Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Alternativní ovládání PC a okolí Nature Inspired Technologies Group (NIT) - Katedra kybernetiky Fakulta elektrotechnická ČVUT.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Alternativní ovládání PC a okolí Nature Inspired Technologies Group (NIT) - Katedra kybernetiky Fakulta elektrotechnická ČVUT."— Transkript prezentace:

1 Alternativní ovládání PC a okolí Nature Inspired Technologies Group (NIT) - http://nit.felk.cvut.cz/ Katedra kybernetiky Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze http://cyber.felk.cvut.cz/

2 Nature Inspired Technologies G r o u p Alternativní ovládání PC  Několik vstupních zařízení, USB / ZigBee, aplikace na pozadí (zákmity, třes ruky), kombinace vstupů, nová povely / vstupy  Emulace myši, klávesnice, speciální aplikace (snadné / stejné ovládání)  Psaní textu, Jabber klient, mail, ovládaní telefonu, speciálně vytvořené herní prostředí (hry tvořeny pomocí pravidel nikoli programování)

3 Nature Inspired Technologies G r o u p Alternativní ovládání okolí  Ovládání okolního prostředí (TV, světla, okna, větrák), libovolná konfigurace zobrazení / GUI (mapa bytu, ikony, seznam), USB moduly  Návrh inteligentního invalidního vozíků (lokalizace, mapa bytu, detekce překážek, …), řízení přímé, limitní, cílové, podle mapy, venkovní

4 Podpora pro vzdálenou léčbu a testování (i domácí rehabilitace) Nature Inspired Technologies Group Dept. of Cybernetics FEE CTU in Prague

5 Nature Inspired Technologies G r o u p Příklady současného využití 1/2  Diagnostika různých forem šilhavosti (strabismu) - 5 ordinací  Pouze v ordinaci pod dohledem lékaře (někdy i WEB aplikace)  Využitelnost speciálně navržených HW pro ovládání měřících úloh pacientem  Ukládání dat do DB, podpora pro diagnostiku, hodnocení za časové intervaly  Rehabilitace různých forem šilhavosti – přes 100 pacientů  Domácí (WEB hry) – často formou zábavných her (zejména pro děti)  Adaptace na stav pacienta – změna obtížnosti – stále efektivní léčba  Tupozrakost: rozpoznávání tvarů / písmen, doplňování, barvy, …  Koordinace oko-ruka: obkreslování, skládačky, …  Okohybné svaly: trenažéry, šířka fuze, …

6 Nature Inspired Technologies G r o u p Zpracování dat / úloh – šilhavost  Diagnostické nástroje – ordinace lékaře  Zatím pouze tzv. „Hessovo plátno“ – velká vypovídací hodnota  Diagnostický nástroj – (i jako) WEB aplikace  Vytvoření DB – velké množství klasifikovaných příkladů  Návrh diagnózy pomocí „případového usuzování“  Návrh diagnózy + nejpodobnější příklady –> pro lékaře  + znalostní systém – obsaženy znalosti expertů  => doplnění / upřesnění návrhu diagnózy  Léčebné nástroje – domácí WEB úlohy  Adaptivní úloha –> hodnocení úspěšnosti –> nastavení obtížnosti –> efektivní léčba  Zpracování dat – tři úrovně: úloha (mnoho a často), kontrola (týdny), vývoj (měsíce, roky)  Zobrazení: krátkodobé (týdny), dlouhodobé (celkový průběh léčby)

7 Nature Inspired Technologies G r o u p Ordinace lékaře – šilhavost  Využití přímo v ordinaci lékaře – dotykové monitory / tablety

8 Nature Inspired Technologies G r o u p Cvičení kognitivních schopností  Úlohy rozděleny do skupin podle typu  Krátkodobá paměť (rozšiřující se posloupnost čísel / písmen)  Rozpoznávání různých obrazců (tvary, symboly)  Hry na myšlení (sodoku, Hanojské věže, patnácka)  Příklady všeobecného života (stanovení hodin)

9 Nature Inspired Technologies G r o u p Další úlohy: Sem. práce / BP / DP  Rehabilitace jemné motoriky - pohybového ústrojí  Jednoduché HW přípravky – připojené přes USB  Soubor úloh formou her – zpříjemnění léčebného procesu

10 Projekt BOS Monitorování pohybu (polohy) pacientů / osob Nature Inspired Technologies Group Dept. of Cybernetics FEE CTU in Prague

11 Nature Inspired Technologies G r o u p Projekt BOS (2011-2013)  Společný projekt ČVUT + IMA (Institut Mikroelektronických Aplikací)  Monitorování pohybu pacientů / personálu v objektech – pomocí náramku  Rozmístěny přijímací senzory –> síla signálu –> určení polohy náramku  Osoba: tlačítko HELP, možno další měřené veličiny osoby (tep, tlak, pohyb, …)  Cíl => nejrychleji najít / přivolat pomoc podle lokalizace osoby a personálu

12 Nature Inspired Technologies G r o u p Projekt BOS (2011-2013)  Prototypová aplikace pro stanovení pozice lokalizované osoby (FNKV)  Barevné upozornění (HELP, pád), ukládání pohybu osob, hodnocení  Možnost mobilního zobrazení na tabletech (zatím WIN, Android)

13 Nature Inspired Technologies G r o u p 3D Simulace / zobrazení  Simulace / pozorování pohybu lidí v budovách, hlídání pacientů  Ovládání různých spotřebičů, signalizace poruchových stavů

14 Spolupráce Jedličkův ústav – handicapovaní Nature Inspired Technologies Group Dept. of Cybernetics FEE CTU in Prague

15 Nature Inspired Technologies G r o u p Speciální klávesnice pro výuku  Zejména děti s poruchou psaní / čtení – speciální výuka psaní / čtení  Vytvářeno zejména jako „diplomová práce“ podle doporučení „speciálních pedagogů“  Mnoho typů SW klávesnic ovládané i pomocí různých HW (tlačítka, joystick, pohyb, …)  Barvy kláves (pozadí / text) pode typu: samohlásky, souhlásky, čísla, funkční klávesy, …  Stejné barvy zapsaných písmen do textového pole (výstupu – kontrola textu)  Zvuky při stisku / výstupu kláves (mluvící klávesnice – ne pouze znaky, všechny akce)  => postupně odstraňovat barvy / zvuky => uvědomit si stisk (konkrétní) klávesy => běžné PC  Podle počtu chyb a doby hledání klávesy uživatelem => úprava rozložení klávesnice / osoba

16 Spolupráce ČVUT FS – ČZU – FTVS Plošný snímač tlaků Nature Inspired Technologies Group Dept. of Cybernetics FEE CTU in Prague

17 Nature Inspired Technologies G r o u p Plošný snímač tlaků  Snímání tlaku na ploše 30x40cm (100x76 snímacích bodů), 300 snímků/s  Určeno pro výzkumné účely – rehabilitace, odrazy (míč, skok), otisky (židle, sedačky), …  Analýza dat – rozložení tlaku, těžiště, stabilita, zpětnovazební stimulace, …  Otisk / klenba nohy => detekce různé poruchy držení těla / chůze (DB příklady – diagnostika)  Rehabilitace – grafická stimulace cílového otisku => napodobování pacientem; stabilometrie


Stáhnout ppt "Alternativní ovládání PC a okolí Nature Inspired Technologies Group (NIT) - Katedra kybernetiky Fakulta elektrotechnická ČVUT."

Podobné prezentace


Reklamy Google