Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do programování Vyučující: Mgr. Vítězslav Jersák

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do programování Vyučující: Mgr. Vítězslav Jersák"— Transkript prezentace:

1 Úvod do programování Vyučující: Mgr. Vítězslav Jersák
Web: xjv.webnode.cz

2 Základní pojmy Algoritmus =  jednoznačný a konečný popis postupu řešení; Př? Processor = objekt, který vykonává algoritmem popisovanou činnost (stroj nebo člověk) – z anglického „to process“ Programovací jazyk – způsob zápisu syntaxe (zápis), sémantika (význam)

3 Etapy řešení problému (tvorba programu)
Specifikace problému - vstupy a požadavky na výstupy problému – Př? (zákazník a analytik) Analýza problému - volba vhodné metody řešení (softwarový analytik) Programování – zápis v programovacím jazyce Testování – ověření správnosti návrhu programu

4 Zápis algoritmu Přirozený jazyk (slovní popis)
Grafické znázornění (vývojový diagram) Pseudokód (popis nezávislý na syntaxi programovacího jazyka) Programovací jazyk (např. C#) Strojový kód – převod z programovacího jazyka převádí operační systém

5 Slovní popis – algoritmus sčítání
Je potřeba načíst 2 čísla (od uživatele) Čísla musíme sečíst (processor) Nakonec je potřeba výsledek předat zpět uživateli (displey kalkulačky, monitor počítače, tiskárna atd..)

6 Vývojový diagram – sčítání

7 Pseudokód – algoritmus sčítání

8 Programovací jazyk C# – sčítání

9 Strojový kód

10 Vlastnosti algoritmu Hromadnost – měnitelné vstupní údaje
Determinovanost – každý krok algoritmu je jednoznačně definován Konečnost – pro zadané vstupní údaje dojde k požadovaným výsledkům (ošetření chyb)

11 Zápis VD - základní značky
Začátek algoritmu Konec algoritmu Blok zpracování (co se má provést) Blok rozhodování (podmínka) Blok vstupu nebo výstupu

12 Příklad - Algoritmus zatloukání hřebíků
Formulace problému Zatluč hřebík do desky. Analýza úlohy Vstupní údaje: kladivo, hřebík, deska Výstupní údaje: hřebík zatlučen do desky Analýza: tlouct tak dlouho, dokud není hřebík zatlučen až po hlavičku  zjisti po každém úderu stav

13 Příklad - Algoritmus zatloukání hřebíků
Sestavení algoritmu - Slovní popis: Vezmi kladivo a hřebík Přilož hřebík k desce Uhoď kladivem na hlavičku Je hřebík zatlučen?   ANO - pokračuj bodem 5   NE - vrať se na bod 3 Ukonči činnost a odlož kladivo

14 Příklad2- výpočet obsahu kruhu

15 Příklad2 – vývojový diagram (VD)

16 Společné příklady - VD VD alg., který zjistí objem kvádru
VD alg. Který zjistí obsah obdélníka VD alg., který zjistí zda je číslo kladné záporné nebo rovno 0 VD alg. Přechodu křižovatky se semaforem

17 Shrnutí - pojmy Algoritmus a jeho vlastnosti
Tvorba programu (specifikace, analýza atd.) Analýza problému (metoda řešení problému) Vývojový diagram (grafický zápis) Programování (psaní zdrojového kódu) Programovací jazyk – způsob zápisu alg. v PC (C#, C, Java, Basic, Pascal)

18 Příklady k procvičení Nakreslete VD algoritmu zatloukání hřebíků
Nakreslete VD, který zjistí zda je číslo kladné nebo záporné (víme že není rovno 0) Vymyslete postup (algoritmus) vaření čaje – nejdříve napište slovní zápis a potom nakreslete vývojový diagram Sestavte algoritmus výpočtu obvodu čtverce (berte v úvahu možnost zadání záporných čísel) a přikreslete VD

19 Rozšiřující úkoly Napište VD algoritmu výměny žárovky
cíl (výstup) – vyměnit žárovku problematické otázky – svítí žárovka? Je žárovka připojena na zdroj el. energie? Zkuste vymyslet postup algoritmu, který hledá největšího společného dělitele 2 čísel nsd(a,b) dokreslete vývojový diagram


Stáhnout ppt "Úvod do programování Vyučující: Mgr. Vítězslav Jersák"

Podobné prezentace


Reklamy Google