Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OBHAJOBA BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OBHAJOBA BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE"— Transkript prezentace:

1 OBHAJOBA BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE
SUPERVIZE / INTERVIZE JAKO PREVENCE SYNDROMU VYHOŘENÍ VE SDRUŽENÍ LINKA BEZPEČÍ Michaela Neumannová

2 Motivace k výzkumu Dlouhodobý zájem o problematiku vztahů mezi profesionálem a klientem (školství, zdravotnictví, soudnictví, sociální práce atd.) Vliv syndromu vyhoření na vztah Péče o zaměstnance Supervize jako možná prevence

3 Teoretické problémy Syndrom vyhoření Supervize Problematika měření
standardizace zaměření dotazníku možnost srovnávání argumentace pro pracovní neschopnost Supervize v psychoterapii v sociální práci definice supervize definice intervize

4 Struktura SLB Porozumění zaměstnanecké struktuře SLB je nezbytné pro pochopení zkoumaných supervizních procesů a klimatu v organizaci.

5 Výzkumné otázky Je supervize / intervize prevencí syndromu vyhoření ve SLB? Které vnější faktory (věk, délka praxe ve SLB a počet měsíčně odpracovaných hodin ve SLB) ve SLB ovlivňují míru syndromu vyhoření? Podporuje klima ve SLB supervizní procesy?

6 Metodologie Kvantitativní design výzkumu Výzkumný vzorek
30 osob, tj. 31% souboru Samoobslužný dotazník Inventář projevů syndromu vyhoření (Tošnerovi, 2002) Sběr dat elektronicky Zpracování dat SPSS Etická hlediska anonymita

7 Výsledky výzkumu ve SLB
Supervizní procesy lze považovat za protektivní vůči burnout. Věk pracovníků může být faktorem ovlivňujícím míru syndromu vyhoření. Délka praxe a počet měsíčně odpracovaných hodin nemá vliv na burnout. Klima v organizaci SLB bylo identifikováno jako prosupervizní.

8 Doporučení pro SLB Kmenoví zaměstnanci (zejména intervizoři) jsou více ohroženi syndromem vyhoření. a) vyšší míra individuální supervize b) zapojení do řídících procesů c) vzdělávání Externí zaměstnanci vykazují větší profesionální nejistotu. a) vzdělávání b) supervizní procesy Upozornění na rizikové faktory burnout

9 Otázky k diskusi Obsah práce Forma práce Chyby v citacích
Volba dotazníku Distribuce dotazníku Design výzkumu Faktory ovlivňující burnout Supervize jako prevence burnout Supervize v neziskovém sektoru jako vzor Vymezení pro / proti supervizního klimatu Vhodná supervize pro intervizory SLB Vliv délky praxe na výsledky výzkumu Porozumění zaměstnanců SLB rozdílu mezi supervizí a intervizí atd. … Forma práce Chyby v citacích Seznam literatury Překlep Uvedení a shrnutí podkapitol Zbytečné tabulky Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "OBHAJOBA BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE"

Podobné prezentace


Reklamy Google