Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předpoklady cestovního ruchu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předpoklady cestovního ruchu"— Transkript prezentace:

1 Předpoklady cestovního ruchu
Podmínky či faktory, které ovlivňují existenci a rozvoj CR, jejich obecné zákonitosti a uplatnění v konkrétních oblastech

2 Umožňují umístění aktivit CR do určité oblasti
Umožňují umístění aktivit CR do určité oblasti. Jejich příznivé hodnoty určují místo, kde se CR může rozvíjet

3 Přírodní předpoklady souvisejí s rozmanitostí přírodního prostředí
Přírodní předpoklady souvisejí s rozmanitostí přírodního prostředí. Nejvýznamnější oblasti CR mají více než jeden příznivý faktor povrch: nejlepší předpoklady území s větší členitostí (výškové rozdíly, výhledy, pískovcová města, sopečné jevy, krasové jevy…) podnebí: klimatické předpoklady jsou dány především polohou v některém z podnebných pásů (rovníkový, subrovníkový, tropický, subtropický, mírný, subpolární, polární) povrchové vody: přímořský CR, jezera, přehradní nádrže, vodní toky, rybníky podzemní vody: minerální nebo termální prameny (vznik lázní) rostlinstvo a živočišstvo: rozmanitost vegetace (tropické lesy, kaktusy…), přítomnost velkých savců a ryb

4 Kulturní předpoklady vyplývají z výsledků tvořivé činnosti člověka a souvisejí s historickým vývojem území Architektonické památky (hrady, zámky, kláštery, kostely…), muzea a galerie (Louvre, Prado v Madridu, Ermitáž v Sankt-Peterburgu), archeologické lokality (Akropole, Pompeje, Údolí Králů v Egyptě, Machu Picchu v Peru), technické památky (Eiffelova věž, Schwarzenberský kanál), parky (Lednice), památky lidové architektury (Rožnov pod Radhoštěm), jádra historických měst (Český Krumlov)

5 Způsobilost dané oblasti či země podílet se na CR aktivně i pasivně (přijímat účastníky CR a stávat se jimi.) Umožňují vybrat (selekce) ty obyvatele nebo ty oblasti s nejlepšími předpoklady pro CR

6 Objektivní předpoklady – zahrnují celý soubor faktorů, ovlivňujících CR v dané oblasti
politická a bezpečnostní situace (nevhodné pro CR jsou oblasti s ohnisky neklidu – Súdán, Kongo, Alžírsko, Afghanistán, Irák, Somálsko…) ekonomická a životní úroveň hustota zalidnění, věková struktura další faktory: stav životního prostředí, živelné katastrofy (zemětřesení, povodně), stávky v dopravě atd…

7 Subjektivní předpoklady – ovlivňují rozhodování lidí o účasti na CR
sociologické: příslušnost k sociální (studenti a důchodci dostatek volného času, aktivně pracující – načerpání nových sil) a profesní skupině (nejčastěji cestují duševně pracující osoby s vyšším vzděláním a vyššími příjmy), rodinné poměry (početnost rodiny, vlastnictví auta, chaty…) ostatní:módnost střediska, vliv reklamy, znalost jazyků nejčastějšími účastníky CR jsou obyvatelé nejvyspělejších států (Japonci, Američané, Němci, Britové, Nizozemci…)

8 Umožňují realizovat nároky účastníků CR v oblastech s příznivými lokalizačními podmínkami. Umožňují dopravit se do těchto míst a využívat je k pobytu. Dopravní předpoklady – patří mezi základní podmínky rozvoje oblasti v CR (dostupnost území, hustota a kvalita dopravní sítě). Významná je i časová dosažitelnost (Amazonka, Himaláje X velkoměsta USA). Důležitá jsou i tranzitní území (rozvoj služeb, pracovních příležitostí) Materiálně-technické předpoklady: vybavenost území ubytovacími, stravovacími, zábavními, sportovními a dalšími zařízeními. Důležitá nejen kvantita ale i kvalita poskytovaných služeb


Stáhnout ppt "Předpoklady cestovního ruchu"

Podobné prezentace


Reklamy Google