Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Morfologie rostlin - Praktikum č. 4 Pohlavní rozmnožování výtrusných cévnatých rostlin.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Morfologie rostlin - Praktikum č. 4 Pohlavní rozmnožování výtrusných cévnatých rostlin."— Transkript prezentace:

1 Morfologie rostlin - Praktikum č. 4 Pohlavní rozmnožování výtrusných cévnatých rostlin

2 Mechorosty Sporofyt (2n) Gametofyt (1n)

3 výtrusné cévnaté rostliny (kapraďorosty) - mikrofylní x makrofylní vývoj. větve - elingulátní x lingulátní - izosporie x heterosporie - eusporangiátní x leptosporangiátní typy - biciliátní x polyciliátní spermatozoidy - 3 vývojové větve plavuně (Lycopodiophyta) přesličky (Equisetophyta) kapradiny (Polypodiophyta)

4 - eusporangiátní x leptosporangiátní typy Lycopodium eusporangiátní Osmunda protoleptosporangiátní Dryopteris leptosporangiátní

5 Spermatozoidy Trofofyl, sporofyl, trofosporofyl sorus, synangium, coenosorus biciliátnípolyciliátní Equisetum Lycopodium Isoetes

6 Hlavní znaky skupin recentních kapraďorostů

7 Lycopodiophyta - plavuně - eusporangiátní, mikrofylní vývojová větev - byliny (vymřelé dřeviny), vidličnaté větvení - výtrusnice na sporofylu, koncové výtrusnicové klasy, zanořená archegonia

8

9 Lycopodiopsida - izosporické, elingulátní Lycopodiales - proto-, aktino-, plektostélé, gametofyt saprofytický, biciliátní spermatozoidy - karbon Huperziaceae - vrancovité Lycopodiaceae - plavuňovité

10 Fylog. vývoj sporofylu Typy proklů: 1. Selago (Huperzia selago), 2. Phlegmaria (Huperzia phlegmaria), 3. Cernuum (Lycopodium annotinum), 4. Clavatum (Lycopodium clacatum), 5. Complanatum (Diphasiastrum complanatum)

11 isosporie Lycopodiophyta: Lycopodiopsida: Lycopodium oboupohlavný gametofyt

12 Lycopodium annotinum L. clavatum

13 Huperzia selago Lycopodiella inundata Diphasiastrum complanatum

14 Selaginellopsida, Selaginellales - heterosporické, lingulátní - protostélé, gametofyt redukovaný Selaginellaceae - vranečkovité - mechovité byliny, pseudomonopodium - megasporofyl, megasporangium se 4 (-1) megasporami mikrosporofyl, mikrosporangium s mnoha mikrosporami, biciliátní spermatozoidy - svrchní karbon, hlavně křída Selaginella selaginoides - vraneček brvitý S. helvetica - v. švýcarský S. kraussiana

15 heterosporie Lycopodiophyta: Selaginellopsida: Selaginella

16

17 Selaginella selaginoides Selaginella helvetica

18 Isoëtopsida, Isoëtales Isoëtaceae – šídlatkovité - heterosporické, lingulátní - vodní byliny - zkrácený “kmen”, protostélé, šídlovité listy se 4 vzdušnými kanálky - neotvírající se sporangia v jamkách (fovea) - polyciliátní spermatozoidy - křída Isoëtes lacustris - šídlatka jezerní I. echinospora - šídlatka ostnovýtrusná I. lacustris

19 Lycopodiophyta: Isoëtopsida: Isoëtes spp., I. lacustris (A-C) heterosporie

20 Equisetophyta – přesličky eusporangiátní, mikrofylní vývoj. větev - homoiosporické - byliny (vymřelé dřeviny), článkovaný stonek (athrostélé), větve a listy v přeslenu - výtrusnicový klas, výtrusnice na štítkovitých sporangioforech - prokel autotrofní, - polyciliátní spermatozoidy -devon, nejvíce karbon -spory s hygroskopickými hapterami -lodyžní dimorfismus

21 sporofyt 2n zygota jednopohlavný gametofyt (prokel - prothalium) 1n spora výtrusnicový klas se sporangii (výtrusnicemi) R! meioza syngamie Izosporie Equisetophyta: Equisetum

22

23 Equisetum arvense

24 Equisetum telmateia

25 Polypodiophyta – kapradiny - makrofylní vývojová větev - nečlánkovaný stonek, plný, nejčastěji diktyostélé, bez druhotného tloustnutí (výj. Ophioglossopsida), pleviny, listy obvykle složené nebo členěné, megafyly s circinátní vernací, často trofosporofyly - výtrusnice eusporangiátní, protoleptosporangiátní, leptosporangiátní (annulus, stomium), sorus, cenosorus, synangium, spermatozoidy polyciliátní - většina izosporické, prokel častěji autotrofní, krátkověký - polymorfní skupina, spodní devon (z rhyniofytů), max. v karbonu, od druhohor leptosporangiátní typy

26

27 Polypodiophyta

28 Polypodiophyta PSILOTALES Psilotopsida - Psilotales - Psilotaceae Psilotum Tmesipteris

29 OPHIOGLOSSALES I. Eusporangiatní, izosporické Ophioglossidopsida - Ophioglossales - Ophioglossaceae 1. Ophioglossum vulgatum – fertilní a sterilní část listu 2. Botrychium lunaria – fertilní a sterilní část listu Polypodiophyta 2. 1. 2. 1. 2. 1.

30 Botrychium lunaria Ophioglossum vulgatum Ophioglossales - synangia, dlouho žijící prokel -vidličnatá žilnatina - zpeřeně složené listy - výtrusnice volné, okrajové - žilnatina síťnatá (uzavřená) - výtrusnice ve dvou řadách, „ponořené”, srostlé

31 MARATTIALES I. Eusporangiatní, izosporické 3. Angiopteris evecta – sorus, složené listy výtrusnice 2-řadě v kupkách podél žilek u okraje lístečku Marattia sp. Angiopteris evecta

32 Leptosporangiátní (vz. protoleptosporangiátní), circinátní vernace listů, výtrusnice volné, převážně v kupkách

33 POLYPODIALES III. Leptosporátní, izosporické kupky výtrusnic, ostěra, stavba sporangia, prstenec (annulus) stomium ostěra (indusium) výtrusnice (sporangium) kupka výtrusnic příklady uspořádání sporangií sorus, coenosorus (liniový, plošný)

34 Polypodiopsida: protoleptosporangiátní, izosporické Osmundiidae, Osmundales Osmundaceae - podezřeňovité Osmunda regalis (podezřeň královská)

35 Polypodiophyta: leptosporangiátní, izosporické kapradiny: Dryopteris

36 isosporie Polypodiophyta: Dryopteris oboupohlavný gametofyt

37 Polypodiales s. str., Polypodiaceae - osladičovité Polypodium vulgare (osladič obecný) Phlebodium aureum Platycerium

38 Polypodiales s. str. Polypodiaceae - osladičovité Platycerium P. bifurcatum

39 Aspidiales, Athyriaceae - papratkovité Matteuccia struthiopteris (pérovník pštrosí)

40 Blechnales Blechnaceae – žebrovicovité Blechnum brasiliense Blechnum spicant (žebrovice různolistá) B. occidentale Blechnum spicant

41 Pteridales Pteridaceae s. lat. – křídelnicovité Pteris cretica, Pteris longifolia

42 Pteridales Adiantaceae - netíkovité Adiantum capillus-veneris (netík vlas Venušin)

43 Aspleniaceae – sleziníkovité Ceterach officinarum (kyvor lékařský) Phyllitis scolopendrium (jelení jazyk obecný)

44 - vodní n. bahenní (ekol. adaptace, odlišné od předchozích, ? fylogenetické vztahy) -výtrusnice bez annulu v uzavřených útvarech - mikrospor mnoho, v megasporangiu 1 megaspora - gametofyt redukovaný, mikroskopický - třetihory - 100 druhů, 2 vývojové větve (řády) Polypodiophyta: leptosporangiátní, heterosporické, vodní Salviniidae Marsileales: Marsilea quadrifolia - marsilka čtyřlistá (kořenující)Pilularia globulifera – míčovka kulkonosná Salviniales: Salvinia sp. - nepukalka (plovoucí) Azolla sp. - azola

45 Pilularia globulifera Marsilea quadrifolia Salvinia natans Azolla filiculoides


Stáhnout ppt "Morfologie rostlin - Praktikum č. 4 Pohlavní rozmnožování výtrusných cévnatých rostlin."

Podobné prezentace


Reklamy Google