Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fyziologie a patofyziologie krevního oběhu Lukáš Dadák ARK, FN USA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fyziologie a patofyziologie krevního oběhu Lukáš Dadák ARK, FN USA."— Transkript prezentace:

1 Fyziologie a patofyziologie krevního oběhu Lukáš Dadák ARK, FN USA

2 fce oběhu ● transport plynů (O2, CO2) ● tepla ● metabolitů, iontů ● informací

3 Stavba: ● pumpa ● řečiště ● tepny ● vlásečnice, a-v spojky ● žíly ● náplň

4 Distribuce krve ● Největší odpor - arterioly ● Nejmenší odpor - kapiláry ● Největší pool - žilní řečiště ● Nejpomaleji - kapiláry ● Nejrychleji - Aorta

5 Srdce = pumpa ● příčně pruhovaná svalovina, bez volní kontroly ● převodní systém = specializované bb. ● vznik ● vedení el. Impulzu ● 2 síně ● 2 komory, septum

6 Srdeční akce

7 Srdeční akce II

8 Srdeční akce:

9 EKG – elektrická aktivita ● Kožní elektrický potenciál P vlna = depolarizace síní QRS komplex = depolarizace komor T vlna = repolarizace komor ● Typ rytmu, frekvence ● Poškození svaloviny CAVE!! Neříká nic o kontraktilitě – Normální EKG bez srdečního výdeje = pulseless electrical activity (PEA) = elektromechanická disociace

10 EKG život ohrožující poruchy rytmu ● extrasystoly, tachykardie: ● supraventrikulární (QRS<0.12s) ● ventrikulární (QRS široké) ● fibrilace síní s rychlou odpovědí komor (nepravidelný převod na komory, chybí P) ● fibrilace komor (není QRS komplex) ● AV blokáda III.stupně ● asystolie

11 KES, KT Komorová tachykardie Komorová extrasystola

12 KF

13 AV blok III

14 Cévní zásobení srdce: ● a. coronaria dextra ● a. coronarie sinistra ● RIA ● RC ● Průtok je možný jen v diastole; čím delší diastola, tím lepší dodávka O2.

15 Srdeční výdej=minutový výdej CO = Tepový objem * frekvence 49OO = 70 ml * 70/min Stroke Volume Stroke Volumekontraktilita,předtíženídotížení CI = CO / BSA

16 Frekvence novorozenci120/min dospělí60-80/min tachykardie dospělí > 90/min bradykardie< 50/min, novorozenci< 100/min

17 Řízení srdeční frekvence: sinusový uzel zrychlení:zpomalení: vyšší teplota sympatikus (beta1)parasympatikus (vagové reflexy) adrenalin,dopaminacetylcholin atropindigoxin, SCHJ mírná hypoxietěžká hypoxie

18 Vagové reflexy : - bradykardie, asystolie ● okulokardiální reflex (oční op) ● tlak na hrtan (TS) ● tah za kořen mesenteria, plicní stopku ● divulze anu, dilatace děložního hrdla

19 Stroke Volume = tepový objem Termíny z fyziologický pokusů se svalovým vláknem: ● Preload = předtížení.. CVP čím větší EDV, tím větší SV ● Afterload = dotížení (TK) čím vyšší tlak (Ao, Plicnice), tím menší SV ● Kontraktilita čím lepší, tím vyšší SV

20 Ztráta kontraktility: ● ložisko: AIM, zánět ● nedostatkem, přebytkem K ● předávkování farmak (thiopental, antiarytmika /betablokátory)

21 Poruchy plnění a vyprazdňování srdce ● poruchy chlopní ● perforace septa ● nádory síní ● vzduchová embolie ● tamponáda ● útlak dutých žil (PNO)

22 Srdeční výdejCO = tep.objem * frekvence Odhad výdeje – je dostatečný? ● Teplota kůže, kapilární návrat ● Tk, f ● Vědomí ● Diuréza Měření ● Swan-Ganz katetr - termodiluce

23 Swan-Ganzův katetr- měření tlaků i srdečního výdeje balonek (1.5 ml termistor 10 ml CVP PK PA wedge = PAOP meření srdečního výdeje - termodiluce PCWP v waveoverwedge

24 Hyperkalémie ● hemolýza ● rabdomyolýza ● anurie, akutní renální selhání (ARF) ● Acidóza ● CAVE intrakardiální blokáda (diastolic arest) / komorová fibrilace ● svalová slabost – ventilační selhání Th: ● zastavit příjem ● Glc + HMR i.v., loop diuretic (furosemide) ● Calcium i.v., NaHCO3 i.v ● resonium p.os ● dialýza

25 Hypokalemia K < 4 mmol/l ● ztráty močí ● diuretika, průjem, zvracení ● snížený příjem ● alkalóza Projevy: svalová slabost, asystolie Th: ● KCl p.os; max KCl 40 mmol/h i.v. ● ECG monitoring !!!!

26 Cévní řečiště, distribuce ● CO rozdělen dle aktuálních metabolických potřeb ● přednostní zásobení: ● mozek ● srdce ● plíce redistribuce = za patologických stavů omezeno prokrvení nedůležitých tkání: ● kůže (bledost) ● svalstvo (únava, slabost) ● GIT, ledviny (anurie)

27 Možnosti kompenzace zvýšených nároků na krevní oběh: ●  minutový srdeční objem (f, SV) ●  extrakce O2 ve tkáních ● redistribuce = přerozdělení průtoku ● Nedostatečnost oběhu = neuspokojeny potřeby bb. „buňka pláče kyselé laktátové slzičky“

28 Selhání oběhu = šok Stav nedostatečné dodávky O2 do tkání (hypotenze, tachykardie). ● periferní oběhové selhání ● hypovolémie ● vazodilatace ● centrální oběhové selhání = pokles CO ● srdce ztrácí kontraktilitu ● nemůže se vyprazdňovat proti překážce

29 Periferní oběhové selhání ● Hypovolémie ● krvácení ● ztráta plazmy (popálení, anafylaxe, sepse) ● ztráta tělesných tekutin (průjmy, zvracení, diuretika) = poruchy vnitř.prostředí ● kompenzační mech. do 10% objemu ● Vazodilatace = snížení tonu cév toxický šok, sepse, anafylaktický šok ● kolaps = krátkodobě

30 Příznaky šoku: CNS: poruchy vědomí (úzkost, neklid, podrážděnost, spavost, apatie,...), nutkavá žízeň, nevolnost, zvracení kůže: studený lepkavý pot špatné prokrvení periferie (bledá = šedá --> cyanotická), oběh: zrychlený, slabý puls, špatně hmatný na zápěstí -->nehmatný puls, zpomalený kapilární návrat (>2s) dýchání: zrychlené, mělké ledviny: oligourie / anurie

31 Selhání levého srdce ● akutní plicní edém = dušnost, kašel, neklid, ●  TK,  f, minimální diuréza ● akrální cyanóza

32 Selhání pravého srdce ● městnání v žilním systému ● doprovází embolii a. pulmonalis ●  náplň krčních žil, … ●  TK,  f, minimální diuréza ● akrální cyanóza ● chronické P selhání ==> edém DKK, hepatomegalie, ascites, dušnost

33 Zástava oběhu ● není dodávka O2 do tkání. ● nejcitlivější orgán k hypoxii je mozek ● anaerobní metabolismus, ● metabolická a respirační acidóza ● otok bb. ● smrt bb. ● je třeba obnovit oběh neodkladnou resuscitací.

34 Krevní oběh a dialýza ● Pokles preloadu --> ● Iontové poruchy ● Přetížení tekutinami = Levostranné srdeční selhání


Stáhnout ppt "Fyziologie a patofyziologie krevního oběhu Lukáš Dadák ARK, FN USA."

Podobné prezentace


Reklamy Google