Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Diagnostická a terapeutická strategie při léčbě tinnitu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Diagnostická a terapeutická strategie při léčbě tinnitu"— Transkript prezentace:

1 Diagnostická a terapeutická strategie při léčbě tinnitu
Aleš Hahn Univerzita Karlova ORL Klinika 3 LF a FNKV

2 Tinnitus Objektivní ( o ten nám nejde - cévní anomalie, středoušní dysfunkce ) Subjektivní

3 SUBJEKTIVNÍ TINNITUS Obtěžující Stresující Permanentní Přerušovaný
Pískání, syčení, cvrčení, frčení…. Nejvíce vysokofrekvenční

4 DRUHY TINNITŮ Kochleární Neurální Kortikální …kombinovaný …
Jedno/oboustranný/tranzitorní

5 (1) Zvonivý tinnitus Kontinuální - zpravidla vysokofrekvenční, není závislý na poloze hlavy, těla. Nejčastěji sluchová porucha (akutní) ve vyšších frekvencích

6 Kontinuální (vysokofrekvenční) kochleární tinnitus
Frekvence nejčastěji kHz SSHL Presby(socio)akusis

7 Extrakochleární (reaktivní) tinnitus
Osový myoskeletální kompertment (Mm. SCM, pterygoideus,masseter temporalis, splenius capitis...) Costenův syndrom Možné vaskulární ovlivnění Cross-over mezi signály akustickými a somatickými (nc. Cochlearis dorsalis) Audio normální neuro nález idem

8 TINNITOGENESIS Generátorem poškození vláskových buněk (frekvence!!!…) nejčastěji porucha sluchu recentně fantomová teorie : nervový systém si “vytváří” za předpokladu nedostatku (výpadku) akustického stimulu arteficielní ton TINNITUS porucha oblasti nucleus cochlearis dorsalis Porušené neuro/korové dráhy Poškození metabolizmu korové akustické oblasti

9 Goya – Luther – Swift - Smetana

10 Epidemiologie “Civilizované státy” 10-15% populace a tedy stovky milionů lidí USA 25 mil. NSR 8,5 mil. ČR 800 tisíc

11 Tinnitus V rámci sluchové poruchy Solitární izolovaný méně často.

12 Tinnitus Akutní ...≤14 dnů Subakutní ≤ 6 týdnů Subchronický ≤ 6 měsíců

13 Diagnostika(1) Údaje pacienta
Audiometrické vyšetření možno u periferních (kochleárních) tinnitů Maskování čistými tony Frekvence (Hz), intenzita (dB)

14 Diagnostika (2) Základní audiometrické vyšetření
Tonový, slovní audiogram BERA ( fakultativně, lépe vždy)

15 Diagnostika (3) BERA vždy u náhlé či progredující nedoslýchavosti...
Nutno vyloučit retrokochleární patologii (neurinom statoakustiku)

16 Diagnostika (4) Krční a vůbec celá pateř, TMJ (Costen je částěji nežli bychom si mysleli…) ORL Neurologie Doppler RTG (CT, NMR, HRCT…) …a další …dle potřeby

17 Therapie (1) ...je odlišná u akutního vs.chronického tinnitu
Spíše fokusovaná u akutního Spíše polypragmatická u chronického...

18 Terapie(2) - tinnitus akutní
...pacient se dostaví včas Kortikoidy, reologicky aktivní léky (Vinca minor, pentoxyphyllin) HBO Dobrá perspektiva - většinou zmizí (zmenší se ) paralelně se zlepšením sluchu

19 Terapie (3) chronický tinnitus
Farmakologická Fyzikální (laser,HBO, magnetická cívka, TMS,iontoforeza...) Fyziatrická (kultivace axiálního myoskeletálního segmentu) Psychiatrická (psychologická) Muzikoterapie Kombinovaná Chirurgická IEC, neurektomie Bio - feedback “maskers”...TRT

20 Farmakologie (chronický tinnitus)
Vazodilatancia (Cavinton®, Agapurin®) Kortikoidy Vitaminy Nootropika (EGb 761-Tanakan®,Tebokan®) Sedativa /Anxiolytika Antihistaminika (Betaserc®) Antikonvulziva (Karbamazepin) Antibiotika

21 Moderní léčebné trendy
Lidocain Antagonisté glycinových receptorů Gaba -A receptory agonisté inhibice neurotransmiterů (baclofen) Antikonvulziva Tricyklická antidepresiva Treatment

22 Fyzikální léčba Laser - musí mít dostatečnou intenzitu 400 mW sonda 230 m.... Kontinuální / dyskontinuální beam, 5 min, sezení Senzibilizace EGb 761

23 Náš tip (ambulantně) Kombinovaná léčba (Ginkgo, vincamin,betahistin, laser, reha, lidocain)...pomálu všeho dobrého 3 týdny Gingko a pak laser - úspěšnost %. Kombinace max.2 farmak event.fyziatrická / fyzikální léčba

24 “Kultivace osového myoskeletálního segmentu”
Rehabilitace měkkou technikou Autorehabilitace Neopomenout na Costena (cca 15%tinnitů...)

25 Hospitalizace Vinca minor + reha + (laser)
Reha + laser + pentoxyphyllin Lidocain???

26 Cílená chirurgická léčba
IEC - kortikoidy, gentamycin Aplikace dnů kontinuální

27 Co je to úspěšnost? Zpravidla pokles frekvence (Hz) a intenzity (dB)
V 70% shoda s VAS Zbytek cca po 15% nesouhlas...

28 Subjektivní vizuální analogová škála

29 Results Escaped 7 cases Improvement 394 cases Unchanged 233 cases
Worsened 4 cases

30 Summary EGb Laser

31 Improvement ≥10 dB 10 dB 174 cases 20 dB 123 cases 30 dB 61 cases
Escaped 7 cases

32 Results laser ginkgo therapy positive changes

33 (non)conformity in evaluation
73% of cases subjective and objective 17% objective (no subjective) 10% subjective (no objective)

34 Prospective study on chronical tinnitus patients
638 persons 390 women, 248 men Duration months Aged 42.9 years ( )

35 Podmínky úspěchu Spolupráce pacienta Vůle, trpělivost, znalosti lékaře
Souznění pacientova okolí

36 To je v kostce vše... hahn@fnkv.cz International Tinnitus Journal
Neurootologie - multidisciplinární přístup k řešení senzorických poruch Hilton Praha


Stáhnout ppt "Diagnostická a terapeutická strategie při léčbě tinnitu"

Podobné prezentace


Reklamy Google