Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní informace OSN je mezinárodní organizace, jejímiž členy jsou téměř všechny státy světa. V současné době má 193 členů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní informace OSN je mezinárodní organizace, jejímiž členy jsou téměř všechny státy světa. V současné době má 193 členů."— Transkript prezentace:

1

2 Základní informace OSN je mezinárodní organizace, jejímiž členy jsou téměř všechny státy světa. V současné době má 193 členů.

3 Vznik OSN OSN byla založena 24. října 1945 v San Franciscu (USA) na základě přijetí Charty OSN padesáti státy včetně tehdejšího Československa. OSN nahradila Společnost národů, která jako garant kolektivní bezpečnosti a mírového řešení konfliktů neobstála. (Společnost národů byla mezinárodní organizace založená po skončení první světové války na základě výsledků pařížské mírové konference.) Cílem OSN je zachování mezinárodního míru, bezpečnosti a zajištění mezinárodní spolupráce. Charta Spojených národů, zakládající statut (dokument) OSN, byla přijata 26. června 1945 na mezinárodní Konferenci Spojených národů o mezinárodním uspořádání v San Francisku padesáti zakládajícími státy.

4 Členství v OSN Členství v OSN je založeno na principu suverénní rovnosti, státy mají svá zastoupení, tzv. stálé mise, zejména v hlavním sídle OSN New Yorku, ale také např. v Ženevě nebo ve Vídni. Každý členský stát má své zástupce ve Valném shromáždění a disponuje jedním stejně platným hlasem. budova OSN v New Yorkubudova OSN ve Vídni Palác národů v Ženevě

5 Valné shromáždění Valné shromáždění je nejvyšší orgán OSN. Jsou v něm zastoupeny všechny členské státy. První Valné shromáždění OSN se konalo 10. ledna 1946 v Londýně. Valné shromáždění projednává všechny otázky, které jsou spojené s Chartou OSN, zprávy dalších hlavních orgánů a volí jejich členy. Zasedání Valného shromáždění začíná každoročně v září. Předsednictví každý rok rotuje mezi 5 geografickými regiony: Afrika, Asie, Východní Evropa, Latinská Amerika a Karibik, Západní Evropa a jiní. Roku 2003 hostila Praha 57. zasedání Valného shromáždění, kterému předsedal tehdejší předseda Valného shromáždění OSN Jan Kavan.

6 Zasedání Valného shromáždění Papež František na zasedání VS OSN 25.9. 2015

7 Rada bezpečnosti OSN Výkonným orgánem je Rada bezpečnosti OSN, jíž přísluší základní odpovědnost za udržení mezinárodního míru a bezpečnosti a jejíž rezoluce jsou právně závazné. Rada bezpečnosti (RB) má 15 členů : Charta OSN určuje 5 z nich jako stálé Valné shromáždění volí 10 dalších za členy nestálé na dvouleté období. Čína,Francie,Rusko, USA,Velká Británie 10 nestálých členů (v závorce rok ukončení mandátu): Angola (2016), Čad (2015), Chile (2015), Jordánsko (2015), Litva (2015), Malajsie (2016), Nigérie (2015), Nový Zéland (2016), Španělsko (2016), Venezuela (2016). Česká republika byla členem Rady bezpečnosti naposledy v letech 1994 – 1995.

8 Další hlavní orgány OSN Dalšími hlavními orgány OSN jsou: Ekonomická a sociální rada OSN Mezinárodní soudní dvůr Poručenská rada OSN Sekretariát OSN V čele Sekretariátu OSN stojí generální tajemník OSN. (tvoří jej 7500 zaměstnanců; mají kanceláře v desítkách států světa) Je jmenován na pětileté období Valným shromážděním na návrh Rady bezpečnosti. 8. generálním tajemníkem je od 1. ledna 2007 jihokorejský diplomat Pan Ki-mun. Byl zvolen i na druhé funkční období. úřední jazyky OSN : angličtina, arabština, čínština, francouzština, ruština, španělština

9 Mezinárodní soudní dvůr Je to hlavní soudní orgán Organizace spojených národů. Byl zřízen roku 1945 na základě Charty OSN. Hlavním úkolem soudu je řešit spory mezi státy a podávat posudky o právních otázkách na žádost oprávněných orgánů. Sídlí v nizozemském Haagu v Paláci míru. Má 15 členů volených Valným shromážděním a Radou bezpečnosti.

10 Cíle OSN do roku 2015 1. snížit chudobu a sociální vyloučení 2. dosáhnout univerzálního primárního vzdělávání 3. prosazovat rovnost mužů a žen a poskytovat ženám více možností prosadit se ve společnosti 4. snížit dětskou úmrtnost 5. zlepšit zdraví matek 6. boj s HIV/AIDS, malárií a dalšími nemocemi 7. zajistit environmentální udržitelnost 8. vybudovat globální partnerství pro rozvoj 9. udržovat mezinárodní mír a bezpečnost Pozn.: environmentální = týkající se životního prostředí

11 Odborné organizace OSN OSN má řadu odborných organizací. Mezi nejznámější patří např.: Organizace OSN pro vzdělávání, vědu a kulturu Organizace pro výživu a zemědělství UNESCOFAO Světová meteorologická organizace WMO Světová zdravotnická organizace WHO Mezinárodní měnový fond MMF Dětský fond OSN UNICEF


Stáhnout ppt "Základní informace OSN je mezinárodní organizace, jejímiž členy jsou téměř všechny státy světa. V současné době má 193 členů."

Podobné prezentace


Reklamy Google