Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předškolka a hlídání dětí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předškolka a hlídání dětí"— Transkript prezentace:

1 Předškolka a hlídání dětí
Rodinného centra Studánka Riegrova 318, Tišnov

2 1. Proč vznikla předškolka?
RC Studánka bude realizovat z výzvy 76 Evropského sociálního fondu projekt s názvem Jsme si opravdu rovni a rovny? od Obsahem projektu je realizace genderových auditů, poradenství i vzdělávání v partnerských společnostech a vznik předškolky pro 15 dětí zaměstnaných osob. Cílem je zlepšit přístup zaměstnavatelů ke slaďování rodinného a pracovního života a podpořit zaměstnanost.

3 Partnerství a jiné subjekty
Partnery jsou Siemens Drásov, Subterra Tišnov, Město Tišnov a GIC Nora o.p.s. Po splnění daných kritérií bude místo v předškolce v případě volných kapacit nabídnuto i pro dítě s trvalým pobytem v regionu Tišnovsko, které není umístěno v mateřské škole a jehož rodič ukončil RD a nastupuje do zaměstnání u jiné společnosti než partnerské Nutno doložit od zaměstnavatele (i OSVČ) potvrzení o de minimis (veřejná podpora)

4 2. Kde předškolka bude Město Tišnov schválilo v březnu uvolnění peněz z rozpočtu na rekonstrukci budovy bývalých jeslí na ulici Riegrova v Tišnově pro potřeby RC Studánka (otevření 9/2012) V 1. patře budovy vznikne předškolka pro 15 dětí od 2 let, poradenská a přednášková místnost a kuchyňka, k dispozici bude i tělocvična a hřiště Mzdy zaměstnanců a vybavení místností budou hrazeny z projektu

5 3. Jak bude předškolka vypadat?

6 Místnosti 1. patra budovy

7 Vizualizace možné podoby místnosti předškolky

8 Vizualizace možné podoby místnosti předškolky

9 4. Pečovatelka Požadujeme:
- zletilost; - zdravotní způsobilost; - bezúhonnost; - odbornou způsobilost k výkonu povolání všeobecné zdravotní sestry nebo zdravotnického asistenta nebo ošetřovatele nebo porodní asistentky nebo záchranáře nebo všeobecného sanitáře podle zvláštního právního předpisu 31, odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách podle zvláštního právního předpisu 32 nebo předloží doklad o vykonání tříleté praxe v oboru v nezávislém postavení (§ 2 a § 23 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku) nebo v pracovněprávním vztahu - nebo doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu 33 nebo osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci (zvláštní odborné způsobilosti) pro příslušnou činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným MŠMT, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je činnost provozována;

10 Kvalifikační kurz na péči o děti
Pokud příslušnou kvalifikaci nemáte, proběhnou díky projektu ESF od do v RC Studánka zdarma s hlídáním dětí kvalifikační kurzy akreditované MPSV dle § 112 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Obor: Pracovník v sociálních službách-Pečovatel(ka) o děti do 15 let pořádané o.s. Ženský vzdělávací spolek Vesna Brno (kurz má 130 vyučovacích hodin a od následuje 32 hodin praxe - praxi je možné dokončit i po zkoušce až do ). Ukončení kurzu: závěrečnými zkouškami - část písemná (test) a část ústní. Přihlášky na kurz do Kurz bude přednostně obsazen vhodnými zájemkyněmi o pracovní místo pečovatelky v RC Studánka

11 OBSAHOVÁ NÁPLŇ PŘEDMĚTŮ
Právní minimum Systém sociálních služeb v ČR. Standardy kvality sociálních služeb. - 8 Pečovatelská služba, rodinný pečující, osobní asistence. Etické minimum Bezpečnost práce pečovatele(ky). Bezpečnost klienta Hospodaření a provoz v domácnosti . Estetika Nauka o těle. - 10 Základy pediatrie. Péče o dítě Krizová intervence. - 2 První pomoc. - 8 Výživa a stravování. – 10 Základy pedagogiky. Seberealizace a aktivizace dítěte Psychologie. Základy komunikace. - 15 Vývojová psychologie. Psychopatologie. – 10 Péče o handicapované. – 10 Péče o pečovatele(ky). - 2

12 Praxe při kurzu Praxe má být vykonána v průběhu kurzu od do (i po závěrečné zkoušce) - je možné za praxi považovat praxi v jakémkoliv zařízení, kde jsou děti od 0 do 15 let - jesle, školy, školky, miniškolky, dětské domovy, nápravná zařízení, diagnostické a výchovné ústavy a ústavy sociální péče a zvláštní dětská zařízení, dětská nemocnice, domovy dětí a mládeže volnočasové, nízkoprahová centra, krizová centra, rodinná centra, pobyt na táboře s dětmi, vedení kroužků, zařízení pro handicapované apod. Účastnice si praxi zajišťují samy.

13 Ukončení kurzu a uplatnění
Ukončení kurzu: Úspěšní absolventi obdrží certifikát platný v celé ČR i v Rakousku a Německu. Pro obdržení certifikátu je nutná 75% účast. Uplatnění absolventů kurzů: v zařízeních pro handicapované, organizacích zajišťujících služby v rodinách, mateřských centrech, miniškolkách,samostatně na živnostenský list, jako au-pair apod.

14 Cílové skupiny projektu
Jako cílové skupiny pečovatelek máme od Evropského sociálního fondu schváleny tyto dvě možnosti: - Ženy vracející se po RD nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce - Ženy ohrožené nezaměstnaností (k propouštění žen dochází přednostně před muži, významně jsou ženy z tohoto důvodu ohroženy především v podnicích procházejících restrukturalizací) Tyto osoby by měly být do projektu zapojeny a budou počítány do monitorovacích indikátorů.

15 Zájem o pracovní místo V případě zájmu o pozici je nutné doložit:
průvodní dopis, v němž bude specifikována motivace k získání místa strukturovaný životopis v českém jazyce Životopis zašlete elektronicky do na

16 Nabízíme - kolektiv 15 dětí od 2 do 4 let zaměstnaných rodičů
- zkrácená pracovní doba (6 hodin), možnost sdílených úvazků - hlavní pracovní poměr na dobu určitou (po zkušební době do ) - nástup 1. září 2012 - zajímavou a kreativní práci - zaměstnanecké výhody (stravování) - nově zrekonstruované pracoviště v centru Tišnova (Riegrova 318) - 4 týdny dovolené

17 Požadujeme zkušenosti s prací dětmi, dobrý vztah k dětem
hudební, výtvarné nadání či sportovní dovednosti komunikativnost, empatičnost, spolehlivost, příjemné vystupování, zodpovědnost kreativita, organizační a koordinační schopnosti Příprava a nákup svačinek, výdej obědů Třísměnný provoz – návrh – změna možná 6.30 – 12.30, 8.30 – 14.30,

18 Výběrové řízení – předběžné termíny
1. kolo VŘ pečovatelek končí vyhodnotíme - zaslané životopisy a MD 2. kolo VŘ - ústní pohovor 22.6. v (pozvání na čas) 3.kolo VŘ   v ukázková hodina s dětmi (v době kurzu)

19 Možný rozvrh předškolky
Čas 6.30 – 8.30 8.30 – 9.30 9.30 – 10.00 10.00 – 11.30 11.30 – 12.00 12.00 – 13.30 13.30 – 14.30 14.30 – 15.00 15.00 – 16.30 Aktivita Příchod, volná herna I. blok aktivit Dopolední svačina II. blok aktivit Oběd Polední klid III. Blok aktivit Odpolední svačina Volná herna, odchod

20 Dále nabízíme pro děti Dětské hřiště s moderními herními prvky - oplocená zahrada Tělocvična se sportovním vybavením Hudební a výtvarné dílničky Vycházky Programy pro děti ve školkách Kroužky vedené lektory -angličtina, keramika

21 Pečovatelky na DPP z projektu
Hlídat při rekvalifikačních kurzech v létě 2012 (musí mít ale již příslušnou kvalifikaci) Hlídat v 2 x ročně při seminářích v RC Studánka (11/ cca 3 hodiny) celkem 6x Hlídat děti při rekvalifikačních kurzech pro osoby na ÚP, při genderovém poradenství Měly by být nastupující po RD nebo ohrožené nezaměstnaností

22 5. Náklady rodičů na předškolku
Příspěvek na provoz a materiál ve výši 1000Kč měsíčně Stravné (2 svačiny, oběd a pitný režim) ve výši 1000 Kč měsíčně Obědy budou odebírány od soukromé firmy, která vaří diety pro seniory (penzion) Nabízíme možnosti kroužků v předškolce za poplatek lektorům

23 Stravné Stravné - Strava se přihlašuje a odhlašuje den předem: telefon, - od Rodiče obdrží 4 x ročně přehled o platbách za stravu (k , k 28.2., k 31.5., k 31.8.) Při náhlém onemocnění dítěte si rodiče mohou v první den nemoci stravu pro dítě vyzvednout do vlastních nádob v době od do hod. Ráno tuto skutečnost musí nahlásit pečovatelce. Za kvalitu a nezávadnost stravy ručíme do doby jejího převzetí v jídlonosiči. Poplatek za celodenní stravování a pitný režim (50Kč na den – 2 svačinky, oběd, pití) ve výši 1000 Kč na měsíc

24 Placené kroužky Nabízíme kroužky pro děti – 1 x týdně, prosíme vyberte si zakroužkování kroužky, které preferujete. Kroužky se platí v daných intervalech přímo lektorce. 1) Keramika – 40Kč za hodinu Kontakt: Mgr. Dana Veselá, PhD., učitelka VV, tel. 777 559 425, 2) Angličtina DIDI (300 slov, 15 písniček) pro více než 10 dětí – 90 Kč za hodinu Kontakt: Mgr. Jaroslava Paruchová, tel: 731 242 167, 3) Angličtina Helen Doron EE (800 slov, 20 písniček) pro 5-6 dětí – 180 Kč za hodinu 4) Angličtina ZUZU (výukové písně Super Simple Songs, učení se zpíváním, hrou, pohyby) pro více než 10 dětí - 50 Kč na hodinu Kontakt: Zuzana Molnárová, tel.:  007,

25 6. Hlídání dětí mimo projekt
Kontaktní osoba – Bc. Lenka Křehlíková V případě zájmu rodičů či nepřijetí dítěte do předškolky nabízí RC Studánka kvalifikované pravidelné i nepravidelné hlídání dětí pro děti od 0 let Po vyhodnocení vyplněných přihlášek (po ) se sestaví rozvrh hlídání dětí a určí se cena za hlídání Vyberou se pečovatelky na HPP či DPP

26 Hlídání dětí mimo projekt
Děti pohlídáme také i u vás doma (i v době nemoci) i nárazově – vyšší cena Nabízíme hlídání dětí o prázdninách Čím pravidelnější hlídání, tím nižší cena Nabízíme i svačinky a obědy V případě vysokého zájmu o pravidelné hlídání se pokusíme otevřít další třídu předškolky

27 7. Úklid budovy Úklid 1. patra – 3-4 hodiny denně
Přízemí se bude uklízet dle rozvrhu aktivit RC Studánka – odpov. osoba Bc.Lenka Křehlíková 1. patro – Předškolka – odpovědná osoba – PhDr. Libuše Beranová Uklízet předškolku ráno před 6.30 anebo odpoledne po 16.30 Úklid v prostorách zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání se provádí: a) denně setřením všech podlah a povrchů na vlhko, u koberců vyčištěním vysavačem, b) denně vynášením odpadků, c) denně za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytím umývadel, pisoárových mušlí a záchodů, d) nejméně jednou týdně omytím omyvatelných částí stěn hygienického zařízení a dezinfikováním umýváren a záchodů, e) nejméně dvakrát ročně umytím oken včetně rámů a svítidel, f) nejméně dvakrát ročně celkovým úklidem všech prostor a g) malováním jedenkrát za 3 roky nebo v případě potřeby častěji. Výměna lůžkovin dětí bude jednou za měsíc – rodiče mají vlastní obal na peřinu a polštář – v pátek si vezmou domů na víkend, sami vyperou a v pondělí donesou zpět. V případě potřeby pohrabat spadané listí na zahradě či odmést sníh z chodníku, posypat solí námrazu apod.

28 Úklid budovy Přízemí: Úklid v přízemí zahrnuje šatnu, hernu, chodbu, wc pro děti, wc pro dospělé, kuchyňku, PC místnost, kancelář, spojovací krček na odkládání kočárků, tělocvičnu a šatnu, 3 wc, úklidovou místnost a sklad u tělocvičny. Četnost úklidu: a) denně setření podlah a povrchů v šatnách, na chodbě, na schodištích, ve spojovacím krčku a v tělocvičně b) denně za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytím umývadel, pisoárových mušlí, záchodů, nočníků a přebalovacích pultů. c) denně vynášení odpadků včetně tříděného odpadu d) třikrát týdně setření podlah a povrchů na vlhko a luxování koberců v herně e) dvakrát týdně setření podlah a povrchů na vlhko a luxování koberců v kuchyňce, PC místnosti, v kanceláři, v úklidové místnosti a ve skladu f) jednou týdně omytím omyvatelných částí stěn hygienického zařízení a dezinfikováním umýváren a záchodů, g) jednou týdně umytím vstupních dveří h) dvakrát ročně umytím oken včetně rámů, vnitřních dveří a svítidel, i) úklid po malování jedenkrát za 3 roky nebo v případě potřeby častěji.

29 Dle dalších otázek Dle požadavků rodičů se upraví otevírací doba předškolky i hlídání dětí Předškolka se platí vždy na celý měsíc Pravidelné hlídání dětí se bude platit a objednávat také měsíčně, bude výrazně zvýhodněná cena proti nepravidelnému hlídání Odhlášené stravné se bude vracet

30 Následují konkrétní dotazy
Děkuji za pozornost Následují konkrétní dotazy


Stáhnout ppt "Předškolka a hlídání dětí"

Podobné prezentace


Reklamy Google