Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cvičení z ÚNB 2 Lycopodiophyta + Equisetophyta Jitka Kocková, Pavel Kúr upraveno dle Libora Ekrta, perokresby Jan Košnar.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cvičení z ÚNB 2 Lycopodiophyta + Equisetophyta Jitka Kocková, Pavel Kúr upraveno dle Libora Ekrta, perokresby Jan Košnar."— Transkript prezentace:

1 Cvičení z ÚNB 2 Lycopodiophyta + Equisetophyta Jitka Kocková, Pavel Kúr upraveno dle Libora Ekrta, perokresby Jan Košnar

2 (oddělení) Lycopodiophyta – plavuně • starobylá skupina, poč. spodní devon, hl. stromovité (končí v permu), druhohory jen keřovité • recentní typy jen bylinné s těžištěm výskytu v tropech stonek: plný, nečlánkovaný dichotomicky větvený → pseudomonopodium • jediná skupina s pravými mikrofyly (uspořádány do šroubovice nebo 4 řad) •funkční rozlišení mikrofylů trofofyly x sporofyly x trofosporofyly lingula (pajazýček) – parenchymatický útvar v paždí listů

3 strobilus: výtrusná šištice – (rozdíl Huperzia × Lycopodium) sporangium – ledvinité v paždí mikrofylů (eusporangiátní, evolučně starší typ) = stěna sporangia vícevrstevná, všechny buňky ve stěně stejného vzhledu, vznik z více buněk gametofyt (G): mnohobuněčný, bičíkaté spermatozoidy Podélný řez sporangiem plavuní sporofyl (nebo trofosporofyl) spory stonek sporangium způsob otevírání zralého sporangia plavuní Lycopodiophyta – obecná charakteristika; důležité znaky

4 • důležité znaky skupiny Lycopodiophyta: Lycopodiophyta – obecná charakteristika (1) anatomie stonku (resp. vodivých pletiv) – příčný řez (šedě – lýko, černě – dřevo): protostélé (např. rod Selaginella - vraneček) aktinostélé (např. rod Huperzia - vranec) plektostélé (např. rod Lycopodium - plavuň)

5 Lycopodiophyta – systematické členění odděleníLycopodiophyta třídaLycopodiopsidaSelaginellopsidaIsoëtopsida stonekdlouhý, větvený zkrácený, ztlustlý listy (mikrofyly)malé, bez lingulymalé, s lingulouvelké, s lingulou sporyizosporieheterosporie gametofytsamostatný, dlouhověký redukovaný, neopouští sporu, krátkověký spermatozoidydvoubičíkaté mnohobičíkaté

6 (třída) Lycopodiopsida – plavuně (v užším smyslu) • byliny • listy ve spirále, vzácněji ve 4 řadách • izosporie • (čeleď) Lycopodiaceae s. l. • Lycopodium (plavuň) – listy ve šroubovici (trofofyly), výrazně odlišen strobilus (sporofyly) Lycopodium clavatum Lycopodium clavatum – p. vidlačka L. annotinum L. annotinum – p. pučivá • Huperzia selago – vranec jedlový: trofofyly (zelené listy) a trofosporofyly (zelené listy se sporangii), strobilus není vylišen Huperzia selago Lycopodiophyta – Lycopodiopsida

7 Lycopodiophyta – Selaginellopsida (třída) Selaginellopsida – vranečky • byliny • listy ve 4 řadách, nebo ve šroubovici; na bázi listu blanitý výrůstek = lingula (pajazýček) – sací funkce při příjmu dešťové vody • mikrosporangia (♂) na horních trofosporofylech, s velkým množstvím mikrospor • megasporangia (♀) na spodních trofosporofylech, se 4 megasporami Selaginella selaginoides – vraneček brvitý (velmi vzácný, vysoké hory) angulární list rhizofor mikrosporangium megasporangium

8 Lycopodiophyta – Isoëtopsida (třída) Isoëtopsida – šídlatky • dnes jen byliny (v pravěku i stromy – karbonské močály – černé uhlí) •Lepidodendrales – Lepidodendron, Sigillaria • dlouhé listy (trofosporofyly) se 4 dutinami, s lingulou, uspořádané ve šroubovici na zkráceném ztlustlém stonku (trsnatý vzhled) • při bázi listů další dutina (= fovea) se sporangiem • vnější listy nesou megasporangia (s více megasporami), střední listy – mikrosporangia (s mnoha mikrosporami), vnitřní listy – sterilní (prázdná fovea) Isoëtes echinospora – šídlatka ostnovýtrusá (v ČR jen Plešné jezero na Šumavě) I. lacustris – š. jezerní (v ČR jen Černé jezero na Šumavě) Podélný řez listem šídlatky.Příčný řez listem šídlatky. lingula fovea mikro-, nebo megasporangium dutina

9 (oddělení) Polypodiophyta = kapradiny • skupina složená z několika izolovaných linií • kapradiny eusporangiátní • evolučně původnější • eusporangiátní typ výtrusnic • izosporie •(třídy) Psilotopsida, Ophioglossopsida, Equisetopsida • kapradiny leptosporangiátní • evolučně odvozenější • leptosporangiátní typ výtrusnic • izosporie nebo heterosporie • (třída) Polypodiopsida • 2 základní linie:

10 (třída) Equisetopsida = přesličky • morfologie stonku: • článkovaný – podélně se střídají články (internodia) a uzliny (nody) • podélně rýhovaný – po obvodu se střídají žebra a rýhy • přeslenitě větvený (nebo nevětvený) • větvení je monopodiální (nová větev zaujímá boční postavení a je kratší než hlavní stonek) článek (internodium) uzlina (nodus) hlavní stonek (lodyha) boční větev stonku

11 Equisetopsida – obecná charakteristika • listy (sfenofyly): • vznikly redukcí z megafylů • u dnes žijících přesliček velmi redukované, nezelené (ztratily fotosyntetickou funkci) – srostlé do tzv. lodyžních pochev se zuby (asimilační funkci má lodyha) lodyžní pochva (=srostlé listy)

12 • anatomie (vnitřní stavba) stonku – na příčném řezu internodiem: arthrostélé (ojedinělý typ, jen u přesliček) Equisetopsida – obecná charakteristika rýha (valecula) žebro (carina) cévní svazek: šedě: lýko = floém, černě: dřevo = xylém, bíle: karinální dutina (pod žebrem) centrální dutina valekulární dutina (pod rýhou)

13 Equisetopsida – obecná charakteristika • sporofyl = sporangiofor = nezelené útvary nesoucí výtrusnice (sporangia) • štítkovité, šestiboké, stopkaté; na spodní straně každého štítku několik eusporangiátních sporangií • soustředěny v nápadném nezeleném strobilu (tzv. výtrusnicový klas) na vrcholu stonku • jarní x letní lodyha Sporangiofor přesliček zavřené sporangiumotevřené sporangium stopka

14 Equisetopsida – obecná charakteristika • spory: • izosporie (ale funkční rozlišení: z některých spor klíčí ♀ gametofyty, z jiných ♂ gametofyty) • haptery = pentlovité útvary za vlhka omotané kolem spory, za sucha rozvinuté (zaplétají se do sebe a drží několik spor pohromadě – usnadněno setkání ♂ a ♀ gametofytů) haptery

15 Equisetopsida – systematické členění Equisetaceae (přesličkovité) Equisetum (přeslička) - některé významné druhy v ČR: druhy s dimorfismem lodyh (jarní nezelená fertilní, letní zelená sterilní) • Equisetum arvense (přeslička rolní)Equisetum arvense • E. telmateia (p. obrovská) – až 2 m vysoká!E. telmateia druhy bez lodyžního dimorfismu (pouze zelená lodyha) • E. sylvaticum (p. lesní)E. sylvaticum •E. palustre (p. bahenní)E. palustre •E. fluviatile (p. poříční)E. fluviatile


Stáhnout ppt "Cvičení z ÚNB 2 Lycopodiophyta + Equisetophyta Jitka Kocková, Pavel Kúr upraveno dle Libora Ekrta, perokresby Jan Košnar."

Podobné prezentace


Reklamy Google