Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fiktivní firma 3 díl FO a Daňová evidence Jak účtovat ve firmě od A do Z Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Drahoslava Dítětová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fiktivní firma 3 díl FO a Daňová evidence Jak účtovat ve firmě od A do Z Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Drahoslava Dítětová."— Transkript prezentace:

1 Fiktivní firma 3 díl FO a Daňová evidence Jak účtovat ve firmě od A do Z Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Drahoslava Dítětová. Dostupné z Metodického portálu ; ISSN , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).www.rvp.cz

2 Zákon o dani z příjmu  Fyzické osoby mohou používat tzv. Daňovou evidenci (dříve Jednoduché účetnictví) - ze zákona o dani z příjmu  K tomu slouží Deník, který obsahuje 4 základní části: Část evidenční – číslo položky, datum číslo dokladu a text Část peněžní prostředky – pokladna, banka a průběžné pol. Část příjmy – celkem, ovlivňující daň a neovlivňující základ daně Část výdaje – celkem, ovlivňující daň a neovlivňující základ daně  Na konci deníku jsou sloupce pro kontrolu správnosti zařazení položek  Přehled příjmů a výdajů je součástí deníku (dříve peněžní deník)  (Evidence pohledávek a závazků)

3 Příklad daňové evidence – přehled příjmů a výdajů Dříve peněžní deník. Obsahuje 4 základní části, které jsou pro lepší orientaci barevně rozlišeny. Pro přehlednost je přehled příjmů a výdajů dále rozdělen a popsán dle základních částí

4 Daňová evidence – určeno pro fyzické osoby Zadání:

5 Přehled příjmů a výdajů  Do Části evidenční opíšeme (překopírujeme) ze zadání číslo položky, datum číslo dokladu a text  V Části peněžní prostředky rozdělíme sumu do sloupců : Pokladna – příjem výdej Banka – příjem výdej Průběžné položky – příjem výdej  Vypočteme zůstatky  Doplníme součtové řádky

6 Deník – Peněžní prostředky PříjmyVýdajeZůstatekPříjmyVýdajeZůstatekPříjmyVýdaje 15.1.BV01Vklad na účet PPD01Vklad do pokladny BV02Poskytnutí úvěru bankou BV03Úhrada FD č. 1 za materiál VPD01Nákup tiskopisů za hotové BV04Tržba z prodeje nábytku, FV č BV05Služba byt. Architekta, FV č BV06Úhrada FD č. 2 za výrobní zařízení BV07Úhrada FD č. 3 za počítač BV08Úhrada FD č. 4 za elektřinu PPD02Příjem peněz do pokladny z BÚ BV09Převod peněz z BÚ do pokladny VPD02Výplaty mezd v hotovosti BV10Úhrada zálohy na daň z příjmů BV11Úhrada soc. pojištění BV12Úhrada zdrav. Pojištění BV13Výběr pro osobní potřebu Celkem Převedeno Č. Datu m Číslo doklad u Text Peněžní prostředky PokladanaBankaPrůb. položky

7 Deník - Příjmy Položky zapíšeme do patřičných sloupců s ohledem, zda ovlivňují či neovlivňují základ daně: Ovlivňující – prodej zboží, výrobků a služeb; ostatní Neovlivňující – zdaněné u zdroje, DPH, úvěry, dary, půjčky a vklady; ostatní Vypočteme celkové příjmy (vlevo) Doplníme součtové řádky (dole)

8 Deník – Příjmy

9 Deník - Výdaje Položky zapíšeme do patřičných sloupců s ohledem, zda ovlivňují či neovlivňují základ daně: Ovlivňující – materiál, zboží, mzdy, pojistné, provozní režie Neovlivňující – nákup DHM a NDHM, daň z příjmu, DPH, dary, splátky úvěrů a půjček, osobní spotřeba a ostatní Vypočteme celkové příjmy (vlevo) Doplníme součtové řádky (dole)

10 Deník – výdaje

11 Kontrola Příjmy – Výdaje Příjmy (sloupec M4) – Výdaje (sloupec T4) Pokladna + banka + průb. položky Porovnáme sloupce: (E4-F4)+(H4-I4)+(K4-L4) Kontrola Hodnoty sloupců se musí rovnat =(AE4=AF4)

12 Přehled příjmů a výdajů Ze součtového řádku přeneseme hodnoty ve sloupcích Provedeme kontrolu správnosti zařazení položek : Pokladna úhrn = příjmy celkem - výdaje celkem Banka úhrn = příjmy celkem - výdaje celkem Průběžné položky úhrn = příjmy celkem - výdaje celkem Úhrn = pokladna + banka – průběžné položky Ovlivňující daň = suma sloupce N a O Neovlivňující daň = suma sloupce P až S Celkem = Ovlivňující daň + Neovlivňující daň Kontrola = Úhrn (sloupec R) = Celkem (sloupec S)

13 Slovo závěrem Práce ve FF je závislá na několika faktorech: Na tom, jakou podporu mají vyučující ze strany vedení školy. Na finančních prostředcích, uvolněných pro tuto činnost. Na tom, jaké je ve škole vybavení, zejména PC. Na zkušenostech vyučujícího a spolupráci s ostatními vyučujícími. Na tom, jaká se sejde skupina studentů ve firmě. Na kreativitě a nadšení vyučujícího i studentů. Na úspěchu a ocenění při soutěžích mezi firmami.

14 Učebna pro výuku fiktivní firmy

15 Další studijní materiály najdete na adrese:


Stáhnout ppt "Fiktivní firma 3 díl FO a Daňová evidence Jak účtovat ve firmě od A do Z Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Drahoslava Dítětová."

Podobné prezentace


Reklamy Google