Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pravidla hry: 1.Hru hrají dva hráči (dvě družstva). 2.Hru zahajuje hráč, který hodí vyšší počet bodů na hrací kostce. 3.Hráč vybere políčko s číslem od.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pravidla hry: 1.Hru hrají dva hráči (dvě družstva). 2.Hru zahajuje hráč, který hodí vyšší počet bodů na hrací kostce. 3.Hráč vybere políčko s číslem od."— Transkript prezentace:

1

2 Pravidla hry: 1.Hru hrají dva hráči (dvě družstva). 2.Hru zahajuje hráč, který hodí vyšší počet bodů na hrací kostce. 3.Hráč vybere políčko s číslem od A do Ž z hracího pole. Po kliknutí na vybrané políčko (pomocí ikonky „ruky“ nikoliv šipky) se otevře soutěžní otázka. Od přečtení běží časový limit na odpověď 30 sekund. Po skončení limitu se hra vrací na základní hrací pole. 4.Hru řídí porotce (učitel). Při správné odpovědi se vybarví hrací pole barvou hráče, který ho získal a označí se pole na stranách hracího pole. 5.V případě nesprávné odpovědi dostává možnost odpovědět druhý hráč. Pokud odmítne odpovědět, rozhoduje o přidělení hracího políčka hod kostkou s vyšším počtem bodů. 6.Otázky volí družstva vždy střídavě. 7.Ve hře vítězí hráč, kterému se podaří nejrychleji propojit všechny tři strany trojúhelníku, nebo má vyšší počet získaných polí při odkrytí všech otázek.

3 1 23 456 78910 1112131415 161718192021 22 232425262728 A BC ČD E F G H CH I J K L M N O P Q RŘ Š T U V W Ž S Zadání otázek

4 A. Jak se nazývá hlavní jednotka elektrického proudu? ŘEŠENÍ ampér

5 ŘEŠENÍ barometr B. Jmenujte název zařízení, kterým se měří atmosferický tlak?

6 ŘEŠENÍ coulomb C. Jmenujte hlavní jednotku elektrického náboje

7 ŘEŠENÍ Částice s nábojem Č. Co je iont?

8 ŘEŠENÍ difúze D. Jak se nazývá jev popisující neustálý a neuspořádaný pohyb částic látky?

9 E. Jak se nazývá kapalina obsahující volné nosiče elektrického náboje? elektrolyt ŘEŠENÍ

10 ŘEŠENÍ fotorezistor F. Jak se nazývá elektrotechnická součástka, jejichž základní vlastností je zjištění závislosti odporu látky na osvětlení?

11 ŘEŠENÍ Galaxie G. Jak se nazývá soustava vesmírných těles do které patří i naše sluneční soustava?

12 ŘEŠENÍ hertz H. Jaká název má hlavní jednotka kmitočtu(frekvence)?

13 ŘEŠENÍ Charakteristika voltampérová CH. Jak se nazývá závislost napětí součástky na proudu který jí prochází? Znázorňuje se graficky

14 ŘEŠENÍ indukce elektromagnetická I. Jak se nazývá fyzikální jev, který popisuje děj nastávající při změně magnetického pole v okolí cívky. Stejný název má i děj popisující chování vodiče v elektrickém poli.

15 ŘEŠENÍ James Prescott Joule (1818-1889) J. Jak se nazývá fyzik, který publikoval pokus, který dokazuje změnu vnitřní energie při konání mechanické práce? (ohřev vody)

16 ŘEŠENÍ kapalnění K. Jak se nazývá změna skupenství při kterém je plynu odebíráno teplo?

17 ŘEŠENÍ luminiscence L. …. je spontánní (samovolné) záření (obvykle) pevných nebo kapalných látek, které vzniká jako přebytek záření tělesa nad úrovní jeho tepelné záření v dané sekundární oblasti při dané teplotě, přitom toto záření má určitou dobu doznívání, tedy trvá i po skončení budícího účinku

18 ŘEŠENÍ Molekula M. Jak se nazývá částice složená z dvou nebo více atomů?

19 ŘEŠENÍ nuklid N. …… je společný název pro protony a neutrony.

20 ŘEŠENÍ ohnisko O. Jak se nazývá bod do něhož se soustřeďují všechny světelné paprsky při průchodu spojkou?

21 ŘEŠENÍ polarizace P. Jak se nazývá jev popisující chování izolantu v elektrickém poli?

22 ŘEŠENÍ teplo T. Jak se nazývá fyzikální veličina s touto značkou?

23 ŘEŠENÍ reostat R. Jak se nazývá elektrotechnická součástka s proměnným odporem?

24 ŘEŠENÍ Přeměnná řada Ř. Jak nazýváme postupnou přeměnu radionuklidů?

25 sublimace ŘEŠENÍ S. Jak se nazývá skupenská přeměna pevné látky na plynnou?

26 ŘEŠENÍ štěpením atomového jádra Š. Jak získáme z radionuklidů významné množství energie?

27 T. Jak se nazývá zařízení jehož princip vyplývá z objemové roztažnosti kapaliny? ŘEŠENÍ teploměr

28 U. Jak se nazývá fyzikální veličina s touhle značkou? ŘEŠENÍ elektrické napětí

29 ŘEŠENÍ V. Jak se jmenuje fyzikální veličina, která má hlavní jednotku s touhle značkou?

30 ŘEŠENÍ James Watt (1736-1819) W. Jak se jmenuje skotský fyzik, který zdokonalil parní stroj?

31 ŘEŠENÍ žárovka Ž. Jak se nazývá elektrosoučástka, která pracuje na principu přeměny elektrické energie na světelnou?

32 ŘEŠENÍ Šířka pneumatiky a její vzorek mění jízdní vlastnosti a tlak(boření do podkladu), změnu rychlosti, velikost tření 1. Vyslov fyzikální vysvětlení proč se liší pneumatiky silničního a horského kola

33 ŘEŠENÍ Hustota látek s rostoucí teplotou klesá, protože se zvětšuje objem tělesa 2. Jak se mění hustota látek s rostoucí teplotou?

34 ŘEŠENÍ Na podlaze je tenká vrstva vody, která vyrovnává nerovnosti povrchu a tím se snižuje klidové i smykové tření podložky 3. Vyslov fyzikální vysvětlení proč je mokrá podlaha kluzká

35 ŘEŠENÍ Šířka popruhu zmenšuje tlak batohu na ramena a bederní a prsní pás umožňují rozložení hmotnosti zátěže na více místech 4. Vyslov fyzikální vysvětlení proč má kvalitní batoh široké popruhy a bederní a prsní pás

36 ŘEŠENÍ Šířka pneumatiky, její vzorek a počet kol snižují tlak na podložku. Tím se zlepšují jízdní vlastnosti a menší poškození vozovky 5. Vyslov fyzikální vysvětlení proč mají návěsy těžkých nákladních automobilů více párů kol

37 ŘEŠENÍ Zvětšení plochy Tvého těla výrazně sníží velikost tlaku, kterým působíš na led 6. Praská pod Tebou tenký led a Ty si lehneš na led celou plochou svého těla. Vyslov definiční vztah vyjadřující Tvé správné chování

38 ŘEŠENÍ Špička kůlu má mnohem menší plochu a tím se výrazně zvýší velikost tlaku při zatloukání kůlu do země 7. Vyslov fyzikální vysvětlení proč se kůly před zatlučením do země osekávají do špičky

39 ŘEŠENÍ Na jemných kapkách vody dochází k rozkladu bílého světla, které je složeno ze sedmi základních barev 8. Vyslov fyzikální vysvětlení vzniku duhy

40 ŘEŠENÍ 1)Ocelovou kuličku ponoříme do rtuti 2)Ocelová kulička je součástí tělesa, jehož průměrná hustota je menší než hustota vody 9. Vyslov fyzikální vysvětlení proč je možné, aby plná ocelová kulička plavala na kapalině

41 ŘEŠENÍ Nějakým délkovým měřidlem - světelný rok je vzdálenost, kterou urazí světlo za jeden pozemský rok (9,5. 10 12 km) 10. Jakým měřidlem by jsi byl(a) schopen(na) změřit světelný rok

42 ŘEŠENÍ Díky setrvačnosti se jeho tělo pohybuje ve směru jízdy a riziko úrazu se tím sníží 11. Vyslov fyzikální vysvětlení proč musí kaskadér vyskakovat z jedoucího vozidla ve směru jízdy, aby snížil riziko úrazu


Stáhnout ppt "Pravidla hry: 1.Hru hrají dva hráči (dvě družstva). 2.Hru zahajuje hráč, který hodí vyšší počet bodů na hrací kostce. 3.Hráč vybere políčko s číslem od."

Podobné prezentace


Reklamy Google