Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pohlavní rozmnožování výtrusných cévnatých rostlin

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pohlavní rozmnožování výtrusných cévnatých rostlin"— Transkript prezentace:

1 Pohlavní rozmnožování výtrusných cévnatých rostlin
Morfologie rostlin - Praktikum č. 4 Pohlavní rozmnožování výtrusných cévnatých rostlin

2 Mechorosty Sporofyt (2n) Gametofyt (1n)

3 výtrusné cévnaté rostliny (kapraďorosty)
- mikrofylní x makrofylní vývoj. větve - elingulátní x lingulátní - izosporie x heterosporie - eusporangiátní x leptosporangiátní typy - biciliátní x polyciliátní spermatozoidy - 3 vývojové větve plavuně (Lycopodiophyta) přesličky (Equisetophyta) kapradiny (Polypodiophyta)

4 - eusporangiátní x leptosporangiátní typy
Osmunda protoleptosporangiátní Dryopteris leptosporangiátní Lycopodium eusporangiátní

5 Spermatozoidy Trofofyl, sporofyl, trofosporofyl
sorus, synangium, coenosorus Spermatozoidy Equisetum Lycopodium Isoetes biciliátní polyciliátní

6 Hlavní znaky skupin recentních kapraďorostů

7 Lycopodiophyta - plavuně
- eusporangiátní, mikrofylní vývojová větev - byliny (vymřelé dřeviny), vidličnaté větvení - výtrusnice na sporofylu, koncové výtrusnicové klasy, zanořená archegonia

8

9 - izosporické, elingulátní Lycopodiales
Lycopodiopsida - izosporické, elingulátní Lycopodiales - proto-, aktino-, plektostélé, gametofyt saprofytický, biciliátní spermatozoidy - karbon Huperziaceae - vrancovité Lycopodiaceae - plavuňovité

10 Fylog. vývoj sporofylu Typy proklů:
1. Selago (Huperzia selago), 2. Phlegmaria (Huperzia phlegmaria), 3. Cernuum (Lycopodium annotinum), 4. Clavatum (Lycopodium clacatum), 5. Complanatum (Diphasiastrum complanatum)

11 isosporie oboupohlavný gametofyt Lycopodiophyta: Lycopodiopsida:
Lycopodium

12 Lycopodium annotinum L. clavatum

13 Lycopodiella inundata
Huperzia selago Diphasiastrum complanatum

14 Selaginellopsida, Selaginellales
- heterosporické, lingulátní - protostélé, gametofyt redukovaný Selaginellaceae - vranečkovité - mechovité byliny, pseudomonopodium megasporofyl, megasporangium se 4 (-1) megasporami mikrosporofyl, mikrosporangium s mnoha mikrosporami, biciliátní spermatozoidy - svrchní karbon, hlavně křída Selaginella selaginoides - vraneček brvitý S. helvetica - v. švýcarský S. kraussiana

15 heterosporie Lycopodiophyta: Selaginellopsida: Selaginella

16

17 Selaginella selaginoides
Selaginella helvetica

18 Isoëtopsida, Isoëtales Isoëtaceae – šídlatkovité
- heterosporické, lingulátní - vodní byliny zkrácený “kmen”, protostélé, šídlovité listy se 4 vzdušnými kanálky neotvírající se sporangia v jamkách (fovea) - polyciliátní spermatozoidy - křída Isoëtes lacustris - šídlatka jezerní I. echinospora - šídlatka ostnovýtrusná I. lacustris

19 Lycopodiophyta: Isoëtopsida: Isoëtes spp., I. lacustris (A-C)
heterosporie

20 Equisetophyta – přesličky eusporangiátní, mikrofylní
vývoj. větev - homoiosporické - byliny (vymřelé dřeviny), článkovaný stonek (athrostélé), větve a listy v přeslenu - výtrusnicový klas, výtrusnice na štítkovitých sporangioforech - prokel autotrofní, - polyciliátní spermatozoidy devon, nejvíce karbon spory s hygroskopickými hapterami lodyžní dimorfismus

21 gametofyt Izosporie sporofyt R! meioza spora 1n 2n jednopohlavný
výtrusnicový klas se sporangii (výtrusnicemi) jednopohlavný gametofyt (prokel - prothalium) 1n Izosporie Equisetophyta: Equisetum sporofyt 2n syngamie zygota

22

23 Equisetum arvense

24 Equisetum telmateia

25 Polypodiophyta – kapradiny
- makrofylní vývojová větev - nečlánkovaný stonek, plný, nejčastěji diktyostélé, bez druhotného tloustnutí (výj. Ophioglossopsida), pleviny, listy obvykle složené nebo členěné, megafyly s circinátní vernací, často trofosporofyly výtrusnice eusporangiátní, protoleptosporangiátní, leptosporangiátní (annulus, stomium), sorus, cenosorus, synangium, spermatozoidy polyciliátní většina izosporické, prokel častěji autotrofní, krátkověký polymorfní skupina, spodní devon (z rhyniofytů), max. v karbonu, od druhohor leptosporangiátní typy

26

27 Polypodiophyta

28 Polypodiophyta PSILOTALES Psilotopsida - Psilotales - Psilotaceae
Psilotum Tmesipteris

29 OPHIOGLOSSALES I. Eusporangiatní, izosporické
 Ophioglossidopsida - Ophioglossales - Ophioglossaceae 1. Ophioglossum vulgatum – fertilní a sterilní část listu 2. Botrychium lunaria – fertilní a sterilní část listu Polypodiophyta 1. 2. 2. 1. 1. 2.

30 Ophioglossum vulgatum
Ophioglossales vidličnatá žilnatina zpeřeně složené listy výtrusnice volné, okrajové - synangia, dlouho žijící prokel žilnatina síťnatá (uzavřená) výtrusnice ve dvou řadách, „ponořené”, srostlé Botrychium lunaria Ophioglossum vulgatum

31 Marattia sp. Angiopteris evecta
 MARATTIALES I. Eusporangiatní, izosporické 3. Angiopteris evecta – sorus, složené listy výtrusnice 2-řadě v kupkách podél žilek u okraje lístečku Marattia sp. Angiopteris evecta

32 Leptosporangiátní (vz
Leptosporangiátní (vz. protoleptosporangiátní), circinátní vernace listů, výtrusnice volné, převážně v kupkách

33 výtrusnice (sporangium)
POLYPODIALES III. Leptosporátní, izosporické kupky výtrusnic, ostěra, stavba sporangia, příklady uspořádání sporangií kupka výtrusnic prstenec (annulus) stomium ostěra (indusium) výtrusnice (sporangium) sorus, coenosorus (liniový, plošný)

34 Polypodiopsida: protoleptosporangiátní, izosporické Osmundiidae, Osmundales Osmundaceae - podezřeňovité Osmunda regalis (podezřeň královská)

35 Polypodiophyta: leptosporangiátní, izosporické kapradiny: Dryopteris

36 isosporie Polypodiophyta: Dryopteris oboupohlavný gametofyt

37 Polypodiales s. str., Polypodiaceae - osladičovité
Polypodium vulgare (osladič obecný) Phlebodium aureum Platycerium

38 Polypodiaceae - osladičovité Platycerium
Polypodiales s. str. Polypodiaceae - osladičovité Platycerium P. bifurcatum

39 Aspidiales, Athyriaceae - papratkovité
Matteuccia struthiopteris (pérovník pštrosí) 

40 Blechnaceae – žebrovicovité Blechnum brasiliense Blechnum spicant
B. occidentale Blechnales Blechnaceae – žebrovicovité Blechnum brasiliense Blechnum spicant (žebrovice různolistá) Blechnum spicant

41 Pteridales Pteridaceae s. lat. – křídelnicovité Pteris cretica, Pteris longifolia

42 Pteridales Adiantaceae - netíkovité Adiantum capillus-veneris (netík vlas Venušin)

43 Aspleniaceae – sleziníkovité Ceterach officinarum
(kyvor lékařský) Phyllitis scolopendrium (jelení jazyk obecný)

44 Polypodiophyta: leptosporangiátní, heterosporické, vodní Salviniidae
Marsileales: Marsilea quadrifolia - marsilka čtyřlistá (kořenující) Pilularia globulifera – míčovka kulkonosná Salviniales: Salvinia sp. - nepukalka (plovoucí) Azolla sp. - azola vodní n. bahenní (ekol. adaptace, odlišné od předchozích, ? fylogenetické vztahy) výtrusnice bez annulu v uzavřených útvarech mikrospor mnoho, v megasporangiu 1 megaspora gametofyt redukovaný, mikroskopický - třetihory - 100 druhů, 2 vývojové větve (řády)

45 Azolla filiculoides Pilularia globulifera Marsilea quadrifolia Salvinia natans 


Stáhnout ppt "Pohlavní rozmnožování výtrusných cévnatých rostlin"

Podobné prezentace


Reklamy Google