Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Svět po 2. světové válce. Evropa těsně po válce: spolupráce (OSN, potrestání zločinců) stále více rozpory – různé názory na uspořádání světa a prosazování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Svět po 2. světové válce. Evropa těsně po válce: spolupráce (OSN, potrestání zločinců) stále více rozpory – různé názory na uspořádání světa a prosazování."— Transkript prezentace:

1 Svět po 2. světové válce

2 Evropa těsně po válce: spolupráce (OSN, potrestání zločinců) stále více rozpory – různé názory na uspořádání světa a prosazování zásadně odlišných společenských systémů

3 Střed zájmů – společnost, jakou prosazovali Američané respektování osobní svobody, soukromé vlastnictví, parlamentní demokracie, tržní ekonomika

4 SSSR slibuje sociálně a národnostně spravedlivou společnost. Systém nazývali socialismus moc v rukou vládnoucí skupiny jediné strany, státní vlastnictví, potlačování osobních práv, duchovní život podřízen jedinému názoru – marxismu-leninismu kdo se nepodřídil – postih – vyhnanství, tresty smrti

5 Státy sovětského bloku SSSR svou politiku prosazoval i na územích, která osvobodil – téměř všude se povedlo „státy sovětského bloku“ Rakousko od r. 1955 neutrální

6 Rozdělení Evropy rozdělení Evropyzápadvýchod osobní svobodaanone hospodářstvítržníplánované z centra vlastnictvísoukroméstátní vládaparlamentní demokracievláda jedné strany název zřízeníkapitalismussocialismus

7 Rozdělení Evropy rozdělení Evropyzápadvýchod osobní svobodaanone hospodářstvítržníplánované z centra vlastnictvísoukroméstátní vláda parlamentní demokracie vláda jedné strany název zřízeníkapitalismussocialismus Zapíšeme si U 10 - 12

8 UNRRA USA se snažily pomoci Evropě – hned po válce UNRRA. United Nation Relief and Rehabilitation Administration = Správa Spojených národů pro hospodářskou pomoc a obnovu http://dejinyasoucasnost.cz/arc hiv/2007/11/konzervy-z-unrry/http://dejinyasoucasnost.cz/arc hiv/2007/11/konzervy-z-unrry/ Pak Marshallův plán Druh zboží ODHADY v tunách Potraviny, jedlé tuky a oleje, mýdlo a cigarety 793 451 Šatstvo, textilie, obuv61 580 Lékařské a zdravotnické potřeby 8 823 Průmyslové stroje a zařízení 11 184 Dopravní a dorozumívati zařízení, mosty a konstrukce 99 752 Ostatní zařízení (promítací stroje a učební pomůcky) 288 Hospodářské a zemědělské potřeby, zařízení a stroje 374 905 Různé výrobky, nástroje, náradní součástky 7 996 Palivo, mazcí oleje, petrolej, bezin a jiné produkty 141 305 Suroviny, materiál, polotovary 129 943 CELKEM1 629 227

9 Marshallův plán vyhlášen 5. června 1947 program americké pomoci zemím s válkou rozvráceným hospodářstvím návaznost na poválečnou pomoc UNRRA 3 miliardy dolarů pro Evropu –zvl. na obnovu Německa (např. průmyslové Porůří) odmítnut státy „východního bloku“ G. Marshall

10 Využití pomoci Marshallova plánu obnova Berlína

11 Vývoj v zemích východního bloku SSSR: V čele Stalin –rozhodoval sám, neomezená moc –nesprávně řešil národnostní rozpory –zasahoval i do rozvoje vědy a kultury

12 Státy pod nadvládou SSSR: –nasazováni sovětští poradci –prosazování moci komunistických stran –likvidace soukromého vlastnictví –kolektivizace zemědělství –odstraňování „nepřátel státu“ - politické procesy, často rozsudky smrti –hesla: Sovětský svaz - náš vzor. Se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak! Z vlivu SSSR se pokusila vymanit Jugoslávie - částečná nezávislost na SSSR

13 Vývoj v zemích východního bloku SSSR: V čele Stalin - rozhodoval sám, neomezená moc Státy pod nadvládou SSSR: –prosazování moci komunistických stran –odstraňování „nepřátel státu“ - politické procesy, často rozsudky smrti –hesla: Sovětský svaz - náš vzor. Z vlivu SSSR se pokusila vymanit Jugoslávie - částečná nezávislost na SSSR Zapíšeme si

14 „Železná opona“ Pojem z projevu Winstona Churchilla ve Fultonu 5.3.1946 Charakterizoval tím nové rozdělení Evropy díky nepřekonatelným rozporům mezi Západem a SSSR „Horká válka skončila, začala válka studená“ – nastávající soupeření mezi oběma bloky v oblasti ekonomické, politické i vojenské

15 Studená válka Rozpory mezi velmocemi (Z X V) se prohlubovaly – vznik studené války – nebojuje se přímo, ale válečný konflikt hrozí „železná opona“ – mezi západními a východními zeměmi je ostrý rozpor, nepřekonatelná hranice Zapíšeme si

16 Německo VB USA F SSSR

17 Vývoj v Německu * západní zóny - úsilí o návrat k demokracii * upuštěno od reparací, pomoc Marshallova plánu, měnová odluka od východní zóny * odpověď SSSR – blokáda přístupových cest do Západního Berlína (1. berlínská krize, až do května 1949) sovětská zóna –součást „východního bloku“ –znárodňování průmyslu rozdělení Berlína

18 Letecký most do Západního Berlína zásobování Západního Berlína americkými a britskými letadly

19 Vznik nových německých států Spolková republika Německo –vyhlášena v září 1949 po sjednocení západních zón –hlavní město Bonn –cesta k demokracii a prosperitě Německá demokratická republika –vyhlášena v říjnu 1949 ze sovětské okupační zóny –součást sovětského východního bloku * Berlín * rozdělení města na západní a východní část K. Adenauer (první kancléř SRN) K. Adenauer (první kancléř SRN)

20 VB USA F SSSR Zapíšeme si

21 Německo po válce 4 části – spravuje USA, VB, Francie, SSSR Berlín na území spravovaném SSSR, rozdělený Postupně rozpory mezi „správci“ - VB+F+USA X SSSR SSSR vadí situace v Berlíně - lidé by viděli rozdíl mezi Východem a Západem - proto 1948-49 několikaměsíční blokáda západního Berlína (Berlín zásobován jen letecky) 1949 –Spolková republika Německo – SRN (území spravované USA, VB, F) –Německá demokratická republika – NDR (území spravované SSSR) –Berlín rozdělen Zapíšeme si

22 Vojenská seskupení NATO (Severoatlantická aliance) – 1949 vojenské seskupení USA, Kanady a většiny západoevropských států v roce 1952 rozšíření o Turecko a Řecko vstup SRN v roce 1955 * Varšavská smlouva (1955) * reakce na vstup SRN do NATO * vojenské seskupení států východního bloku v čele SSSR * protiváha k NATO

23 Státy NATO a Varšavské smlouvy

24 Hospodářská spolupráce Evropské hospodářské společenství EHS - od roku 1958, hospodářská spolupráce mezi západními zeměmi Rada vzájemné hospodářské pomoci RVHP – od roku 1949, hospodářská spolupráce socialistických zemí

25 Vojenská seskupení Evropské hospodářské společenství EHS - od roku 1958, hospodářská spolupráce mezi západními zeměmi Rada vzájemné hospodářské pomoci RVHP – od roku 1949, hospodářská spolupráce socialistických zemí Hospodářská spolupráce Varšavská smlouva (1955) vojenská spolupráce socialistických zemí NATO (Severoatlantická aliance) 1949 vojenské seskupení USA, Kanady a většiny západoevropských států


Stáhnout ppt "Svět po 2. světové válce. Evropa těsně po válce: spolupráce (OSN, potrestání zločinců) stále více rozpory – různé názory na uspořádání světa a prosazování."

Podobné prezentace


Reklamy Google