Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Diagnostická a terapeutická strategie při léčbě tinnitu Aleš Hahn Univerzita Karlova ORL Klinika 3 LF a FNKV Aleš Hahn Univerzita Karlova ORL Klinika 3.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Diagnostická a terapeutická strategie při léčbě tinnitu Aleš Hahn Univerzita Karlova ORL Klinika 3 LF a FNKV Aleš Hahn Univerzita Karlova ORL Klinika 3."— Transkript prezentace:

1 Diagnostická a terapeutická strategie při léčbě tinnitu Aleš Hahn Univerzita Karlova ORL Klinika 3 LF a FNKV Aleš Hahn Univerzita Karlova ORL Klinika 3 LF a FNKV

2 Tinnitus  Objektivní ( o ten nám nejde - cévní anomalie, středoušní dysfunkce )  Subjektivní  Objektivní ( o ten nám nejde - cévní anomalie, středoušní dysfunkce )  Subjektivní

3 SUBJEKTIVNÍ TINNITUS  Obtěžující  Stresující  Permanentní  Přerušovaný  Pískání, syčení, cvrčení, frčení….  Nejvíce vysokofrekvenční  Obtěžující  Stresující  Permanentní  Přerušovaný  Pískání, syčení, cvrčení, frčení….  Nejvíce vysokofrekvenční

4 DRUHY TINNITŮ  Kochleární  Neurální  Kortikální  …kombinovaný …  Jedno/oboustranný/tranzitorní  Kochleární  Neurální  Kortikální  …kombinovaný …  Jedno/oboustranný/tranzitorní

5 (1) Zvonivý tinnitus  Kontinuální - zpravidla vysokofrekvenční, není závislý na poloze hlavy, těla. Nejčastěji sluchová porucha (akutní) ve vyšších frekvencích

6 Kontinuální (vysokofrekvenční) kochleární tinnitus  Frekvence nejčastěji 4 - 8 kHz  SSHL  Presby(socio)akusis  Frekvence nejčastěji 4 - 8 kHz  SSHL  Presby(socio)akusis

7 Extrakochleární (reaktivní) tinnitus  Osový myoskeletální kompertment (Mm. SCM, pterygoideus,masseter temporalis, splenius capitis...)  Costenův syndrom  Možné vaskulární ovlivnění  Cross-over mezi signály akustickými a somatickými (nc. Cochlearis dorsalis)  Audio normální neuro nález idem  Osový myoskeletální kompertment (Mm. SCM, pterygoideus,masseter temporalis, splenius capitis...)  Costenův syndrom  Možné vaskulární ovlivnění  Cross-over mezi signály akustickými a somatickými (nc. Cochlearis dorsalis)  Audio normální neuro nález idem

8 TINNITOGENESIS  Generátorem poškození vláskových buněk (frekvence!!!…) nejčastěji porucha sluchu  recentně fantomová teorie : nervový systém si “vytváří” za předpokladu nedostatku (výpadku) akustického stimulu arteficielní ton TINNITUS porucha oblasti nucleus cochlearis dorsalis  Porušené neuro/korové dráhy  Poškození metabolizmu korové akustické oblasti  Generátorem poškození vláskových buněk (frekvence!!!…) nejčastěji porucha sluchu  recentně fantomová teorie : nervový systém si “vytváří” za předpokladu nedostatku (výpadku) akustického stimulu arteficielní ton TINNITUS porucha oblasti nucleus cochlearis dorsalis  Porušené neuro/korové dráhy  Poškození metabolizmu korové akustické oblasti

9 Goya – Luther – Swift - Smetana

10 Epidemiologie  “Civilizované státy” 10-15% populace a tedy stovky milionů lidí USA 25 mil. NSR 8,5 mil. ČR 800 tisíc  “Civilizované státy” 10-15% populace a tedy stovky milionů lidí USA 25 mil. NSR 8,5 mil. ČR 800 tisíc

11 Tinnitus  V rámci sluchové poruchy  Solitární izolovaný méně často.  V rámci sluchové poruchy  Solitární izolovaný méně často.

12 Tinnitus  Akutní...≤14 dnů  Subakutní ≤ 6 týdnů  Subchronický ≤ 6 měsíců  Akutní...≤14 dnů  Subakutní ≤ 6 týdnů  Subchronický ≤ 6 měsíců

13 Diagnostika(1)  Údaje pacienta  Audiometrické vyšetření možno u periferních (kochleárních) tinnitů  Maskování čistými tony  Frekvence (Hz), intenzita (dB)  Údaje pacienta  Audiometrické vyšetření možno u periferních (kochleárních) tinnitů  Maskování čistými tony  Frekvence (Hz), intenzita (dB)

14 Diagnostika (2)  Základní audiometrické vyšetření  Tonový, slovní audiogram  BERA ( fakultativně, lépe vždy )  Základní audiometrické vyšetření  Tonový, slovní audiogram  BERA ( fakultativně, lépe vždy )

15 Diagnostika (3)  BERA vždy u náhlé či progredující nedoslýchavosti...  Nutno vyloučit retrokochleární patologii (neurinom statoakustiku)  BERA vždy u náhlé či progredující nedoslýchavosti...  Nutno vyloučit retrokochleární patologii (neurinom statoakustiku)

16 Diagnostika (4)  Krční a vůbec celá pateř, TMJ (Costen je částěji nežli bychom si mysleli…)  ORL  Neurologie  Doppler  RTG (CT, NMR, HRCT…)  …a další …dle potřeby  Krční a vůbec celá pateř, TMJ (Costen je částěji nežli bychom si mysleli…)  ORL  Neurologie  Doppler  RTG (CT, NMR, HRCT…)  …a další …dle potřeby

17 Therapie (1) ...je odlišná u akutního vs.chronického tinnitu  Spíše fokusovaná u akutního  Spíše polypragmatická u chronického... ...je odlišná u akutního vs.chronického tinnitu  Spíše fokusovaná u akutního  Spíše polypragmatická u chronického...

18 Terapie(2) - tinnitus akutní ...pacient se dostaví včas  Kortikoidy, reologicky aktivní léky (Vinca minor, pentoxyphyllin)  HBO  Dobrá perspektiva - většinou zmizí (zmenší se ) paralelně se zlepšením sluchu ...pacient se dostaví včas  Kortikoidy, reologicky aktivní léky (Vinca minor, pentoxyphyllin)  HBO  Dobrá perspektiva - většinou zmizí (zmenší se ) paralelně se zlepšením sluchu

19 Terapie (3) chronický tinnitus  Farmakologická  Fyzikální (laser,HBO, magnetická cívka, TMS,iontoforeza...)  Fyziatrická (kultivace axiálního myoskeletálního segmentu)  Psychiatrická (psychologická)  Muzikoterapie  Kombinovaná  Chirurgická IEC, neurektomie  Bio - feedback “maskers”...TRT  Farmakologická  Fyzikální (laser,HBO, magnetická cívka, TMS,iontoforeza...)  Fyziatrická (kultivace axiálního myoskeletálního segmentu)  Psychiatrická (psychologická)  Muzikoterapie  Kombinovaná  Chirurgická IEC, neurektomie  Bio - feedback “maskers”...TRT

20 Farmakologie (chronický tinnitus)  Vazodilatancia (Cavinton ®, Agapurin ® )  Kortikoidy  Vitaminy  Nootropika (EGb 761- Tanakan ®, Tebokan ® )  Sedativa /Anxiolytika  Antihistaminika (Betaserc ® )  Antikonvulziva (Karbamazepin)  Antibiotika  Vazodilatancia (Cavinton ®, Agapurin ® )  Kortikoidy  Vitaminy  Nootropika (EGb 761- Tanakan ®, Tebokan ® )  Sedativa /Anxiolytika  Antihistaminika (Betaserc ® )  Antikonvulziva (Karbamazepin)  Antibiotika

21 Moderní léčebné trendy Treatment  Lidocain  Antagonist é glycinových receptorů  Gaba -A receptory agonist é inhibice neurotransmiterů (baclofen)  Antikonvulziva  Tricyklická antidepresiva  Lidocain  Antagonist é glycinových receptorů  Gaba -A receptory agonist é inhibice neurotransmiterů (baclofen)  Antikonvulziva  Tricyklická antidepresiva

22 Fyzikální léčba  Laser - musí mít dostatečnou intenzitu 400 mW sonda 230 m....  Kontinuální / dyskontinuální beam, 5 min, 10-15 sezení  Senzibilizace EGb 761  Laser - musí mít dostatečnou intenzitu 400 mW sonda 230 m....  Kontinuální / dyskontinuální beam, 5 min, 10-15 sezení  Senzibilizace EGb 761

23 Náš tip (ambulantně)  Kombinovaná léčba ( G inkgo, vincamin,betahistin, laser, reha, lidocain)...pomálu všeho dobrého  3 týdny Gingko a pak laser - úspěšnost 40 - 50%.  Kombinace max.2 farmak event.fyziatrická / fyzikální léčba  Kombinovaná léčba ( G inkgo, vincamin,betahistin, laser, reha, lidocain)...pomálu všeho dobrého  3 týdny Gingko a pak laser - úspěšnost 40 - 50%.  Kombinace max.2 farmak event.fyziatrická / fyzikální léčba

24 “Kultivace osového myoskeletálního segmentu”  Rehabilitace měkkou technikou  Autorehabilitace  Neopomenout na Costena (cca 15%tinnitů...)  Rehabilitace měkkou technikou  Autorehabilitace  Neopomenout na Costena (cca 15%tinnitů...)

25 Hospitalizace  Vinca minor + reha + (laser)  Reha + laser + pentoxyphyllin  Lidocain???  Vinca minor + reha + (laser)  Reha + laser + pentoxyphyllin  Lidocain???

26 Cílená chirurgická léčba  IEC - kortikoidy, gentamycin  Aplikace 14 - 24 dnů  kontinuální  IEC - kortikoidy, gentamycin  Aplikace 14 - 24 dnů  kontinuální

27 Co je to úspěšnost?  Zpravidla pokles frekvence (Hz) a intenzity (dB)  V 70% shoda s VAS  Zbytek cca po 15% nesouhlas...  Zpravidla pokles frekvence (Hz) a intenzity (dB)  V 70% shoda s VAS  Zbytek cca po 15% nesouhlas...

28 Subjektivní vizuální analogová škála

29 Results  Escaped 7 cases  Improvement 394 cases  Unchanged 233 cases  Worsened 4 cases  Escaped 7 cases  Improvement 394 cases  Unchanged 233 cases  Worsened 4 cases

30 Summary EGb Laser

31 Improvement ≥10 dB  10 dB 174 cases  20 dB 123 cases  30 dB 61 cases  40 dB 29 cases  Escaped 7 cases  10 dB 174 cases  20 dB 123 cases  30 dB 61 cases  40 dB 29 cases  Escaped 7 cases

32 Results laser ginkgo therapy positive changes

33 (non)conformity in evaluation  73% of cases subjective and objective  17% objective (no subjective)  10% subjective (no objective)  73% of cases subjective and objective  17% objective (no subjective)  10% subjective (no objective)

34 Prospective study on chronical tinnitus patients  2001 - 2006  638 persons  390 women, 248 men  Duration 6 - 360 months  Aged 42.9 years (15 - 19)  2001 - 2006  638 persons  390 women, 248 men  Duration 6 - 360 months  Aged 42.9 years (15 - 19)

35 Podmínky úspěchu  Spolupráce pacienta  Vůle, trpělivost, znalosti lékaře  Souznění pacientova okolí  Spolupráce pacienta  Vůle, trpělivost, znalosti lékaře  Souznění pacientova okolí

36 To je v kostce vše...  hahn@fnkv.cz hahn@fnkv.cz  International Tinnitus Journal  24.3.11 Neurootologie - multidisciplinární přístup k řešení senzorických poruch Hilton Praha  hahn@fnkv.cz hahn@fnkv.cz  International Tinnitus Journal  24.3.11 Neurootologie - multidisciplinární přístup k řešení senzorických poruch Hilton Praha


Stáhnout ppt "Diagnostická a terapeutická strategie při léčbě tinnitu Aleš Hahn Univerzita Karlova ORL Klinika 3 LF a FNKV Aleš Hahn Univerzita Karlova ORL Klinika 3."

Podobné prezentace


Reklamy Google