Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KTERÉ DĚTI KOUŘÍ? A PROČ? Seminář pro pediatrický směr https://is.muni.cz/www/2422/um.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KTERÉ DĚTI KOUŘÍ? A PROČ? Seminář pro pediatrický směr https://is.muni.cz/www/2422/um."— Transkript prezentace:

1 KTERÉ DĚTI KOUŘÍ? A PROČ? Seminář pro pediatrický směr https://is.muni.cz/www/2422/um

2 I TOTO MŮŽE BÝT VÁŠ PACIENT

3 GYTS = Global Youth Tobacco Survey (2011) REPREZENTATIVNĚ VYBRANÉ SOUBORY DĚTÍ VE VĚKU 11, 13, 15 LET Mezi 35 zeměmi začínají v České republice DĚTI KOUŘIT NEJDŘÍVE Podle retrospektivních dat nejčastěji v 11 LETECH

4 JAK KOUŘÍ NAŠI ŠKOLÁCI

5 DĚTI Z KUŘÁCKÝCH RODIN NAPODOBOVÁNÍ – teorie učení POZITIVNÍ POSTOJE – důvěra ve správné chování rodičů SNADNÁ DOSTUPNOST KUŘIVA PŘIVYKNUTÍ K EXPOZICI NEDOSTATEČNÁ KONTROLA

6 VÝZNAMNÉ ROZDÍLY V ZAČÁTCÍCH KOUŘENÍ DĚTÍ Z KUŘÁCKÝCH a NEKUŘÁCKÝCH RODIN

7 MÉNĚ KRITIKŮ KOUŘENÍ

8 KOUŘENÍ MUŽŮ JE VÍC TOLEROVÁNO

9 DOSTUPNOST CIGARET JE V KUŘÁCKÝCH RODINÁCH VĚTŠÍ

10 ZAKOUŘENÝ VZDUCH JE „VŮNÍ DOMOVA“

11 KOUŘÍCÍ RODIČE SE MÉNĚ ZAJÍMAJÍ…

12 …VLAŽNĚ AKCEPTUJÍ ÚSILÍ ŠKOLY…

13 …ČI JE DOKONCE IGNORUJÍ

14 PROČ BY KOUŘILY DĚTI NEKUŘÁKŮ: -většina kouřit nebude -zvědavost -„protože bych byl blbej“ DĚTI KUŘÁKŮ: -zvědavost -„kouři všichni“ -stres -potěšení, chuť -závislost -někteří by nekouřili

15 PROČ BY NEKOUŘILY DĚTI NEKUŘÁKŮ: -Zdraví -Estetika -Ohledy (na rodiče, učitele, kamarády) DĚTI KUŘÁKŮ: -Ekonomika -Obavy z trestu -Zdraví

16 NEDOSTATEK PŘIROZENÝCH PODNĚTŮ K VYPLAVOVÁNÍ DOPAMINU => PŘISPÍVÁ K POCITU POHODY: -ROZVRÁCENÉ RODINY -ŠKOLNÍ NEÚSPĚCHY -MÁLO POCHVAL, PODPORY -HLEDÁNÍ PARTY

17 ÚDAJE ŽÁKŮ 7.TŘÍD ZŠ

18 ÚDAJE OD ŽÁKŮ 7. TŘÍD ZŠ

19

20 VLIV RODINY NA VÝBĚR KAMARÁDŮ

21 VNÍMAVOST K ZÁVISLOSTI ZVYŠUJE DISTRES: -NEÚSPĚCHY, NEPOCHOPENÍ -ÚZKOST, BEZNADĚJ -NEGATIVNÍ EMOCE („ANGRY FACES“) -HLEDÁNÍ SENZACE * MOŽNÉ GENETICKÉ DISPOZICE

22 PRENATÁLNÍ EXPOZICE SIGNIFIKANTNĚ ZVYŠUJE: PRAVDĚPODOBNOST KUŘÁCTVÍ U POTOMKŮ ZEJMÉNA RIZIKO SILNÉHO KUŘÁCTVÍ VZNIK ZÁVISLOSTI NEÚSPĚŠNOST POKUSŮ O ZANECHÁNÍ KOUŘENÍ ZVÝŠENÉ „BAŽENÍ“ (CRAVING) PO NIKOTINU V NĚKTERÝCH STUDIÍCH VÍCE OVLIVNĚNY DCERY

23 PROGRAMING MEDIÁTOREM „PŘE-PROGRAMOVÁNÍ“ FYZIOLOGICKÝCH STRUKTUR A FUNKCÍ jsou pravděpodobně STEROIDNÍ HORMONY GLOKOKORTIKOIDY ANDROGENY

24 FETÁLNÍ PROGRAMING VYVOLANÝ ENVIRONMENTÁLNÍMI FAKTORY, vč. KOUŘENÍ MATKY MŮŽE BÝT PREDISPOZICÍ PRO POZDĚJŠÍ NEMOCI (kardiovaskulární, metabolické psychiatrické), vč. ROZVOJE ZÁVISLOSTI NA NIKOTINU

25 GENETICKÁ PREDISPOZICE STUDIUM RŮZNÝCH MECHANISMŮ: VARIABILITA V ACETYLCHOLINOVÉM RECEPTORU 15q25.1; podjednotky ALFA 3, 5, BETA 4 GENOTYP RIZIKA ZÁVISLOSTI NA KOUŘENÍ

26 GENETICKÁ PREDISPOZICE MOŽNÝ MECHANISMUS PŮSOBENÍ GLUKOKORTIKOIDŮ (GC): -KOUŘENÍ ZVYŠUJE HLADINY GC V SÉRU TĚHOTNÝCH ŽEN -V EXPERIMENTECH ZVÝŠENÍ SÉROVÝCH GC => PERZISTENTNÍ VNÍMAVOST K DROGÁM; ZVÝŠENÁ POTŘEBA SELF-ADMINISTRATION ALTERACE AKTIVITY DOPAMINU;

27 LONGITUDINÁLNÍ STUDIE USA EXPOZICE V TĚHOTENSTVÍ (dotazník, cotinin): ZVYŠOVALA HLADINY SÉROVÉHO CORTISOLU MATKY ASOCIOVALA SE ZÁVISLOSTÍ NA NIKOTINU U POTOMKŮ OBOJÍHO POHLAVÍ HODNOTY CORTISOLU ASOCIOVALY SE ZÁVISLOSTÍ U DCER (RR 1,72) Stroud LR. et al. Biol Psychiatry 2013; http://dx.doi.org/10.1016j.biopsych.2013.07.024

28 ANDROGENY TESTOSTERON (T) MŮŽE OVLIVNIT -VÝVOJ MOZKU a -ZVÝŠIT HLADINY T U POTOMKŮ => VYHLEDÁVÁNÍ SENZACÍ RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ, vč. INICIACE KOUŘENÍ STUDIE: KUŘÁCTVÍ MATKY = > ZVÝŠENÉ HLADINY T u MATKY i PLODU => VZTAH MEZI PLODOVÝM T a KUŘÁCTVÍM V ADOLESCENCI Kandel DB, Udry JR. Am J Public Health 1999: 89: 1377-1383

29 GENETICKÝ POLYMORFISMUS VE SCHOPNOSTI INDUKCE CYP 2D6 - > RYCHLOST METABOLISMU NIKOTINU VYŠŠÍ RIZIKO U RYCHLÝCH METABOLIZÁTORŮ: časté opakování (behaviorální složka závislosti) REAKCE NA PRVNÍ POKUS: NAUSEA PREDIKUJE VĚTŠÍ RIZIKO ZÁVISLOSTI

30 PRENATÁLNÍ EXPOZICE NIKOTIN PROCHÁZÍ PLACENTÁRNÍ BARIÉROU PŘEDČASNĚ AKTIVUJE nAChR ZMĚNY VE VÝVOJI DOPAMINERGNÍHO A SEROTONERGNÍHO SYSTÉMU „LATENTNÍ STOPY? „

31 RIZIKOVÁ OBDOBÍ PUBERTA => MATURACE EMOCIONÁLNÍCH CENTER CNS (negativismus, sebevědomí, impulzivita, chuť riskovat) => CÍLOVÁ POPULACE PRO REKLAMU (PRE-SMOKERS); „mladí, blbí, barevní“ – v dokumentech PM ADOLESCENCE => MATURACE KOGNITIVNÍCH CENTER CNS (uvažování, přemýšlení, odpovědnost)

32 KOUŘENÍ NENÍ SVOBODNÉ ROZHODNUTÍ! VĚTŠINA KUŘÁKŮ ZAČÍNÁ KOUŘIT V PUBERTĚ a ČASNÉ ADOLESCENCI NEUMÍ PŘEMÝŠLET O NÁSLEDCÍCH RYCHLE ROZVÍJÍ ZÁVISLOST V DOSPĚLOSTI JE ZANECHÁNÍ KOUŘENÍ VELMI OBTÍŽNÉ, ALE NE NEMOŽNÉ

33 ODDÁLIT ZAČÁTKY KOUŘENÍ POSUN VĚKOVÉ HRANICE (20-21-25 LET) ZVÝŠIT KONTROLU NAD ZÁKAZEM PRODEJE MLADÝM (LICENCE?) PŮSOBIT NA RODIČE NEKUŘÁCKÉ DOMOVY AKTIVNÍ VYHLEDÁVÁNÍ OHROŽENÝCH (sociální, psychické poruchy, nemocní)

34 ZÁSADY ŠKOLNÍCH PROGRAMŮ ZNALOSTI POSTOJE DOVEDNOSTI : rozpoznání a řešení rizikové situace, odmítnutí nabídky, vhodná náhrada CHOVÁNÍ

35 VŠECHNY OKRUHY JSOU VÝZNAMNÉ, ROZHODOVÁNÍ O CHOVÁNÍ JE OVLIVŇOVÁNO PŘESVĚDČENÍM, CO MŮŽE NÁSLEDOVAT V BUDOUCNOSTI VNÍMÁNÍ OBJEKTIVNÍCH INFORMACÍ JE MODIFIKOVÁNO KOGNITIVNÍMI BIAS MOHOU OMEZIT SCHOPNOST SPRÁVNÉHO ROZHODNUTÍ

36 POSTOJE USNADŇUJÍ ROZHODOVÁNÍ, DOVEDNOSTI ZRYCHLUJÍ (AUTOMATIZUJÍ) VÝBĚR ADEKVÁTNÍ REAKCE

37 „DOBRÉ“ a „ŠPATNÉ“ ZPRÁVY UČENÍ SE Z TĚCHTO INFORMACÍ JE ODDĚLENÉ, VYVÍJÍ SE S VĚKEM TENDENCE „VYTĚSŇOVAT“ ŠPATNÉ INFORMACE (o rizikových faktorech nemocí) JE VYŠŠÍ U DĚTÍ NEŽ DOSPĚLÝCH ČASOVÝ POSUN ZRÁNÍ EMOTIVNÍCH A KOGNITIVNÍCH CENTER V CNS

38 VÝVOJ SCHOPNOSTI UČENÍ

39 ZÁSADNÍ VÝZNAM VE VÝUCE DĚTÍ a ADOLESCENTŮ o RIZICÍCH => EFEKTIVITU KAMPANÍ a PROGRAMŮ PRO DĚTI, DOSPÍVAJÍCÍ, DOSPĚLÉ MLADÍ AKCEPTUJÍ SPÍŠE OPTIMISTICKÉ NÁSLEDKY CHOVÁNÍ Moutsiana Ch. et al., PNAS 2013; www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1305631110

40 KDYŽ KOUŘIT NEBUDEŠ: - pěkná pleť, vůně -sportování -sexy -„cool“, „in“ -svoboda -zdraví -peníze BUDEŠ: -žluté zuby, zápach -vrásky -závislost -Impotence/ neplodnost -nemoc -předčasná smrt -chudoba

41 REKLAMY TABÁKU PREZENTUJÍ KUŘÁKY POZITIVNĚ, JAKO: -MLADÉ, VESELÉ (party) -PŘI SPORTECH (horolezci Camel) -U MOŘE, JACHET, SPORTOVNÍCH AUT -U PRESTIŽNÍCH POVOLÁNÍ (lékaři Camel) -MARLBORO MAN -SLIM

42 REKLAMA KOUŘENÍ VELKOPLOŠNÁ ZAKÁZÁNA (EU) POVOLENA V PRODEJNÍCH MÍSTECH INOVACE OBALŮ: HRAVOST, BAREVNOST, NOVÉ TVARY, … JSOU LÁKAVĚJŠÍ PRO MLADÉ CÍL: OVLIVŇOVAT NEZLETILÉ (pre-smokers)

43 STUDIE UK OBALY: TRADIČNÍ, NOVÉ (tvar, otevírání, barvy), PLAIN PACKING 1027 nekuřáků 11 – 16 letých DOJEM z obalů (11 otázek, skóre) VNÍMAVOST ke kouření (3 otázky; rezistentní jen ti, co zvolili odpověď „Určitě NE“) Ford A et al. BMJ Open 2013; doi.10.1136/bmjopen-2013-003282

44

45 SKÓRE PERCEPCE: TRADIČNÍ ………………….. 8,8 SLIM …………………………10,1 MARLBORO (otevírání)…… 9,64 PALL MALL (barvy) ……….. 10,7 PLAIN PACK………………. 7,0

46 HODNOCENÍ a VNÍMAVOST OCENĚNÍ OBALU: -TRADIČNÍ ………...2,05 -SLIM …………….…2,2 -MARLBORO ………2,5 -PALL MALL………..2,45 -PLAIN PACK…….. 1,0 OCHOTA PŘIJMOUT: ………1,97 ………4,42 ………2,42 ………3,69 ………0,92

47 MEZINÁRODNÍ STUDIE 2423 DĚTÍ 5-6 LETÝCH PŘIŘADIT LOGO K PRODUKTŮM, VČETNĚ 8 ZNAČEK CIGARET ALESPOŇ 1 DRUH POZNALO 68 % DĚTÍ (50-86% ) V KUŘÁCKÝCH RODINÁCH „ÚSPĚŠNOST“ VĚTŠÍ Borzekowski DLG, Cohen JE. Pediatrics 2013; 132:e825-e831

48 TOBACCO PRODUCTS DIRECTIVE Předložená v říjnu 2013 Evropskou komisí do Europarlamentu navrhovala (mimo jiné): ZÁKAZ CIGARET SLIM (neprošel) ZÁKAZ CIGARET MENTOLOVÝCH (odklad za 5 let) ZÁKAZ „VOŇAVÝCH“ ADITIV (neprošel) VAROVÁNÍ NA 75 % PLOCHY (jen 65 %) V EUROPARLAMENTU PŮSOBILO 161 LOBISTŮ s MILIONY DOLARŮ LOBOVAL i PREZIDENT ZEMAN VÝZVA GREMIA ODS HLASOVAT „PROTI“

49 POHYB CEN ZVÝŠENÍ CENY o 10 % = SNÍŽENÍ POČTU KUŘÁKŮ o 4,5 % VĚTŠÍ VLIV U ČERNOCHŮ (7,2 %) VĚTŠÍ VLIV U NÍZKOPŘÍJMOVÝCH (4,8%)

50 ZÁKAZY KOUŘENÍ NA PRACOVIŠTÍCH, NA VEŘEJNÝCH MÍSTECH = SNÍŽENÍ POČTU KUŘÁKŮ o 7% VÝZNAMNĚJŠÍ U MLADÝCH, BĚLOCHŮ, MUŽŮ, OSOB S VYŠŠÍM SOCIOEKONOMICKÝM POSTAVENÍM

51 ŠKOLNÍ PROGRAMY V ČR MŠ: My nechceme kouřit (ani pasivně) ZŠ: 1.-5.tř. Normální je nekouřit ZŠ: 6.-9.tř. Kouření a já, Naše třída nekouří SŠ: O svém zdraví si rozhoduji sám Nekuřácké zdravotnictví

52 JINÉ AKTIVITY BROŽURY, program „TÍPNI TO“ (LIGA PROTI RAKOVINĚ „JABLÍČKO ZA CIGARETU“ „ZVÍŘÁTKA TAKÉ NEKOUŘÍ“ (BRNO-ZDRAVÉ MĚSTO)

53 Příklad jedné akce

54 V ČESKÉ REPUBLICE MÁ 20 % DĚTÍ KOUŘÍCÍHO JEDNOHO RODIČE 20 % DĚTÍ OBA RODIČE KUŘÁKY 20 % DĚTÍ KOUŘÍCÍ PRARODIČE 15 % DĚTÍ KOUŘÍCÍ OSTATNÍ PŘÍBUZNÉ Až 75 % DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO A ŠKOLNÍHO VĚKU JE VYSTAVENO VLIVU KUŘÁKŮ

55 CO CHYBÍ v ČR? SPOLEČNOST KOUŘENÍ TOLERUJE NÍZKÉ ZDANĚNÍ, SNADNÁ DOSTUPNOST JEN ČÁSTEČNÉ OMEZENÍ KOUŘENÍ NA VEŘEJNOSTI CHABÁ KONTROLA DODRŽOVÁNÍ ZÁKONŮ REKLAMA (sportovci, politici, umělci, lékaři, učitelé); SLIM, LIGHT, ADITIVA

56 POLITICI AMORÁLNĚ NADŘAZUJÍ EKONOMICKÉ ZÁJMY NAD VEŘEJNÉ ZDRAVÍ ODMÍTAJÍ KONFRONTOVAT ZJISTITELNÉ NÁKLADY NA LIKVIDACI ŠKOD a OKAMŽITÉ FISKÁLNÍ PŘÍJMY

57 POLITICI NEVÁHAJÍ POUŽÍT DEMAGOGICKÉ ARGUMENTY: -Dehet u kuřáků chrání plíce před účinky znečistěného ovzduší (senátor Kubera) -Začít kouřit ve 27 letech už neškodí (M.Zeman) -Přijetím Direktivy by nejvíc utrpěli chudí a handikapovaní; už od 1. svět. války dostávali trafiky a teď by v nich nebylo co prodávat (Europoslanec Fajmon - filosof)

58 ČEŠTÍ PREZIDENTI „Moji rakovinu plic zavinilo věznění“ (V.Havel) „Tabák mi vždy voněl“ „ Podporuji podnikatelské úspěchy Tabákové společnosti Philip Morrise“ (V. Klaus) „Přijetím Direktivy by přišlo o práci 1400 /2000 lidí v České republice“ (M.Zeman)

59 JSOU AUTONOMNÍ? KOUŘENÍ JE AUTOAGRESIVNÍ CHOVÁNÍ ČLOVĚK, KTERÝ VĚDOMĚ, DLOUHODOBĚ, SYSTEMATICKY POŠKOZUJE SÁM SEBE ZTRÁCÍ SVOJI AUTONOMII I EMPATII K JINÝM

60 CO MAJÍ V ZAHRANIČÍ? DEHONESTACE KUŘÁKŮ (Californie) EKONOMICKÁ PODPORA PROGRAMŮ ČETNÉ NÁZORNÉ POMŮCKY AKTIVITY „SMOKE-FREE HOMES/CARS“, HOTELS, BEECHES, MUNICIPAL HOUSES OMEZOVÁNÍ KOUŘENÍ VE FILMECH CÍLENÁ PŘÍPRAVA ZMĚN (Irsko, Austrálie)

61 ÚSPĚCH KAZÍ RODINA

62

63 OVLIVNIT RODIČE JE PODMÍNKOU, ale PLNÍ SE OBTÍŽNĚ: -KOUŘENÍ NEPOKLÁDAJÍ ZA DROGU -VĚŘÍ, ŽE MAJÍ CHOVÁNÍ (své i dětí) POD KONTROLOU -PODCEŇUJÍ ZÁVAŽNOST ÚČINKŮ -VÍCE VĚŘÍ ARGUMENTŮM TABÁKOVÝCH SPOLEČNOSTÍ (když je prezentují „celebrity“)

64 DĚTI JSOU VNÍMAVĚJŠÍ KE SVODŮM REKLAMY KE VZNIKU ZÁVISLOSTI KE KLINICKÝM NÁSLEDKŮM KOUŘENÍ; NEMOHOU / NEUMÍ SE BRÁNIT JE MOŽNÉ, ŽE TATO GENERACE DĚTÍ BUDE MÍT KRATŠÍ STŘEDNÍ DÉLKU ŽIVOTA NEŽ JEJICH RODIČE JEJICH OCHRANA JE PRIORITOU!

65 ROLE PEDIATRA DŮRAZNĚ VAROVAT RODIČE PŘED EXPOZICÍ DĚTÍ PASIVNÍMU KOUŘENÍ a MODELOVÉMU VLIVU KUŘÁKŮ MOTIVOVAT JE K ZANECHÁNÍ KOUŘENÍ SLEDOVAT KUŘÁCTVÍ UŽ U ŠKOLÁKŮ DOPORUČIT KONZULTACI u ODBORNÍKŮ

66 ŠŤASTNÉ DÍTĚ MŮŽE ŘÍCT:


Stáhnout ppt "KTERÉ DĚTI KOUŘÍ? A PROČ? Seminář pro pediatrický směr https://is.muni.cz/www/2422/um."

Podobné prezentace


Reklamy Google