Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Počátky studené války Vznik bipolárního světa a problém poválečného Německa.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Počátky studené války Vznik bipolárního světa a problém poválečného Německa."— Transkript prezentace:

1 Počátky studené války Vznik bipolárního světa a problém poválečného Německa

2 Vznik sovětského bloku  sovětská armáda ve státech, které osvobodila (vyjma ČSR a Jugoslávie)  působení na domácí politiku skrze komunist. stranu (politicky, vojensky, ekonomicky i ideologicky)  postupné převraty skrze „svobodné volby“ (v Polsku dokonce vojenský zásah Rudé armády)  v průběhu 1946-48 zformování socialistického bloku ve stř. a vých. Evropě (tzv. lidově-demokratické republiky → ČSR, Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Albánie)

3 ██ 1920 - 1930 ██ 1940 - 1950 ██ 1960 - 1970

4 Situace po válce  po kapitulaci Japonska zastaví Truman dodávky pro SSSR  společné zájmy již vyčerpány → SSSR je nyní politicky nepřátelský stát  Churchillovo varování ve Fultonu (15. březen 1946) „From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent.“

5 Fulton 1946 „Od Štětína na Baltu až po Terst na Jadranu byla napříč celým kontinentem spuštěna železná opona. Za touto linií leží všechna hlavní města starých států střední a východní Evropy. Varšava, Berlín, Praha, Vídeň, Budapešť, Bělehrad, Bukurešť a Sofie, všechna tato proslulá města i s obyvatelstvem jejich zemí se ocitla v oblasti, kterou musím nazvat sovětskou sférou a všechna jsou vystavena nejen té či oné formě sovětského vlivu, ale i vysoké a v mnoha případech rostoucí míře ovládání z Moskvy. Komunistické strany, které v těchto zemích byly velice malé, získaly postavení a moc zdaleka přesahující počet jejich členů a ze všech sil se snaží prosadit totalitní vládu. Téměř ve všech případech byl nastolen policejní stát a prozatím nikde, s výjimkou Československa, neexistuje skutečná demokracie. Jediné Athény – tedy Řecko se vší svou nehynoucí slávou – mohou svobodně rozhodnout o vlastní budoucnosti ve volbách konaných pod dohledem britských, amerických a francouzských pozorovatelů....Po tom všem, co jsem za války viděl u našich přátel Rusů, jsem přesvědčen, že nic neobdivují více než sílu a nic nerespektují méně než vojenskou slabost.“ - sir Winston Spencer Churchill

6 Trumanova doktrína  nová politika USA – tzv. Trumanova doktrína „zadržování komunismu“ (nutnost čelit komunistické agresi v zájmu národní bezpečnosti USA kdekoliv na světě)  akutní ohrožení Turecka a Řecka → pomoc (budování vojenských základen ve Středozemí a vyzbrojení řecké a turecké armády)

7 Vznik bipolárního světa  ideologie A. A. Žadanova o rozdělení světa do dvou táborů (tábor imperialistický a protidemokratický × tábor protiimperialistický a demokratický)  představa sovětské pevnosti obklíčené dravými imperialisty  Finsko, Švýcarsko, Rakousko a částečně i Jugoslávie mimo hru

8

9 Studená válka  „Cold war“ (autorem termínu americký novinář H. B. Swope)  charakteristika vztahů mezi USA a SSSR, kdy chladné hlavně děl byly v kterémkoliv okamžiku připraveny k zničující ostré střelbě

10

11

12 Marshallův plán  vyhlášen 5. července 1947  am. hospodářská pomoc evropským zemím (autor myšlenky George Marshall, am. ministr zahraničí)  zabránění rozvratu a nebezpečí revoluce  nevratná půjčka 3 mld. dolarů + materiální pomoc (suroviny, stroje, potraviny, zboží, atd.)  sovětský blok odmítá (ČSR a Polsko v Moskvě následně seřvány, že si o tom dovolily byť jen uvažovat => už jsou jen satelity SSSR)

13

14 Příjem pomoci

15 Německá otázka  rozdělení do čtyř okupačních pásem  plánované sjednocení po podpisu mír. smlouvy  stav v Německu katastrofální (lidé umírají hladem a zimou, rozbombardovaná města, neexistující průmysl)

16

17 Na cestě ke sjednocení  Anglie svůj sektor nezvládá (sama má vlastní potíže)  odstranění obchodních a správních bariér → sjednocení britské a americké okupační zóny (francouzské obavy ze znovu silného Německa)  vznik Bizonie od ledna 1947  vznik Trizonie v dubnu 1948 (i Francouzi)  ve východní části však začínají řádit komunisté (znárodňování, pozemková reforma, politické procesy atd.)

18

19

20 Berlínská krize (23. 6. 1948 – 12. 5. 1949)  rozhodnutí Spojenců o vzniku Německa  SSSR reaguje uzavřením přístupů do Berlína  hrozí nová světová válka  VB a Francie chtějí ustoupit, Truman zásadně proti (do Německa dokonce přesunuty dvě eskadry B-29 jako nosičů jaderných bomb)  vznik leteckého mostu  SSSR po roce ustupuje

21 Letecký most  myšlenka am. guvernéra L. D. Claye  zpočátku 120 tun materiálu  ke konci 12 840 tun materiálu za den! (letadla přistávala prakticky v minutových intervalech)  nejžádanější uhlí, dále benzín, potraviny, léky a stavební materiál (i tzv. rozinkové bombardéry)  celkem 277 000 letů a 2,2 mil. tun zboží

22

23

24

25

26 Tempelhof – oběti leteckého mostu

27 Sjednocení Německa  v září 1948 v Bonnu prozatímní parlament → vypracování ústavy  7. září 1949 vyhlášena Německá spolková republika  prvním spolk. kancléřem Konrád Adenauer  Záp. Berlín získal status samostatného státu

28 Východní sektor  vyhlášení Německé demokratické republiky o měsíc později (7. října 1949) čímž je dokonáno rozdělení Evropy Churchill měl evidentně pravdu...

29

30 Otázka na závěr  probíhá ještě dnes ve světě někde studená válka?


Stáhnout ppt "Počátky studené války Vznik bipolárního světa a problém poválečného Německa."

Podobné prezentace


Reklamy Google