Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Zeměpis Austrálie a Oceánie Fotografie: 2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Zeměpis Austrálie a Oceánie Fotografie: 2."— Transkript prezentace:

1 Zeměpis Austrálie a Oceánie Fotografie: 2

2 Obsah I. Poloha IX. Obyvatelstvo II. Členitost X. Sídla III. Rozloha
Austrálie a Oceánie Obsah I. Poloha IX. Obyvatelstvo II. Členitost X. Sídla III. Rozloha XI. Hospodářství IV. Povrch a vodstvo XII. Státy V. Podnebí XIII. Austrálie VI. Vegetace XIV. Nový Zéland VII. Živočichové XV. Oceánie - zajímavosti VIII. Ochrana přírody XVI. Procvičování XVII. Test

3 I. Poloha 1. Doplň text charakterizující polohu Austrálie a Oceánie.
Atlas K světadílu se počítá také Oceánie, která se zpravidla dělí na tři skupiny ostrovů. Nejvýchodněji (Severní ostrov, Jižní ostrov . nebo korálového původu. Severně a severovýchodně od Austrálie leží Mezi její ostrovy patří Nová Guinea, Šalamounovy ostrovy, Nová Kaledonie. Skupina drobných, převážně korálových ostrovů ležících severně od rovníku se nazývá Patří sem např. souostroví Karolíny, Marshallovy ostrovy. a drobné ostrovy) a dále ostrovy a souostroví sopečného (např. Havajské ostrovy, Samoa) se nachází , ke které patří Austrálie leží na Kontinentem prochází Západní část omývá , východní část

4 II. Členitost II. Členitost
Doplň názvy označených ostrovů a souostroví. 2. Atlas Austrálie a Oceánie II. Členitost 1 2 3 4 5 6 7 8

5 II. Členitost 3. Doplň popis. Atlas 2 1 3 5 6 4 7 Austrálie a Oceánie

6 III. Rozloha – srovnání se světadíly
Austrálie a Oceánie III. Rozloha – srovnání se světadíly 4. Seřaď světadíly podle velkosti a doplň správně údaje o rozloze. Atlas rozloha (mil. km²) světadíl 1. 6. 4. 2. 3. 5. 7.

7 Austrálie a Oceánie IV. Povrch – Oceánie Mnohé ostrovy pevninského nebo sopečného původu dosahují vysokých nadmořských výšek (nejvyšší přes m n. m.). 7. Doplň název pohoří a nadmořskou výšku vrcholu nebo sopky: Atlas Papua – Nová Guinea Mt. Wilhelm Foto Mt. Cook Nový Zéland Foto ostrov Hawai Manua Kea (neaktivní sopka) Satelitní snímek 8. S využitím atlasu rozliš na satelitním snímku Manua Keu a aktivní sopku Manua Lou. Nejvyšší vrchol Havajských ostrovů – štítová sopka Manua Kea – dosahuje od úpatí na mořském dně k vrcholu 10 205 m a je nejvyšší horou na Zemi. Ostrovy korálového původu (atoly) se zvedají jen málo nad hladinu a často bývají vlivem tropických bouří zaplavovány. 9. Uveď příklady korálových ostrovů (souostroví): Atlas

8 IV. Povrch a vodstvo – Austrálie
Austrálie a Oceánie IV. Povrch a vodstvo – Austrálie 5. K textu přiřaď číslo popisu. Atlas Internet Povrch Austrálie Velké předělové pohoří s vrcholem Mount Kosciuszko (2 228 m n. m.). Povrch Austrálie je plochý (nejvíce ze všech kontinentů). Východní pobřeží lemuje nevysoké . Nejvyšším pohořím Austrálie jsou Australské Alpy 2 1 3 4 Foto Největšími řekami jsou Murray a její přítok Darling Australské řeky jsou většinou krátké a málo vodnaté. Na většině území převládají suchá koryta, která se po deštích zaplňují vodou. V Austrálii (i např. v USA) se nazývají . Vodstvo Foto 6. Najdi pojmy pod čísly 1 – 6 na reliéfní mapě: Mapa

9 IV. Povrch – srovnání se světadíly
Austrálie a Oceánie IV. Povrch – srovnání se světadíly 10. Doplň střední nadmořskou výšku světadílů a urči pořadí. Internet světadíl střední nadm. výška 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tabulka

10 Austrálie a Oceánie V. Podnebí 11. V každém řádku vyber z nabídky tří možností jedno správné tvrzení. Atlas 1. 2. 3. 4. 5. 6. °C Teplotní maximum kontinentu: Nejnižší naměřená teplota

11 VI. Vegetace 12. S využitím atlasu doplň text. a .
Austrálie a Oceánie VI. Vegetace 12. S využitím atlasu doplň text. a . Více než polovinu území (převážná část vnitrozemí) Austrálie zabírají , které přecházejí v s keřovitými porosty a jednotlivými stromy. Ve východní a jihovýchodní části převažují V severovýchodní části Austrálie (Yorský poloostrov) a na některých ostrovech Oceánie (např. Nová Guinea) najdeme Trávové stromy (žlutokapy) Výraz pro Australskou savanu: Charakteristickými stromy Austrálie jsou blahovičníky (eukalypty). Foto . Zajímavostí australské vegetace jsou trávové stromy. Foto 15

12 Austrálie a Oceánie VII. Živočichové 13. K níže uvedeným endemickým živočichům přiřaď správný text. Internet Pro Austrálii je typický vysoký podíl endemických druhů (endemický = vyskytující se pouze v některé oblasti nebo v některém místě). ptakopysk koala ježura klokan kivi ďábel medvědovitý Foto Video Foto Video Video Video Článek 1. Savec vyskytující se v různých biomech Austrálie, v Tasmánii a na Nové Guinei. Je pokryt kožešinou a ostny. 2. Menší nelétavý pták. Žije pouze na Novém Zélandu. 3. Vačnatec žijící ve východní části Austrálie. Dobře šplhá po stromech. Živí se kůrou a listím blahovičníků. 4. Vačnatec vyskytující se v Austrálii, Tasmánii a na Nové Guinei. Většina z nich používá k rychlému pohybu skoky snožmo. Dokáží vyvinout rychlost přes 60 km/hod. Žijí v různých biomech. 5. Vačnatec žijící pouze v Tasmánii, známý jako Tasmanský čert. Je symbolem Tasmánské správy národních parků a ochrany přírody. 6. Endemický savec východní části Austrálie. Jeho mláďata se líhnou z vajec. Žije v malých vodních tocích topických deštných lesů, listnatých a smíšených lesů východní Austrálie a Tasmánie.

13 Austrálie a Oceánie VIII. Ochrana přírody 14. Z atlasu zjisti a doplň názvy národních parků a přírodních rezervací. Atlas Přírodní rezervace. Objektem ochrany je deštný les a vápencový kras. Jsou zde pozůstatky prehistorického osídlení. Unikátní mořský ekosystém zahrnující řasy a stromatolity, které patří mezi nejstarší formy života. Národní park zapsaný na Seznamu světového dědictví UNESCO. Skalní malby po australských domorodcích. Území bohaté na živočišné i rostlinné druhy.

14 Austrálie a Oceánie VIII. Ochrana přírody 15. Přečti si text o Modrých horách z Wikipedie a zjisti původ jejich názvu. Wikipedie Pohoří Modré hory (Blue Mountains) se nachází v JV části Austrálie západně od města Sydney. Jde o pískovcové hory s mohutnými roklinami a propastmi. Krajina Modrých hor je zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO. Vyskytují se zde vzácné druhy eukalyptů. Prohlédni si fotografie (klikni pro zvětšení): Článek iDnes.cz Fotografie – zdroj 2

15 Austrálie a Oceánie IX. Obyvatelstvo 16. Seřaď světadíly podle počtu obyvatel. 17. Doplň text. 1. 6. 4. 2. 3. 5. 7. Atlas Australský kontinent je osídlen. Nejvíce obyvatelstva je koncentrováno na pobřeží. Většina území má hustotu zalidnění jen asi obyvatel na km². Důvodem je: ?  Hustota osídlení Tabulka

16 IX. Obyvatelstvo 18. Podle textu doplň legendu ke grafu. Internet
Austrálie a Oceánie IX. Obyvatelstvo 18. Podle textu doplň legendu ke grafu. Internet Většina z téměř 21 milionů Australanů jsou přistěhovalci a potomci přistěhovalců (většinou evropského, zejména britského původu). Původní obyvatelé – Austrálci (Aboridžinci) – představují jen necelé 2 % australské populace. Zhruba 5 % tvoří Asiaté a obyvatelé asijského původu. Zhruba 15 % obyvatelstva Nového Zélandu tvoří původní obyvatelé: (doplň název)

17 Austrálie a Oceánie X. Sídla 19. Doplň názvy měst. Kliknutím na tlačítko „i“ získáš základní informace a fotografie. Atlas Internet Najdi města na satelitním snímku: 1 2 3 4 5 6 7 8 Satelitní snímek 6 1 5 2 8 4 3 7 V Austrálii je vysoká míra urbanizace. Asi 85 % obyvatelstva žije ve městech, a to především u pobřeží. Pokus se tuto skutečnost ústně zdůvodnit. 

18 VIII. Hospodářství XI. Hospodářství 20.
Austrálie a Oceánie VIII. Hospodářství XI. Hospodářství 20. S vyžitím hospodářské mapy zjisti tajenku doplňovačky. Atlas 7 1 3 4 5 6 2 8 Tajenka: surovina, v jejíž produkci i vývozu je Austrálie první na světě. 6. 1. 3. 2. 4. 5. 7. 8. Strategická nerostná surovina Plodina, z níž se vyrábí textilní vlákno Nerostná surovina černé barvy Nápoj, vyráběný ze stejnojmenné révy Přežvýkavci (samci se nazývají berani) hojně chovaní v Austrálii a na Novém Zélandu Ruda načervenalé barvy Surovina, jejíž významná těžba probíhá v Nové Kaledonii Plantáže tohoto stromu jsou především na Nové Guinei; využívá se latexové mléko, které ze stromu vytéká po naříznutí kůry 21. Porovnej úroveň ekonomiky Austrálie s ostatními státy ve světě. Obr.

19 Austrálie a Oceánie XIII. Austrálie 24. Využij předchozí informace a k textům doplň názvy sedmi svazových států Austrálie. 1 3 2 4 5 6 7 Těžba uhlí a zemního plynu. Pěstování obilí, vinné révy. Protéká a ústí zde řeka Murray. Přímořská letoviska, pláže, deštné lesy, ovocné sady, korálové útesy. Leží zde třetí největší město Austrálie. Významná oblast cestovního ruchu (přívlastek „Holiday Isle“). Nejhustěji osídlený, průmyslově i zemědělsky nejvyspělejší stát. Leží zde největší město a dále hlavní město Australského svazu. Správním centrem je přístavní město Darwin. Najdeme zde deštné lesy i vyprahlé pouště. Nachází se zde NP Kakadu. Většinu území tohoto svazového státu tvoří pouště a polopouště. Na území se nachází velké nerostné bohatství (železná ruda, bauxit). Leží zde město Melbourne, centrum finančnictví, kultury a sportu. Správnost porovnej s atlasem.

20 Články portálu „Lidé a Země“
Austrálie a Oceánie IX. Státy XII. Státy 22. Doplň názvy sedmi největších států (závislých území) světadílu. Atlas závislé území Francie Články portálu „Lidé a Země“ 23. Vyjmenuj další státy Oceánie. Najdi je na mapě. Wikipedie

21  XIII. Austrálie X. Zajímavosti 25.
Austrálie a Oceánie XIII. Austrálie X. Zajímavosti 25. Odpovědi na otázky získáš kliknutím na tlačítko „i“. 4 Kdo jsou původní obyvatelé Austrálie? Co patří mezi největší přírodní divy Austrálie? 2 Proč turisté navštěvují Zlaté pobřeží? K čemu sloužil domorodým obyvatelům bumerang? 13 2 Co je národním symbolem Austrálie? Jaké jsou australské pouště? Jaká zvířata najdeme na Klokaním ostrově? 6 2

22 Austrálie a Oceánie XIV. Nový Zéland 26. Prohlédni si fotografie a film „Cestování po Novém Zélandu“. Film: Cestování po Novém Zélandu (9 minut) (Tongariro Crossing) Nový Zéland je stát s nádhernou přírodou, moderní a prosperující ekonomikou. Významný je potravinářský průmysl (významný vývozce jehněčího masa a mlékárenských výrobků). Příroda Nového Zélandu je cílem turistů z celého světa. Co skrývají národní parky Nového Zélandu? NP Fiordland NP Tongariro 3

23  XV. Oceánie – zajímavosti
Austrálie a Oceánie XV. Oceánie – zajímavosti Kde se nachází záhadné sochy Moai? Vyhledej ve Wikipedii: 11 Wikipedie Čím je zajímavý kmen Yali na ostrově Nová Guinea? 10 Článek o kmeni Yali  Na kterém ostrově a ve kterém městě se nachází pláž Waikiki? Filmy na internetu: Fidži – ostrov kanibalů (17 minut) Cookovy ostrovy – Aitutaki (7 minut) Cookovy ostrovy – Rarotonga (14 minut) 12 Vanuatu – skoky na ostrově Pentecost (10 minut) Článek portálu Novinky.cz  Cestopis

24 XVI. Procvičování 2. Ukaž na mapě a kliknutím proveď kontrolu:
Austrálie a Oceánie XVI. Procvičování 2. Ukaž na mapě a kliknutím proveď kontrolu: 1. Australské Alpy 2. Velké předělové pohoří 3. řeka Murray 4. řeka Darling

25 XVI. Procvičování 1. Ukaž na mapě a kliknutím proveď kontrolu:
Austrálie a Oceánie XVI. Procvičování 1. Ukaž na mapě a kliknutím proveď kontrolu: 1. Austrálie 2. Fidži 3. Nová Guinea 4. Nová Kaledonie 5. Nový Zéland 6. Šalamounovy ostrovy 7. Tasmánie 8. Nové Hebridy 9. Velký australský záliv 10. Yorský poloostrov 11. Carpentarský záliv 12. Tasmanovo moře 13. Korálové moře

26 XVI. Procvičování 3. Ukaž na mapě a kliknutím proveď kontrolu:
Austrálie a Oceánie XVI. Procvičování 3. Ukaž na mapě a kliknutím proveď kontrolu: Adelaide Auckland Brisbane Canberra Melbourne Sydney Perth Wellington

27 XVII. Test 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Austrálie a Oceánie
Kontrola testu

28 Gold Coast (Zlaté pobřeží)
X. Zajímavosti 7 Gold Coast je město a zhruba 40 km dlouhý úsek pláže jižně od Brisbane. Desítky let vývoje změnily tuto oblast v jeden velký turistický komplex. Typické jsou zde písčité pláže s opalujícími se turisty či vyznavači surfingu, výškové budovy lemující pobřeží, množství hotelů a zábavních parků. Mezi turisticky nejnavštěvovanější patří čtvrť Surfers Paradise (fotografie). Video

29 Velký bariérový útes X. Zajímavosti
Satelitní snímek Letecký snímek 5 Velký bariérový útes (Velká útesová bariéra) je největším korálovým útesem na Zemi a patří mezi největší přírodní divy Austrálie. Táhne se podél severovýchodního pobřeží v Korálovém moři, ze kterého vystupují stovky nádherných ostrovů a ostrůvků. Má délku přes km. Je tvořen až 400 druhy korálu. Od roku 1981 je celý útes pod ochranou UNESCO. Co je to korál? Wikipedie

30 Národní park Uluru – Kata Tjuta
X. Zajímavosti Video 6 V centru kontinentu se nachází 500 milionů starý gigantický jednolitý skalní útvar domorodci nazývaný Uluru. Je vysoký téměř 350 m, dlouhý asi 3,5 km a široký téměř 2,5 km. Je národním symbolem Austrálie a pro Austrálce (původní obyvatele) je to posvátné a kultovní místo. V blízkosti je vybudované letiště a hotelový komplex. Ročně navštíví „Rudé srdce Austrálie“ statisíce turistů. Součástí národního parku je Kata Tjuta, místo s 36 obrovskými skalními útvary.

31 Fotografie pouštních živočichů
Pouště Austrálie X. Zajímavosti Kliknutím na mapu získáš fotografie označených pouští: Austrálie je nejsušším obydleným kontinentem. Kamenité nebo písčité pouště leží na velké části území, především v centrální, západní a severozápadní části. Největší australskou pouští je Velká Viktoriina poušť s rozlohou dvakrát větší než je území České republiky. poušť Tanami Velká písečná poušť Gibsonova poušť Simpsonova poušť Malá písečná poušť Velká Viktoriina poušť Fotografie pouštních živočichů

32 Klokaní ostrov X. Zajímavosti
Když v 19. století doplul badatel M. Flinders s plachetní lodí na ostrov, narazili námořníci na stádo klokanů. Proto pojmenování Klokaní ostrov. V národních parcích tohoto ostrova žijí kromě klokanů také ptakopyskové, tučňáci, koaly (byly zde vypuštěny začátkem 19. století). Zátoka Seal Bay je revírem australských lachtanů. 3 2 2 3

33 „Domorodí Australané včera a dnes“
Austrálci X. Zajímavosti Původními obyvateli Austrálie jsou Austrálci, kterými je kontinent obydlen nepřetržitě více než let. Předpokládá se, že přišli z JV Asie v období, kdy bylo možné přejít po pevnině. 2 Žili v kmenových společenstvech, která podle jejich víry vznikla v období zvaném Dreamtime (Doba snění). Dokázali se výborně přizpůsobit drsným přírodním podmínkám, nestavěli žádná sídla, kočovali z místa na místo, živili se lovem a sběrem. Jiným označením pro původní obyvatele je Aboridžinci (Aborigines). Článek National Geographic: „Domorodí Australané včera a dnes“ V 18. století začala kolonizace kontinentu Velkou Británií. Nejdříve byla zabrána východní polovina kontinentu a osídlena převážně transporty trestanců z Velké Británie. Původní obyvatelé museli opustit svá místa a byli tvrdě pronásledováni. Až do roku 1962 neměli volební právo. V mnohém jejich diskriminace stále přetrvává.

34 Článek „Historie bumerangů“
X. Zajímavosti 14 13 Tento nástroj byl v různých kulturách používaný k různým účelům (např. k lovu nebo jako ruční zbraň k boji). Některé jsou určeny pro přímý let, některé se vracejí. V současné době jsou využívány také ke sportovním účelům. Název pochází ze slova bou-mar-rang jednoho australského kmene. Australští domorodci si zachovali bumerangy jako svou žijící tradici. Článek „Historie bumerangů“

35 Nový Zéland – národní parky
X. Zajímavosti NP Tongariro 8 NP Tongariro leží ve vulkanicky činné oblasti. Pro krajinu kolem trojice vulkánů Ruapehu, Ngauruhoe a Tongariro (fotografie) jsou typické vyvěrající horké prameny, gejzíry, unikající pára. Je jedním z nejstarších národních parků na světě (od roku 1887). Díky své snadné dostupnosti dnes patří mezi nejnavštěvovanější lokality na Novém Zélandu. Krajina parku je známá také z filmové trilogie Pán prstenů. V zimě je NP Tongariro hlavním lyžařským centrem Nového Zélandu (jedno z největších lyžařských středisek na jižní polokouli). V létě je využíváno pro lezení a treking.

36 Nový Zéland – národní parky
X. Zajímavosti 9 NP Fiordland NP Fiordland se rozprostírá v jihozápadním cípu Jižního ostrova. Se svými 1,2 mil. hektary je největším národním parkem v zemi. Jeho kraj je celý pokrytý hustým deštným lesem a je jen těžko přístupný. Reliéf formovala častá zemětřesení, sopečné erupce a hlavně ledovce, které zde vyryly fjordy a hluboká údolí a zanechaly po sobě obrovská jezera.

37 III. Sídla Informace o městě
s více než 3,5 mil. obyvatel je nejlidnatějším městem Austrálie finanční a průmyslové centrum světového významu hlavními dominantami města jsou monumentální oblouk přístavního mostu a architektonicky jedinečná budova opery se střechou připomínající vzedmuté plachty na pobřeží jsou dlouhé písčité pláže v roce 2000 se zde konaly letní olympijské hry Fotografie – zdroje 2

38 Informace o městě hlavní město státu
město vzniklo jaké důsledek sporu, zda bude hlavním městem Sydney, nebo Melbourne vybudované ve 20. století na zakázku podle plánů architekta W. B. Griffina Foto

39 Informace o městě druhé největší město Austrálie 4 mil. Obyvatel
důležité ekonomické a průmyslové centrum pro mnoho zahrad a parků někdy nazýváno „Australské zahradní město“ Foto

40 Informace o městě páté největší město Austrálie 1 mil. obyvatel
město dostalo své jméno po královně, manželce britského krále Foto

41 Informace o městě třetí největší město Austrálie 1,5 mil. obyvatel
začátkem 19. století zde byla založena trestanecká kolonie středisko státu Queensland město objevuje stále více turistů, které lákají hlavně pláže, možnosti surfování a korálové útesy Foto

42 Informace o městě hlavní město nejrozlehlejšího australského svazového státu Západní Austrálie 1,7 mil. obyvatel nazváno podle starobylého města ve Skotsku Foto

43 Informace o městě hlavní město Nového Zélandu významný přístav
nachází se na jihozápadním cípu Severního ostrova v aglomeraci žije téměř 0,5 mil. obyvatel po Aucklandu je druhým největším městem země Foto

44 Informace o městě s více jak 1,2 mil. obyvatel je největším městem státu nachází se na Severním ostrově  nazýváno také „Město plachet“ podle přístavů, kde v létě kotví nespočet plachetnic a jachet patřících místním obyvatelům nejvyšší budovou je Sky Tower Fotografie – zdroj 3

45 2

46 2

47 2

48 2

49 2

50 2

51 2

52 2

53 2

54 2

55

56 2

57 2

58 skalní útvar „Tři sestry“
2

59 2

60 2

61 2

62 2

63 2

64

65 3

66 3

67 3

68 3

69 3

70 3

71 3

72 3

73 3

74 3

75 3

76 3

77 3

78 3

79 3

80

81 2

82 2

83

84 15

85 Prognóza vývoje počtu obyvatel
Počet obyvatel Tab.: Počet obyvatel ve světě a na jednotlivých světadílech (v tisících) Rok Svět Afrika Asie Evropa Stř. a J. Amerika Severní Amerika Austrálie a Oceánie 1970 3 685 777 366 792 2 125 393 656 197 286 472 231 284 19 639 1980 4 437 609 482 236 2 622 565 693 113 362 655 254 097 22 943 1990 5 290 452 638 729 3 178 810 720 989 442 310 282 688 26 926 2000 6 115 367 819 462 3 698 296 726 568 521 228 318 654 31 160 2005 6 512 276 921 073 3 936 536 729 421 556 512 335 175 33 559 2009 1 009 893 4 121 097 732 206 582 418 348 360 35 387 Prognóza vývoje počtu obyvatel 2020 7 674 833 1 276 369 4 596 256 732 952 645 543 383 384 40 329 2030 8 308 895 1 524 187 4 916 701 723 373 689 859 410 204 44 572 2040 8 801 196 1 769 615 5 125 3326 708 489 718 034 431 490 48 242 2050 9 149 984 1 998 466 5 231 485 691 048 448 464 51 338 Zdroj: Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat, World Population Prospects: The 2008 Revision and World Urbanization Prospects: The 2009 Revision [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://esa.un.org/wup2009/unup/>.

86 HDP v přepočtu na jednoho obyvatele v roce 2008
Hrubý domácí produkt Hrubý domácí produkt (celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za dané období na určitém území) je ukazatelem výkonnosti ekonomiky státu. HDP v přepočtu na jednoho obyvatele v roce 2008 (odhad v amerických dolarech) USD Zdroj: Sbw01f. Commons.wikimedia.org: GDP nominal per capita world map IMF 2008.png [online] [cit ]. Dostupný na www: <http://en.wikipedia.org/wiki/File:GDP_nominal_per_capita_world_map_IMF_2008.png>.

87 Austrálie

88 Velký australský záliv

89 Carpentarský záliv

90 Yorský poloostrov

91 Tasmánie

92 Nový Zéland

93 Nová Kaledonie

94 Nová Guinea

95 Šalamounovy ostrovy

96 Nové Hebridy

97 Fidži

98 Korálové moře

99 Tasmanovo moře

100 Velké předělové pohoří

101 Australské Alpy

102 řeka Murray

103 řeka Darling

104 Adelaide

105 Auckland

106 Brisbane

107 Melbourne

108 Canberra

109 Perth

110 Sydney

111 Wellington

112 Auckland

113 Správné odpovědi: 1b 2b 3c 4b 5c 6c 7d 8c 9d 10d 11c 12a Zpět

114 Zdroje Autor: Jan Zicha.
Autor: Andrea Škarková. Použito se svolením autorky. Autor: Aleš Jirátko. Použito se svolením autora. Ling, Richard. Commons.wikimedia.org: Blue Linckia Starfish [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Blue_Linckia_Starfish.JPG>. Ilys, Seth. Commons.wikimedia.org: GreatBarrierReef-EO.JPG [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na www: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GreatBarrierReef-EO.JPG>. Schoch, Thomas. Commons.wikimedia.org: GUluru Australia(1).jpg [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Uluru_Australia(1).jpg>. Roxypro. Commons.wikimedia.org: Picture-578.jpg [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://wikitravel.org/en/Image:Picture-578.jpg>. Dignan, James. Commons.wikimedia.org: Ruapehu-Ngauruhoe-Tongariro.jpg [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http Wilson, Nigel. Commons.wikimedia.org: Kepler Track Hut 1 Wide ( ).jpg [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kepler_Track_Hut_1_Wide_( ).jpg>. Aurbina. Commons.wikimedia.org: Moai Rano raraku.jpg [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Moai_Rano_raraku.jpg>. Paul. Commons.wikimedia.org: Kurulu Village War Chief.jpg [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Kurulu_Village_War_Chief.jpg>. Thurston Travis. Commons.wikimedia.org: WaikikiAerial.jpg [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://en.wikipedia.org/wiki/File:WaikikiAerial.jpg>. Kocio. Commons.wikimedia.org: Boomerang.jpg [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Boomerang.jpg>. Blanchard Guillaume. Commons.wikimedia.org: Australia Cairns Boomerang.jpg [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Australia_Cairns_Boomerang.jpg>. Poyt448. Commons.wikimedia.org: Xanthorrhoea australis flowers - Mt Cabrebald hillside.jpg [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Xanthorrhoea_australis_flowers_-_Mt_Cabrebald_hillside.jpg>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Zicha. Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.


Stáhnout ppt " Zeměpis Austrálie a Oceánie Fotografie: 2."

Podobné prezentace


Reklamy Google