Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Walt Whitman ( ) americký básník, žurnalista, esejista

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Walt Whitman ( ) americký básník, žurnalista, esejista"— Transkript prezentace:

1 Walt Whitman (1819-1892) americký básník, žurnalista, esejista
civilismus, vitalismus z díla básnická sbírka Leaves of Grass (1855, 1. ed.) próza Specimen Days (1882)

2 Jiří Levý K podstatě básnické metody Walta Whitmana

3 Cíl studie Ucelené poznání „whitmanovského“ básnického typu
Východiskem je přesvědčení: že filosofická koncepce i stylistické prostředky jsou jen různými vnějšími projevy jisté obecné metody myšlení o hlubších souvislostech mezi základními zákonitostmi autorova myšlení a jeho historickou epochou Úkol č.1: Nalézt ústřední princip Whitmanovy básnické metody Úkol č.2: Zjistit jeho vztah k charakteru společenské formace

4 Ústřední princip Whitmanovy básnické metody – charakteristické rysy Whitmanovy poezie
estetická hodnota statistiky „I would sing in my copious song your census returns of the States, The tables of population and products, I would sing of your ships and their cargoes,“ (Year of Meteors) mnohost, jejíž nejčistším vyjádřením je statistika, vábila Whitmana i u jevů přírodních: „Indeed through the whole of this journey, with all its shows and varieties, what most impress‘d me, and will longest remain with me, are these same prairies. Day after day, and night after night, to my eyes, to all my senses – the esthetic one most of all – they silently and broadly unfolded. Even their simplest statistics are sublime.“ (Specimen Days) statistika = součet rovnocenných jednotek > kvantitativní myšlení (x kvalitativní – zdůrazňuje rozdíly mezi jednotlivinami)

5 Ústřední princip Whitmanovy básnické metody – charakteristické rysy Whitmanovy poezie
metoda statistiky – vypočítávání > básnické katalogy: (indiánské kmeny) The red aborigines! Leaving natural breaths, sounds of rain and winds,          calls as of birds and animals in the woods,          syllabled to us for names; Okonee, Koosa, Ottawa, Monongahela, Sauk, Natchez,          Chattahoochee, Kaqueta, Oronoco, Wabash, Miami, Saginaw, Chippewa, Oshkosh, Walla-          Walla; Leaving such to The States, they melt, they depart,          charging the water and the land with names. (Year of Meteors)

6 Ústřední princip Whitmanovy básnické metody – charakteristické rysy Whitmanovy poezie
básnické katalogy: (zvuky) The blab of the pave, tires of carts, sluff of boot-soles, talk of the promenaders, The heavy omnibus, the driver with his interrogating thumb, the clank of the shod horses on the granite floor, The snow-sleighs, clinking, shouted jokes, pelts of snow-balls, The hurrahs for popular favorites, the fury of rous'd mobs, The flap of the curtain'd litter, a sick man inside borne to the hospital, The meeting of enemies, the sudden oath, the blows and fall, The excited crowd, the policeman with his star quickly working his passage to the centre of the crowd, The impassive stones that receive and return so many echoes, What groans of over-fed or half-starv'd who fall sunstruck or in fits, (Song of Myself)

7 Ústřední princip Whitmanovy básnické metody – charakteristické rysy Whitmanovy poezie
cílem enumerativní metody – typizovat obecné vypočítáváním jednotlivostí př.: oslava povolání v Song of Occupations – oslava tvořivé lidské činnosti výsledkem statistiky je součet > směřování k součtovým pojmům klíčové symboly – hromadné, druhové pojmy: listy trávy (Leaves of Grass), rákosí (Calamus), listí (Our Old Feulliage), lidstvo (Children of Adam) součtovost, souhrn rovnocených jedinců tvoří základ jejich básnického významu Whitmanovy básnické obrazy - několik souběžných dílčích významů

8 A child said What is the grass? fetching it to me with full hands;
How could I answer the child? I do not know what it is any more than he. I guess it must be the flag of my disposition, out of hopeful green 1 stuff woven. Or I guess it is the handkerchief of the Lord, 2 A scented gift and remembrancer designedly dropt, Bearing the owner's name someway in the corners, that we may see and remark, and say Whose? Or I guess the grass is itself a child, the produced babe of the vegetation. 3 Or I guess it is a uniform hieroglyphic, 4 And it means, Sprouting alike in broad zones and narrow zones, Growing among black folks as among white, Kanuck, Tuckahoe, Congressman, Cuff, I give them the same, I receive them the same And now it seems to me the beautiful uncut hair of graves. (Song of Myself) tráva: 1 - symbol optimismu, 2 - obrazné vyjádření tajemství přírody, 3 - symbol mládí a zrodu, 4 - demokratický princip rovnosti lidí

9 Ústřední princip Whitmanovy básnické metody – charakteristické rysy Whitmanovy poezie
součtové chápání skutečnosti – obecný rys Whitmanova myšlení paměti tří válečných let uzavírají odstavce s názvy jako: „Three Years Summ‘d Up a Three Million Dead, Too, Summ‘d Up“ (Specimen Days) jejichž obsahem jsou součty ošetřovaných raněných, katalogy bitev, statistika zabitých, raněných, hrobů, vyjmenování nemocí, různých způsobů smrti apod. výsledkem součtového myšlení je důraz na celistvost, jednotu (Leaves of Grass – souhrnné životní dílo; celistvost i jako požadavek estetický; jednota Unie) kvantitativní (součtové) chápání děje – výsledek prostý součet jednotlivých etap (ne dosažení nové kvality představované cílovým bodem) All is a procession, The universe is a procession with measured and perfect motion. (I Sing the Body Electric)

10 Ústřední princip Whitmanovy básnické metody – charakteristické rysy Whitmanovy poezie
součtové pojetí výsledků vývojové řady – běžný motiv ve Whitmanově poezii With antecedents, With my fathers and mothers and the accumulations of past ages, With all which, had it not been, I would not now be here, as I am, (With Antecedents) skladebným principem vývojové řady je hromadění, akumulace > kumulativnost (podobně jako celkovost) – vrcholná hodnota „Perhaps the best is always cumulative“ (Specimen Days)

11 Ústřední princip Whitmanovy básnické metody – charakteristické rysy Whitmanovy poezie
takové chápání děje vyzdvihuje jeho průběhovost > zastírá funkce koncových bodů pohybu I have heard what the talkers were talking, the talk of the beginning and the end, But I do not talk of the beginning or the end. There was never any more inception than there is now, Nor any more youth or age than there is now, (Song of Myself) popření kvalitativního rozrůznění časové řady (mládí – stáří) > integrace času: Time, always without break, indicates itself in parts, (Song of the Answerer) dynamismus – pohyb sám spíš než jeho výsledek je cílem umění

12 Ústřední princip Whitmanovy básnické metody – charakteristické rysy Whitmanovy poezie
inkluzívnost – zahrnutí nepojmenovaných jednotek And you, each and everywhere, whom I specify not, but          include just the same! (Salut au Monde) = snaha o všeobsáhlost, dosažení obecnosti – nejvyšší básnická hodnota ve Whitmanově estetice I will not make poems with reference to parts, But I will make poems, songs, thoughts, with reference to ensemble, And I will not sing with reference to a day, but with reference to all days, (Starting from Paumanok) Come said the Muse, Sing me a song no poet yet has chanted, Sing me the universal. (Song of the Universal)

13 Ústřední princip Whitmanovy básnické metody – charakteristické rysy Whitmanovy poezie
estetickou normou je korespondence co největšímu počtu jevů, tedy hodnota kvantitativní (x kvalitativní požadavek výstižnosti uměleckého zobrazení) The sailor and and traveller underlie the maker of poems, the Answerer, The builder, geometer, chemist, anatomist, phrenologist, artist, all these underlie the maker of poems, the Answerer. (Song of the Answerer) > Básníkovo vědomí má odpovídat součtu zkušeností nejrůznějších lidských typů.

14 Ústřední princip Whitmanovy básnické metody – charakteristické rysy Whitmanovy poezie
ideové rozpory Leaves of Grass lze vysvětlit inkluzívností pojmů duše je obsažena v těle O I say, these are not the parts and poems of the Body          only, but of the Soul, O I say now these are the Soul! (I Sing the Body Electric) idealita je obsažena v realitě „The time and lands are devoted to the real. Make a demand for the ideal (or rather of the ideal of the real)“ (Masters) jedinec (básník) v sobě chce obsáhnout kolektivum, sám se jako kolektivum stylizuje I celebrate myself, and sing myself, And what I assume you shall assume, For every atom belonging to me as good belongs to you. Walt Whitman a kosmos (Song of Myself)

15 Ústřední princip Whitmanovy básnické metody – charakteristické rysy Whitmanovy poezie
směřování k součtovým hodnotám statistické myšlení zvláštní význam principu kvanta oslabena úloha kvality, zastřena kvalifikace významových jednotek, počítá se s jejich průměrnou hodnotou

16 Princip kvanta ve Whitmanově poezii
průměr – podstata Whitmanova politického i estetického názoru demokratismus antiestétství boj proti dekorativnímu prvku = boj proti kvalitě nejvyšší krása je obsažena v jevu čistém, bezpříznakovém: The atmosphere is not a perfume, it has no taste of the distillation, its is odourless, It is for my mouth forever, I am in love with it (Song of Myself) podstata je více než vlastnost, materiál více než forma: Not for an embroiderer, (There will always be plenty of embroiderers, I welcome them also,) But for the fibre of things and for inherent men and women. (Myself and Mine)

17 Princip kvanta ve Whitmanově poezii
tělo je více než krásná tvář: And in man or woman, a clean, strong, firm-fibred body, is more beautiful than the most beautiful face. (I Sing the Body Electric) matka (kvantitativní idea plodnosti) je více než mladá dívka život je nad uměním, člověk nad svým výtvorem: I will tell you what to say of me, Publish my name and hang up my picture as that of the tenderest lover, The friend the lover's portrait, of whom his friend his lover was fondest, Who was not proud of his songs, but of the measureless ocean of love within him, and freely pour'd it forth, (Recorders Ages Hence)

18 Princip kvanta ve Whitmanově poezii
antidekorativnost určuje výběr klíčových symbolů: stébla trávy, rákosí (x tradiční lilie, růže) Leaves of Grass – listy trávy (x blades, spears of grass) předsunutí důrazu z atributu na podstatu básnická forma > nadbytečnou kvalitou > odpor k rýmu, rytmu pravopis – ed > ’d, nadbytečné „e“ v participialních koncovkách (gather'd, fill'd, unfix'd atd.) snaha vyjadřovat obecné součtem pokud možno bezpříznakových jednotlivin

19 Princip kvanta ve Whitmanově poezii
malá určenost významové jednotky = stylistický princip > výběr slovních kategorií (nedostatek sloves) > malá určitost slovesných tvarů > větší obecnost > neslovesná věta > časová neurčenost And now gentlemen, A word I give to remain in your memories and minds, As base and finale too for all metaphysics. (So to the students the old professor, At the close of his crowded course.) (The Base of All Metaphysics)

20 Princip kvanta ve Whitmanově poezii
neslovesné vyjadřování typické pro básnické katalogy nahrazování určitého slovesa příd. a podst. jmény: slovesnými: The irregular tapping of rain down on the leaves after the storm is lull'd, The walling and moaning at intervals, dějovými: the thought of the sea, The thought of ships struck in the storm and put on their beam ends, and the cutting away of masts, The sentiment of the huge timbers of old-fashion'd houses and barns, The remember'd print or narrative, the voyage at a venture of men, families, goods, (Song of the Broad-Axe)

21 Princip kvanta ve Whitmanově poezii
přechodníky: The blows of mallets and hammers, the attitudes of the men, their curv'd limbs, Bending, standing, astride the beams, driving in pins, holding on by posts and braces, The hook'd arm over the plate, the other arm wielding the axe, The floor-men forcing the planks close to be nail'd, podst. jm. činitelskými: The forger at his forge-furnace and the user of iron after him, The maker of the axe large and small, and the welder and temperer, The chooser breathing his breath on the cold steel and trying the edge with his thumb, (Song of the Broad-Axe)

22 Princip kvanta ve Whitmanově poezii
vyhýbání se dějovým slovesům, ne představám omezená kvalifikace slov > abstraktnost rovnostářství souvisí s kvantifikačním myšlením společenský systém buduje na množství stejných jedinců (nikoliv třídách) Whitmanovo pojetí demokracie je ideovým protějškem součtu bezpříznakových jednotlivin: I have look'd for equals and lovers, and found them         ready for me in all lands; I think some divine rapport has equalized me with          them. (Salut au Monde) rozhodující je množství nikoliv pokrokovost společenské ideje nebo třídy (do jeho inkluzivní demokracie jsou zahrnuti i feudálové a císař)

23 Princip kvanta ve Whitmanově poezii
nedostatek hodnocení, hierarchie > souřadnost jednotek kompozice > řazení, zdánlivá neorganizovanost základním estetickým cílem je hromadění faktů > mezi nimiž je souřadný vztah (viz např. Whitmanovy katalogy) At all events it was good to be on Chestnut street yestaerday. The peddlars on the sidewalk – ‘sleevebuttons, three for five cents’ – the handsome little fellow with canarybird whistles – the cane men, toy men, toothpick men – the old woman squatted in a heap on the cold stone flags, with her basket of matches, pins and tape – the young negro mother… (Specimen Days)

24 Princip kvanta ve Whitmanově poezii
Whitmanovy rétorické figury jsou umělecké prostředky kvantifikační = nemění obsah (kvality) představy, místo toho, ji zdůrazňují, zveličují (směřují ke kvantu) > časté opakování, paralelismus (opakování uspořádání materiálu), gradace (podtržení mylšenky vztahem k myšlenkám jiným, vzestupná řada), antiteze (konfrontace jejích krajních bodů) kompoziční uspořádání podle zákonů opakování a souměrnosti, nepřidává nové vlastnosti > cílem intenzita, množství (> vyzývavý ráz díla, časté opěvování drsnosti) She had long eyelashes, her head was bare, her coarse straight lockes descended upon her voluptuous limbs and reach’d to her feet. And gave him a room that enter’d from my own, and gave him some coarse clean clothes. (Song of Myself)

25 Princip kvanta ve Whitmanově poezii
disociační básnické myšlení, nechuť k bohatě kvalifikovaným celkům, vlastnosti se osamostatňují v nezávislé významové jednotky a ty se prostě stýkají: „The rich dark green of the tulip-trees and the oaks, the grey of the swamp-willows, the dull hues of the sycamores and black-walnuts, the emerald of the cedars (after rain), and the light yellow of the beeches.“ (Specimen Days) (složitý barevný dojem se rozpadá v součet základních barev) > Whitman nevytváří individualizované krajiné zážitky nebo postavy, ale nejzákladnější přírodní motivy (moře, písek), nebo abstraktní lidské typy určené jen jedinou vlastností, která je jejich podstatou (zaměstnání)

26 Princip kvanta ve Whitmanově poezii
obecné je vystiženo množstvím jednotlivin (x typizování obecného znázorněním jednotliviny s nejpodstatnější vlastností charakterizující obecný druh, myšlenku) př.: součet zaměstnání u Whitmana x symbol pilného mravence potíže se zkratkovým, zástupným pojmenováním > potíže s názvy básní (celek nelze nahradit vyjmenováním) > zpočátku podle principů kvantifikační básnické metody (popis, výpočet) – teprve později uplatňuje techniku kvalifikace významu, zkratky, nebo přenesení významu př.: The Return of the Heroes > Whispers of Heavenly Death

27 Princip kvanta ve Whitmanově poezii
„zrození básníka“ z průměrného žurnalisty a autora podprůměrných veršů – vysvětleno odpoutáním se od tradičních metod a nalezením vlastní tvůrčí metody odpovídající jeho (kvantitativnímu) způsobu myšlení nejčistší abstrakcí kvanta je číslo, jehož role je ve Whitmanově myšlení a poezii nad jiné významná nejnápadnější doklad šifry, pod kterými tají jména žen, se kterými se intimně stýkal (viz deník z r. 1868) „But always preserve a kind spirit and demeanor to 16. But pursue her no more…“, „To give up absolutely and for good, from this present hour (all) the feverish, fluctuating, useless, undignified pursuit of 164.“

28 Vztah principu kvanta k charakteru společenské formace
sociální kontext prudký rozvoj Unie (zčtyřnásobení rozlohy Unie v 1. ½ 19. st.) hospodářský rozvoj období průmyslové výroby – příznačný kvantitativní hospodářský systém (a charakter společenského vědomí) x feudalismus – oslaben princip kvanta (monoteismus, hierarchie), kvalitativní způsob myšlení a produkce v umění > Whitmanův boj proti „dekorativnosti“ = boj proti feudalismu

29 Walt Whitman x T.S. Eliot Walt Whitman T.S. Eliot
umělecký typ kvantitativní kvalitativní pojmenování obecná konkrétní (až osobní symboly) kompozice souřadná (katalogy) podřadná (citáty – významové roviny) dialektika inkluzívní metafyzická, ambivalentní (jeden pól obsažen ve druhém) (každý z protipólů je možno chápat ve dvou kontrastních významových rovinách > protiklady mohou být ve svém druhém významu ztotožněny) formální prostředky nadbytečná dekorace nadřazený stavební zákon – hudební princip (Pustina– sonátová hud. forma) ideové a materialismus idealismus politické pozadí demokracie feudalismus

30 Závěrem cíle studie – metodické: předvedení analýzy uměleckého zjevu na materiálu daném vnějšími okolnostmi analýza se opírá o dvě teze: a) umělecké dílo = celek, jehož podstatu nepochopíme izolovaným rozborem formálních nebo ideových složek b) spojitosti mezi uměleckým dílem a historickou skutečností nejsou jen v aktuálních motivech, ale že na druhé straně také nelze hledat mechanické obdoby mezi konkrétními formálními rysy díla a výrobními poměry pojítkem mezi uměleckou metodou a povahou historického období jsou nejobecnější principy autorova myšlení a tedy i jeho tvorby (myšlení v kvantech) spojitosti mezi konkrétními rysy uměleckého díla a historickým obdobím jdou přes základní formy autorova myšlení, v němž se obráží některý z charakteristických rysů společenského vědomí dané epochy (průběhové chápaní děje, sklon k popisným názvům = projevy kvantitativního způsobu myšlení – spojitost s hospodářským řádem jeho období)


Stáhnout ppt "Walt Whitman ( ) americký básník, žurnalista, esejista"

Podobné prezentace


Reklamy Google