Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Austrálie Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Austrálie Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým."— Transkript prezentace:

1 Austrálie Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Austrálie (brainstorming)
<1> Autor: Enoch Lau Austrálie (brainstorming) Co Vás napadne, když se řekne Austrálie? <4> <5> Autor: Ian Fieggen <2> Autor: australien-links.ch <3> Autor: jaggat Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

3 Poloha, rozloha Pokus se s pomocí atlasu vymezit Austrálii zeměpisnými souřadnicemi. Celá leží na jižní a východní polokouli. Zabírá 5 % světové souše (7,7 mil km2). Austrálie je poměrně málo horizontálně členitá (má málo členité pobřeží). Najdi na mapě největší australské ostrovy, poloostrovy a zálivy. <6> Autor: Kelvinc Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

4 Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.
Politické uspořádání Australský svaz je konstituční monarchií. Hlavou státu je britský panovník. Jak se jmenuje hlavní město Austrálie? Austrálie vyhlásila nezávislost v roce 1901. Austrálie je členem Commonwealthu, OSN, APEC, ANZUS a OECD. Co je to Commonwealth? Australský svaz se dělí na: 6 států: Západní Austrálie – Perth, Jižní Austrálie – Adelaide, Queensland – Brisbane, Nový jižní Wales – Sydney, Viktorie – Melbourne, Tasmánie – Hobard, 2 hlavní teritoria: Canberra – Canberra, Severní teritorium. <7> Autor: SoNny CZ Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

5 Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.
Povrch Austrálie leží na Indo-australské litosférické desce. Charakterizuj s pomocí mapy průběh povrchu Austrálie. Na západě se nachází nejvyšší australské pohoří – Velké předělové pohoří, Australské Alpy (Mt. Kosciusko – 2228 m n. m. ). Pro Austrálii jsou typické velké pánve a plošiny s častým pouštním klimatem (Velká artézská pánev, Velká písečná poušť). <8> Australské Alpy, Autor: Smegs07. <9> Pánev jezera Eyre, Autor: Jussarian. Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

6 Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.
Podnebí Na základě znalostí o všeobecné cirkulaci atmosféry a o povrchu Austrálie se pokus s pomocí mapy mořských proudů odhadnout průběh klimatu napříč australským kontinentem. V Austrálii je nejvíce rozšířen suchý tropický klimatický pás (pouště). Na sever zasahuje subrovníkový pás, na jih subtropický až mírný pás. Nejsušší podnebí je v okolí Eyreova jezera, nejvyšší srážky jsou na SV Austrálie. <10> Australský deštný prales, Autor: Rob a Stephanie Levy. Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

7 Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.
Vodstvo 60% území Austrálie je bezodtoké. Většina vodních toků patří k úmoří Indického oceánu. Toky mají často periodický charakter (creeky). Řeky: Murray a Darling – nejvyšší průtoky mají v zimě (červen), nejnižší v létě. Jezera: Eyreovo jezero. Velké zásoby podzemní vody se nacházejí v artézských pánvích. Velká útesová bariéra – přes 2000 km dlouhý korálový útes u SV pobřeží Austrálie - největší korálový útvar na světě. Najdi na mapě Austrálie řeky Murray a Darling a Eyreovo jezero. <11> Australský periodický tok – creek, Autor: Adam Monkhouse. Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

8 Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.
Biota Většinu území tvoří biomy pouště a savany. Na severu se nachází tropické střídavě vlhké lesy, v nejvlhčích (nejsevernějších) oblastech pak tropické deštné lesy. Pro jih a jihovýchod je typická subtropická vegetace. Typickou rostlinou Austrálie je blahovičník. Znáš nějaké praktické využití blahovičníku? V Austrálii žije řada endemitů – vačnatci (klokan, koala…), vejcorodí savci (ptakopysk, ježura). Existuje zde problém se zavlečenými živočichy z Evropy (králík, pes dingo…). <12> Eukalypty v krajině poblíž Canberry, Autor: Matilda. <13> Samice koaly s mládětem, Autor: Brian Dell. Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

9 Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.
Obyvatelstvo Původními obyvateli Austrálie jsou Austrálci (Aboriginci). Dnes tvoří nepatrnou menšinu, často na okraji společnosti. V populaci převažují běloši (přistěhovalci z Evropy), roste také imigrace z Asie. V Austrálii žije asi 19 mil. obyvatel. Vypočti (zhruba) hustotu zalidnění v Austrálii a porovnej ji s hustotou zalidnění ČR. S pomocí mapy zjisti, ve které části Austrálie žije nejvíce obyvatel. Převládajícím náboženstvím je křesťanství, úředním jazykem angličtina. <14> Původní obyvatelé Austrálie – Aboriginci, snímek z druhé poloviny 19. století. Autor: James Dawson. Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

10 Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.
Hospodářství Austrálie má dostatek téměř všech druhů nerostných surovin (železná ruda, rudy barevných kovů, bauxit, černé uhlí, zlato, stříbro, diamanty). Vyváží hlavně do Japonska a Jižní Koreje. S pomocí mapy se zamysli nad tím, kterou důležitou nerostnou surovinu na území Austrálie nenacházíme. Odkud by bylo nejlepší ji sem dovážet? Austrálie nemá na svém území zásoby ropy, dováží ji zejména z Indonésie. Ekonomickým centrem je jihovýchod země. Zemědělství je převážně extenzivní (zavlažování, artézské studny). Živočišná výroba – zejména ovce (na vlnu i maso), dále skot a klokani. Rostlinná výroba – bavlna, pšenice, ječmen, vinná réva. Významný je cestovní ruch. Znáš nějaká turisticky zajímavá místa v Austrálii? <15> Zlatý důl Kalgoorlie, polovina 20. století <16> Sklizená bavlna Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

11 Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.
Zdroje obrázků <1> Commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci 3.0 z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sydney_Opera_House_Sails_edit02.jpg>. <2> Commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci 3.0 Unported z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ayers-Rock.jpg>. <3> Commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci 2.0 Generic z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Casey_Stoner_Sepang_2007.jpg>. <4> Commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí volné dílo z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kangaroo_Warning_Sign.svg>. <5> Commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí volné dílo z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Australia.svg>. <6> Commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci 3.0 z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:LocationAU.svg>. <7> Commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci 3.0 z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Australie_politicka_mapa.png>. <8> Commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí volné dílo z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Australian_Alps,_Vic.JPG>. <9> Commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci 2.0 Generic z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lake_Eyre.jpg>. <10> Commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci 2.0 Generic z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rainforest_1_- _Atherton_Tableland,_Queensland,_Australia.jpg>. <11> Commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí volné dílo z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Creek.JPG>. <12> Commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí volné dílo z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Applebox.JPG>. <13> Commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí volné dílo z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Koala_with_young.JPG>. <14> Commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí volné dílo z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kaawirn_kuunawarn.jpeg>. <15> Commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí volné dílo z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Associated_Gold_Mine_Kalgoorlie_1951.jpg>. <16> Commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí volné dílo z WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cotton_modules.JPG>. Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.


Stáhnout ppt "Austrálie Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým."

Podobné prezentace


Reklamy Google