Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Severoatlantická aliance Evropská unie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Severoatlantická aliance Evropská unie"— Transkript prezentace:

1 Severoatlantická aliance Evropská unie
Organizace spojených národů

2 Evropská unie

3 Cílem EU je Evropa: s výrazným hospodářským růstem konkurenceschopnou sociální ekonomikou zlepšující se kvalitou životního prostředí Mezi základní principy Evropské unie patří přenesení některých pravomocí národních států na evropská společenství. EU má však pouze pravomoci, které jí byly svěřeny jednotlivými členskými státy

4 Počet členských států: 27
Vznik: roku 1992 na základě Maastrichtské smlouvy, která navazovala na předchozí evropské integrační aktivity, sahající do 50. let 20. století Počet členských států: 27 celkem 23 Úřední jazyky: angličtina, bulharština, čeština, dánština, estonština, finština, francouzština, irština, italština, litevština, lotyština, maďarština, maltština, němčina, nizozemština, polština, portugalština, rumunština, řečtina, slovenština, slovinština, španělština, švédština

5 km² Rozloha: 496 miliónů Obyvatelstvo: Hymna: Óda na radost Jednotná v rozmanitosti Motto:

6 Frank-Walter Steinmeier
EVROPSKÉ INSTITUCE Evropská rada: Brusel (Generální sekretariát) sídlo Frank-Walter Steinmeier předseda Evropská komise: sídlo Brusel Evropský parlament Brusel a Štrasburk sídlo (plenární zasedání) Brusel (výbory) Lucemburk (Generální sekretariát)

7 Severoatlantická aliance

8 podpisem tzv. Washingtonské smlouvy
Oficiální název: North Atlantic Treaty Organisation NATO Zkratka : mezinárodní vojenská organizace 4. dubna 1949 podpisem tzv. Washingtonské smlouvy která zakotvila vznik bezpečnostní organizace západních demokracií jako odpověď na poválečnou situaci v Evropě Založení: Naše začlenění : 12.března 1999 Sídlo: Brusel

9 Vstup členských států :
Duben 1949: USA ,Kanada, Spojené království, Francie, Portugalsko, Belgie, Lucembursko, Nizozemsko, Dánsko, Norsko, Itálie, Island 1952 Řecko a Turecko 1955 Německá spolková republika 1982 Španělsko 1999 Polsko, Maďarsko a Česko Litva, Lotyšsko, Estonsko, Rumunsko, Bulharsko, Slovinsko a Slovensko 2004

10 vytvoření spravedlivého a trvalého mírového pořádku v Evropě
Základním posláním: ochrana svobody a bezpečnosti všech jeho členů politickými i vojenskými prostředky v souladu se zásadami Charty OSN Od samého počátku své existence pracuje Aliance pro vytvoření spravedlivého a trvalého mírového pořádku v Evropě založeného na společných hodnotách demokracie, lidských práv a právního státu

11 Organizace spojených národů

12 24.září 2007 v San Franciscu (USA)
Založení: 24.září v San Franciscu (USA) na základě přijetí Charty OSN Počet členských států: 192 Úřední jazyky: angličtina, arabština, čínština, francouzština, ruština, španělština Generální tajemník: Pan Ki-mun (od roku 2007) New York (USA) Sídlo:

13 Cíle: zachování mezinárodního míru a bezpečnosti
zajištění mezinárodní spolupráce Rozvojové cíle tisíciletí: 8 cílů, které slíbilo pokusit se splnit všech 192 členů OSN do roku 2015 1)Snížení počtu chudých a hladovějících na polovinu 2)Odstranění negramotnosti, aby všechny děti světa (chlapci i dívky) mohly dosáhnout plného základního vzdělání. 3)Odstranění nerovnosti žen a mužů ve všech úrovních vzdělání. 4)Snížení úmrtnosti dětí o 2/3 do věku 5 let 5)Snížení úmrtnosti rodiček o ¾ 6)Snížení procenta nakažlivosti nemocí HIV (AIDS), malárie a dalších závažných chorob 7)Zabránění úbytku přírodních zdrojů, snížit o 1/2 počet lidí, kteří nemají přístup k pitné vodě, do roku 2020 zlepšení životních podmínek alespoň pro 100 milionů lidí žijících na chudinských předměstích (slumech) světových velkoměst 8)Rozvinutí světového nediskriminačního obchodního systému, odstranění kvót a cel, podpořit malé a ostrovní země, oddlužování chudých zemí, zlepšit dostupnost léků v rozvojových zemích

14 Základní principy Členství v OSN je založeno na principu
suverénní rovnosti, státy mají svá zastoupení, tzv. stálé mise, zejména v hlavním sídle OSN New Yorku, ale také např. v Ženevě nebo ve Vídni. Každý členský stát má své zástupce ve Valném shromáždění a disponuje jedním stejně platným hlasem.

15 Hlavní orgány : Rada bezpečnosti: Ekonomická a sociální rada OSN:
výkonný orgán odpovědnost za udržení mezinárodního míru a bezpečnosti a jejíž rezoluce jsou právně závazné Ekonomická a sociální rada OSN: koordinace hospodářské a sociální činnosti OSN Poručenská rada: dnes nepracuje Její rolí bylo zabezpečit přechod závislých a nesamostatných území k samostatnosti.

16 Mezinárodní soudní dvůr:
hlavní soudní orgán Byl zřízen roku 1945 na základě Charty OSN jako nástupce Stálého dvora mezinárodní spravedlnosti. Sídlí v nizozemském Haagu v Paláci míru Sekretariát poskytuje podporu ostatním orgánům OSN a spravuje programy v čele stojí generální tajemník OSN


Stáhnout ppt "Severoatlantická aliance Evropská unie"

Podobné prezentace


Reklamy Google