Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Práce s informacemi I Knihovny FSV UK, Středisko vědeckých informací FSV UK Elektronické informační zdroje na FSV, na UK PhDr. Irena Prázová, Ph.D. Mgr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Práce s informacemi I Knihovny FSV UK, Středisko vědeckých informací FSV UK Elektronické informační zdroje na FSV, na UK PhDr. Irena Prázová, Ph.D. Mgr."— Transkript prezentace:

1 1 Práce s informacemi I Knihovny FSV UK, Středisko vědeckých informací FSV UK Elektronické informační zdroje na FSV, na UK PhDr. Irena Prázová, Ph.D. Mgr. Daniela Uhrová FSV UK LS, březen 2012

2 22 Obsah Co Vám tato prezentace přinese? Hlavní témata: 1.Knihovny FSV UK, Středisko vědeckých informací FSV UK Knihovny FSV, SVI FSV UK Fondy a služby knihovny Depozitáře, výpůjčky Katalogy knihovny 2.Elektronické informační zdroje na FSV, na UK Co jsou e-zdroje? Kam za e-zdroji? Přehled e-zdrojů na FSV Přehled e-zdrojů na UK Typologie e-zdrojů Minimum teorie Užitečné odkazy Kontakty

3 33 Co Vám tato prezentace přinese? Tato prezentace má za cíl představit Vám knihovny FSV, jejich fondy, především elektronické, a nabízené služby tak, abyste věděli, kde požadovaný informační zdroj hledat a jak s ním dále pracovat. Při svém studiu a zejména při psaní závěrečné práce se bez relevantní odborné literatury a ověřených dat neobejdete, proto vyzkoušejte fakultní (univerzitní) e- zdroje jako další zdroj informací – Google všechno nezvládne… Při svém studiu a zejména při psaní závěrečné práce se bez relevantní odborné literatury a ověřených dat neobejdete, proto vyzkoušejte fakultní (univerzitní) e- zdroje jako další zdroj informací – Google všechno nezvládne…

4 4 1.Knihovny FSV UK, SVI FSV UK

5 55 Knihovny FSV Knihovna Hollar (mediální studia a žurnalistika) http://knihovna.fsv.cuni.cz http://knihovna.fsv.cuni.cz http://knihovna.fsv.cuni.cz Knihovna Opletalova (ekonomie) http://ies.fsv.cuni.cz/cs/node/380 http://ies.fsv.cuni.cz/cs/node/380 http://ies.fsv.cuni.cz/cs/node/380 Knihovna společenských věd T. G. Masaryka v Jinonicích (politologie, sociologie, teritoriální studia) http://knihovna.jinonice.cuni.cz http://knihovna.jinonice.cuni.cz http://knihovna.jinonice.cuni.cz

6 66 SVI FSV UK SVI FSV UK – Středisko vědeckých informací stojí nad knihovnami FSV jako jejich metodické centrum. Sídlí v budově Hollar (kontakty na konci prezentace).

7 7 fondy knižní (monografie, sborníky, skripta) časopisecké a novinové sbírkové (např. Laurinova knihovna v depozitáři Slavia) kvalifikační (závěrečné) práce informační materiály archivní povahy e-zdroje Fondy knihovny

8 8 Služby knihovny klasické knihovnické (výpůjční včetně MVS, MMVS) referenčnírešeršníedičníbibliografickéreprografické podpora informační gramotnosti (souvisí především s rozvojem nových technologií, s e-zdroji – konzultace, přednášky)

9 99 Fondy a služby knihovny Klasické fondy (tištěné) knihy (monografie, skripta, sborníky…) knihy (monografie, skripta, sborníky…) periodika (noviny, časopisy) periodika (noviny, časopisy) sbírky (Laurinova knihovna) sbírky (Laurinova knihovna) závěrečné práce závěrečné práce informační materiály archivní povahy informační materiály archivní povahy Elektronické zdroje bibliografické (elektronické katalogy, bibliografické databáze) bibliografické (elektronické katalogy, bibliografické databáze) plnotextové (databáze časopisů, resp. článků, e-knih) plnotextové (databáze časopisů, resp. článků, e-knih) referenční (slovníky, encyklopedie…) referenční (slovníky, encyklopedie…) faktografické (databáze statistik…) faktografické (databáze statistik…) Klasické služby výpůjční (včetně MVS, MMVS) výpůjční (včetně MVS, MMVS) referenční referenční bibliografické bibliografické rešeršní rešeršní reprografické reprografické Elektronické služby návazné služby e-katalogů návazné služby e-katalogů – rezervace, prodlužování… – rezervace, prodlužování… zpřístupňování elektronických informačních zdrojů (portály, katalogy, databáze, virtuální archivy, e-knihovny, repozitáře…) zpřístupňování elektronických informačních zdrojů (portály, katalogy, databáze, virtuální archivy, e-knihovny, repozitáře…) vyhledávací nástroje na internetu a další služby (SFX, citační manažery…) vyhledávací nástroje na internetu a další služby (SFX, citační manažery…) práce s e-dokumenty (export, tisk, sdílení…) práce s e-dokumenty (export, tisk, sdílení…) podpora informační gramotnosti podpora informační gramotnosti

10 10 Depozitáře, výpůjčky Hollar: 1 hod. – 2. den Slavia: 3 dny – týden Lešetice: 3 týdny – měsíc převážně prezenčně absenčně: max. 5 knih, 14 dnů, lze prodloužit více na: http://knihovna.fsv.cuni.cz/Vypujcni-rad/ http://knihovna.fsv.cuni.cz/Vypujcni-rad/ a u kolegyň v knihovně

11 11 Katalogy knihovny FSV Katalogy FSV Katalogy FSV Elektronický katalog FSV Elektronický katalog FSV Elektronický katalog FSV Elektronický katalog FSV elektronický katalog; softwarem je integrovaný knih. systém ALEPH Digitální knihovna Digitální knihovna dostupná pouze v prostorách knihovny Hollar; naskenované noviny minulých let (Duch novin, Novinář, Tisk a politika aj.)

12 12 2. Elektronické informační zdroje na FSV a na UK

13 1313 Co jsou e-zdroje? E-zdroje (též EIZ) jsou elektronické informační zdroje, tedy elektronické databáze, a to především: dtb. plných textů e-periodik, resp. článků; dtb. e-knih; bibliografické dtb. (citační údaje o publikacích). Důležité V současné době jsou nejvíce žádány a využívány plnotextové (fulltextové) časopisecké databáze (zahraniční). V současné době jsou nejvíce žádány a využívány plnotextové (fulltextové) časopisecké databáze (zahraniční). Rozdíl: primární e-zdroj x digitalizovaný zdroj. Rozdíl: primární e-zdroj x digitalizovaný zdroj. Licencované zdroje (placené) x volně zpřístupněné zdroje (odborné) x volné zdroje na internetu (různé kvality, odbornosti). Licencované zdroje (placené) x volně zpřístupněné zdroje (odborné) x volné zdroje na internetu (různé kvality, odbornosti). Placené odborné zdroje garantují ověřené informace a nabízejí možnosti, jak s nalezenými záznamy dále pracovat (např. umožňují přístup i do archivu starších článků, export, uložení). Placené odborné zdroje garantují ověřené informace a nabízejí možnosti, jak s nalezenými záznamy dále pracovat (např. umožňují přístup i do archivu starších článků, export, uložení).

14 1414 E-zdroje na FSV – přístupy k databázím web knihovny FSV (Hollar) http://knihovna.fsv.cuni.cz web IES (Opletalova) http://ies.fsv.cuni.cz/cs/node/379 web Knihovny společenských věd T. G. Masaryka (Jinonice) http://knihovna.jinonice.cuni.cz Kam za e-zdroji?

15 15 Kam za e-zdroji? Mediotéka Specializovaná studovna v knihovně Hollar pro studenty FSV (otevřena stejně jako knihovna). V současnosti je k dispozici 6 PC a další audio a video technika. Slouží pro práci s e-zdroji, pro informační výuku apod.

16 1616 E-zdroje na UK – přístupy k databázím Portál elektronických informačních zdrojů UK (PEZ) http://pez.cuni.cz Portál elektronických časopisů UK (PEC) http://sfx.is.cuni.cz/sfxlcl3/a-z/UK?lang=cze Portál elektronických časopisů UK (PEC) http://sfx.is.cuni.cz/sfxlcl3/a-z/UK?lang=cze http://sfx.is.cuni.cz/sfxlcl3/a-z/UK?lang=cze Paralelní vyhledávač informačních zdrojů na UK http://metalib.is.cuni.cz Jde o vyhledávač, a to federativní, který paralelně prohledává všechny informační zdroje knihoven UK (katalogy knihoven, repozitář i předplácené databáze) a zdroje některých dalších vědeckých knihoven např. AV ČR. Kam za e-zdroji?

17 1717 Shrnutí k jednomu zdroji se lze dostat z více míst; k jednomu zdroji se lze dostat z více míst; neexistuje jeden jediný portál pro e-zdroje, i když univerzitní PEZ funguje jako hlavní rozcestník; takže: neexistuje jeden jediný portál pro e-zdroje, i když univerzitní PEZ funguje jako hlavní rozcestník; takže: pro fakultní zdroje využívejte: http://knihovna.fsv.cuni.cz/Elektronicke-zdroje/ pro fakultní zdroje využívejte: http://knihovna.fsv.cuni.cz/Elektronicke-zdroje/ http://knihovna.fsv.cuni.cz/Elektronicke-zdroje/ pro univerzitní zdroje využívejte: http://pez.cuni.cz pro univerzitní zdroje využívejte: http://pez.cuni.czhttp://pez.cuni.cz odkud vyhledávat souvisí s vaším informačním požadavkem, resp. rešeršním dotazem – pokud neznáte, kde se Vámi požadovaný článek nalézá, využijte PEZ a citační linker (SFX), ten Vás navede do příslušné databáze (více v teoretické části) odkud vyhledávat souvisí s vaším informačním požadavkem, resp. rešeršním dotazem – pokud neznáte, kde se Vámi požadovaný článek nalézá, využijte PEZ a citační linker (SFX), ten Vás navede do příslušné databáze (více v teoretické části) Kam za e-zdroji?

18 1818 Přehled e-zdrojů na FSV Fondy elektronických informačních zdrojů FSV dle studovaných oborů (dle webu FSV Hollar) Komunikační studia, žurnalistika Komunikační studia, žurnalistika Ekonomie a obchod Ekonomie a obchod Politologie Sociologie Teritoriální studia Teritoriální studia Víceoborový zdroj Víceoborový zdroj

19 19 Přehled e-zdrojů na FSV Typy databází multioborové databáze: EBSCOhost (mnoho subdatabází) EBSCOhost (mnoho subdatabází) Communication & Mass Media Complete Film & Television Literature Index with Full Text ProQuest (mnoho subdatabází) ProQuest (mnoho subdatabází) ProQuest Newspapers tematické (oborové) databáze: SAGE SAGE Communication & Media Studies Politics & International Relations Sociology Factiva (aktuální denní obsah novin The Wall Street Journal, The New York Times, Washington Post aj.) Factiva (aktuální denní obsah novin The Wall Street Journal, The New York Times, Washington Post aj.) archivy zpravodajství českých mediálních zdrojů: Anopress Anopress ČTK ČTK Newton Media Monitoring, Newton Media Search Newton Media Monitoring, Newton Media Search

20 2020 Přehled e-zdrojů na FSV Elektronické vysokoškolské kvalifikační práce, tzv. eVŠKP (další zdroj) vybrané oborové na webu knihovny Hollar (odkaz na katalog UK): http://knihovna.fsv.cuni.cz/Kvalifikacni-prace/ přístup přímo prostřednictvím budovaného Digitálního univerzitního repozitáře UK: http://repozitar.cuni.cz soupissoupis starších prací vytvářený knihovnou soupis

21 2121 Typologie e-zdrojů Dle oborového zaměření: speciální oborové (tematické) – každá fakulta preferuje jiné dle svého výukového zaměření víceoborové (multioborové) Dle typu obsahu: bibliografické – biografické, bibliografické plnotextové (fulltextové) – plné texty nejčastěji článků, e-knih faktografické – např. statistiky referenční – slovníky, encyklopedie aj. metazdroje – portály, brány kombinované

22 2222 Typologie e-zdrojů Dle původu: české české zahraniční zahraniční Dle uživatelského rozhraní: uživatelské rozhraní v angličtině (převažuje) uživatelské rozhraní v angličtině (převažuje) s možností volby dalších jazyků, např. i češtiny (př. EBSCOhost) s možností volby dalších jazyků, např. i češtiny (př. EBSCOhost) Dle technologie: pro klasické zobrazení na monitorech pc, notebooku aj. pro klasické zobrazení na monitorech pc, notebooku aj. pro mobilní (smart) telefony, tablety aj. pro mobilní (smart) telefony, tablety aj. pro čtečky e-books pro čtečky e-books

23 2323 Typologie e-zdrojů Dle dostupnosti: volně dostupné volně zpřístupněné (např. odborné, ale nezpoplatněné; free-trialy) licencované (placené); některé dtb. jsou přístupny až po zadání hesla přímý/vzdálený přístup (o vzdáleném přístupu dále v části Minimum teorie) Důležité Přístup do volných zdrojů není vázán žádnou licenční smlouvou. Přístup do licencovaných zdrojů zajišťují ve většině případů knihovny nebo střediska vědeckých informací, která při nákupu e-zdrojů spolupracují, a proto jsou některé zdroje přístupné v rámci celé univerzity. Finance na nákladné e-zdroje knihovna získává buď z grantových projektů, nebo jsou přístupy do některých databází zajištěny díky celouniverzitní licenci. Přístup do volných zdrojů není vázán žádnou licenční smlouvou. Přístup do licencovaných zdrojů zajišťují ve většině případů knihovny nebo střediska vědeckých informací, která při nákupu e-zdrojů spolupracují, a proto jsou některé zdroje přístupné v rámci celé univerzity. Finance na nákladné e-zdroje knihovna získává buď z grantových projektů, nebo jsou přístupy do některých databází zajištěny díky celouniverzitní licenci.

24 2424 Pro vstup k požadovanému zdroji: přímý přístup (direct access) vzdálený přístup (remote access) umožňuje uživatelům využívat elektronické informační zdroje UK odkudkoliv, a to na základě ID/hesla, podmínkou je účet v Centrální autentizační službě UK Centrální autentizační službě UKCentrální autentizační službě UK vzdálený přístup je na UK zajištěn pomocí dvou technologií: Shibboleth, EZproxy (více na http://kis.is.cuni.cz) vzdálený přístup je na UK zajištěn pomocí dvou technologií: Shibboleth, EZproxy (více na http://kis.is.cuni.cz) ShibbolethEZproxyhttp://kis.is.cuni.cz ShibbolethEZproxyhttp://kis.is.cuni.cz jak z webu knihovny, tak z PEZ se dostanete k přímému i vzdálenému přístupu, pokud je umožněn (oba linky jsou viditelné) Důležité Pozor na rozdíl: přístup k účtu FSV x vzdálený přístup do dtb.! Pozor na rozdíl: přístup k účtu FSV x vzdálený přístup do dtb.! Minimum teorie

25 25 Pravidla pro práci s e-zdroji Licenční smlouvy Důležité Podle příslušných licenčních smluv je zakázáno využívat zdroje jinak než jen pro vlastní osobní okamžitou studijní a výzkumnou potřebu. Hromadné stahování dat z jednotlivých zdrojů zjevně převyšující aktuální osobní výzkumnou potřebu je považováno za porušení licenčních podmínek a může vést k zablokování přístupu ke zdroji pro celou UK! Podle příslušných licenčních smluv je zakázáno využívat zdroje jinak než jen pro vlastní osobní okamžitou studijní a výzkumnou potřebu. Hromadné stahování dat z jednotlivých zdrojů zjevně převyšující aktuální osobní výzkumnou potřebu je považováno za porušení licenčních podmínek a může vést k zablokování přístupu ke zdroji pro celou UK!

26 2626 Užitečné odkazy Knihovna FSV, sekce eMateriály (prezentace k práci s e-zdroji) http://knihovna.fsv.cuni.cz/eMaterialy-SVI/ http://knihovna.fsv.cuni.cz/eMaterialy-SVI/ http://knihovna.fsv.cuni.cz/eMaterialy-SVI/ Knihovní služby UK (technologie, nástroje a technické otázky spojené s e-zdroji a vyhledáváním) http://kis.is.cuni.cz http://kis.is.cuni.cz http://kis.is.cuni.cz Problémy s přihlašováním a hesly http://ldap.cuni.cz http://ldap.cuni.cz http://ldap.cuni.cz

27 2727 Kontakty Knihovna Hollar: Smetanovo nábřeží 6 110 00 PRAHA1 tel.: +420 222 112 240 web: http://knihovna.fsv.cuni.cz http://knihovna.fsv.cuni.cz e-mail: knihovna@fsv.cuni.cz Knihovna IES: Opletalova 26 110 00 PRAHA 1 tel.: +420 222 112 331 web: http://ies.fsv.cuni.cz/cs/node/380 http://ies.fsv.cuni.cz/cs/node/380 e-mail: knihovna_ies@fsv.cuni.cz

28 28 Děkujeme za pozornost. PhDr. Irena Prázová, Ph.D. prazovai@fsv.cuni.cz prazovai@fsv.cuni.cz Mgr. Daniela Uhrová uhrova@fsv.cuni.cz uhrova@fsv.cuni.cz čtvrtek, 30. července 2015čtvrtek, 30. července 2015čtvrtek, 30. července 2015čtvrtek, 30. července 2015


Stáhnout ppt "1 Práce s informacemi I Knihovny FSV UK, Středisko vědeckých informací FSV UK Elektronické informační zdroje na FSV, na UK PhDr. Irena Prázová, Ph.D. Mgr."

Podobné prezentace


Reklamy Google