Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Šok, krvácení. ŠOK Definice: Definice: Závažný stav organismu, jehož příčinou je především nepoměr mezi velikostí cévního řečiště a množství obíhající.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Šok, krvácení. ŠOK Definice: Definice: Závažný stav organismu, jehož příčinou je především nepoměr mezi velikostí cévního řečiště a množství obíhající."— Transkript prezentace:

1 Šok, krvácení

2 ŠOK Definice: Definice: Závažný stav organismu, jehož příčinou je především nepoměr mezi velikostí cévního řečiště a množství obíhající tekutiny Dynamický stav organismu, kdy nabídka kyslíku do tkání životně důležitých orgánů nedostačuje poptávce (energetickým nárokům) Vzniká kyslíkový dluh s rozvojem metabolické acidózy

3 ŠOK Příčiny šokového stavu: Přímá ztráta obíhající tekutiny (hypovolemický šok) Přímá ztráta obíhající tekutiny (hypovolemický šok) Snížená výkonnost srdce (kardiogenní šok, obstrukční šok) Snížená výkonnost srdce (kardiogenní šok, obstrukční šok) Relativní zvětšení objemu cévního řečiště – distribuční šok (septický, anafylaktický šok) Relativní zvětšení objemu cévního řečiště – distribuční šok (septický, anafylaktický šok)

4 ŠOK Fáze šoku: Kompenzovaný šok: následuje obranná reakce organismu s cílem udržet prokrvení životně důležitých orgánů Kompenzovaný šok: následuje obranná reakce organismu s cílem udržet prokrvení životně důležitých orgánů Dekompenzovaný šok: vyčerpány kompenzační mechanismy, klesá prokrvení životně důležitých orgánů Dekompenzovaný šok: vyčerpány kompenzační mechanismy, klesá prokrvení životně důležitých orgánů Terminální stádium: ireverzibilní (nevratné) změny životně důležitých orgánů, selhání vitální fcí, smrt Terminální stádium: ireverzibilní (nevratné) změny životně důležitých orgánů, selhání vitální fcí, smrt

5 ŠOK Rychlost rozvoje šokového stavu (přechod z jedné fáze do druhé) závisí na Stavu organismu v době zátěže (věk, přidružená onemocnění) Stavu organismu v době zátěže (věk, přidružená onemocnění) Velikost a doba trvání vyvolávající příčiny Velikost a doba trvání vyvolávající příčiny Přítomnost předchozích negativních faktorů (únava, podchlazení) Přítomnost předchozích negativních faktorů (únava, podchlazení)

6 ŠOK Příznaky: Úzkost, neklid, pocit slabosti, později netečnost, ospalost Úzkost, neklid, pocit slabosti, později netečnost, ospalost Závratě, poruchy vidění Závratě, poruchy vidění Pocit žízně, nevolnost, nucení na zvracení Pocit žízně, nevolnost, nucení na zvracení Objektivní nález: Bledá až šedomodrá kůže Bledá až šedomodrá kůže Kůže chladná, pokrytá lepkavým potem Kůže chladná, pokrytá lepkavým potem Zrychlení tepu, tep je mělký, špatně hmatný Zrychlení tepu, tep je mělký, špatně hmatný Dýchání je urychleno Dýchání je urychleno Vědomí bývá porušeno až v pozdějších fázích šoku Vědomí bývá porušeno až v pozdějších fázích šoku

7 Hypovolemický šok z absolutní ztráty tekutin Hemorrhagický šok je vyvolán rozsáhlým krvácením (zevním, vnitřním) Hemorrhagický šok je vyvolán rozsáhlým krvácením (zevním, vnitřním) Velikost zevního krvácení bývá často nadhodnocena, naopak krvácení do tělesných dutin bývá podceňováno Ztráta tekutin - při popáleninách Ztráta tekutin - při popáleninách - průjmy, zvracení - průjmy, zvracení

8 Hemoragický šok - podskupina hypovolemického Traumatický / krvácení viditelné či neviditelné Traumatický / krvácení viditelné či neviditelné Netraumatický / karcinom, vřed žaludku, porucha koagulace, poruchy cévní stěny Netraumatický / karcinom, vřed žaludku, porucha koagulace, poruchy cévní stěny I nepřítomnost tachykardie může souviset se závažným vnitřním krvácením I nepřítomnost tachykardie může souviset se závažným vnitřním krvácením Hemoterapie Hemoterapie

9 Kardiogenní šok Srdce selhává jako pumpa Srdce selhává jako pumpa Poruchy kontrakce myokardu – IM Poruchy kontrakce myokardu – IM Terapie – znovuotevření infarktové tepny Terapie – znovuotevření infarktové tepny Práce proti odporu, objemu - chlopenní vady, hypertenze v cévním řečišti Práce proti odporu, objemu - chlopenní vady, hypertenze v cévním řečišti

10 Obstrukční šok Plicní embolie, tamponáda srdeční, PNO Plicní embolie, tamponáda srdeční, PNO Mechanická překážka v oběhu Mechanická překážka v oběhu

11 Anafylaktický šok Akutní reakce na cizorodou látku, se kterou se již nemocný většinou setkal Akutní reakce na cizorodou látku, se kterou se již nemocný většinou setkal Klinické příznaky se mohou objevit po krátké době latence, zpravidla do 30min Klinické příznaky se mohou objevit po krátké době latence, zpravidla do 30min Na hypotenzi se podílí i zvýšená propustnost kapilár Na hypotenzi se podílí i zvýšená propustnost kapilár Lékem první volby je adrenalin Lékem první volby je adrenalin

12 Neurogenní / spinální / šok Hypotenze ve spojitosti s poraněním krční či horní hrudní páteře, porucha sympatiku Hypotenze ve spojitosti s poraněním krční či horní hrudní páteře, porucha sympatiku Může být přítomna bradykardie vzhledem k převaze parasympatiku Může být přítomna bradykardie vzhledem k převaze parasympatiku

13 Septický šok Někdy označován jako septicko – toxický Někdy označován jako septicko – toxický Příčinou infekce – nejčastějí bakteriální, ale i virová či kvasinková Příčinou infekce – nejčastějí bakteriální, ale i virová či kvasinková Zdroj sepse Zdroj sepse Terapie – eradikace ložiska, ATB terapie Terapie – eradikace ložiska, ATB terapie

14 Šok: klinické dělení LEHKÝ ŠOK: Bledost, malátnost, skleslost, vědomí zachováno, pocit žízně a chladu Bledost, malátnost, skleslost, vědomí zachováno, pocit žízně a chladu Kůže studená, zpocená Kůže studená, zpocená Tep zrychlený 90-100/min Tep zrychlený 90-100/min Systolický tlak normální (nad 100 mmHg) Systolický tlak normální (nad 100 mmHg) Krevní ztráta 1000-1200 ml – 20-25% krevního objemu (studená normotonní tachykardie)

15 Šok: klinické dělení STŘEDNĚ TĚŽKÝ ŠOK: Apatie, nezájem o okolí, snížené vnímání bolesti, vystupňovaný pocit žízně, vědomí je zachováno Apatie, nezájem o okolí, snížené vnímání bolesti, vystupňovaný pocit žízně, vědomí je zachováno Kůže velmi bledá, pokrytá studeným potem Kůže velmi bledá, pokrytá studeným potem Tep 110-120/min Tep 110-120/min Krevní tlak klesá pod 100 mmHg Krevní tlak klesá pod 100 mmHg Krevní ztráta 1500-1750 ml 30-35% krevního objemu (studená hypotonní tachykardie)

16 Šok: klinické dělení TĚŽKÝ ŠOK Výrazná apatie, nemocný se cítí slabý, objevuje se nucení na zvracení a zvracení Výrazná apatie, nemocný se cítí slabý, objevuje se nucení na zvracení a zvracení Kůže má popelavý nádech, konečky prstů, ušní boltce, rty jsou namodralé Kůže má popelavý nádech, konečky prstů, ušní boltce, rty jsou namodralé Tep 120-160/min, slabý nitkovitý až nehmatný na periferii Tep 120-160/min, slabý nitkovitý až nehmatný na periferii Tlak pod 80 mmHg, až neměřitelný Tlak pod 80 mmHg, až neměřitelný Snížená tělesná teplota, vědomí ještě zachováno Snížená tělesná teplota, vědomí ještě zachováno Krevní ztráta 1750 -2000 ml 35-40% krevního objemu

17 ŠOK: klinické dělení POSLEDNÍ bezprostředně život ohrožující STADIUM ŠOKU: Porucha vědomí, kóma Porucha vědomí, kóma Skrvnité mramorování kůže Skrvnité mramorování kůže Nehmatný tep, neměřitelný tlak Nehmatný tep, neměřitelný tlak Lapavé nepravidelné dýchání Lapavé nepravidelné dýchání Krevní ztráta více než 2500 ml – přes 50% kolujícího krevního objemu

18 ŠOK ŠOKOVÝ INDEX: ŠOKOVÝ INDEX: Poměr mezi systolickým tlakem a pulsovou frekvencí Normální stav: 60 P : 120 TK 0,5 Rozvinutý šok: 100 P : 100 TK 1,0 Těžký šok: 120 P : 60 TK 2,0

19 ŠOK 5T PP Ticho: Ticho: Klid v bezprostředním okolí Udržujeme s postiženým kontakt, neunavit, ale sledovat zdravotní stav Rozrušení nebo zvýšený neklid zvyšují spotřebu kyslíku a energetickou náročnost organismu, negativní vliv na rozvoj šoku

20 Šok 5T PP Teplo Teplo Zamezení ztrátám tepla zraněného Neponecháváme postiženého ležet na zemi v mokrém oděvu, ale ani na přímém slunci Přikrytí suchými pokrývkami Chránit proti větru a proudění vzduchu Výhodné je užití alufolií

21 Šok 5T PP Tekutiny Tekutiny Při hrozícím nebo rozvinutém šoku se nesmějí postiženému podávat tekutiny ústy, přestože pociťuje žízeň! (nevstřebá se, zvracení, riziko aspirace) Pouze svlažování rtů a dutiny ústní Zajištění žilního vstupu a podání i.v.

22 Šok 5T PP Tišení bolesti Tišení bolesti Znehybnění postiženého Ošetření poranění, ponechání nemocného v úlevové poloze Nepodávat analgetika p.o., ani i.m. pouze nitrožilní cestou!

23 Šok 5T PP Transport Transport Volání ZS 112, 155 Transport má být šetrný Změna poloh pozvolná Protišoková poloha (zvýšení dolní poloviny těla) – je předmětem diskusí Profesionální vyprošťování z dopravních prostředků

24 Mdloba Náhlá porucha prokrvení mozku se ztrátou vědomí, většinou v důsledku rozšíření cévního řečiště Náhlá porucha prokrvení mozku se ztrátou vědomí, většinou v důsledku rozšíření cévního řečiště Často vzniká při silném emočním podnětu (strach), pobytu v teplém nevětraném prostředí, při náhlé změně polohy (rychlé posazení nebo postavení) Často vzniká při silném emočním podnětu (strach), pobytu v teplém nevětraném prostředí, při náhlé změně polohy (rychlé posazení nebo postavení) Lidé s nízkém tlakem častěji inklinují ke kolabsovým stavům Lidé s nízkém tlakem častěji inklinují ke kolabsovým stavům

25 Mdloba Varovné příznaky: Únava, závratě, zívání, zatmění před očima, nevolnost, bledost, pocení Únava, závratě, zívání, zatmění před očima, nevolnost, bledost, poceníPříznaky: Náhlá ztráta vědomí, bezvládný pád těla, urychlené a povrchní dýchání, nitkovitý tep, po pádu většinou rychlý návrat vědomí Náhlá ztráta vědomí, bezvládný pád těla, urychlené a povrchní dýchání, nitkovitý tep, po pádu většinou rychlý návrat vědomí Odlišit od epilepsie Odlišit od epilepsie

26 Mdloba První pomoc Uložení na záda, snížená hlava, zvýšené dolní končetiny Uložení na záda, snížená hlava, zvýšené dolní končetiny Uvolníme tísnící části oděvu Uvolníme tísnící části oděvu Zajistíme přívod čerstvého chladnějšího vzduchu Zajistíme přívod čerstvého chladnějšího vzduchu Sledujeme nemocného až do probuzení Sledujeme nemocného až do probuzení Po návratu vědomí necháme ještě chvíli nemocného ležet a zhluboka dýchat Po návratu vědomí necháme ještě chvíli nemocného ležet a zhluboka dýchat Většinou není potřeba další zdravotnické či lékařské péče Většinou není potřeba další zdravotnické či lékařské péče Pokud se stav neupravuje nebo se opakuje je třeba myslet na jinou příčinu! – vnitřní krvácení (mimoděložní těhotenství, žaludeční vřed atd) Pokud se stav neupravuje nebo se opakuje je třeba myslet na jinou příčinu! – vnitřní krvácení (mimoděložní těhotenství, žaludeční vřed atd)


Stáhnout ppt "Šok, krvácení. ŠOK Definice: Definice: Závažný stav organismu, jehož příčinou je především nepoměr mezi velikostí cévního řečiště a množství obíhající."

Podobné prezentace


Reklamy Google