Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EVIDENCE ZÁSOB. Označení materiálu : VY_32_INOVACE_EKO_1287Ročník: 2. a 3. Vzdělávací obor: Ekonomika Tematický okruh: Výpočty o majetku Téma: Evidence.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EVIDENCE ZÁSOB. Označení materiálu : VY_32_INOVACE_EKO_1287Ročník: 2. a 3. Vzdělávací obor: Ekonomika Tematický okruh: Výpočty o majetku Téma: Evidence."— Transkript prezentace:

1 EVIDENCE ZÁSOB

2 Označení materiálu : VY_32_INOVACE_EKO_1287Ročník: 2. a 3. Vzdělávací obor: Ekonomika Tematický okruh: Výpočty o majetku Téma: Evidence zásob Jméno autora: Ing. Zdeňka Suchomelová Vytvořeno dne: 9. 4. 2013 Metodický popis, (anotace) Podpora výkladu v hodině. Prezentace seznamuje žáky s problematikou evidence všech druhů zásob

3 E VIDENCE ZÁSOB Činnosti = materiálový tok  Jednání s dodavatelem  Převzetí dodávky  Skladování  Výdej do spotřeby Doklady = informační tok  Objednávka  Kupní smlouva  Příjemka  Dodací list  Skladní karta  Závěsný štítek  Výdejka  Převodka  Limitní list

4 2 METODY SOUVISEJÍCÍ S OPATŘOVÁNÍ ZÁSOB 1. JUST IN TIME - Tato metoda vznikla v Japonsku - Dodavatel přiveze materiál právě ve chvíli, kdy jej potřebujeme - Tato metoda vyžaduje 100% spolehlivost dodavatelů 2. JUST IN CASE - Tradiční metoda zásobování - Podnik má zásoby na skladě a podle potřeby je doplňuje

5 O PERATIVNÍ EVIDENCE = příjmy a výdaje materiálu ve skladu (příjemka, výdejka, převodka, závěsný štítek) - umožňuje sledovat zásoby při pořízení (kupní smlouva, objednávka)

6 1. E VIDENCE ZÁSOB PŘI POŘÍZENÍ - kniha došlých faktur (dodavatelských) – sledování splatností DFA - kontrola faktur - formální správnost - věcná správnost - Kniha došlých faktur může sloužit jako Analytická Evidence. Faktury zpracuje oddělení likvidace faktur.

7 2. E VIDENCE ZÁSOB PŘI SKLADOVÁNÍ I. Příjem na sklad: Skladník převezme dodávku a dodací list, provede přejímku (kvalitativní, kvantitativní, kontrola: úplná nebo namátková) Zápis do knihy došlých zásilek Zápis o vadách (podklad pro reklamaci) - při zjištění vad. Příjemka (podklad pro syntetickou a analytickou evidenci materiálu) – při převzetí materiálu. Závěsný štítek (slouží k operativní evidenci) - vyhotoví se podle příjemky, výdejky, změny podle převody. Je umístěn přímo u materiálu, vede se v naturálních jednotkách. U PC skladní evidence jsou označena jednotlivě úložná místa. Originál pro oddělení likvidace faktur, 2 kopie pro materiálovou účtárnu a pro skladníka. Při přesunu materiálu sklady v podniku, mezi výrobou a skladem užíváme převodky.

8 2. E VIDENCE ZÁSOB PŘI SKLADOVÁNÍ II.Skladování: Analytická evidence se vede na skladních kartách zápis provede materiálová účtárna a obvykle zkladní.. Při skladování výrobků a zboží užívání: odváděcí výkaz → skladní kartu → expediční list (příkaz)

9 2. E VIDENCE ZÁSOB PŘI SKLADOVÁNÍ III. Výdej materiálu: Skladování výdej zaznamená na závěsném štítku, vyplní výdejku spolu s odebírajícím útvarem (sklad, převzal, předal, druh, množství) Výdejka – originál pro skladníka, 2 kopie pro odebírající útvar a materiálovou účtárnu. Při pravidelném výdeji se používá limitní list. Na konci účetního období podá přehled o stavu a pohybu zásob obratová soupiska zásob (podle skladů, podle druhů materiálu). Nejprve se odsouhlasí analytická evidence skladu a materiálu účtárny se syntetickou evidenci.l U počítačové evidence zásob - přehled příjmů a výdejů podle skladů, podle čísel materiálu, podle hospodářských středisek.

10 A NALYTICKÁ EVIDENCE - Vedou se na účtu 112 – Materiál na skladě - K němu se vede analytická evidence podle - druhu materiálu - skladu - na analytickém účtu vedeme zásoby v naturálních jednotkách i v Kč doklady (příjemky, výdejky, převodky, skladní karta, limitní list, dodací list, faktura - evidence zásob na - skladních kartách - kniha zásob - pořizovací cenu rozdělit na cenu pořízení a na vedlejší pořizovací náklady 112/1 – Materiál na skladě – cena pořízení 112/2 – Materiál na skladě – vedlejší pořizovací náklady - součet částek na obou analytických účtech udává skutečnou pořizovací cenu, která je uvedena na syntetickém účtu 112 – Materiál na skladě.

11 V ÝPOČET VEDLEJŠÍCH POŘIZOVACÍCH NÁKLADŮ UZ = úbytky zásob v ceně pořízení účtovaných na účtu 112/1 na straně Dal PSZ + PŘZ = počáteční stav + přírůstky zásob v ceně pořízení účtovaných na účtu 112/1 MD N = suma vedlejších pořizovacích nákladů účtovaných na účtu 112/2

12 OTÁZKY Popište materiálový tok Popište metodu Just-in-time Popište činnosti skladníka při příjmu na sklad

13 ODPOVĚDI Jednání s dodavatelem, převzetí dodávky, skladován, výdej do spotřeby Tato metoda vznikla v Japonsku - Dodavatel přiveze materiál právě ve chvíli, kdy jej potřebujeme - Tato metoda vyžaduje 100% spolehlivost dodavatelů


Stáhnout ppt "EVIDENCE ZÁSOB. Označení materiálu : VY_32_INOVACE_EKO_1287Ročník: 2. a 3. Vzdělávací obor: Ekonomika Tematický okruh: Výpočty o majetku Téma: Evidence."

Podobné prezentace


Reklamy Google