Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

6. Dítě jako subjekt vzdělávání Potřeby jako východisko pro plánování: 1. Potřeba určitého množství, kvality a proměnlivosti podnětů. 2. Potřeba určité.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "6. Dítě jako subjekt vzdělávání Potřeby jako východisko pro plánování: 1. Potřeba určitého množství, kvality a proměnlivosti podnětů. 2. Potřeba určité."— Transkript prezentace:

1 6. Dítě jako subjekt vzdělávání Potřeby jako východisko pro plánování: 1. Potřeba určitého množství, kvality a proměnlivosti podnětů. 2. Potřeba určité stálosti, řádu a smyslu v podnětech. 3. Potřeba prvotních citových a sociálních vztahů. 4. Potřeba identity, společenského uplatnění a společenské hodnoty. 5. Potřeba otevřené budoucnosti neboli životní perspektivy. Matějček, Langmeier

2 Maslowovův model hierarchie lidských potřeb:

3 6. Dítě jako subjekt vzdělávání ROZVOJOVÉ CÍLE Kompetence kompetence k učení kompetence k řešení problémů kompetence komunikativní kompetence sociální a personální kompetence činnostní a občanské

4 6. Dítě jako subjekt vzdělávání Vzdělávací oblasti –Dítě a jeho tělo –Dítě a jeho psychika Jazyk a řeč Poznávací schopnosti a funkce, myšlenkové operace, představivost a fantazie Sebepojetí, city, vůle –Dítě a ten druhý –Dítě a společnost –Dítě a svět

5 6. Dítě jako subjekt vzdělávání INDIVIDUALIZACE rozumět vývoji dítěte (znát jeho věkové i individuální zvláštnosti) pozorovat dítě při všech činnostech pečlivě plánovat individuální a skupinové činnosti prokazovat dětem úctu a vážit si jejich nápadů a začleňovat je do přípravy a realizace činností v MŠ povzbuzovat děti k samostatnému řešení problémů poskytovat dětem vhodnou míru podpory (zejména nepřímé podpory – prostřednictvím připraveného prostředí a vhodných aktivit) klást dětem otázky, které je vedou k samostatnému myšlení a nalézání odpovědí vyjadřovat respekt a úctu každému dítěti spolupracovat s rodiči dítěte vycházet vstříc zájmům a potřebám každého dítěte umožnit dítěti vlastní volbu Krejčová, 2002 Krejčová, 2002

6 6. Dítě jako subjekt vzdělávání TYPY INTELIGENCÍ verbálnílogicko-matematickáprostorováhudebnítělesně-kinestetickáinterpersonálníintrapersonální

7 LITERATURA BRIERLEY, J. 7 prvních let života rozhoduje. Praha: Portál, 1996. ISBN 80- 7178-109-6 BRUCEOVÁ, T. Předškolní výchova. Praha: Portál, 1996. BURDÍKOVÁ, L., KREJČOVÁ, V. Jedna z cest, jak si vytvořit nové kurikulum pro svoji mateřskou školu (2. část). In Vedení mateřské školy, koncepce rozvoje školy a její realizace. Praha: RAABE, 2002,s.18-22. GARDNER, H. Dimenze myšlení. Praha : Portál, 1999. ISBN 80-7178-279-3 HELUS, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál, 2004. KOŤÁTKOVÁ, S. Dítě a mateřská škola. Praha : Grada, 2008. ISBN 978-80- 247-1568-1 KOUKOLÍK, F., DRTILOVÁ, J. Vzpoura deprivantů. Praha : Makropulos, 1997. KOVALIKOVÁ, S. Integrovaná tématická výuka. Kroměříž: Spirála, 1995. ISBN 8-901873 MATĚJČEK, Z. Co děti nejvíc potřebují. Praha: Portál, 1994. ISBN 80-7178- 853-8 PREKOPOVÁ, J. Malý tyran. Praha : Portál, 1993. PŘÍHODA, V. Ontogeneze lidské psychiky, 1.díl. 4. vydání. Praha: SPN, 1964. SMOLÍKOVÁ, K. a kol. Pedagogické hodnocení v pojetí RVP. Praha : VÚP, 2007. ISBN 978-80-87000-10-6


Stáhnout ppt "6. Dítě jako subjekt vzdělávání Potřeby jako východisko pro plánování: 1. Potřeba určitého množství, kvality a proměnlivosti podnětů. 2. Potřeba určité."

Podobné prezentace


Reklamy Google