Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Na průzkumu se podílely: Krajský úřad Jihomoravského kraje Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Brně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Na průzkumu se podílely: Krajský úřad Jihomoravského kraje Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Brně."— Transkript prezentace:

1 Na průzkumu se podílely: Krajský úřad Jihomoravského kraje Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Brně

2  zpracování analýzy trhu práce v Jihomoravském kraji z hlediska zaměstnanosti a nezaměstnanosti  cílem vyhodnocení průzkumu zaměstnanosti bylo: 1) analyzovat strukturu a vývoj zaměstnanosti v Jihomoravském kraji v roce 2014 dle sektorů a odvětví ekonomiky, vlastnictví ekonomických subjektů a velikostních skupin podniků 2) analyzovat změny v počtu pracovníků v roce 2014 včetně zhodnocení změn v kontextu predikce počtu zaměstnanců z konce roku 2013 3) charakterizovat očekávaný vývoj zaměstnanosti v roce 2015 dle avizovaných změn v počtu pracovníků šetřených ekonomických subjektů 4) charakterizovat požadavky zaměstnavatelů na absolventy škol a analyzovat stav a očekávaný vývoj počtu agenturních zaměstnanců.

3 Podíl nezaměstnaných osob k 31. 12. 2014: - Jihomoravský kraj: 8,2 % - Česká republika: 7,5 % Počet uchazečů na 1 VPM k 31. 12. 2014: - Jihomoravský kraj: 14,6 - Česká republika: 9,2

4  Jihomoravský kraj následuje ve většině ukazatelů po Moravskoslezském, Ústeckém a Olomouckém kraji

5

6

7

8

9

10

11  2 893 zaměstnavatelů (z toho 2 036, tj. 70,4 % s 20 a více zaměstnanci)  celkem 223 502 pracovníků Sektory a odvětví Počet pracovníků (v tis. osob) Dotazníkové šetření /celkem (%) celkem dotazníkové šetření I. sektor16,25,533,6 II. sektor205,886,141,9 průmysl164,076,046,4 těžba a dobývání2,30,418,6 zpracovatelský148,970,947,6 výroba a rozvod energií7,00,710,0 zásobování vodou, odpady5,84,068,6 stavebnictví41,810,124,2 III. sektor337,2131,939,1 celkem559,2223,540,0

12

13

14

15  ke konci roku 2014 zaměstnávalo cizince 415 ekonomických subjektů (tj. 14,3 %)  oproti roku 2013 se jedná o pokles o 50%  zjištěno tak bylo 6085 cizinců, z toho 4231 osob (tj. 69,5%) z EU  nejvíce cizinců pocházelo ze Slovenska (2035 osob), Ukrajiny a Mongolska (200 – 300 osob)

16

17 Sektory a odvětví NHPočet firem 20132014 Rozdíl abs.% % I. sektor1245 5192,55 4492,4-70 II. sektor97984 10038,286 14838,52 048 průmysl78973 92433,676 02534,02 101 stavebnictví19010 1764,610 1234,5-53 III. sektor1 790130 51559,3131 90559,01 390 celkem2 893220 134100,0223 502100,03 368

18  ke konci roku 2014 uvedlo 286 ekonomických subjektů zájem o absolventy (tj. 9,9%)  celkově firmy projevily zájem o 1,7 tis. absolventů; Úřad práce ČR evidoval k 31. 12. 2014 v Jihomoravském kraji 3,5 tis. nezaměstnaných absolventů  zvýšený zájem o absolventy měly především firmy z papírenského a polygrafického, strojírenského a také z hutnického a kovozpracujícího průmyslu, z terciéru pak odvětví informačních a komunikačních činností a profesních, technických a vědeckých činností  podle vlastnické struktury ekonomických subjektů je nejpozitivnější přístup firem v úplném nebo částečném vlastnictví zahraničního subjektu  s klesajícím počtem zaměstnanců ve firmách klesá i zájem o absolventy  nejžádanější skupinou byli absolventi s vysokoškolským vzděláním a v klasifikaci CZ-ISCO řazeni jako specialisté v oblasti ICT  celkem 332 firem vykázalo spolupráci s některou střední školou – především komunální organizace a velké firmy  nejčastěji šlo o střední odborné školy spojené s učilišti  pracovníky ve výzkumu a vývoji vykázalo pouze 274 subjektů (9,5 %)  celkem zaměstnávaly ve výzkumu a vývoji 7,8 tis. osob, z toho 6,8 tis. vysokoškoláků  spolupráci s veřejnými výzkumnými institucemi, především vysokými školami vykázalo pouze 176 subjektů (6,1 %)

19 Úroveň vzdělání Profese (ISCO) Počet absolventů Vyučení Kovodělníci, strojírenští dělníci a pracovníci v příbuzných oborech - ISCO 7284 Obsluha strojů a zařízení, montážní dělníci - ISCO 8165 Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky - ISCO 7436 S maturitou Techničtí a odborní pracovníci v oblasti vědy a techniky – ISCO 31108 Kovodělníci, strojírenští dělníci a pracovníci v příbuzných oborech - ISCO 7284 Odborní pracovníci v obchodní sféře a veřejné správě - ISCO 3347 Vysokoškolské Specialisté v oblasti informačních a komunikačních technologií – ISCO 25630 Specialisté v oblasti právní, sociální, kulturní a v příbuzných oblastech – ISCO 26190 Specialisté v oblasti vědy a techniky – ISCO 21121 Specialisté v oblasti zdravotnictví – ISCO 2244 Specialisté v oblasti výchovy a vzdělávání – ISCO 2341

20 Odvětví NHPočet firem Počet pracovníkůRozdíl 20142015abs.% zemědělství, lesnictví a rybolov 1245 4495 385-64-1,2 průmysl 78976 02579 3023 2774,3 stavebnictví 19010 12310 2551321,3 velkoobchod a maloobchod 39117 45917 6311721,0 doprava a skladování 10812 14812 221730,6 ubytování, stravov. a pohostinství 1132 7222 72310,0 informační a komunikační činnosti 909 12110 05092910,2 peněžnictví a pojišťovnictví 403 0723 086140,5 činnosti v oblasti nemovitostí 4297998010,1 prof., vědecké a technické činnosti 1417 8548 0982443,1 administrativní a podpůrné činnosti 893 3033 4521494,5 veřejná správa a obrana 14815 41615 510940,6 vzdělávání 39728 82928 777-52-0,2 zdravotní a sociální péče 13425 45825 6531950,8 kulturní, zábavní a rekr. činnosti 673 9934 041481,2 ostatní činnosti 301 5511 595442,8 celkem 2 893223 502228 7595 2572,4

21 Profese - ISCOpočet osob Montážní dělníci výrobků a zařízení – ISCO 821 074 Specialisté v oblasti informačních a komunikačních technologií - ISCO 25776 Kovodělníci, strojírenští dělníci a pracovníci v příbuzných oborech - ISCO 72575 Obsluha stacionárních strojů a zařízení - ISCO 81574 Řidiči a obsluha pojízdných zařízení - ISCO 83189 Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci na stavbách (kromě elektrikářů) - ISCO 71170 Zpracovatelé potravin, dřeva, textilu a pracovníci v příbuzných oborech - ISCO 75140 Specialisté v oblasti vědy a techniky - ISCO 21128 Techničtí a odborní pracovníci v oblasti vědy a techniky - ISCO 31127

22 Profese - ISCOpočet osob Specialisté v oblasti výchovy a vzdělávání - ISCO 2366 Odborní pracovníci v obchodní sféře a veřejné správě - ISCO 3355 Všeobecní administrativní pracovníci – ISCO 4139 Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci na stavbách (kromě elektrikářů) - ISCO 7137 Specialisté v oblasti vědy a techniky - ISCO 2136 Specialisté v oblasti zdravotnictví - ISCO 2235 Montážní dělníci výrobků a zařízení - ISCO 8234

23

24

25

26

27

28  Výsledky Průzkumu zaměstnanosti v JMK k 31. 12. 2014 jsou ke stažení na webovém portálu Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz pod tématem „regionální rozvoj“www.kr-jihomoravsky.cz www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=248684&TypeID=2

29


Stáhnout ppt "Na průzkumu se podílely: Krajský úřad Jihomoravského kraje Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Brně."

Podobné prezentace


Reklamy Google