Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

REFORMA ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ Plán činnosti ministerstva zdravotnictví Praha, 27. 2. 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "REFORMA ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ Plán činnosti ministerstva zdravotnictví Praha, 27. 2. 2007."— Transkript prezentace:

1 REFORMA ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ Plán činnosti ministerstva zdravotnictví Praha, 27. 2. 2007

2 STABILIZACE A REFORMA ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ Cíl Nutné kroky Horizont Stabilizační fáze 2006 - 2007 Reformní opatření I 2007 - 2009 Reformní opatření II - 2010 a dále Návrat ke standardním vztahům a komunikaci Zlepšení výkonu státní správy Snížení nejistoty Zajištění dostupnosti zdravotní péče Zajištění zdrojů pro zdravotnictví ze strukturálních fondů EU Reforma institucí - zvýšení efektivity dnešního systému Úhrada léků podle jejich přínosu Zvýšení zodpovědnosti zdravotních pojišťoven Modernizace sítě zdravotnických zařízení Posílení volby a odpovědnosti občanů Reforma financování – zajištění dlouhodobé udržitelnosti solidárního systému Změny v odvodech na veřejné zdravotní pojištění Možnost zdravotního spoření Možnost volby rozsahu pojištění Změna financování zdravotně sociální oblasti

3 Veřejné zdravotní pojištění Transparentní a efektivní úhrada léků Zamezení plýtvání a zneužívání zdravotních služeb Jasná pravidla pro veřejné zdravotní pojištění Zavedení efektivního dohledu Novela zákona 48/1997 Sb. do 1.1. 2008 Naplnění požadavků „transparenční“ direktivy a výnosu Ústavního soudu Zvýšení efektivity lékové politiky Novela zákona 48/1997 Sb. v průběhu roku 2007 Zavedení regulačních poplatků První kroky směrem k nakupování zdravotní péče Novela zákona 48/1997 Sb. v průběhu roku 2008 Upřesnění rozsahu péče kryté z veřejného zdravotního pojištění včetně časové a geografické dostupnosti Efektivní pravidla pro vztahy mezi poskytovateli a zdravotními pojišťovnami Nový zákon o dohledu nad veřejným zdravotním pojištěním Ustavení nezávislého regulátora a jasných pravidel Dohled nad finančním zdravím pojišťoven a dostupností péče Zlepšení odpověd- nosti a řízení pojišťoven Jednotný zákon o zdravotních pojišťovnách Transformace na akciové společnosti za účelem zlepšení transparentnosti a řízení

4 Poskytování zdravotní péče Vymezení podmínek přístupu na trh zdravotních služeb Práva a povinnosti pacientů, definice zdravotních služeb a péče Sjednocení činnosti záchranné služby a řešení jejího financování, Změna financování a kompetencí ve vzdělávání Nový zákon o zdravotnickém zařízení (ZZ) Podmínky pro provoz ZZ bez ohledu na právní formu či vlastníka (registrace), dozor a sankce při porušování Nově úprava svobodného výkonu povolání Akreditace ZZ – podpora bezpečnosti pro pacienta Zákon o zdravotních službách jako náhrada zastaralého zákona č.20/1966 Sb., definice pojmů, druhy služeb Práva a povinnosti pacientů i zdravotníků, stížnosti Zdravotnická dokumentace, registry … Zákon o zdravotnické záchranné službě (ZZS) Zásadní změna ve způsobu financování Systém předání pacienta mezi ZZS a lůžkovým ZZ Princip pohotovostních ambulancí u stanovišť ZZS Změna financování letecké záchranné služby Komplexní novely zákonů č.95 a 96/2004 Sb. Změna financování – systém „finance za školencem“ Významné zapojení univerzit (transformace IPVZ a NCO) Stanovení jasných kompetencí státu v celém procesu Revize kompetencí nelékařů ve smyslu jejich posílení

5 Ochrana a podpora veřejného zdraví Sladění s legislativou EU Novelizace zákona o ochraně veřejného zdraví, zejména: a) stravovací služby - vypuštění ustanovení, která jsou s nařízeními ES v rozporu nebo duplicitní b) úprava řízení ochrany vod ke koupání v přírodě c) odstranění některých odchylek od správního řádu d) vymezení skutkových podstat správních deliktů e) zeefektivnění fungování hygienické služby – transformace krajských zdravotních ústavů Novelizace zákona o biocidech, Transformace Konsensus u zákona o ochraně před škodlivými účinky...., zákon č. 379/2005

6 Přímo řízené organizace / fiskální politika Transformace fakultních nemocnic na Univerzitní nemocnice Speciální zákon s účinností od 1.1.2009 Non-profitní organizace ve spoluvlastnictví státu, municipalit a univerzit Vymezení role a zodpovědnosti při řízení poskytování zdravotních služeb, při vzdělávání a ve výzkumné činnosti Transparentnost financování (zdrav.služby, vzdělávání, výzkumné granty) Taxativní výčet nemocnic Stanovení prioritních národních programů Zpřehlednění a větší transparentnost dotačních titulů Stanovení státních priorit a dodržování pravidel ekonomické racionality pro investiční dotační politiku Využití možností strukturálních fondů EU Zohlednění státní fiskální politiky Strategické plány rozvoje zdravotnického zařízení Důraz na ekonomické zdraví a finanční stabilitu Efektivní řízení investic Posílení procesů řízení kvality a bezpečnosti Osobní a hmotná motivace i zodpovědnost managementu Efektivní řízení organizací v působnosti Ministerstva zdravotnictví Transparentní rozpočtová politika


Stáhnout ppt "REFORMA ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ Plán činnosti ministerstva zdravotnictví Praha, 27. 2. 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google