Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vznik bipolárního světa a problém poválečného Německa

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vznik bipolárního světa a problém poválečného Německa"— Transkript prezentace:

1 Vznik bipolárního světa a problém poválečného Německa
Počátky studené války Vznik bipolárního světa a problém poválečného Německa

2 Vznik sovětského bloku
sovětská armáda ve státech, které osvobodila (vyjma ČSR a Jugoslávie) působení na domácí politiku skrze komunist. stranu (politicky, vojensky, ekonomicky i ideologicky) postupné převraty skrze „svobodné volby“ (v Polsku dokonce vojenský zásah Rudé armády) v průběhu zformování socialistického bloku ve stř. a vých. Evropě (tzv. lidově-demokratické republiky → ČSR, Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Albánie)

3 ██  ██  ██ 

4 Situace po válce po kapitulaci Japonska zastaví Truman dodávky pro SSSR společné zájmy již vyčerpány → SSSR je nyní politicky nepřátelský stát Churchillovo varování ve Fultonu (15. březen 1946) „From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent.“

5 Fulton 1946 „Od Štětína na Baltu až po Terst na Jadranu byla napříč celým kontinentem spuštěna železná opona. Za touto linií leží všechna hlavní města starých států střední a východní Evropy. Varšava, Berlín, Praha, Vídeň, Budapešť, Bělehrad, Bukurešť a Sofie, všechna tato proslulá města i s obyvatelstvem jejich zemí se ocitla v oblasti, kterou musím nazvat sovětskou sférou a všechna jsou vystavena nejen té či oné formě sovětského vlivu, ale i vysoké a v mnoha případech rostoucí míře ovládání z Moskvy. Komunistické strany, které v těchto zemích byly velice malé, získaly postavení a moc zdaleka přesahující počet jejich členů a ze všech sil se snaží prosadit totalitní vládu. Téměř ve všech případech byl nastolen policejní stát a prozatím nikde, s výjimkou Československa, neexistuje skutečná demokracie. Jediné Athény – tedy Řecko se vší svou nehynoucí slávou – mohou svobodně rozhodnout o vlastní budoucnosti ve volbách konaných pod dohledem britských, amerických a francouzských pozorovatelů. ...Po tom všem, co jsem za války viděl u našich přátel Rusů, jsem přesvědčen, že nic neobdivují více než sílu a nic nerespektují méně než vojenskou slabost.“ - sir Winston Spencer Churchill

6 Trumanova doktrína nová politika USA – tzv. Trumanova doktrína „zadržování komunismu“ (nutnost čelit komunistické agresi v zájmu národní bezpečnosti USA kdekoliv na světě) akutní ohrožení Turecka a Řecka → pomoc (budování vojenských základen ve Středozemí a vyzbrojení řecké a turecké armády)

7 Vznik bipolárního světa
ideologie A. A. Žadanova o rozdělení světa do dvou táborů (tábor imperialistický a protidemokratický × tábor protiimperialistický a demokratický) představa sovětské pevnosti obklíčené dravými imperialisty Finsko, Švýcarsko, Rakousko a částečně i Jugoslávie mimo hru

8

9 Studená válka „Cold war“ (autorem termínu americký novinář H. B. Swope) charakteristika vztahů mezi USA a SSSR, kdy chladné hlavně děl byly v kterémkoliv okamžiku připraveny k zničující ostré střelbě

10

11

12 Marshallův plán vyhlášen 5. července 1947
am. hospodářská pomoc evropským zemím (autor myšlenky George Marshall, am. ministr zahraničí) zabránění rozvratu a nebezpečí revoluce nevratná půjčka 3 mld. dolarů + materiální pomoc (suroviny, stroje, potraviny, zboží, atd.) sovětský blok odmítá (ČSR a Polsko v Moskvě následně seřvány, že si o tom dovolily byť jen uvažovat => už jsou jen satelity SSSR)

13

14 Příjem pomoci

15 Německá otázka rozdělení do čtyř okupačních pásem
plánované sjednocení po podpisu mír. smlouvy stav v Německu katastrofální (lidé umírají hladem a zimou, rozbombardovaná města, neexistující průmysl)

16

17 Na cestě ke sjednocení Anglie svůj sektor nezvládá (sama má vlastní potíže) odstranění obchodních a správních bariér → sjednocení britské a americké okupační zóny (francouzské obavy ze znovu silného Německa) vznik Bizonie od ledna 1947 vznik Trizonie v dubnu 1948 (i Francouzi) ve východní části však začínají řádit komunisté (znárodňování, pozemková reforma, politické procesy atd.)

18

19

20 Berlínská krize ( – ) rozhodnutí Spojenců o vzniku Německa SSSR reaguje uzavřením přístupů do Berlína hrozí nová světová válka VB a Francie chtějí ustoupit, Truman zásadně proti (do Německa dokonce přesunuty dvě eskadry B-29 jako nosičů jaderných bomb) vznik leteckého mostu SSSR po roce ustupuje

21 Letecký most myšlenka am. guvernéra L. D. Claye
zpočátku 120 tun materiálu ke konci tun materiálu za den! (letadla přistávala prakticky v minutových intervalech) nejžádanější uhlí, dále benzín, potraviny, léky a stavební materiál (i tzv. rozinkové bombardéry) celkem letů a 2,2 mil. tun zboží

22

23

24

25

26 Tempelhof – oběti leteckého mostu

27 Sjednocení Německa v září 1948 v Bonnu prozatímní parlament → vypracování ústavy 7. září 1949 vyhlášena Německá spolková republika prvním spolk. kancléřem Konrád Adenauer Záp. Berlín získal status samostatného státu

28 Východní sektor vyhlášení Německé demokratické republiky o měsíc později (7. října 1949) čímž je dokonáno rozdělení Evropy Churchill měl evidentně pravdu...

29

30 Otázka na závěr probíhá ještě dnes ve světě někde studená válka?


Stáhnout ppt "Vznik bipolárního světa a problém poválečného Německa"

Podobné prezentace


Reklamy Google