Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2014 Výukový materiál GE 02 - 46 Tvůrce: Mgr. Šárka Vopěnková Projekt: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.36/03.0005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2014 Výukový materiál GE 02 - 46 Tvůrce: Mgr. Šárka Vopěnková Projekt: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.36/03.0005."— Transkript prezentace:

1 2014 Výukový materiál GE 02 - 46 Tvůrce: Mgr. Šárka Vopěnková Projekt: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.36/03.0005 Tento projekt je spolufinancován ESF a SR ČR

2  2 typy nukleových kyselin: DNA a RNA  DNA:  klíčový význam pro zachování a přenos genetické informace  struktura DNA objasněna v roce 1957  J.D. Watson, Crick, R. Franklinová, Wilkins

3  nukleové kyseliny jsou polymery > tvořeny spojenými nukleotidy  nukleové kyseliny = polynukleotidy  základní stavební jednotka polynukleotidového řetězce jsou nukleotidy

4

5  nukleotidy DNA obsahují:  1) deoxyribózu  pentóza ( obsahuje 5 atomů uhlíku )  na 2 pozici chybí kyslík  2) v pozici 3´ a 5´navázány kovalentní vazbou fostátové skupiny  3) na pozici 1´navázána dusíkatá báze  báze  purinové báze: adenin a guanin  pyrimidinové báze: thymin a cytosin

6 nukleotid

7

8

9  nukleotidy uspořádány za sebou v určitém pořadí = sekvenci  gen v DNA = charakteristická sekvence nukleotidů  sekvence zapisujeme zkratkami bází:  např. 5´ A A C T G C G A A T G C C C 3´  čísla 5´a 3´označují volné konce uhlíků deoxyribózy => orientace řetězce

10  molekula DNA je tvořena dvěma antiparalelními polynukleotidovými řetězci stočenými do dvojité šroubovice  polynukleotidové řetězce spojeny vodíkovými můstky mezi bázemi  komplementarita bází :  A spojen s T dvěma vodíkovými můstky  C spojen s G třemi vodíkovými můstky  tzv. Chargaffovo pravidlo

11  velmi stabilní útvar  rozrušení vodíkových můstků je možné :  zvýšenou teplotou 90 – 100 C  enzymy  děj = denaturace DNA  renaturace DNA -> ochlazení, opět komplementární

12  molekuly DNA v jádrech eukaryotních buněk:  lineární  molekuly DNA v mitochondriích, chloroplastech a v prokaryotních buňkách:  kružnicové cirkulární  v prokaryotních buňkách se ještě vyskytují malé molekuly DNA = plazmidy

13

14  KOČÁREK, Eduard. Genetika: obecná genetika a cytogenetika, molekulární biologie, biotechnologie, genomika. 2. vyd. Praha: Scientia, 2008, 211 s. ISBN 978-80-86960-36-4.


Stáhnout ppt "2014 Výukový materiál GE 02 - 46 Tvůrce: Mgr. Šárka Vopěnková Projekt: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.36/03.0005."

Podobné prezentace


Reklamy Google