Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obecné výklady o českém jazyce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obecné výklady o českém jazyce"— Transkript prezentace:

1 Obecné výklady o českém jazyce
2. stupeň Jazyk je nejdokonalejší dorozumívací prostředek Komunikace Slovanské jazyky Autorka: Mgr.Marta Jakešová, Masarykova ZŠ Plzeň

2 Slovanské jazyky jsou jednou z větví indoevropských jazyků
Tmavě zeleně jsou země s indoevropskou většinou, světle s menšinou, ale oficiální statutem.

3 Indoevropské jazyky arménský jazyk řečtina albánský jazyk
Indoevropskými jazyky mluví víc než 3 miliardy lidí (drtivá většina Evropy, Asie od východního Turecka po Indii (kromě jižní části Indie, kde dominují drávidské jazyky), Amerika, Austrálie a Jihoafrická republika). Patří sem: indoíránské jazyky arménský jazyk řečtina albánský jazyk italické jazyky keltské jazyky germánské jazyky baltské jazyky slovanské jazyky Jazyk= zvuková řeč Jazyk= nejdokonalejší dorozumívací prostředek „Prací a řečí se člověk liší od zvířat.“

4 Praslovanština Společným základem slovanských jazyků je
praslovanština – prajazyk dávných Slovanů. Konec praslovanštiny lze klást na přelom 9. a 10.století. Praslovanština není přímo zaznamenána písemnými památkami Slované jsou etnická a jazyková skupina Indoevropanů, žijící především ve střední a východní Evropě

5 Slovanské jazyky Rozdělení:
Západoslovanské – čeština, slovenština, polština, lužická srbština (horní a dolní), kašubština a polabština ( na dolním Labi- zánik 18.st.) 2. Východoslovanské jazyky – ruština, běloruština a ukrajinština 3. Jihoslovanské jazyky – bulharština, makedonština, srbština a chorvatština, slovinština ( řadíme i staroslověnštinu)

6 Slovanské jazyky Rozšíření slovanských jazyků v Evropě v současnosti a jednotlivé jazykové větve

7 (Polsko-Gdaňsk) Západo- slovanské jazyky Polsko ČR SR

8 Staroslověnština Staroslověnština je nejstarší spisovný jazyk
(= jazyk spisů) – první písemné památky. Staroslověnštinu užívali solunští bratři Konstantin a Metoděj – přichází r.863 hlásat křesťanství na velkou Moravu. Konstantin sestavil (z prvků řecké abecedy) hlaholské písmo-hlaholici, později vznikla graficky jednodušší cyrilice. Na cyrilici vývojově navazuje azbuka. Azbuku užívá ruština, ukrajinština, běloruština, bulharština, makedonština a srbština

9 Český jazyk Národní jazyk zahrnuje: 1. jazyk spisovný
Český jazyk je náš jazyk národní. Užívají ho příslušníci českého národa, tj. obyvatelé Čech, Moravy a Slezska Český jazyk je 2. nejstarší spisovný slovanský jazyk ( 1. je staroslověnština) Vývoj českého jazyka trvá již více jak 1000 let a stále se vyvíjí. Počátky nejsou doloženy v písemných památkách, teprve od 11. století – jednotlivá slova, poznámky. Od 13. století i souvislá literární díla. Národní jazyk zahrnuje: 1. jazyk spisovný 2. jazyk nespisovný = nářečí a obecnou češtinu

10 Nářečí Nářečí se hovoří pouze na určité části českého jazykového území a slouží k dorozumívání v každodenním styku. Praha Ostrava Plzeň Brno 1b- středočeská 5- oblasti různorodého nářečí 1c-jihozápadočeská 1a-severovýchodočeská 1d-českomoravská 2-středomoravská – hanácká 3-východomoravská 4a,b-slezská(lašská)

11 Čeština – mateřský jazyk
Spisovná čeština- prostředky = jednotná na celém území = používá se ve všech oblastech veřejného života = prostředek pro tvorbu literárních děl Hovorové – v mluvených projevech (kupuju,můžou) Knižní – pomoci,míti,ucítivši Neutrální – dům,pes,člověk Nespisovná čeština-prostředky Slang - úča,prófa,mejdan Argot – prachy, chlupatej Obecná čeština – víkend, aféra Nářečí – jednó, velké žbán, na lóce (Haná) Slova obecná=cizí slova zdomácní a píšou se podle českého pravopisu


Stáhnout ppt "Obecné výklady o českém jazyce"

Podobné prezentace


Reklamy Google