Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AZ kvíz Souhrnné opakování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AZ kvíz Souhrnné opakování."— Transkript prezentace:

1 AZ kvíz Souhrnné opakování

2 Pravidla hry: Hru hrají dva hráči (dvě družstva).
Hru zahajuje hráč, který hodí vyšší počet bodů na hrací kostce. Hráč vybere políčko s číslem od A do Ž z hracího pole. Po kliknutí na vybrané políčko (pomocí ikonky „ruky“ nikoliv šipky) se otevře soutěžní otázka. Od přečtení běží časový limit na odpověď 30 sekund. Po skončení limitu se hra vrací na základní hrací pole. Hru řídí porotce (učitel). Při správné odpovědi se vybarví hrací pole barvou hráče, který ho získal a označí se pole na stranách hracího pole. V případě nesprávné odpovědi dostává možnost odpovědět druhý hráč. Pokud odmítne odpovědět, rozhoduje o přidělení hracího políčka hod kostkou s vyšším počtem bodů. Otázky volí družstva vždy střídavě. Ve hře vítězí hráč, kterému se podaří nejrychleji propojit všechny tři strany trojúhelníku, nebo má vyšší počet získaných polí při odkrytí všech otázek.

3 Zadání otázek A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W Ž CH
1 B C 2 3 Č D E 4 5 6 F G H CH 7 8 9 10 I J K L M 11 12 13 14 15 N O P Q R Ř 16 17 18 19 20 21 S Š T U V W Ž 22 23 24 25 26 27 28

4 A. Jak se nazývá hlavní jednotka elektrického proudu?
ŘEŠENÍ ampér

5 B. Jmenujte název zařízení, kterým se měří atmosferický tlak?
ŘEŠENÍ barometr

6 C. Jmenujte hlavní jednotku elektrického náboje
ŘEŠENÍ coulomb

7 Č. Co je iont? ŘEŠENÍ Částice s nábojem

8 D. Jak se nazývá jev popisující neustálý a neuspořádaný pohyb částic látky?
ŘEŠENÍ difúze

9 E. Jak se nazývá kapalina obsahující volné nosiče elektrického náboje?
ŘEŠENÍ elektrolyt

10 F. Jak se nazývá elektrotechnická součástka, jejichž základní vlastností je zjištění závislosti odporu látky na osvětlení? ŘEŠENÍ fotorezistor

11 G. Jak se nazývá soustava vesmírných těles do které patří i naše sluneční soustava?
ŘEŠENÍ Galaxie

12 H. Jaká název má hlavní jednotka kmitočtu(frekvence)?
ŘEŠENÍ hertz

13 Charakteristika voltampérová
CH. Jak se nazývá závislost napětí součástky na proudu který jí prochází? Znázorňuje se graficky ŘEŠENÍ Charakteristika voltampérová

14 indukce elektromagnetická
I. Jak se nazývá fyzikální jev, který popisuje děj nastávající při změně magnetického pole v okolí cívky. Stejný název má i děj popisující chování vodiče v elektrickém poli. ŘEŠENÍ indukce elektromagnetická

15 James Prescott Joule (1818-1889)
J. Jak se nazývá fyzik, který publikoval pokus, který dokazuje změnu vnitřní energie při konání mechanické práce? (ohřev vody) ŘEŠENÍ James Prescott Joule ( )

16 K. Jak se nazývá změna skupenství při kterém je plynu odebíráno teplo?
ŘEŠENÍ kapalnění

17 L. …. je spontánní (samovolné) záření (obvykle) pevných nebo kapalných látek, které vzniká jako přebytek záření tělesa nad úrovní jeho tepelné záření v dané sekundární oblasti při dané teplotě, přitom toto záření má určitou dobu doznívání, tedy trvá i po skončení budícího účinku ŘEŠENÍ luminiscence

18 M. Jak se nazývá částice složená z dvou nebo více atomů?
ŘEŠENÍ Molekula

19 N. …… je společný název pro protony a neutrony.
ŘEŠENÍ nuklid

20 O. Jak se nazývá bod do něhož se soustřeďují všechny světelné paprsky při průchodu spojkou?
ŘEŠENÍ ohnisko

21 P. Jak se nazývá jev popisující chování izolantu v elektrickém poli?
ŘEŠENÍ polarizace

22 T. Jak se nazývá fyzikální veličina s touto značkou?
ŘEŠENÍ teplo

23 R. Jak se nazývá elektrotechnická součástka s proměnným odporem?
ŘEŠENÍ reostat

24 Ř. Jak nazýváme postupnou přeměnu radionuklidů?
ŘEŠENÍ Přeměnná řada

25 S. Jak se nazývá skupenská přeměna pevné látky na plynnou?
ŘEŠENÍ sublimace

26 Š. Jak získáme z radionuklidů významné množství energie?
ŘEŠENÍ štěpením atomového jádra

27 T. Jak se nazývá zařízení jehož princip vyplývá z objemové roztažnosti kapaliny?
ŘEŠENÍ teploměr

28 U. Jak se nazývá fyzikální veličina s touhle značkou?
ŘEŠENÍ elektrické napětí

29 V. Jak se jmenuje fyzikální veličina, která má hlavní jednotku s touhle značkou?
ŘEŠENÍ elektrické napětí

30 W. Jak se jmenuje skotský fyzik, který zdokonalil parní stroj?
ŘEŠENÍ James Watt ( )

31 Ž. Jak se nazývá elektrosoučástka, která pracuje na principu přeměny elektrické energie na světelnou? ŘEŠENÍ žárovka

32 1. Vyslov fyzikální vysvětlení proč se liší pneumatiky silničního a horského kola
ŘEŠENÍ Šířka pneumatiky a její vzorek mění jízdní vlastnosti a tlak(boření do podkladu), změnu rychlosti, velikost tření

33 2. Jak se mění hustota látek s rostoucí teplotou?
ŘEŠENÍ Hustota látek s rostoucí teplotou klesá, protože se zvětšuje objem tělesa

34 3. Vyslov fyzikální vysvětlení proč je mokrá podlaha kluzká
ŘEŠENÍ Na podlaze je tenká vrstva vody, která vyrovnává nerovnosti povrchu a tím se snižuje klidové i smykové tření podložky

35 4. Vyslov fyzikální vysvětlení proč má kvalitní batoh široké popruhy a bederní a prsní pás
ŘEŠENÍ Šířka popruhu zmenšuje tlak batohu na ramena a bederní a prsní pás umožňují rozložení hmotnosti zátěže na více místech

36 5. Vyslov fyzikální vysvětlení proč mají návěsy těžkých nákladních automobilů více párů kol
ŘEŠENÍ Šířka pneumatiky, její vzorek a počet kol snižují tlak na podložku. Tím se zlepšují jízdní vlastnosti a menší poškození vozovky

37 6. Praská pod Tebou tenký led a Ty si lehneš na led celou plochou svého těla. Vyslov definiční vztah vyjadřující Tvé správné chování ŘEŠENÍ Zvětšení plochy Tvého těla výrazně sníží velikost tlaku, kterým působíš na led

38 7. Vyslov fyzikální vysvětlení proč se kůly před zatlučením do země osekávají do špičky
ŘEŠENÍ Špička kůlu má mnohem menší plochu a tím se výrazně zvýší velikost tlaku při zatloukání kůlu do země

39 8. Vyslov fyzikální vysvětlení vzniku duhy
ŘEŠENÍ Na jemných kapkách vody dochází k rozkladu bílého světla, které je složeno ze sedmi základních barev

40 9. Vyslov fyzikální vysvětlení proč je možné, aby plná ocelová kulička plavala na kapalině
ŘEŠENÍ Ocelovou kuličku ponoříme do rtuti Ocelová kulička je součástí tělesa, jehož průměrná hustota je menší než hustota vody

41 10. Jakým měřidlem by jsi byl(a) schopen(na) změřit světelný rok
ŘEŠENÍ Nějakým délkovým měřidlem - světelný rok je vzdálenost, kterou urazí světlo za jeden pozemský rok (9, km)

42 11. Vyslov fyzikální vysvětlení proč musí kaskadér vyskakovat z jedoucího vozidla ve směru jízdy, aby snížil riziko úrazu ŘEŠENÍ Díky setrvačnosti se jeho tělo pohybuje ve směru jízdy a riziko úrazu se tím sníží


Stáhnout ppt "AZ kvíz Souhrnné opakování."

Podobné prezentace


Reklamy Google