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T příspěvek EU: 1 051 016 928 EUR

4 www.rsd.cz Stanovení míry podpory pro vybrané dopravní projekty Průvodce analýzou nákladů a přínosů investičních projektů(Guide to cost-benefit analysis of investment projects), Evropská komise 2002 Pracovní dokument 4 – Metodické pokyny pro provedení analýzy nákladů a přínosů, Evropská komise srpen 2006 Studie ke stanovení míry podpory z fondů EU u projektů OPD vytvářejících příjmy

5 www.rsd.cz

6

7

8

9 Stanovení míry podpory – dopady na ŘSD ČR snižování míry podpory Společenství, zejména u projektů TEN-T větší nároky na zajištění spolufinancování z národních zdrojů větší rozestavěnost za účelem dočerpání alokace pro jednotlivé prioritní osy

10 www.rsd.cz Stanovení míry podpory – rizika nulová tolerance při změně vstupních parametrů (náklady, dopravní intenzity, sazby a rozsah zpoplatnění) minimální doba pro potvrzení modelových výpočtů ve vztahu k případné úpravě alokace na konkrétní projekt dostavba sítě TEN-T s relativně nízkou podporou Společenství

11 www.rsd.cz Stanovení míry podpory – rozpory a paradoxy čím ekonomicky efektivnější projekt tím nižší podpora snaha o urychlené dobudovaní transevropské silniční sítě při současném snižování finanční podpory na její dostavbu uplatnění zásady znečišťovatel platí a její současná penalizace formou snížení podpory

12 www.rsd.cz Stanovení míry podpory – možná řešení zohlednění specifik u silničních projektů budovaných „klasickým“ způsobem v případě zpětného použití výnosů ze zpoplatnění formou mýta do údržby případně výstavby dotčené sítě

13 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Projekty vytvářející příjmy dle článku 55 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 Praktické zkušenosti ŘSD ČR při přípravě projektů Ing. Tomáš Brázdil."

Podobné prezentace


Reklamy Google