Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÁPNÍK A JEHO VÝZNAM V METABOLISMU KOSTÍ Doc. Ing. Jana Jurčovičová, CSc. Ústav normální, patologické a klinické fyziologie 3. lékařská fakulta UK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÁPNÍK A JEHO VÝZNAM V METABOLISMU KOSTÍ Doc. Ing. Jana Jurčovičová, CSc. Ústav normální, patologické a klinické fyziologie 3. lékařská fakulta UK."— Transkript prezentace:

1 VÁPNÍK A JEHO VÝZNAM V METABOLISMU KOSTÍ Doc. Ing. Jana Jurčovičová, CSc. Ústav normální, patologické a klinické fyziologie 3. lékařská fakulta UK

2 VÁPNÍK 2% hmotnosti organismu 99% v kostech 1% v tělních tekutinách Plasma (ECT) 2,25 – 2,75 mmol/L Buňka (ICT) cytozol 10 -5 – 10 -4 mmol/L endoplasmatické retikulum 0.3 -0.8 mmol/L

3 VÁPNÍK V PLASMĚ Rozpustný - difuzibilní 48% (50%) Ca 2+ ionizovaný 6% (10%) v kombinaci s ionty (citrát, fosfáty) – nedisociovaný Nerozpustný - nedifuzibilní 46% (40%) v kombinaci s plasmtickými proteiny Vazba s proteiny závisí na pH. Zvyšuje se při alkalóze – vyšší nabídka záporně nabitých proteinů Guyton and Hall, 1996

4 ZASTOUPENÍ IONTŮ V ICT A ECT IontECT mmol/T ICF mmol/T Na + 136-14620 K+K+ 3.8-5.4150 Ca 2+ 2.25-2.75c. 10 -4 ER 0.8 Cl - 97-1093 HCO 3 - A - 22-26 155 10 0

5 ÚLOHA VÁPNÍKU uvolňování transmitrů ze synapse neuromuskulární transmise a svalová kontrakce skládání proteinů v endoplasmatickém retikuku systém druhých poslů stimulace sekreční aktivity endokrinních a exokrinních žláz koagulace krve aktivace kadherinů mineralizace kostí

6 Ligand-gated ion channels UVOLNĚNÍ TRANSMITRŮ ZE SYNAPSE Ligand-gated ion channels Napětím aktivované iontové kanály

7 SYNAPSE Synapse  Chemické – secernují neurotransmitry  Elektrické - přímé otevírání kanálů, které předávají elektrický náboj z buňky do buňky (gap junction)

8

9 1. Akční potenciál 2. Napěťové Ca ++ kanály 3. Exocytoza Ach vesiklů 4. Navázání Ach na receptor 5. Vtok Na + do svalové buňky vyvolá ploténkový potenciál 6. Dodatečné otevření napěťových Na + kan. DĚJE NA NERVOSVALOVÉ PLOTÉNCE

10

11 REGULACE INTRACELULÁRNÍHO VÁPNÍKU kalciová pumpa konc. 2.25-2.75 mM 10 -4 mM 0.8mM sensor protein store operated Ca 2+ entry

12 DRUHÝ POSEL Signální dráhy aktivované fosfolipázou C. Aktivovaná fosfolipáza C hydrolyzuje membránový inositolfosfolipid, vzniká inositol1,4,5,-trifosfát. Ten difunduje do ER, naváže sa na Ca 2+ kanály a uvolňuje Ca 2+ Vazba na kalmodulin (CaBP). Kalmodulim mění konformaci, váže se k řadě cílových proteinů a mění jejich aktivitu. CaM-kinázy – po navázání Ca-kalmodulínu spouštějí kaskádu fosforylací vybraných proteinů

13 REGULACE SEKRECE Spouštěcí mechanismus na regulaci exocytózy 1.Ca 2+ do buňky 2.Uvolnění Ca 2+ z enoplasmatického retikula Exokrinní buňky Endokrinní buňky Uvolňování neurotransmiterů

14 KOAGULACE KRVE Agregace destiček se mění na definitivní sraženimu díky fibrinu. Fibrinogen se mění na nerozpustný fibrin Tato reakce je katalyzována za přítomností Ca 2+ AKTIVACE KADHERINŮ Molekuly KADHERINU v epiteliálních buňkách jsou vázány za přítomnosti extracelulárního Ca 2+

15 MINERALIZACE KOSTÍ Ukládání krystalických solí do organické matrice kosti ve formě hydroxy apatitu Ca 10 (PO 4 ) 6 (OH) 2 Iniciální ukládání kalciových solí není ve formě krystalů hydroxyapatitu, ale amorfních solí, CaHPO 4 x 2H 2 O, Ca 3 (HPO 4 )2 x 3H 2 O. Tyto se přebudují na hydroxyapatit v průběhu týdnů. Amorfní soli představují rychle směnitelný pool vápníku.

16 US VÁPNÍKU METABOLISMUS VÁPNÍKU Ganong, Přehled lékařské fyziologie

17 METABOLISMUS VÁPNÍKU Guyton a Hall

18 FOSFÁTY 80% v kostech a zubech 10% v krvi a svalech 10% jako součást dalších látek Plazma (ECT) 0,65 – 1,62 mmol/lL Buňka (ICT) 65 mmol/L (včetně organických fosfátů) Fosfát vápenatý (kosti) Anorganické ionty: HPO 3 2-, H 2 PO 3 - Organické:DNA, fosfolipidy ATP, cAMP, kreatinfosfát Ca, P příjem denně 1g

19 SLOŽENÍ KOSTI Skeletální vápník 99% skeletálního vápníku je stabilní (neúčastní se výměny mezi kostí a ECT) 1% tvoří aktivní pool vápníku Organická matrice 95 – 95 %kolagen typu I, 5% ECT, proteoglykány (chondroitin sulfát, heparan sulfát),kyselina hyaluronová Buňky tvořící kost Osteoblasty: Vznikají z pluripotentních mesenchymových fibroblastů Secernují kolagen typu 1, alkalickou fosfatázu, proteoglykány kyselinu hyaluronovou osteoblasty obklopené mineralizovanou matricí se stávají osteocyty Osteoklasty – “požírači” multijádrové buňky jsou zodpovědné za resorpci dříve utvořené kosti. Jsou hematopoetického původu, typu monocyty-makrofágy.

20 STRUKTURA KOMPAKTNÍ A TRABEKULÁRNÍ KOSTI Ganong, Přehled lékařské fyziologie koncentrické vrstvy mineralizovaného kolagénu REMODELACE KOSTI cyklus 100 dní 1. diferenciace osteoklastů (M-CSF) 2. resorpce kosti (15 dní) 3. reverzní fáze (ostoblasty plní póry) výživa z ECT

21 KOSTI STRUKTURA KOSTI Ganong, Přehled lékařské fyziologie STRUKTURA DLOUHÉ KOSTI

22 RŮST DLOUHÉ KOSTI Dlouhé kosti se tvoří enchndrální osifikací na diafýze.Během růstu se tvoří epifyzární ploténka, která má několik zón. Zóna klidové chrupavky je přvrácená k epifyzární kosti. Proliferující zóna je charakteristická vertikálním uspořádáním chondrocytů, které expandují ploténku. Chndrocyty následně směrem k metafýze hypertrofují a polarizují. Zvětšené chondrocyty produkují alkalickou fosfatázu, tvoří se kalcifikovaná chrupavka s následnou tvorbou hydroxyapatitu.

23 AKTIVITA OSTEOBLASTŮ A OSTEOKŮLASTŮ AKTIVITA OSTEOBLASTŮ A OSTEOKŮLASTŮ Růstové faktory pro osteoblasty: TGF-ß (transforming growth factor - ß IGF-1 (insulin-like growth factor) produkovaný v játrech ale také v osteoblastech (IGF-1 je regulovaný adenohypofyzárním somatotropinem) Activátory osteoklastů: osteoklasty diferenciační faktor RANKL, interleukin-1ß, interleukin-6, tumor nekrotizující faktor-α, makrofágový kolony stimulující faktor (produkované v osteoblastech) další proteiny formující kost: trombospondín, osteopontin, osteokalcín

24 OSTEOBLASTOVÁ REGULACE OSTEOKLASTŮ hematopoietická kmenová bunka mesenchymální kmenová bunka chondrocyty proosteoklast proosteoblast osteoklast osteoblast RANKL ODF OPG Makrofagový kolony stimulující faktor

25 SIGNÁLNÍ DRÁHY NORMÁLNÍ TVORBY OSTEOKLASTŮ - osteoklasty diferencující faktor osteoprotegerÍn adaptorový protein transcripční faktory Boyce and Xing, Arth Res Ther, 2007

26 REMODELACE KOSTÍ Osteoklastová resorpce kosti je spřažená s osteoblastovou tvorbou kosti částečně díky uvolňování skeletálních růstových faktorů

27 OSTEOKLASTOVÁ RESORPCE KOSTI Ganong, Přehled lékařské fyziologie Osteoklasty vysílají klkovité výběžky směrem ke kosti vytvářející zvrásněné rozhraní. Klky sekretují proteolytické enzymy (z lyzosomů) a kyseliny. Enzymy natráví organickou matrici kosti a kyseliny rozpustí kostní soli. Osteoklasty pohlti fagocytózou malé částice kostní matrice a krystaly, které následně rozpustí a transcytózou uvolní do ECT

28 WOLFFŮV ZÁKON Wolffův zákon je teorie německého anatoma a chirurga Juliuse Wolffa (1835-1902) z 19. století. Předpokládá, že obnova kosti je přímo závislá na jejím zatížení. Když je zatížení určité kosti vyšší, dochází k remodelaci kosti a kost zesílí, aby odolala zátěži. Naopak: když je zátěž nižší, kost slábne a ubývá kostní hmoty.

29 PŘÍKLADY WOLFFOVA ZÁKONA Tenisté mají silnější kosti na paži, kde drží raketu. Astronauti, kteří tráví delší čas v prostoru bez tíže mají po návratu na zem slabší kostru. Vzpěrači mají značně silnější kostru a kosterní denzitu. Při dlouhodobém upoutání na lůžku či zlomenině v sádře také dochází k úbytku kostní hmoty.

30 POHLAVNÍ ROZDÍLY Ganong, Přehled lékařské fyziologie

31 VĚKEM INDUKOVANÉ ZMĚNY KOSTNÍ HMOTY Doporučený denní příjem Ca 2+ adolescenti :1200 – 1500 mg dospělí: 1000 mg těhotné ženy: 1500 mg kojící ženy: 1500 mg senioři: 1500 mg

32 HORMONÁLNÍ REGULACE METABOLISMU VÁPNÍKU 1.PARATHORMON (receptory na osteoblastech) 2. KALCITRIOL (receptory na osteoblastech) 3. KALCITONÍN (receptory na osteoklastech)

33 ŠTÍTNÁ ŽLÁZA A PŘÍŠTITNÁ TĚLÍSKA release PTH (function?) size: 6 x 4 x 2 mm Guyton a Hall

34 ORMON PARATHORMON Polypeptid 84 aminokyselin Sekrece je stimulována– nízkou hladinou vápníku v krvi Funkce – ZVYŠOVÁNÍ hladiny vápníku v krvi –aktivuje interakce osteoblastů a osteoklastů stimuluje absorpci vápníku a fosforu z kostí –Zvyšuje reabsorpci vápníku ledvinami –Zvyšuje exkreci fosfátů ledvinami –Stimuluje syntézu kalcitriolu v ledvinách (hydroxylace 25-(OH)D 3 na 1,25-(OH)D 3

35 START HERE

36 Cholesterol7-Dehydrocholesterol uv záření 290 – 310 nm cholekalciferol vitamín D 25-hydroxycholekalciferol játra, 25-hydroxyláza ledviny, 1-hydroxyláza dieta KALCITRIOL (1,25-hydroxycholekarciferol) SYNTÉZA KALCITRIOLU

37 KALCITRIOL Kůže: 7-dehydrocholesterol - UV záření (290 – 310 nm) : cholecalciferol Játra: 25-hydroxycholecalciferol Ledviny:1,25-dihydroxycholecalciferol (hydroxylace regulovaná PTH Funkce – ZVYŠOVAT hladinu vápníku v krvi Zvyšuje absorpci vápníku ve střevě prostřednictvím aktivace tvorby „calcium-binding“ proteinů v epitelových buňkách Jiné funkce: Regulace iimunitních funkcí, prevence autoimunitních onemocnění (reumatoidní artritida, lupénka, ulcerativní kolitida)

38 A: Hladiny cirkulujícího vitaminu D po expozici 1 MED (minimal erythema dose ) slunečního záření s použitím opalovacího krému anebo placeba B: Hladiny cirkulujícího vitaminu D po celotělové expozici 1 MED zdravých mladých a starších jedinců ÚČINEK VYSTAVENÍ UV ZÁŘENÍ NA HLADINY CHOLEKALCIFEROLU Holick MF, Am J Clin Nutr, 2004

39 SOUHRN REGULACE PLASMATICKÉHO Ca 2+ uv světlo 290 -310 nm PŘÍŠTITNÁ TĚLÍSKA PTH JÁTRA 25-hydroxyláza 25-(OH)D 3 1-hydroxyláza DUODENUM JEJUNUM Ca 2+ PO 3- 4 resorpce PO 3- 4 resorpce KŮŽE D 3 25-(OH)D 3 1,25-(OH) 2 D 3 Ca 2+ resorpce KOST LEDVINY osteoblast (RANKL) osteoklast Ca 2+ PO 3- 4 sekrece Stimulace inhibice

40 KALCITONIN Parafolikulární buňky štítné žlázy (C-buňky) Peptid 32 aminokyselin Sekrece je stimulována – vysokou hladinou vápníku v krvi Funkce – snižovat hladinu vápníku a fosfátů v krvi inhibicí osteolýzy (snižuje absorpci vápníku a fosfátů z kostí)

41 Ca 2+ V PLASMĚ X HORMONY VZTAH - KONCENTRACE Ca 2+ V PLASMĚ X HORMONY

42 ÚČINKY DALŠÍCH HORMONŮ tyroxin - aktivuje remodelaci kostí, nadprodukce aktivuje ostoklasty kortisol – inhibuje maturaci osteoblastů estrogeny – stimulují tvorbu osteoblastů zvyšováním TGF-β, inhibují produkci interleukinů v osteoblastech a následně snižují aktivitu ostoklastů testosteron – stimuluje aktivitu osteoblastů růstový hormon – stimuluje IGF-1 a následně zrání osteoblastů

43 DYSREGULACE KALCIOVÉ HOMEOSTÁZY Hypokalcémie – nedostatek parathormonu svalová tetanie - carpopedální spasmus srdeční dilatace zvýšení permeability membrán narušení krevní srážlivosti iritabilita centrálního nervového systému

44 CARPOPEDÁLNÍ SPASMUS Guyton a Hall

45 DYSREGULACE KALCIOVÉ HOMEOSTÁZY Hyperkalcémie - vysoká sekrece parathormonu v důsledku nedostatečné inhibice vápníkem, anebo v důsledku maligního procesu deprese nervového systému, a reflexní aktivity, pomalost chronická únava svalová atrofie, hyporeflexe narušená funkce ledvin v důsledku přetížení - kalciuria nefrolitiáza kalcifikace renálního epitelu primární arteriální hypertenze dekalcifikace kostí zlomeniny (Osteitis fibrosa cystica)

46 ZMĚNY V HLADINÁCH KALCITRIOLU NEDOSTATEK KŘIVICE (rachitis)– děti OSTEOMALACE – dospělí měknutí kostí v důsledku snížené absorpce kalcia a zvýšené exkrece fosfátů co zapříčíňuje abnormální mineralizaci kostí Pozor! Osteoporóza je snížení kostní hmoty (matrix a minerálů) křivice normál křivice

47 OSTEOPORÓZA tichá pandémie století; asi 60% postmenopauzálních žen má riziko fraktur Aktivita ostoblastů je snížena – důsledek: snižuje se remodelace kostí Příčíny: snížená fyzická aktivita, nedostatek zátěže na kosti v důsledku hypoaktivity nedostatek produkce kalcitriolu, snížení Ca 2+ resorpce Nedostatek vitaminu C U postmenopauzálních žen nedostatek estrogenů 1. zvyšuje cytokinovou kaskádu – TNFalpha, IL-1beta, IL-6, 2. snižuje TGF-beta (normálně aktivuje tvorbu nových osteoblastů) Při nedostatku estrogenů zvyšuje se resorpce kostí zvýšené cirkulující kalcium inhibuje PTH, a následně se reabsorbuje méně 1, 25(OH)2D Léčba: kalcitonin, parathormon estrogeny

48 CHRUPAVKA patří mezi podpůrné pojivové tkáně tvořené choíndrocyty, většinou pokrývá plochy kloubů Její strukturu tvoří: agrekan- gykoaminoglykány (chondroitin sulfát, keratan sulfát), hyaluronan, kolagény (majoritní kolagen typu I and typu VI) plus minoritní kolageny typu IX, X, XI podpůrné matricové proteiny Proteoglykány jsou pružné, odolávají deformacím Kolagen typu II má mechanické vlastnosti - pevnost v tahu Kolagen typu IV hraje roli v tvorbě matrixu Chrupavka není vaskularizována, má velmi malou proliferační aktivitu

49 USPOŘÁDÁNÍ KOLAGENU V CHRUPAVCE formace pentamerických kolagenových vláken je regulována matricovými proteiny

50

51 STRUKTURA A ORGANIZACE PROTEOGLYKÁNOVÝCH AGREGÁTŮ Molekuly chndroitin- and keratan sulfátu se vážou na dlouhý řetězec hyaluronanu prostřednictvím G1 a G2 globulárních proteinů a dalších spojovacích proteinů formujíc velké agregáty, které odolávají deformacím

52


Stáhnout ppt "VÁPNÍK A JEHO VÝZNAM V METABOLISMU KOSTÍ Doc. Ing. Jana Jurčovičová, CSc. Ústav normální, patologické a klinické fyziologie 3. lékařská fakulta UK."

Podobné prezentace


Reklamy Google