Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá."— Transkript prezentace:

1 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o., Jeronýmova 28/22, České Budějovice Kód materiáluKlíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název materiáluDUM č. 6 Mezinárodní vztahy AutorDoc. Miroslav Sapík Tematická oblastZáklady společenských věd - politologie AnotaceDUM je určen pro výklad učiva pro předmět Základy společenských věd -oblast politologie – mezinárodní vztahy. DUM je určen pro výuku a seznámení se s předmětem mezinárodních vztahů a jejich funkčnosti. DUM se zaměřuje i na stručný výklad k mezinárodním organizacím v současném mezinárodním prostoru. Ročník2. ročník nástavbového studia obor Podnikání, 4. ročník Obchodní akademie a Ekonomického lycea, dále pak pro3. ročník učebního oboru Kadeřník, kadeřnice. Datum tvorbyříjen – listopad 2013 Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

2 DUM č.6

3  Mezinárodní vztahy představují vědeckou disciplínu, která se zabývá otázkou mezinárodní integrace (v oblasti ekonomické, právní, bezpečnostní a politické).  Integrace představuje proces sjednocování jak po stránce bezpečnostní, geografické, hospodářské, tak i politické.  Historie mezinárodních vztahů začíná na konci 19. století prostřednictvím prvních smluv o spolupráci v oblasti politické, hospodářské a právní.

4 Mezinárodní vztahy rozdělujeme na dvě základní části:  Mezinárodní smlouvy a dohody;  Mezinárodní organizace.

5  Mezistátní dohody a smlouvy:  - upravují vztahy mezi státy a vytvářejí základ pro mezinárodní spolupráci,  - obsahují přesné formulace,  - můžou být bilaterální (mezi dvěma státy),  - nebo multilaterální – tj. mezi více než dvěma státy.

6 Mezinárodní organizace  je považována za vyšší formu vzájemné spolupráce mezi státy,  státy mezi sebou spolupracují trvale a forma jejich spolupráce se neustále rozvíjí podle potřeb a vzájemného partnerství v organizaci.  Mezinárodní organizace dělíme na:  regionální a globální  Podle specifického zájmu můžeme mezinárodní organizace dělit na: hospodářské, politické, odborné aj.

7  Každá mezinárodní dohoda, smlouva nebo vznik mezinárodní organizace musejí být ratifikovány, tj., že obsah dohody, smlouvy a vymezená činnost organizace vyhovují všem účastníkům.  Ratifikace je schválení, potvrzení, jednoznačný souhlas s navrženou dohodou, smlouvou apod.  Podstatou činnosti mezinárodní organizace je vzájemná kooperace mezi jednotlivými subjekty.  Kooperace je spolupráce všech zapojených účastníků, dohody, smlouvy nebo i organizace.

8  K mezinárodním institucím, organizacím patří:  Organizace spojených národů (OSN), Světová banka, Mezinárodní měnový fond (IMF), Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO), Dětský fond (UNICEF), Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR), Organizace spojených národů pro výživu a rozvoj (FAO), Světová zdravotnická organizace (WHO), Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA).

9  Vojensko – bezpečnostní mezinárodní organizace:  Severoatlantická aliance (NATO), Partnerství pro mír, mezinárodní kriminální policie (INTERPOL).  V evropském prostoru je hlavní mezinárodní organizací Evropská unie (EU).

10  Organizace spojených národů:  http://tema.novinky.cz/osn, dne 2.11.2013 http://tema.novinky.cz/osn

11  OSN – Organizace spojených národů (United Nations - UN).  Je mezinárodní instituce, která zabezpečuje udržení celosvětového míru a vzájemné vztahy mezi jednotlivými státy.  OSN byla založena v roce 1945 v USA na základě charty OSN v San Franciscu.  U založení bylo 50 států, včetně Československa.  OSN má sídlo v New Yorku.

12  K hlavním orgánům OSN patří:  Rada bezpečnosti – je to výkonný orgán OSN, vydává rezoluce, které jsou závazné pro všechny ostatní, má celkem 15 členů, z toho je 5 stálých členů (Rusko, Čína, USA, Velká Británie, Francie), které mají právo veta (tj. mohou zamítnout jakýkoli návrh OSN). Zbývající jsou voleni na dvouleté období.  Valné shromáždění – jsou v něm zastoupeny všechny země, volí generálního tajemníka OSN, při volbě má každá země jeden hlas.  Mezinárodní soudní dvůr – sídlo má v Haagu, řeší mezinárodní obchodní spory, založen byl v roce 1945, má celkem 15 soudců.  Dalšími orgány OSN jsou Hospodářská a sociální rada OSN, Poručenská rada a Sekretariát OSN.

13  OSN disponuje tzv. Mírovými silami OSN, které jsou označované jako modré barety a představují vojenské síly, které členské státy OSN na základě rezoluce mohou nasadit v oblastech, kde je ohrožen mír a stabilita vývoje.  I Česká republika se podílí na misích OSN. Čeští vojáci působili na území Chorvatska, Hercegoviny, Kosova, Bosny, Afganistánu ad.

14  Severoatlantická aliance je vojensko – politická organizace s působností po celém světě.  Hlavním úkolem je obrana členských států před možným vnějším nepřítelem.  Česká republika je členem NATO od roku 2004.  K hlavním orgánům NATO patří:  Rada NATO – je to nejvyšší politický orgán NATO;  Severoatlantické shromáždění - má jen nepřímé pravomoci v rozhodování;  Generální tajemník NATO – je to nejvýše postavený úředník v NATO;

15  Severoatlantická aliance – NATO  http://www.nato.int/cps/en/natolive/index.htm, dne 2. 11. 2013 http://www.nato.int/cps/en/natolive/index.htm

16  K mezinárodním organizacím můžeme zařadit:  G8 - politické sdružení nejvyspělejších států ve světě (Japonsko, Rusko, Německo, Francie, Velká Británie, Itálie, USA a Kanada).  Mezinárodní olympijský výbor se sídlem v Luasane, hlavní činností je podporovat rozvoj sportu a přispívat k přátelství a solidaritě mezi národy. Účastní se příprav na zimních a letních olympijských hrách.  Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) sídlí v Paříži, zaměřuje se na hospodářství a obchod.  Mezinárodní červený kříž – sídlí v Ženevě, hlavním smyslem je poskytování humanitární pomoci na území, které jsou zasažené válkami a přírodními katastrofami.

17  Dětský fond - UNICEF  http://tema.novinky.cz/unicef#utm_source=search.seznam.cz&utm_medium=hint&utm_term=UNICE F&utm_content=novinky, dne 2. 11. 2013 http://tema.novinky.cz/unicef#utm_source=search.seznam.cz&utm_medium=hint&utm_term=UNICE F&utm_content=novinky

18  UNICEF aktivně pracuje ve více než 150 zemích a oblastech světa, kde ve spolupráci s národními vládami příslušných zemí a s místními organizacemi rozvíjí a podporuje dlouhodobé programy pomoci. Od počátku svého vzniku poskytuje také okamžitou pomoc v nouzi dětem a ženám v zemích a oblastech postižených válečným konfliktem nebo přírodní katastrofou.  Sídlo má v New Yorku.  Byl založen v roce 1946.  http://www.unicef.cz/o-nas, dne 2. 11. 2013 http://www.unicef.cz/o-nas

19  Evropská unie - EU  http://europa.eu/index_cs.htm, dne 2. 11. 2013 http://europa.eu/index_cs.htm

20  EU vznikla v roce 1993 na základě Maastrichtské smlouvy.  V současné době má EU 28 členů  EU je specifickou organizací, která je zaměřena na ekonomickou a politickou jednotu.  Mezi základní instituce EU patří:  Evropská rada, Evropský parlament, Rada EU, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Evropský soudní dvůr, Výbor regionů.

21 Seznam literatury:  Kol. autorů: Odmaturuj ze společenských věd. Didaktis, Brno 2004  http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_uni e, dne 2. 11. 2013. http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_uni e


Stáhnout ppt "Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá."

Podobné prezentace


Reklamy Google