Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program podpory: 15.A Zkvalitňování vzdělávání na vysokých školách Operační program Rozvoj lidských zdrojů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program podpory: 15.A Zkvalitňování vzdělávání na vysokých školách Operační program Rozvoj lidských zdrojů."— Transkript prezentace:

1 Program podpory: 15.A Zkvalitňování vzdělávání na vysokých školách Operační program Rozvoj lidských zdrojů

2 Název projektu: E-learningové prvky pro podporu výuky odborných a technických předmětů Číslo projektu: CZ.O4.01.3/3.2.15.2/0326 Doba řešení: 1.7.2006 – 30.6.2008 Celková dotace: 7 880 550 Kč

3 Cíle projektu Základním cílem je zvýšení kvality VŠ studijních opor o tyto prvky: Texty zpracovány do podoby distančních opor, doplněny cíli kapitol, řešenými příklady teoretickými i z praxe, otázkami a úlohami pro samostatné řešení studentem. Textová část doplněna videosekvencemi (reálné provozy, laboratorní měření, živé přednášky). Statický popis v textu doplní počítačové animace dynamickým a opakovatelným zobrazením popisovaných dějů. Interaktivní programy umožní studentům modelovat teoretické i reálné děje, změnou zadaných parametrů samostatně studovat změnu výsledku. Kapitoly doplněny množinami teoretických otázek a praktických úloh s klíčem k řešení nebo pomocí LMS automaticky vyhodnocované - pro ověření znalostí před zkouškou.

4 Aktivity 1. Pracovní semináře, školení autorů – září 06 2. Autorská tvorba výukových opor, scénářů a testovacích otázek. 3. Technické zpracování materiálu. Podle scénářů techničtí pracovníci tvoří animace a programy, natáčejí video, ukládají vše do LMS. 4. Nákup techniky pro každou fakultu technika pro vývoj opor: kamery a příslušenství – srpen 06. Nákup materiálu. 5. Pilotní využití nových opor. V rámci řádné kombinované i prezenční výuky otestování účinnosti nových výukových opor. 6. Posudky opor, evaluace pilotního provozu. Vypracování 2 posudků – odborného a pedagogického pro každý předmět, evaluace pomocí dotazníku, vyplněného studenty v pilotním kurzu. 7.Úpravy opor na základě posudků a evaluace. 8.Řízení projektu, koordinace v rámci fakult, publicita, administrativa, účetnictví, audit - průběžně

5 Smlouvy, výkazy, formuláře – tištěné + elektron 1. Smlouvy: autorské za předmět … bez soc.zdrav technické, administrativní práce DPP do 100 hod /osoba a rok … bez soc.zdrav. DPČ nad 100 hod / rok …včetně soc.zdrav. 2. Měsíční výkazy: za každou smlouvu zvlášť 3. Zápisy ze všech porad, schůzek, … včetně prezenček 4. Prezenční listiny studentů v pilotních kurzech Výstupy 5. Texty a obrázky – distanční učebnice pro e-learning, texty otázek, scénáře pro animace, programy, videa – tištěné + CD 6. Multimedia – animace, programy, videa – CD, HTML, LMS 7. Posudky pro předměty, evaluační dotazníky, porovnání výsledků s minulou výukou – tištěné + CD

6

7

8

9

10 Organizační informace Manažer projektu: Doc. RNDr. Jana Šarmanová, CSc. Fakultní koordinátoři: FAST - Mgr. Lenka Jurčíková FS - Ing. Petr Kočí, Ph.D. FEI - Doc. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc. Garanti předmětů: aktivní vedoucí tvůrčích kolektivů Kancelář projektu: A1012 Sekretariát projektu: Renáta Matějková, Michaela Hrušková Ekonomické vedení: Yveta Geletičová Internetové stránky: Ing. Emilie Šeptáková Adresy: www.elearn.vsb.czwww.elearn.vsb.cz elearn@vsb.cz E-mailová pošta vždy označena: CZ.04.1.03/3.2.15.2/0326, Jméno Názvy souborů smluv: AS_Jmeno, DPP_Jmeno, DPC_Jmeno.doc Názvy měsíčních výkazů: Vykaz_rr_mm_Jmeno.xls Názvy zpráv: Zprava_Jmeno_nn.doc

11 Požadavky aktuální - první monitorovací zpráva již k 1.9.06 1. Smlouvy autorské za předmět technické 2. Měsíční výkazy 3. Harmonogram předmětu 4. Osnova předmětu s oddělením hotových a popisem nových částí 5. Závazné upřesnění rozsahu (do max. výše uvedené v žádosti) - AA s rozdělením na text, otázky, scénáře - technických prací s rozdělením na animace, programy, videa, LMS - označení, pro které technické práce máte spolupracovníky a pro které potřebujete zajistit techniky (a audiovizuálního centra, informatiky) … vhodné využít práce studentů o prázdninách 6. Jmenný seznam spolupracovníků – autor a spoluautoři, technici a jejich činnost Do 30.6. … možno pracovat a účtovat už během července a srpna Do 25.8. … povinně pro 1. monitorovací zprávu a žádost o platbu

12 Požadavky aktuální Harmonogram Poslední monitorovací zpráva bude muset být odevzdána na jaře 2008, kdy musíme mít za sebou i pilotní projekty a evaluaci výsledků. Práci je proto třeba zorganizovat tak, abychom v letním semestru akad. roku 2006/07 mohli rozjet pilotní projekty v předmětech vyučovaných v letním semestru, ostatní předměty v zimním semestru akad. roku 2007/08. Osnova předmětu Osnova po kapitolách nebo přednáškách a cvičeních označit barevně, co je již hotovo co bude součástí projektu, názvy a rozsahy kapitol názvy a rozsahy skupin otázek názvy a rozsahy scénářů animací, …


Stáhnout ppt "Program podpory: 15.A Zkvalitňování vzdělávání na vysokých školách Operační program Rozvoj lidských zdrojů."

Podobné prezentace


Reklamy Google