Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Martina Braunerová.  Trénovat řadu kompetencí z oblasti algoritmizace (oddálení vykonání příkazu, ladění programu, dekompozice problému…)  Naučit.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Martina Braunerová.  Trénovat řadu kompetencí z oblasti algoritmizace (oddálení vykonání příkazu, ladění programu, dekompozice problému…)  Naučit."— Transkript prezentace:

1 Martina Braunerová

2

3  Trénovat řadu kompetencí z oblasti algoritmizace (oddálení vykonání příkazu, ladění programu, dekompozice problému…)  Naučit studenty pracovat s daty a s grafikou  Zprostředkovat studentům informatický pohled na počítač  Podporovat rozvoj tvořivosti a projektový způsob práce

4  Moderní metodiku výuky  Rychlý počáteční pokrok  Smysluplné a zábavné úkoly  Možnost v krátké době vytvářet vlastní programovací projekty (např. hry)  Možnost využít výsledky své programátorské práce pro další účely (např. do vlastních webových stránek)

5  Uživatel pomocí příkazů ovládá grafický kreslící objekt – želvu  Želva se pomocí příkazů pohybuje po obrazovce a kreslí za sebou čáru, obtiskuje obrázky nebo může převzít podobu jiného obrázku  Prostředí české, grafické, s podporou objektů (další želvy, posuvníky, tlačítka, textová pole…)  Prostředí se ovládá jak příkazy psanými do příkazového řádku, tak psaním procedur do „paměti želvy“ nebo zaškrtáváním nabídek u jednotlivých objektů

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15  Je umístěna do „želví“ soustavy  Tato soustava více odpovídá vnímání člověka (oproti standardní KSS s pevnými osami x a y)

16  Obsahuje grafický editor LogoMotion  Umožňuje plnohodnotné objektové programování (hierarchie objektů, objektové proměnné, dědění vlastností a chování…)  Podporuje moderní „nelineární“ programování (ne BEGIN…END, ale např. spouštění paralelních procesů)

17  Umožňuje „událostní programování“ (želvy reagují na události – klepnutí myší, kolize s jinou želvou, stisk klávesy)  Umožňuje vytvářet síťové projekty  Dává na původní aplikaci nezávislý výstup (EXE soubory nebo webové projekty)

18  Učebnice Programování pomocí Imagine od autorů Kalaše a Blaha  Samotné Imagine obsahuje rozsáhlou nápovědu, která popisuje příkazy jazyka i prostředí aplikace  Oficiální české stránky http://imagine.input.sk/czhttp://imagine.input.sk/cz  Stránky pro podporu výuky programování v prostředí Imagine logo http://www.pf.jcu.cz/imagine/http://www.pf.jcu.cz/imagine/

19  BLAHO, Andrej a Ivan KALAŠ. Imagine Logo. Vyd. 1. Brno: CP Books, 2006, 48 s. ISBN 80-251-1015-X.  Imagine [online]. 2002 [cit. 2013-06-06]. Dostupné z: http://imagine.input.sk/czhttp://imagine.input.sk/cz  Imagine Logo [online]. 2011 [cit. 2013-06-06]. Dostupné z: http://www.pf.jcu.cz/imagine/

20 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Martina Braunerová.  Trénovat řadu kompetencí z oblasti algoritmizace (oddálení vykonání příkazu, ladění programu, dekompozice problému…)  Naučit."

Podobné prezentace


Reklamy Google