Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektronické informační zdroje na FSV UK (IES) Mgr. Daniela Uhrová LS, březen 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektronické informační zdroje na FSV UK (IES) Mgr. Daniela Uhrová LS, březen 2011."— Transkript prezentace:

1 Elektronické informační zdroje na FSV UK (IES) Mgr. Daniela Uhrová LS, březen 2011

2 2 Obsah Knihovny FSV a nabízené zdroje a služby knihoven Co jsou e-zdroje? Kam za e-zdroji? Přehled e-zdrojů na FSV Minimum teorie Vyhledávání v databázích IES – tipy, rady, příklady Pravidla pro práci s e-zdroji Užitečné odkazy – shrnutí Citace Kontakty

3 3 Knihovny FSV Knihovna Opletalova (knihovna IES; ekonomie) Knihovna Hollar (mediální studia a žurnalistika) ----------------------------------------------------------- Knihovna Jinonice (politologie, sociologie, teritoriální studia) Knihovna CERGE SVI FSV UK – Středisko vědeckých informací stojí nad knihovnami FSV jako jejich metodické centrum. Sídlí v budově Hollar, kontakty na konci prezentace.

4 4 Zdroje a služby knihoven FSV Klasické zdroje monografie, skripta, periodika, závěrečné práce Elektronické zdroje bibliografické (katalogy knihoven, článkové bibliografie, bibliografické databáze, služby dodání dokumentů) faktografické, plnotextové (plnotextové databáze, digitální knihovny a čítárny) vyhledávací nástroje na Internetu Klasické služby výpůjční (MVS, MMVS), referenční, bibliografické, rešeršní, reprografické Elektronické služby návazné služby e-katalogů – rezervace, prodlužování zpřístupňování elektronických informačních zdrojů (databáze, virtuální archivy) elektronické dodávání dokumentů

5 5 Co jsou e-zdroje? Elektronické databáze dtb. plných textů e-článků, e-knih; bibliografické dtb. (nejde o dtb. plných textů x odkazové, citační údaje o publikacích) aj. Rozdíl: primární e-zdroj x digitalizovaný zdroj. V současné době jsou nejvíce žádány a využívány plnotextové (fulltextové) časopisecké databáze, a to jak zahraničních časopisů, tak českého tisku. Placené zdroje garantují ověřené informace a nabízejí možnosti, jak s nalezenými záznamy dále pracovat (přístup i do archivu starších článků, export, uložení).

6 6 E-zdroje na FSV – přístupy k databázím web IES (Opletalova) http://ies.fsv.cuni.cz/cs/node/158 web knihovny FSV (Hollar) http://knihovna.fsv.cuni.cz web knihovny CERGE (Politických vězňů) http://www.cerge-ei.cz/library/welcome-to- the-library web Knihovny společenských věd T. G. Masaryka (Jinonice) http://knihovna.jinonice.cuni.cz Kam za e-zdroji?

7 7 E-zdroje na UK – přístupy k databázím Portál elektronických informačních zdrojů Univerzity Karlovy (PEZ) http://pez.cuni.cz Portál elektronických časopisů UK (PEC) http://sfx.is.cuni.cz/sfxlcl3/a-z/UK?lang=cze Paralelní vyhledávač informačních zdrojů na univerzitě Karlově http://metalib.is.cuni.cz Jde o vyhledávač, a to federativní, který paralelně prohledává všechny informační zdroje knihoven UK (katalogy knihoven, repozitář i předplácené databáze). Kam za e-zdroji? E-zdroje na UK – přístupy k databázím Portál elektronických informačních zdrojů Univerzity Karlovy (PEZ) http://pez.cuni.cz Portál elektronických časopisů UK (PEC) http://sfx.is.cuni.cz/sfxlcl3/a-z/UK?lang=cze Paralelní vyhledávač informačních zdrojů na univerzitě Karlově http://metalib.is.cuni.cz Jde o vyhledávač, a to federativní, který paralelně prohledává všechny informační zdroje knihoven UK (katalogy knihoven, repozitář i předplácené databáze). E-zdroje na UK – přístupy k databázím Portál elektronických informačních zdrojů Univerzity Karlovy (PEZ) http://pez.cuni.cz Portál elektronických časopisů UK (PEC) http://sfx.is.cuni.cz/sfxlcl3/a-z/UK?lang=cze Paralelní vyhledávač informačních zdrojů na univerzitě Karlově http://metalib.is.cuni.cz Jde o vyhledávač, a to federativní, který paralelně prohledává všechny informační zdroje knihoven UK (katalogy knihoven, repozitář i předplácené databáze).

8 8 Přehled e-zdrojů na FSV Fondy elektronických informačních zdrojů FSV (dle webu FSV Hollar) Komunikační studia, žurnalistika Ekonomie a obchod Politologie Sociologie Teritoriální studia Víceoborový zdroj

9 9 Přehled e-zdrojů na FSV Elektronické vysokoškolské kvalifikační práce, tzv. eVŠKP (další zdroj) z webu IES: http://ies.fsv.cuni.cz/cs/node/287http://ies.fsv.cuni.cz/cs/node/287 vybrané oborové na webu knihovny Hollar (odkaz na katalog UK): http://knihovna.fsv.cuni.cz/Kvalifikacni-prace/ přístup přímo prostřednictvím budovaného digitálního repozitáře Univerzity Karlovy: http://digitool.cuni.cz

10 10 Přehled e-zdrojů na FSV Typy databází multioborové databáze: EBSCOhost, ProQuest aj. tematické (oborové) databáze: Factiva, ISI Emerging Markets aj. statistické: SourceOECD Statistics aj. archivy zpravodajství českých a zahraničních mediálních zdrojů: Newton Media Search, Reuters

11 11 Standardní úrovně vyhledávání, a to: základní (basic, jednoduché), rozšířené (advanced, pokročilé). Liší se počtem selekčních polí. Minimum teorie

12 12 Minimum teorie Metody vyhledávání Prohlížení (procházení, listování – browsing) – umožňuje prohlížet si záznamy seřazené abecedně podle určitého selekčního pole, např. podle názvu časopisů, podobně jako ve slovníku. Vyhledávání (searching) Vyhledávat lze podle: vyhledávacího formuláře, kam se dotaz zadává do jednotlivých selekčních polí (autor, název, klíčová slova); příkazů, kdy si dotaz sestavujete sami; některé databáze mají vlastní dotazovací jazyk.

13 13 Minimum teorie Služba SFX Tato ikonka nás naviguje k plnému textu. V některých elektronických zdrojích se vyhledávají bibliografické záznamy o primárních dokumentech, teprve z nalezeného záznamu je odkaz na vlastní dokument. V této souvislosti se můžeme setkat s pojmem SFX. SFX je link server, který nás naviguje od těchto bibliografických údajů o dokumentu k dokumentu samému, k plnému textu, pokud existuje, nebo alespoň k abstraktu, a odkazuje nás na další relevantní on-line služby.

14 14 Minimum teorie Základní operátory Dotaz, podle kterého vyhledáváme, je tvořen kombinací selekčních údajů, které lze spojovat pomocí Booleovských operátorů: AND vloží mezi dva prvky logickou spojku a zároveň (např. na dotaz rozhlas AND televize systém vyhledá dokumenty, které pojednávají o rozhlase a televizi současně); OR vloží mezi dva prvky logickou spojku nebo (např. na dotaz rozhlas OR televize systém vyhledá dokumenty, které pojednávají jak o rozhlase a televizi současně, tak dokumenty, které pojednávají buď pouze o rozhlase nebo pouze o televizi); NOT vyloučí údaj z dotazu (např. na dotaz rozhlas NOT televize systém vyhledá všechny dokumenty, které pojednávají o rozhlase, ale zároveň ne o televizi).

15 15 Minimum teorie Jak dále dotaz zpřesnit V dotazu lze dále použít operátory pro zkrácení, nejčastěji to jsou *, ?, #. Tyto operátory mohou v různých systémech nahrazovat právě jeden znak nebo libovolný počet znaků (např. na dotaz journal* systém vyhledá dokumenty obsahující journals, journalist, journalistic, journalism apod.). Neopomínejte právě u češtiny, která je flektivní jazyk. Použít lze také tzv. proximitní operátory, které definují vzájemnou polohu a pořadí slov (např. SAME požaduje výskyt termínů v jedné větě současně, NEAR požaduje výskyt termínů těsně vedle sebe, NEAR/3 požaduje výskyt termínů max. 3 slova od sebe apod.). fráze, sousloví – uzavírat do uvozovek “ “

16 16 Vyhledávání v databázích IES – tipy, rady, příklady Co si uvědomit, než začnu vyhledávat? Vím, co chci vyhledat (časopis, článek, knihu…)? Vím, kde hledat, v jaké databázi (mám práva přístupu…, počítám s možným embargem – některé dtb. zpřístupňují obsah se zpožděním 1-3 let)? Již jsem zde hledal? Znám nápovědu (tipy pro vyhledávání aj.)? Jak zadám dotaz, znám nástroje na vyhledávání – umím zadat klíčové slovo? Využiji možnosti jednoduchého či pokročilého vyhledávání? A booleovské operátory? Nezadám raději frázi – a jak? Co krácení slovních kořenů, zástupné symboly…? (Nezapomněl jsem, že dorozumívacím jazykem ve většině e-zdrojů je angličtina, ale i ta se liší – centre x center?) Když nevím, mám se koho zeptat? Mám kontakt na knihovnu? Znám její web apod.?

17 17 … když nevíme, kde daný článek hledat. 1. 1.Potřebujeme vyhledat časopis The Economist. 2. 2.Zvolíme portál či stránku, ze které budeme vyhledávat; v našem případě nejlépe PEZ a poté Portál elektronických časopisů, Fakultu soc. věd (můžeme zadat též celou UK, nejsme-li si jisti, která fakulta má časopis ve fondu). Vepíšeme název časopisu (neznáme-li přesný název, zvolíme možnost „obsahuje“).PEZ 3. 3.Vybereme požadovaný časopis (kontrola přes ikonu „i“). 4. 4.Po kliknutí na ikonu SFX zjistíme, zda jsou články tohoto časopisu dostupny plnotextově, či nikoliv, a v jaké databázi, s jakou časovou dostupností (časopis může být v několika dtb., ale dtb. se většinou liší dostupností archivu – tzv. embargo). V našem případě využijeme dtb. EBSCOhost (Business Source Complete). 5. 5.Vybereme požadovaný ročník, článek a můžeme studovat Vyhledávání v databázích – tipy, rady, příklady

18 18

19 19

20 20

21 21 1. Nyní mohu zadat titul časopisu. Nejsem-li si jistý názvem časopisu, označím „obsahuje“. Po odeslání (ok) se mi zobrazí seznam časopisů s tímto názvem (nebo ty, které mnou zadané slovní spojení obsahují). 2. Po kliknutí na ikonu SFX se zobrazí dtb., které časopis nabízejí. 3. Vyberu databázi a už jsem skoro u cíle 3. Vyberu databázi a už jsem skoro u cíle

22 22 Výsledky můžeme dále upravovat a třídit dle nabídky.

23 23 Tento článek nabízí i audio výstup.

24 24 Licencovaný zdroj: EBSCOhost EBSCOhost nabízí mnoho subdatabází, ale všechny mají stejné uživatelské prostředí, tzn. pracují na stejné platformě, pro IES jsou nejdůležitější tyto subdatabáze: Business Source Complete Regional Business News Vyhledávání v databázích – tipy, rady, příklady

25 25 … když víme, kde hledat, ale potřebujeme upřesnit dotaz. Vyhledávání ve vybraných databázích. Licencovaný zdroj: ProQuest 1. 1.Potřebujeme vyhledat články na téma taxes, European Union, za uplynulý měsíc, plný text,…, a to v databázi ProQuest. 2. 2.Vždy se snažím využívat „advanced searching“. Zadáme dotaz a zpřesníme dle požadovaných či nabízených kritérií (např. full-text). Vyhledávání v databázích – tipy, rady, příklady

26 26

27 27 K dispozici jsou nám další příbuzná témata.

28 28 Výsledky lze seřadit dle data, ale i relevance.

29 29 Ve zvoleném záznamu se nám mohou pro kontrolu zobrazovat klíčová slova. Čím vyšší relevance, tím více klíčových slov.

30 30 Vyhledávání v databázích – tipy, rady, příklady ProQuest také umožňuje vyhledávat dle tzv. topics, „klíčových slov“, a to předměty, společnosti, lidi a lokality. Lze zadat přesný dotaz či jej vyhledat ze seznamu. Po zadání hesla se nám zobrazí nabídka prohlížet: dokumenty, které se k zadanému slovu vážou, příbuzná klíčová slova („narrow by related topic“). Dále je možno vyhledávat dle publikací.

31 31

32 32

33 33 Vyhledávání v databázích – tipy, rady, příklady Licencovaný zdroj: Factiva 1. 1.Pro porovnání budeme vyhledávat stejné téma v dtb. Factiva. 2. 2.Tedy, potřebujeme vyhledat články (nebo jen abstrakty) na téma taxes, European Union, za uplynulé 3 měsíce. 3. 3.Zadáme a upřesníme dotaz (neopomeneme použít vhodné operátory, upravit časový rozsah vyhledávání apod.).

34 34

35 35

36 36

37 37 Vyhledávání v databázích – tipy, rady, příklady Factiva též zpřístupňuje aktuální denní obsah periodik jako je např. The Wall Street Journal, The New York Times, Washington Post, The Globe and Mail, Financial Times. výběr dle oblasti (země, region…) výběr dle oboru

38 38

39 39

40 40 Vyhledávání v databázích – tipy, rady, příklady Licencovaný zdroj: ISI Emerging Markets 1. 1.Potřebuji vyhledat články z denního a odborného tisku, jak českého tak z oblasti střední a východní Evropy, na téma nezaměstnanost a lidské zdroje za požadované období. 2. 2.Využiji dtb. ISI Emerging Markets. 3. 3.Pro zadání dotazu využiji operátory, dotaz zpřesním dle požadavků…

41 41

42 42

43 43

44 44 Vyhledávání v databázích – tipy, rady, příklady Volně dostupné oborové zdroje: Economics Reading Room "Ekonomická čítárna" Vám poskytuje neomezený volný online přístup k celému obsahu vybraných časopisů kdykoliv v průběhu roku. Najdete zde širokou škálu časopisů z oblasti ekonomie, jak nových, tak tradičních. Nový obsah je přidáván čtvrtletně, a to do sekce Reading Room highlighting a dalších klastrů.

45 45 Vyhledávání v databázích – tipy, rady, příklady Volně dostupné oborové zdroje: RePEcRePEc (Research Papers in Economics) RePEc spolupracuje s databází Americké ekonomické asociace EconLit, která poskytuje studijní a pracovní materiály předních univerzit. SSRNSSRN (Social Science Research Network) SSRN má za cíl celosvětově usnadnit přístup k společenskovědnímu výzkumu a obsahuje velké množství specializovaných výzkumných odkazů pro každou z disciplín společenských věd.

46 46 Pravidla pro práci s e-zdroji Licenční smlouvy Podle příslušných licenčních smluv je zakázáno využívat zdroje jinak než jen pro vlastní osobní okamžitou studijní a výzkumnou potřebu. Hromadné stahování dat z jednotlivých zdrojů zjevně převyšující aktuální osobní výzkumnou potřebu je považováno za porušení licenčních podmínek a může vést k zablokování přístupu ke zdroji pro celou UK!

47 47 Užitečné odkazy – shrnutí Knihovna Opletalova http://ies.fsv.cuni.cz/cs/node/158 http://ies.fsv.cuni.cz/cs/node/158 Knihovna Hollar http://knihovna.fsv.cuni.cz sekce eMateriály na webu knihovny Hollar http://knihovna.fsv.cuni.cz/eMaterialy-SVI/ Portál elektronických zdrojů UK http://pez.cuni.cz

48 48 Citace http://knihovna.fsv.cuni.cz/Jak-citovat/ http://www1.cuni.cz/~brt/bibref/bibref.htmlhttp://www1.cuni.cz/~brt/bibref/bibref.html – oficiální výukové stránky Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK http://www.citace.com/

49 49 Konzultace Konzultace k práci s e-zdroji Kdy: pondělí 16.00-17.00 Kde: v mediotéce knihovny Hollar nebo dle domluvy Kontakt: D. Uhrová, uhrova@fsv.cuni.cz,uhrova@fsv.cuni.cz tel.: +420 222 112 258 (Hollar)

50 50 Kontakty Knihovna Hollar: Smetanovo nábřeží 6 110 00 PRAHA1 tel.: 222 112 240 web: knihovna.fsv.cuni.cz e-mail: knihovna@fsv.cuni.cz Knihovna IES: Opletalova 26 110 00 PRAHA 1 tel.: 222 112 331 e-mail: knihovna_ies@fsv.cuni.cz

51 51 Děkuji za pozornost. Mgr. Daniela Uhrová uhrova@fsv.cuni.cz knihovna@fsv.cuni.cz http://knihovna.fsv.cuni.cz facebook


Stáhnout ppt "Elektronické informační zdroje na FSV UK (IES) Mgr. Daniela Uhrová LS, březen 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google