Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Austrálie a Oceánie Fotografie: 2. Obsah X. Sídla IV. Povrch a vodstvo III. Rozloha II. Členitost I. PolohaIX. Obyvatelstvo VIII. Ochrana přírody VII.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Austrálie a Oceánie Fotografie: 2. Obsah X. Sídla IV. Povrch a vodstvo III. Rozloha II. Členitost I. PolohaIX. Obyvatelstvo VIII. Ochrana přírody VII."— Transkript prezentace:

1  Austrálie a Oceánie Fotografie: 2

2 Obsah X. Sídla IV. Povrch a vodstvo III. Rozloha II. Členitost I. PolohaIX. Obyvatelstvo VIII. Ochrana přírody VII. Živočichové V. Podnebí XII. Státy VI. Vegetace XI. Hospodářství XIII. Austrálie XIV. Nový Zéland XV. Oceánie - zajímavosti XVII. Test XVI. Procvičování Austrálie a Oceánie

3 I. Poloha Doplň text charakterizující polohu Austrálie a Oceánie.1.Atlas K světadílu se počítá také Oceánie, která se zpravidla dělí na tři skupiny ostrovů. Nejvýchodněji (Severní ostrov, Jižní ostrov. nebo korálového původu. Severně a severovýchodně od Austrálie leží Mezi její ostrovy patří Nová Guinea, Šalamounovy ostrovy, Nová Kaledonie. Skupina drobných, převážně korálových ostrovů ležících severně od rovníku se nazývá Patří sem např. souostroví Karolíny, Marshallovy ostrovy.. a drobné ostrovy) a dále ostrovy a souostroví sopečného (např. Havajské ostrovy, Samoa) se nachází, ke které patří Austrálie leží na Kontinentem prochází.. Západní část omývá, východní část. Austrálie a Oceánie

4 II. Členitost Doplň názvy označených ostrovů a souostroví.2.Atlas II. Členitost 1 2 3 4 5 6 7 8 5 4 8 3 2 1 7 6 Austrálie a Oceánie

5 II. Členitost Doplň popis.3.Atlas 1 2 3 4 5 6 7 2 1 3 5 6 47 Austrálie a Oceánie

6 III. Rozloha – srovnání se světadíly Seřaď světadíly podle velkosti a doplň správně údaje o rozloze.4.Atlas rozloha (mil. km²) světadíl 1. 6. 4. 2. 3. 5. 7. Austrálie a Oceánie

7 IV. Povrch – Oceánie Doplň název pohoří a nadmořskou výšku vrcholu nebo sopky: 9. Atlas Mnohé ostrovy pevninského nebo sopečného původu dosahují vysokých nadmořských výšek (nejvyšší přes 4 000 m n. m.). Ostrovy korálového původu (atoly) se zvedají jen málo nad hladinu a často bývají vlivem tropických bouří zaplavovány. Uveď příklady korálových ostrovů (souostroví): 7. Atlas Papua – Nová Guinea Nový Zéland Manua Kea (neaktivní sopka) Mt. Wilhelm Mt. Cook ostrov Hawai S využitím atlasu rozliš na satelitním snímku Manua Keu a aktivní sopku Manua Lou.8. Satelitní snímek Foto Nejvyšší vrchol Havajských ostrovů – štítová sopka Manua Kea – dosahuje od úpatí na mořském dně k vrcholu 10 205 m a je nejvyšší horou na Zemi. Foto Austrálie a Oceánie

8 IV. Povrch a vodstvo – Austrálie K textu přiřaď číslo popisu.5.Atlas 2 1 3 4 Mapa6.Najdi pojmy pod čísly 1 – 6 na reliéfní mapě: Internet Povrch Austrálie Velké předělové pohoří s vrcholem Mount Kosciuszko (2 228 m n. m.). Povrch Austrálie je plochý (nejvíce ze všech kontinentů). Východní pobřeží lemuje nevysoké.Nejvyšším pohořím Austrálie jsou Australské Alpy Foto Největšími řekami jsou Murray a její přítok Darling Australské řeky jsou většinou krátké a málo vodnaté. Na většině území převládají suchá koryta, která se po deštích zaplňují vodou. V Austrálii (i např. v USA) se nazývají. Vodstvo. Foto Austrálie a Oceánie

9 IV. Povrch – srovnání se světadíly Doplň střední nadmořskou výšku světadílů a urči pořadí.Internet10. střední nadm. výška světadíl 1. 6. 4. 2. 3. 5. 7. Tabulka Austrálie a Oceánie

10 V. Podnebí V každém řádku vyber z nabídky tří možností jedno správné tvrzení.11.Atlas 1. 2. 3. 4. 5. 6. °C Teplotní maximum kontinentu: Nejnižší naměřená teplota °C Austrálie a Oceánie

11 VI. Vegetace S využitím atlasu doplň text.12. a.. Více než polovinu území (převážná část vnitrozemí) Austrálie zabírají, které přecházejí v s keřovitými porosty a jednotlivými stromy. Ve východní a jihovýchodní části převažují V severovýchodní části Austrálie (Yorský poloostrov) a na některých ostrovech Oceánie (např. Nová Guinea) najdeme Charakteristickými stromy Austrálie jsou blahovičníky (eukalypty). Výraz pro Australskou savanu:. Zajímavostí australské vegetace jsou trávové stromy. 15 Foto Trávové stromy (žlutokapy) Austrálie a Oceánie

12 ptakopysk koala ježura klokan kivi ďábel medvědovitý 1. Savec vyskytující se v různých biomech Austrálie, v Tasmánii a na Nové Guinei. Je pokryt kožešinou a ostny. 2. Menší nelétavý pták. Žije pouze na Novém Zélandu. 3. Vačnatec žijící ve východní části Austrálie. Dobře šplhá po stromech. Živí se kůrou a listím blahovičníků. 4. Vačnatec vyskytující se v Austrálii, Tasmánii a na Nové Guinei. Většina z nich používá k rychlému pohybu skoky snožmo. Dokáží vyvinout rychlost přes 60 km/hod. Žijí v různých biomech. 5. Vačnatec žijící pouze v Tasmánii, známý jako Tasmanský čert. Je symbolem Tasmánské správy národních parků a ochrany přírody. 6. Endemický savec východní části Austrálie. Jeho mláďata se líhnou z vajec. Žije v malých vodních tocích topických deštných lesů, listnatých a smíšených lesů východní Austrálie a Tasmánie. VII. Živočichové K níže uvedeným endemickým živočichům přiřaď správný text.13. Video Foto Pro Austrálii je typický vysoký podíl endemických druhů (endemický = vyskytující se pouze v některé oblasti nebo v některém místě). Video Článek Internet Austrálie a Oceánie

13 VIII. Ochrana přírody Z atlasu zjisti a doplň názvy národních parků a přírodních rezervací.14.Atlas Přírodní rezervace. Objektem ochrany je deštný les a vápencový kras. Jsou zde pozůstatky prehistorického osídlení. Unikátní mořský ekosystém zahrnující řasy a stromatolity, které patří mezi nejstarší formy života. Skalní malby po. Národní park zapsaný na Seznamu světového dědictví UNESCO. Skalní malby po australských domorodcích. Území bohaté na živočišné i rostlinné druhy. Austrálie a Oceánie

14 Přečti si text o Modrých horách z Wikipedie a zjisti původ jejich názvu.15. Pohoří Modré hory (Blue Mountains) se nachází v JV části Austrálie západně od města Sydney. Jde o pískovcové hory s mohutnými roklinami a propastmi. Krajina Modrých hor je zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO. Vyskytují se zde vzácné druhy eukalyptů. Prohlédni si fotografie (klikni pro zvětšení): Wikipedie VIII. Ochrana přírody Článek iDnes.cz Austrálie a Oceánie Fotografie – zdroj 2

15 1. 6. 4. 2. 3. 5. 7. IX. Obyvatelstvo Seřaď světadíly podle počtu obyvatel.16. Tabulka Doplň text.17. Atlas Australský kontinent je osídlen. Nejvíce obyvatelstva je koncentrováno na pobřeží. Většina území má hustotu zalidnění jen asi obyvatel na km². Důvodem je: ? Hustota osídlení Austrálie a Oceánie

16 Podle textu doplň legendu ke grafu.18.Internet IX. Obyvatelstvo Většina z téměř 21 milionů Australanů jsou přistěhovalci a potomci přistěhovalců (většinou evropského, zejména britského původu). Původní obyvatelé – Austrálci (Aboridžinci) – představují jen necelé 2 % australské populace. Zhruba 5 % tvoří Asiaté a obyvatelé asijského původu. Zhruba 15 % obyvatelstva Nového Zélandu tvoří původní obyvatelé: (doplň název) Austrálie a Oceánie

17 Doplň názvy měst. Kliknutím na tlačítko „i“ získáš základní informace a fotografie.19. 1 2 3 4 5 6 7 8 3 6 5 4 2 7 8 Satelitní snímek 1 Najdi města na satelitním snímku: V Austrálii je vysoká míra urbanizace. Asi 85 % obyvatelstva žije ve městech, a to především u pobřeží. Pokus se tuto skutečnost ústně zdůvodnit. X. Sídla AtlasInternet Austrálie a Oceánie

18 VIII. Hospodářství S vyžitím hospodářské mapy zjisti tajenku doplňovačky. 21. Atlas 1.Strategická nerostná surovina 2.Plodina, z níž se vyrábí textilní vlákno 3.Nerostná surovina černé barvy 4.Nápoj, vyráběný ze stejnojmenné révy 5.Přežvýkavci (samci se nazývají berani) hojně chovaní v Austrálii a na Novém Zélandu 6.Ruda načervenalé barvy 7.Surovina, jejíž významná těžba probíhá v Nové Kaledonii 8.Plantáže tohoto stromu jsou především na Nové Guinei; využívá se latexové mléko, které ze stromu vytéká po naříznutí kůry Tajenka: surovina, v jejíž produkci i vývozu je Austrálie první na světě. 6. 1. 3. 2. 4. 5. 7. 8. XI. Hospodářství 7 1 3 4 5 6 2 8 3 5 5 1 5 Porovnej úroveň ekonomiky Austrálie s ostatními státy ve světě. 20. Obr. Austrálie a Oceánie

19 XIII. Austrálie Využij předchozí informace a k textům doplň názvy sedmi svazových států Austrálie.24. 1 3 2 4 5 6 7 Nejhustěji osídlený, průmyslově i zemědělsky nejvyspělejší stát. Leží zde největší město a dále hlavní město Australského svazu. Přímořská letoviska, pláže, deštné lesy, ovocné sady, korálové útesy. Leží zde třetí největší město Austrálie. Správním centrem je přístavní město Darwin. Najdeme zde deštné lesy i vyprahlé pouště. Nachází se zde NP Kakadu. Většinu území tohoto svazového státu tvoří pouště a polopouště. Na území se nachází velké nerostné bohatství (železná ruda, bauxit). Leží zde město Melbourne, centrum finančnictví, kultury a sportu. Těžba uhlí a zemního plynu. Pěstování obilí, vinné révy. Protéká a ústí zde řeka Murray. Významná oblast cestovního ruchu (přívlastek „Holiday Isle“). Správnost porovnej s atlasem. Austrálie a Oceánie

20 IX. Státy Doplň názvy sedmi největších států (závislých území) světadílu.22.Atlas 23.Vyjmenuj další státy Oceánie. Najdi je na mapě.Wikipedie XII. Státy závislé území Francie Články portálu „Lidé a Země“ Austrálie a Oceánie

21 X. Zajímavosti Odpovědi na otázky získáš kliknutím na tlačítko „i“.25. XIII. Austrálie Co patří mezi největší přírodní divy Austrálie? Kdo jsou původní obyvatelé Austrálie?  Proč turisté navštěvují Zlaté pobřeží? Co je národním symbolem Austrálie? Jaká zvířata najdeme na Klokaním ostrově? 4 6 2 2 2 K čemu sloužil domorodým obyvatelům bumerang? Jaké jsou australské pouště? 13 Austrálie a Oceánie

22 XIV. Nový Zéland Prohlédni si fotografie a film „Cestování po Novém Zélandu“.26. Film: Cestování po Novém Zélandu (9 minut) (Tongariro Crossing) Co skrývají národní parky Nového Zélandu? NP Fiordland NP Tongariro Nový Zéland je stát s nádhernou přírodou, moderní a prosperující ekonomikou. Významný je potravinářský průmysl (významný vývozce jehněčího masa a mlékárenských výrobků). Příroda Nového Zélandu je cílem turistů z celého světa. Austrálie a Oceánie 3

23 XV. Oceánie – zajímavosti Kde se nachází záhadné sochy Moai? Vyhledej ve Wikipedii: Fidži – ostrov kanibalů (17 minut) Cookovy ostrovy – Aitutaki (7 minut) Cookovy ostrovy – Rarotonga (14 minut) Vanuatu – skoky na ostrově Pentecost (10 minut) Článek o kmeni Yali 10 11 Wikipedie Čím je zajímavý kmen Yali na ostrově Nová Guinea? Filmy na internetu: Na kterém ostrově a ve kterém městě se nachází pláž Waikiki? CestopisČlánek portálu Novinky.cz  12 Austrálie a Oceánie

24 XVI. Procvičování Ukaž na mapě a kliknutím proveď kontrolu: 1. Australské Alpy 2. Velké předělové pohoří 3. řeka Murray 4. řeka Darling 2. Austrálie a Oceánie

25 XVI. Procvičování Ukaž na mapě a kliknutím proveď kontrolu: 1. Austrálie 2. Fidži 3. Nová Guinea 4. Nová Kaledonie 5. Nový Zéland 6. Šalamounovy ostrovy 7. Tasmánie 8. Nové Hebridy 9. Velký australský záliv 10. Yorský poloostrov 11. Carpentarský záliv 12. Tasmanovo moře 13. Korálové moře 1. Austrálie a Oceánie

26 XVI. Procvičování Ukaž na mapě a kliknutím proveď kontrolu: 1.Adelaide 2.Auckland 3.Brisbane 4.Canberra 5.Melbourne 6.Sydney 7.Perth 8.Wellington 3. Austrálie a Oceánie

27 XVII. Test 1. Kontrola testu 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Austrálie a Oceánie

28 je město a zhruba 40 km dlouhý úsek pláže jižně od Brisbane. Desítky let vývoje změnily tuto oblast v jeden velký turistický komplex. Typické jsou zde písčité pláže s opalujícími se turisty či vyznavači surfingu, výškové budovy lemující pobřeží, množství hotelů a zábavních parků. Mezi turisticky nejnavštěvovanější patří čtvrť Surfers Paradise (fotografie). Gold Coast je město a zhruba 40 km dlouhý úsek pláže jižně od Brisbane. Desítky let vývoje změnily tuto oblast v jeden velký turistický komplex. Typické jsou zde písčité pláže s opalujícími se turisty či vyznavači surfingu, výškové budovy lemující pobřeží, množství hotelů a zábavních parků. Mezi turisticky nejnavštěvovanější patří čtvrť Surfers Paradise (fotografie). X. Zajímavosti Gold Coast (Zlaté pobřeží) Video 7

29 X. Zajímavosti Velký bariérový útes Velký bariérový útes (Velká útesová bariéra) je největším korálovým útesem na Zemi a patří mezi největší přírodní divy Austrálie. Táhne se podél severovýchodního pobřeží v Korálovém moři, ze kterého vystupují stovky nádherných ostrovů a ostrůvků. Má délku přes 2 000 km. Je tvořen až 400 druhy korálu. Od roku 1981 je celý útes pod ochranou UNESCO. Letecký snímek Satelitní snímek Co je to korál? Wikipedie 5

30 X. Zajímavosti Národní park Uluru – Kata Tjuta Video V centru kontinentu se nachází 500 milionů starý gigantický jednolitý skalní útvar domorodci nazývaný Je vysoký téměř 350 m, dlouhý asi 3,5 km a široký téměř 2,5 km. Je národním symbolem Austrálie a pro Austrálce (původní obyvatele) je to posvátné a kultovní místo. V blízkosti je vybudované letiště a hotelový komplex. Ročně navštíví „Rudé srdce Austrálie“ statisíce turistů. Součástí národního parku je Kata Tjuta, místo s 36 obrovskými skalními útvary. V centru kontinentu se nachází 500 milionů starý gigantický jednolitý skalní útvar domorodci nazývaný Uluru. Je vysoký téměř 350 m, dlouhý asi 3,5 km a široký téměř 2,5 km. Je národním symbolem Austrálie a pro Austrálce (původní obyvatele) je to posvátné a kultovní místo. V blízkosti je vybudované letiště a hotelový komplex. Ročně navštíví „Rudé srdce Austrálie“ statisíce turistů. Součástí národního parku je Kata Tjuta, místo s 36 obrovskými skalními útvary. 6

31 X. Zajímavosti Pouště Austrálie Austrálie je nejsušším obydleným kontinentem. Kamenité nebo písčité pouště leží na velké části území, především v centrální, západní a severozápadní části. Největší australskou pouští je Velká Viktoriina poušť s rozlohou dvakrát větší než je území České republiky. Velká Viktoriina poušť Velká Viktoriina poušť Simpsonova poušť Simpsonova poušť Tanami poušť Tanami Gibsonova poušť Gibsonova poušť Velká písečná poušť Fotografie pouštních živočichů Malá písečná poušť Kliknutím na mapu získáš fotografie označených pouští:

32 X. Zajímavosti Klokaní ostrov Když v 19. století doplulbadatel M. Flinders s plachetní lodí na ostrov, narazili námořníci na stádo klokanů. Proto pojmenování Klokaní ostrov. Když v 19. století doplul badatel M. Flinders s plachetní lodí na ostrov, narazili námořníci na stádo klokanů. Proto pojmenování Klokaní ostrov. V národních parcích tohoto ostrova žijí kromě klokanů také ptakopyskové, tučňáci, koaly (byly zde vypuštěny začátkem 19. století). Zátoka Seal Bay je revírem australských lachtanů. 3 322

33 X. Zajímavosti Austrálci V 18. století začala kontinentu Velkou Británií. Nejdříve byla zabrána východní polovina kontinentu a osídlena převážně transporty trestanců z Velké Británie. Původní obyvatelé museli opustit svá místa a byli tvrdě pronásledováni. Až do roku 1962 neměli volební právo. V mnohém jejich diskriminace stále přetrvává. V 18. století začala kolonizace kontinentu Velkou Británií. Nejdříve byla zabrána východní polovina kontinentu a osídlena převážně transporty trestanců z Velké Británie. Původní obyvatelé museli opustit svá místa a byli tvrdě pronásledováni. Až do roku 1962 neměli volební právo. V mnohém jejich diskriminace stále přetrvává. Austrálie jsou Austrálci, kterými je kontinent obydlen nepřetržitě více než 50 000 let. Předpokládá se, že přišli z JV Asie v období, kdy bylo možné přejít po pevnině. Původními obyvateli Austrálie jsou Austrálci, kterými je kontinent obydlen nepřetržitě více než 50 000 let. Předpokládá se, že přišli z JV Asie v období, kdy bylo možné přejít po pevnině. „Domorodí Australané včera a dnes“ Žili v kmenových společenstvech, která podle jejich víry vznikla v období zvaném Dreamtime (Doba snění). Dokázali se výborně přizpůsobit drsným přírodním podmínkám, nestavěli žádná sídla, kočovali z místa na místo, živili se lovem a sběrem. Jiným označením pro původní obyvatele je Aboridžinci (Aborigines). Článek National Geographic: 2

34 X. Zajímavosti Bumerang Tento nástroj byl v různých kulturách používaný k různým účelům (např. k lovu nebo jako ruční zbraň k boji). Některé jsou určeny pro přímý let, některé se vracejí. V současné době jsou využívány také ke sportovním účelům. Název pochází ze slova bou-mar-rang jednoho australského kmene. Australští domorodci si zachovali bumerangy jako svou žijící tradici. Článek „Historie bumerangů“ 1314

35 X. Zajímavosti Nový Zéland – národní parky NP Tongariro leží ve vulkanicky činné oblasti. Pro krajinu kolem trojice vulkánů Ruapehu, Ngauruhoe jsou typické vyvěrající horké prameny, gejzíry, unikající pára. Je jedním z nejstarších národních parků na světě (od roku 1887). Díky své snadné dostupnosti dnes patří mezi nejnavštěvovanější lokality na Novém Zélandu. Krajina parku je známá také z filmové trilogie Pán prstenů. V zimě je NP Tongariro hlavním lyžařským centrem Nového Zélandu (jedno z největších lyžařských středisek na jižní polokouli). V létě je využíváno pro lezení a treking. NP Tongariro leží ve vulkanicky činné oblasti. Pro krajinu kolem trojice vulkánů Ruapehu, Ngauruhoe a Tongariro (fotografie) jsou typické vyvěrající horké prameny, gejzíry, unikající pára. Je jedním z nejstarších národních parků na světě (od roku 1887). Díky své snadné dostupnosti dnes patří mezi nejnavštěvovanější lokality na Novém Zélandu. Krajina parku je známá také z filmové trilogie Pán prstenů. V zimě je NP Tongariro hlavním lyžařským centrem Nového Zélandu (jedno z největších lyžařských středisek na jižní polokouli). V létě je využíváno pro lezení a treking. NP Tongariro 8

36 X. Zajímavosti Nový Zéland – národní parky NP se rozprostírá v jihozápadním cípu Jižního ostrova. Se svými 1,2 mil. hektary je největším národním parkem v zemi. Jeho kraj je celý pokrytý hustým deštným lesem a je jen těžko přístupný. Reliéf formovala častá zemětřesení, sopečné erupce a hlavně ledovce, které zde vyryly fjordy a hluboká údolí a zanechaly po sobě obrovská jezera. NP Fiordland se rozprostírá v jihozápadním cípu Jižního ostrova. Se svými 1,2 mil. hektary je největším národním parkem v zemi. Jeho kraj je celý pokrytý hustým deštným lesem a je jen těžko přístupný. Reliéf formovala častá zemětřesení, sopečné erupce a hlavně ledovce, které zde vyryly fjordy a hluboká údolí a zanechaly po sobě obrovská jezera. NP Fiordland 9

37 Fotografie – zdroje 2 III. Sídla  s více než 3,5 mil. obyvatel je nejlidnatějším městem Austrálie  finanční a průmyslové centrum světového významu  hlavními dominantami města jsou monumentální oblouk přístavního mostu a architektonicky jedinečná budova opery se střechou připomínající vzedmuté plachty  na pobřeží jsou dlouhé písčité pláže  v roce 2000 se zde konaly letní olympijské hry Informace o městě

38  hlavní město státu  město vzniklo jaké důsledek sporu, zda bude hlavním městem Sydney, nebo Melbourne  vybudované ve 20. století na zakázku podle plánů architekta W. B. Griffina Foto

39 Informace o městě Foto  druhé největší město Austrálie  4 mil. Obyvatel  důležité ekonomické a průmyslové centrum  pro mnoho zahrad a parků někdy nazýváno „Australské zahradní město“

40 Informace o městě Foto  páté největší město Austrálie  1 mil. obyvatel  město dostalo své jméno po královně, manželce britského krále

41 Informace o městě Foto  třetí největší město Austrálie  1,5 mil. obyvatel  začátkem 19. století zde byla založena trestanecká kolonie  středisko státu Queensland  město objevuje stále více turistů, které lákají hlavně pláže, možnosti surfování a korálové útesy

42 Informace o městě Foto  hlavní město nejrozlehlejšího australského svazového státu Západní Austrálie  1,7 mil. obyvatel  nazváno podle starobylého města ve Skotsku

43  hlavní město Nového Zélandu  významný přístav  nachází se na jihozápadním cípu Severního ostrova  v aglomeraci žije téměř 0,5 mil. obyvatel  po Aucklandu je druhým největším městem země Informace o městě Foto

44  s více jak 1,2 mil. obyvatel je největším městem státu  nachází se na Severním ostrově  nazýváno také „Město plachet“ podle přístavů, kde v létě kotví nespočet plachetnic a jachet patřících místním obyvatelům  nejvyšší budovou je Sky Tower Informace o městě Fotografie – zdroj 3

45 2

46 2

47 2

48 2

49 2

50 2

51 2

52 2

53 2

54 2

55

56 2

57 2

58 skalní útvar „Tři sestry“ 2

59 2

60 2

61 2

62 2

63 2

64

65 3

66 3

67 3

68 3

69 3

70 3

71 3

72 3

73 3

74 3

75 3

76 3

77 3

78 3

79 3

80

81 2

82 2

83

84 15

85 Počet obyvatel Tab.: Počet obyvatel ve světě a na jednotlivých světadílech (v tisících) RokSvětAfrikaAsieEvropaStř. a J. Amerika Severní Amerika Austrálie a Oceánie 19703 685 777366 7922 125 393656 197286 472231 28419 639 19804 437 609482 2362 622 565693 113362 655254 09722 943 19905 290 452638 7293 178 810720 989442 310282 68826 926 20006 115 367819 4623 698 296726 568521 228318 65431 160 20056 512 276921 0733 936 536729 421556 512335 17533 559 20096 512 2761 009 8934 121 097732 206582 418348 36035 387 Prognóza vývoje počtu obyvatel 20207 674 8331 276 3694 596 256732 952645 543383 38440 329 20308 308 8951 524 1874 916 701723 373689 859410 20444 572 20408 801 1961 769 6155 125 3326708 489718 034431 49048 242 20509 149 9841 998 4665 231 485691 048729 184448 46451 338 Zdroj: Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat, World Population Prospects: The 2008 Revision and World Urbanization Prospects: The 2009 Revision [online]. 2008 [cit. 2009-03-26]. Dostupný z WWW:.http://esa.un.org/wup2009/unup/

86 Hrubý domácí produkt HDP v přepočtu na jednoho obyvatele v roce 2008 (odhad v amerických dolarech) USD Zdroj: Sbw01f. Commons.wikimedia.org: GDP nominal per capita world map IMF 2008.png [online]. 2009-26-06 [cit. 2010-05-25]. Dostupný na www:.http://en.wikipedia.org/wiki/File:GDP_nominal_per_capita_world_map_IMF_2008.png Hrubý domácí produkt (celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za dané období na určitém území) je ukazatelem výkonnosti ekonomiky státu.

87 Austrálie

88 Velký australský záliv

89 Carpentarský záliv

90 Yorský poloostrov

91 Tasmánie

92 Nový Zéland

93 Nová Kaledonie

94 Nová Guinea

95 Šalamounovy ostrovy

96 Nové Hebridy

97 Fidži

98 Korálové moře

99 Tasmanovo moře

100 Velké předělové pohoří

101 Australské Alpy

102 řeka Murray

103 řeka Darling

104 Adelaide

105 Auckland

106 Brisbane

107 Melbourne

108 Canberra

109 Perth

110 Sydney

111 Wellington

112 Auckland

113 1b Správné odpovědi: 2b3c4b5c6c 7d8c9d10d11c12a Zpět

114 Zdroje 1.Autor: Jan Zicha. 2.Autor: Andrea Škarková. Použito se svolením autorky. 3.Autor: Aleš Jirátko. Použito se svolením autora. 4.Ling, Richard. Commons.wikimedia.org: Blue Linckia Starfish [online]. 2004-08-15 [cit. 2010-08-20]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Blue_Linckia_Starfish.JPG 5.Ilys, Seth. Commons.wikimedia.org: GreatBarrierReef-EO.JPG [online]. 2000-08-26 [cit. 2010-05-25]. Dostupný pod licencí Public domain na www:.http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GreatBarrierReef-EO.JPG 6.Schoch, Thomas. Commons.wikimedia.org: GUluru Australia(1).jpg [online]. 2005-06-30 [cit. 2010-05-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Uluru_Australia(1).jpg 7.Roxypro. Commons.wikimedia.org: Picture-578.jpg [online]. 2006-11-12 [cit. 2010-05-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.http://wikitravel.org/en/Image:Picture-578.jpg 8.Dignan, James. Commons.wikimedia.org: Ruapehu-Ngauruhoe-Tongariro.jpg [online]. 2000-03-01 [cit. 2010-05-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.httphttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Ruapehu-Ngauruhoe- Tongariro.jpg 9.Wilson, Nigel. Commons.wikimedia.org: Kepler Track Hut 1 Wide (266320334).jpg [online]. 2006-06-04 [cit. 2010-05- 25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kepler_Track_Hut_1_Wide_(266320334).jpg 10.Aurbina. Commons.wikimedia.org: Moai Rano raraku.jpg [online]. 2004-01-01 [cit. 2010-05-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Moai_Rano_raraku.jpg 11.Paul. Commons.wikimedia.org: Kurulu Village War Chief.jpg [online]. 2006-10-18 [cit. 2010-05-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.http://en.wikipedia.org/wiki/File:Kurulu_Village_War_Chief.jpg 12.Thurston Travis. Commons.wikimedia.org: WaikikiAerial.jpg [online]. 2000-03-17 [cit. 2010-05-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.http://en.wikipedia.org/wiki/File:WaikikiAerial.jpg 13.Kocio. Commons.wikimedia.org: Boomerang.jpg [online]. 2004-11-24 [cit. 2010-05-21]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Boomerang.jpg 14.Blanchard Guillaume. Commons.wikimedia.org: Australia Cairns Boomerang.jpg [online]. 2005-04-01 [cit. 2010-05-21]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Australia_Cairns_Boomerang.jpg 15.Poyt448. Commons.wikimedia.org: Xanthorrhoea australis flowers - Mt Cabrebald hillside.jpg [online]. 2009-03-11 [cit. 2010-05-21]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.http://en.wikipedia.org/wiki/File:Xanthorrhoea_australis_flowers_-_Mt_Cabrebald_hillside.jpg Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Zicha. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.


Stáhnout ppt " Austrálie a Oceánie Fotografie: 2. Obsah X. Sídla IV. Povrch a vodstvo III. Rozloha II. Členitost I. PolohaIX. Obyvatelstvo VIII. Ochrana přírody VII."

Podobné prezentace


Reklamy Google