Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Organizace spojených národů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Organizace spojených národů"— Transkript prezentace:

1 Organizace spojených národů
United Nations Organization (UNO)

2 Historie Založena 26. června 1945 v San Franciscu (USA) na základě přijetí Charty OSN 50 státy Předchůdkyní OSN byla Společnost národů, skončila poté, co se jí nepodařilo zabránit vypuknutí druhé světové války. Organizace spojených národů oficiálně vznikla 24. října 1945, kdy byla Charta ratifikována Čínou, Francií, Sovětským svazem, USA, Velkou Británií a většinou ostatních signatářských zemí OSN První Valné shromáždění OSN se konalo 10. ledna 1946 v Londýně.

3 Cíle OSN udržovat mezinárodní mír a bezpečnost
rozvíjet mezi národy přátelské vztahy spolupracovat při řešení mezinárodních ekonomických, sociálních, kulturních a humanitárních otázek a podpoře základních lidských práv a svobod Boj s HIV, AIDS, Malárií

4 Organizační struktura
Valné shromáždění : Tvoří ho zástupci všech členských států, z nichž každý má jeden hlas. K přijetí rozhodnutí o důležitých záležitostech je nutná dvoutřetinová většina hlasů. Rada bezpečnosti : 15 členů, z toho pět stálých – jsou to Čína, Francie, Rusko, USA a Velká Británie – a 10 nestálých, které Valné shromáždění volí na dvouleté období. Má hlavní zodpovědnost za udržování mezinárodního míru a bezpečnosti Ekonomická a sociální rada : jako hlavní orgán pro koordinaci hospodářské a sociální činnosti. 54 členů, volených na tříleté období Valným shromážděním

5 Soudní dvůr Sídlo v nizozemském Haagu
Je základním soudním orgánem OSN. Řeší spory mezi členskými státy a předává OSN a jejím specializovaným organizacím odborné posudky Soudních procesů se mohou účastnit a své spory mohou soudu předkládat pouze státy. Soud tvoří 15 soudců, voleni na 9 let

6 Sekretariát OSN Tvoří ho tým tzv. mezinárodních úředníků
řízení a správa mírových operací zprostředkovatelská činnost v mezinárodních sporech zkoumá ekonomické a společenské trendy vypracovává zprávy o lidských právech a trvale udržitelném rozvoji.

7 Generální tajemník Je tváří OSN a symbolem jejích ideálů
Vystupuje jako mluvčí všech obyvatel světa, zejména těch chudých Každoročně vypracovává zprávu o práci organizace Správa majetku OSN a právo zúčastnit se jednání všech orgánů OSN.

8 Charta OSN Charta Spojených národů je ustavující dokument světové organizace, který stanovuje práva a povinnosti členských států a stanoví orgány a postupy fungování OSN. ÚRYVEK : „My, lid Spojených Národů, jsouce odhodláni uchránit budoucí pokolení od metly války, která dvakrát za našeho života přinesla lidstvu nevýslovné strasti, odhodláni deklarovat znovu svou víru v základní lidská práva, v důstojnost a hodnotu lidské osobnosti, v rovná práva mužů i žen a národů velkých i malých…“

9 Členské státy OSN

10 Výsledky OSN Byly uskutečněny četné mírové operace, díky kterým byly pozastaveny, nebo zcela urovnány mnohé mezinárodní i vnitřní konflikty. Pomohla k vzniku nových samostatných států Úspěchy v ochraně lidských práv a svobod Původní představu, podle níž měla být OSN účinným nástrojem mezinárodní bezpečnosti se nepodařilo zcela naplnit


Stáhnout ppt "Organizace spojených národů"

Podobné prezentace


Reklamy Google