Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČESKÝ JAZYK 8. třída (2013/2014).

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČESKÝ JAZYK 8. třída (2013/2014)."— Transkript prezentace:

1 ČESKÝ JAZYK 8. třída (2013/2014)

2 Žádný jazyk na světě snad neměl tolik odpůrcův, nezkusil tolik nezasloužených ublížení a pronásledování, nezápasil s tolikerými nebezpečnými překážkami, úšklebky a rouháním, neztratil tolik drahých pokladův, knih a spisův, hned v hltavém plameni, hned v podzemních skrýších a jeskyních, jako náš tento, a přece naposledy všecko šťastně přežil, nad nenávistí zvítězil a hloupost zahanbil. (J. Kolár)

3 Jazyk a jeho útvary jazyk = znakový systém, pomocí kterého se popisují věci, akce, myšlenky a stavy řeč = prostředek dorozumívání mateřský jazyk = první jazyk, který se jedinec naučí národní jazyk = jazyk určitého národa nebo země český jazyk = mateřský jazyk pro cca obyvatel České republiky a cca českých občanů v zahraničí (vznikl v 10. století) „… ty jak noc tmavá, jak den mnohobleská, jak žula tvrdá a jak chleba měkká, ty drahá, svatá, zářná řeči česká…“ (J. Vrchlický)

4 útvary čes. jazyka: spisovný jazyk = reprezentativní podoba českého jazyka, která má kodifikovaná pravidla a slovní zásobu, používá se v písemných projevech, oficiálních proslovech, v televizi, rozhlase, ve škole, na úřadech… nespisovný jazyk – jazyk běžné komunikace - nářečí (dialekt) = nesp. forma jazyka užívaná mluvčími z určité geografické oblasti (např. slezská, hanácká, východomoravská…) - obecná čeština = nespisovná forma mluvené češtiny (malý město) - argot = mluva kriminálních živlů, lidí na okraji společnosti (vybílit, benga, čokl…) - profesní mluva = mluva příslušníků nějakého povolání (slepák, pacoš, jipka, žluťák) - slang = mluva zájmových skupin (školní slang: fíza, říďa, čtverec, vízo..) - jazyková kultura = úroveň jazykového vyjadřování

5

6 Jazyky slovanské Slované - národ původně sídlící mezi Dunajem a Vislou
společný prajazyk – tzv. praslovanština (cca př. n. l.) v 6. století však museli uniknout před nájezdnými kmeny a vydali se různými směry podle zeměpisného rozmístění dělíme slovanské jazyky do tří skupin: západoslovanské jazyky – čeština, slovenština, polština, horní a dolní lužická srbština východoslovanské jazyky – ruština, běloruština, ukrajinština jihoslovanské jazyky – bulharština, makedonština, srbština, chorvatština, slovinština

7

8 Slovní zásoba a tvoření slov
slovní zásoba = souhrn všech slov určitého jazyka je zachycena ve slovnících → aktivní slovní zásoba = slova používaná (5 000 – slov) → pasivní slovní zásoba = slova, který rozumíme, ale nepoužíváme je lexikologie = věda o slovní zásobě

9 slovní zásoba se neustále vyvíjí a obohacuje se novými pojmenováními a slovy:
změna významu (ještěrka – živočich i akumulátorový vozík) odvozování (hroch → hrošice, pracovat → vypracovat, místo → umístit, město → náměstí) skládání (samoobsluha, místostarosta, ledoborec) zkracování (ČD, EU, Čedok, KRNAP) přejímání slov z jiných jazyků zánik slov (vašnosta, pětiletka, )

10 Slova přejatá s novými věcmi se často přejímají z cizího prostředí i slova, která je označují od českých slov se odlišují hláskově, pravopisem a skloňováním čeština nejčastěji přejímá slova z: latiny (škola, žák, univerzita, student) němčiny (knedlík, plech, křída, šroub) francouzštiny (prezident, parlament, parfém, kupé) italštiny (duet, alt, soprán)

11 angličtiny (sport, tenis, fotbal, tým, gól, tramvaj, displej, sprej, disko, song)
polštiny (okres, vzor, závoj) ruštiny (vzduch, vesmír, tuleň) indiánských jazyků (čokoláda, kakao, kánoe) eskymáčtiny (iglú, kajak) arabštiny (káva, algebra, admirál, korek) - slova mezinárodní = slova zastoupena i v jiných jazycích (atom, luxus, demokracie, datum, cirkus, atlet, automobil, kilometr, telefon, televize, manažer, hygiena, epidemie…)

12 psaní a výslovnost přejatých slov:
pravopisně se částečně nebo úplně odlišují (elektrický, diktát, lady, abbé, Marylin) úplně splynou s českým pravopisem (katastrofa, motor, republika, operace…)

13 Slovníky Slovník cizích slov
Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost Slovník spisovného jazyka českého Příruční slovník jazyka českého Frazeologický slovník Staročeský slovník Slovník dialektů Etymologický slovník

14 Najdi slova přejatá a nahraď je domácími výrazy:
1. K experimentu využijeme nejnovější aparáty. 2. Podniky zvýšily export výrobků do zahraničí. 3. Návrh nelze realizovat. 4. Odkud máš ty informace ? 5. Odpověď nebyla absolutně správná. 6. V centru města se nachází kašna. 7. Kvalita zboží nebyla vysoká. 8. Rádi hrajeme basketbal. 9. Výsledek zápasu byl anulován. 10. Čekali jsme na časový signál. 11. Taková věc bude stát minimálně pět tisíc korun.


Stáhnout ppt "ČESKÝ JAZYK 8. třída (2013/2014)."

Podobné prezentace


Reklamy Google