Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SUPERVIZE / INTERVIZE JAKO PREVENCE SYNDROMU VYHOŘENÍ VE SDRUŽENÍ LINKA BEZPEČÍ Michaela Neumannová OBHAJOBA BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SUPERVIZE / INTERVIZE JAKO PREVENCE SYNDROMU VYHOŘENÍ VE SDRUŽENÍ LINKA BEZPEČÍ Michaela Neumannová OBHAJOBA BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE."— Transkript prezentace:

1 SUPERVIZE / INTERVIZE JAKO PREVENCE SYNDROMU VYHOŘENÍ VE SDRUŽENÍ LINKA BEZPEČÍ Michaela Neumannová OBHAJOBA BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE

2 Motivace k výzkumu Dlouhodobý zájem o problematiku vztahů mezi profesionálem a klientem (školství, zdravotnictví, soudnictví, sociální práce atd.) Vliv syndromu vyhoření na vztah Péče o zaměstnance Supervize jako možná prevence

3 Supervize a)v psychoterapii b)v sociální práci c)definice supervize d)definice intervize Teoretické problémy Syndrom vyhoření Problematika měření a)standardizace b)zaměření dotazníku c)možnost srovnávání d)argumentace pro pracovní neschopnost

4 Struktura SLB Porozumění zaměstnanecké struktuře SLB je nezbytné pro pochopení zkoumaných supervizních procesů a klimatu v organizaci. SLB Linka bezpečí kmenový pracovník externista Linka vzkaz domů kmenový pracovník externista Rodičovská linka kmenový pracovník externista

5 Výzkumné otázky 1.Je supervize / intervize prevencí syndromu vyhoření ve SLB? 2.Které vnější faktory (věk, délka praxe ve SLB a počet měsíčně odpracovaných hodin ve SLB) ve SLB ovlivňují míru syndromu vyhoření? 3.Podporuje klima ve SLB supervizní procesy?

6 Metodologie Samoobslužný dotazník Inventář projevů syndromu vyhoření (Tošnerovi, 2002) Výzkumný vzorek 30 osob, tj. 31% souboru Kvantitativní design výzkumu Zpracování dat SPSS 12.0.1 Etická hlediska anonymita Sběr dat elektronicky

7 Výsledky výzkumu ve SLB 1.Supervizní procesy lze považovat za protektivní vůči burnout. 2.Věk pracovníků může být faktorem ovlivňujícím míru syndromu vyhoření. 3.Délka praxe a počet měsíčně odpracovaných hodin nemá vliv na burnout. 4.Klima v organizaci SLB bylo identifikováno jako prosupervizní.

8 Doporučení pro SLB 1.Kmenoví zaměstnanci (zejména intervizoři) jsou více ohroženi syndromem vyhoření. a) vyšší míra individuální supervize b) zapojení do řídících procesů c) vzdělávání 2.Externí zaměstnanci vykazují větší profesionální nejistotu. a) vzdělávání b) supervizní procesy 3.Upozornění na rizikové faktory burnout

9 Otázky k diskusi Obsah práce Volba dotazníku Distribuce dotazníku Design výzkumu Faktory ovlivňující burnout Supervize jako prevence burnout Supervize v neziskovém sektoru jako vzor Vymezení pro / proti supervizního klimatu Vhodná supervize pro intervizory SLB Vliv délky praxe na výsledky výzkumu Porozumění zaměstnanců SLB rozdílu mezi supervizí a intervizí atd. … Forma práce Chyby v citacích Seznam literatury Překlep Uvedení a shrnutí podkapitol Zbytečné tabulky Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "SUPERVIZE / INTERVIZE JAKO PREVENCE SYNDROMU VYHOŘENÍ VE SDRUŽENÍ LINKA BEZPEČÍ Michaela Neumannová OBHAJOBA BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE."

Podobné prezentace


Reklamy Google