Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Moment síly, momentová věta

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Moment síly, momentová věta"— Transkript prezentace:

1 Moment síly, momentová věta
VY_32_INOVACE_120214 16. března 2013 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Radim Frič. Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace. Vzdělávací materiál byl vytvořen v rámci OP VK 1.5 – EU peníze středním školám.

2 Moment síly (torque) Moment síly je vektorová veličina, která určuje míru otáčivých účinků sil. Moment síly se určuje k přímce nebo bodu, kolem kterého se tuhé těleso otáčí. Vzdálenost vektorové přímky působící síly od tohoto bodu nazýváme rameno síly. Moment síly je definován jako součin velikosti síly F a ramene síly r. Jednotka momentu síly je Moment síly leží v ose otáčení tělesa a směr určujeme pomocí pravidla pravé ruky: Vyjádření pomocí zákl. jednotek SI Jestliže ohnuté prsty pravé ruky ukazují směr otáčení tělesa (směr otáčivého účinku síly), pak vztyčený palec ukazuje směr momentu síly. 2

3 Momentová věta Moment síly, jejíž vektorová přímka protíná osu otáčení tělesa, je nulový. Působí-li na těleso více sil v různých vektorových přímkách, je výslednice působících sil rovna vektorovému součtu působících sil. Celkový moment sil je roven vektorovému součtu momentů působících sil. 3

4 Kladný a záporný smysl otáčení
Říkáme, že těleso se otáčí v kladném smyslu, jestliže se otáčí PROTI SMĚRU hodinových ručiček. V takovém případě je dohodou stanoveno, že moment síly je KLADNÝ. Říkáme, že těleso se otáčí v záporném smyslu, jestliže se otáčí VE SMĚRU hodinových ručiček. V takovém případě je dohodou stanoveno, že moment síly je ZÁPORNÝ. 4

5 Příklady Vypočtěte celkový moment síly, která působí na tuhé těleso tvaru čtverce a straně 1m. Všechny znázorněné síly mají velikost 1,0N a těleso je uchyceno a) v bodě S b) v bodě A D D D C C C F2 F1 S F3 B B F4 A A 5

6 a) Uchycení čtverce v bodě S
Vektorová přímka síly F3 prochází bodem uchycení (osou otáčení) a její moment je tedy nulový. Pro určení momentů sil F1, F2 a F4 musíme určit nejprve ramena těchto sil. D C F2 Směr možné rotace F1 záporný kladný S F3 B F4 A 6

7 Z Pythagorovy věty lze pro r1 odvodit, že
a) Uchycení v bodě S A B C D F2 Ramena sil: Zřejmě platí Z Pythagorovy věty lze pro r1 odvodit, že a tedy r1 r2 F1 S r4 F3 F4 7

8 Podle momentové věty platí
a) Uchycení v bodě S A B C D Momenty sil: Podle momentové věty platí Pozn.: síla F2 otáčí tělesem v záporném smyslu, tj. ve směru hodinových ručiček, proto má záporné znaménko Dosazení: F2 F1 S F3 F4 ODPOVĚĎ: Tuhé těleso se bude otáčet v kladném smyslu a jeho otáčení bude urychlování působením momentu síly 0,71N.m. 8

9 a) Uchycení čtverce v bodě A
Vektorová přímka sil F3 a F4 procházejí bodem uchycení (osou otáčení) a jejich moment je tedy nulový. Pro určení momentů sil F1 a F2 musíme určit nejprve ramena těchto sil. D C F2 F1 S F3 Směr možné rotace B F4 A 9

10 a) Uchycení v bodě A Ramena sil: Zřejmě platí
Z geometrie úlohy plyne, že rameno r1 má stejnou délku jako v případě a) a tedy Vektorová přímka síly F1 A B C D F1 r2 F2 S r1 F3 F4 10

11 Podle momentové věty platí
a) Uchycení v bodě S A B C D Momenty sil: Podle momentové věty platí Pozn.: síla F2 otáčí tělesem kolem bodu A v záporném smyslu, tj. ve směru hodinových ručiček, proto má záporné znaménko Dosazení: F2 F1 S F3 F4 ODPOVĚĎ: Tuhé těleso se bude otáčet v záporném smyslu a jeho otáčení bude urychlování působením momentu síly 0,29N.m. 11

12 Příklady na procvičení
Vypočtěte jednotlivé momenty sil a celkový moment síly, která působí na těleso na obrázku. Pro síly platí: F1 = 2.F2 = F3 = 3.F4 = 6N. Strana rovnostranného trojúhelníku je dlouhá 1,0m, těleso je uchyceno v těžišti T (tzn., že osa otáčení prochází bodem T). T A C B F3 F4 F2 F1 Výsledky: M1 = 1,7N.m, M2 = 1,5N.m, M3 = 0,0N.m, M4 = -1,2N.m, M=2,1N.m 12

13 Užití Uplatnění momentové věty v běžné praxi je Obr.1
při zvedání těžkých těles Při stříhání nůžkami Při stisknutí kleštěmi Při otevírání lahví Při utahování šroubů a matic Při vytahování hřebíků ze dřeva Uplatňuje se i při mnoha běžných činnostech typu otevírání dveří atp. Obr.1 Obr.2 Obr.3 13

14 Moment hybnosti, moment síly síla a hybnost
Legenda: t - vektor momentu síly M (anglické označení je t) L – vektor momentu hybnosti F – vektor síly r – polohový vektor p – vektor hybnosti Vztah momentu síly M a momentu hybnosti L: Změna momentu hybnosti vzhledem k pevnému bodu je co do velikosti i směru rovna momentu síly (vzhledem k témuž bodu), který na hmotný bod působí. Anglický koutek: moment hybnosti = angular momentum moment síly = torque síla = force hybnost = linear momentum Obr.4 14

15 Zdroje: Všechny obrázky jsou vytvořeny pomocí programů Corel Draw 12, Graph 4.3, případně Microsoft Power Point, není-li uvedeno jinak. Obr.1: Uzvedneme 1 tunu? [online] [cit ]. Dostupné z: Obr.2: Reklamní dárky: Otvíráky [online] [cit ]. Dostupné z: Obr.3: GRUND, Miloš. Momentové klíče [online] [cit ]. Dostupné z: Obr.4: YAWE. Torque animation [online] [cit ]. Dostupné z: 15


Stáhnout ppt "Moment síly, momentová věta"

Podobné prezentace


Reklamy Google