Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

6. Dítě jako subjekt vzdělávání

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "6. Dítě jako subjekt vzdělávání"— Transkript prezentace:

1 6. Dítě jako subjekt vzdělávání
Potřeby jako východisko pro plánování: Potřeba určitého množství, kvality a proměnlivosti podnětů. Potřeba určité stálosti, řádu a smyslu v podnětech. Potřeba prvotních citových a sociálních vztahů. Potřeba identity, společenského uplatnění a společenské hodnoty. Potřeba otevřené budoucnosti neboli životní perspektivy. Matějček, Langmeier

2 Maslowovův model hierarchie lidských potřeb:

3 6. Dítě jako subjekt vzdělávání
ROZVOJOVÉ CÍLE Kompetence kompetence k učení kompetence k řešení problémů kompetence komunikativní kompetence sociální a personální kompetence činnostní a občanské

4 6. Dítě jako subjekt vzdělávání
Vzdělávací oblasti Dítě a jeho tělo Dítě a jeho psychika Jazyk a řeč Poznávací schopnosti a funkce, myšlenkové operace, představivost a fantazie Sebepojetí, city, vůle Dítě a ten druhý Dítě a společnost Dítě a svět

5 6. Dítě jako subjekt vzdělávání
INDIVIDUALIZACE rozumět vývoji dítěte (znát jeho věkové i individuální zvláštnosti) pozorovat dítě při všech činnostech pečlivě plánovat individuální a skupinové činnosti prokazovat dětem úctu a vážit si jejich nápadů a začleňovat je do přípravy a realizace činností v MŠ povzbuzovat děti k samostatnému řešení problémů poskytovat dětem vhodnou míru podpory (zejména nepřímé podpory – prostřednictvím připraveného prostředí a vhodných aktivit) klást dětem otázky, které je vedou k samostatnému myšlení a nalézání odpovědí vyjadřovat respekt a úctu každému dítěti spolupracovat s rodiči dítěte vycházet vstříc zájmům a potřebám každého dítěte umožnit dítěti vlastní volbu Krejčová, 2002

6 6. Dítě jako subjekt vzdělávání
TYPY INTELIGENCÍ verbální logicko-matematická prostorová hudební tělesně-kinestetická interpersonální intrapersonální

7 LITERATURA BRIERLEY, J. 7 prvních let života rozhoduje. Praha: Portál, ISBN BRUCEOVÁ, T. Předškolní výchova. Praha: Portál, 1996. BURDÍKOVÁ, L., KREJČOVÁ, V. Jedna z cest, jak si vytvořit nové kurikulum pro svoji mateřskou školu (2. část). In Vedení mateřské školy, koncepce rozvoje školy a její realizace. Praha: RAABE, 2002,s GARDNER, H. Dimenze myšlení. Praha : Portál, ISBN HELUS, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál, 2004. KOŤÁTKOVÁ, S. Dítě a mateřská škola. Praha : Grada, ISBN KOUKOLÍK, F., DRTILOVÁ, J. Vzpoura deprivantů. Praha : Makropulos, 1997. KOVALIKOVÁ, S. Integrovaná tématická výuka. Kroměříž: Spirála, ISBN MATĚJČEK, Z. Co děti nejvíc potřebují. Praha: Portál, ISBN PREKOPOVÁ, J. Malý tyran. Praha : Portál, 1993. PŘÍHODA, V. Ontogeneze lidské psychiky, 1.díl. 4. vydání. Praha: SPN, 1964. SMOLÍKOVÁ, K. a kol. Pedagogické hodnocení v pojetí RVP. Praha : VÚP, ISBN


Stáhnout ppt "6. Dítě jako subjekt vzdělávání"

Podobné prezentace


Reklamy Google