Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Univerzita 3. věku 2013/2014 Tajemství vývoje jazyka Katedra českého jazyka a literatury FPE ZČU v Plzni PaedDr. Helena Chýlová, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Univerzita 3. věku 2013/2014 Tajemství vývoje jazyka Katedra českého jazyka a literatury FPE ZČU v Plzni PaedDr. Helena Chýlová, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Univerzita 3. věku 2013/2014 Tajemství vývoje jazyka Katedra českého jazyka a literatury FPE ZČU v Plzni PaedDr. Helena Chýlová, Ph.D. chylova@kcj.zcu.cz

2 Zkoumání jazyka Přístup synchronní Diachronní Historická gramatika Vývoj jazyka

3 Čeština – národní jazyk Jazyk spisovný Jazyk psaných spisů, literárních i neliterárních památek Jeden z útvarů národního jazyka, kodifikovaný Východisko: mezi významem a výrazem jazykové jednotky existuje vztah nahodilosti. Proto jsou-li dva jevy v jazycích shodné, pak a) jsou přejaté, b) mají společné východisko. Přesvědčení o indoevropském základě slov. jazyků. Mutter, mother, mať, *mat, matka, mateřský, mateří

4 Prameny pro poznání vývoje českého jazyka bohemismy oltar7m6 (stsl. rabom7), kostel7 (crky), biskup7 (episkop7), bohemika (česká vlastní jména): Gostivít, Lubušě, Přěmysl rekonstrukce: Karl, * karl – kra/lj kral korol kralj krol, král

5 *psl.češ.pol.rus.slovin.sch.bulh.stsl. *světjasvíceswiecasveča svijecasveštЪsvěšta *medjamezmiedzamežamejamedamežda *noktЬnoc noč6nocnoštЬ

6 Praslovanský původ českého jazyka Indoevropština, indoevropská jazyková rodina Balto-slovanská jazyková jednota - doložena některými jazykovými jevy, např. deklinace složená, infinitiv na -ti, zánik media. Časové vymezení: rozpad ide. prajazyka - 3 000 př. n. l., období balto-slovanské jednoty - 2 000 - 1 500 př. n. l.

7 Praslovanština Rekonstruovaný, hypotetický jazyk * Periodizace: raná 500 př. n. l. 400 n. l. klasická 400– 800 n. l. pozdní 800 - 1 000 n. l. Změnami zejména v pozdně praslovanském období se slovanské jazyka diferencují ve větve: západoslovanské (č., sl., p., hor. a dol. luž. srbština, polabština, kašubština), jihoslovanské (slovinština, srbochorvatština, bulharština, makedonština, staroslověnština), východoslovanské (r., u., b).

8 Staroslověnština nejstarší spisovný jazyk slovanský uměle vytvořený církevněslovanský jazyk - jazyk veškeré literatury, zachován v dalších úpravách (redakcích) - 10. - 18. stol. Vývojový vztah staroslověnštiny k češtině: sestra, ne matka Velkomoravská etapa vývoje stsl.: jazyk jihoslovanský, jazyk spisů na českém území

9 Etapy vývoje češtiny *ide. *psl. 9. 13. 16. 18. 21. * pračj. staročj. čj. doby novočeština současná střední čeština

10

11 Hospodine, pomiluj ny! Hospodine (*gospod6), pomiluj (smilovat se) ny! (nás, 4. pád) Jezu (stsl. Isus7) kriste, pomiluj ny! Ty, spase (*spas, spasitel) všeho mira (svět), spasiž ny i uslyšíš, Hospodine, hlasy nášě! Daj (dej) nám všěm, Hospodine žizň a mír v zemi! Krleš! Krleš! Krleš! (Kyrie eleison)

12 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Univerzita 3. věku 2013/2014 Tajemství vývoje jazyka Katedra českého jazyka a literatury FPE ZČU v Plzni PaedDr. Helena Chýlová, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google