Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fiktivní firma 3 díl FO a Daňová evidence Jak účtovat ve firmě od A do Z Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Drahoslava Dítětová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fiktivní firma 3 díl FO a Daňová evidence Jak účtovat ve firmě od A do Z Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Drahoslava Dítětová."— Transkript prezentace:

1 Fiktivní firma 3 díl FO a Daňová evidence Jak účtovat ve firmě od A do Z Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Drahoslava Dítětová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).www.rvp.cz

2 Zákon o dani z příjmu  Fyzické osoby mohou používat tzv. Daňovou evidenci (dříve Jednoduché účetnictví) - ze zákona o dani z příjmu  K tomu slouží Deník, který obsahuje 4 základní části: Část evidenční – číslo položky, datum číslo dokladu a text Část peněžní prostředky – pokladna, banka a průběžné pol. Část příjmy – celkem, ovlivňující daň a neovlivňující základ daně Část výdaje – celkem, ovlivňující daň a neovlivňující základ daně  Na konci deníku jsou sloupce pro kontrolu správnosti zařazení položek  Přehled příjmů a výdajů je součástí deníku (dříve peněžní deník)  (Evidence pohledávek a závazků)

3 Příklad daňové evidence – přehled příjmů a výdajů Dříve peněžní deník. Obsahuje 4 základní části, které jsou pro lepší orientaci barevně rozlišeny. Pro přehlednost je přehled příjmů a výdajů dále rozdělen a popsán dle základních částí

4 Daňová evidence – určeno pro fyzické osoby Zadání:

5 Přehled příjmů a výdajů  Do Části evidenční opíšeme (překopírujeme) ze zadání číslo položky, datum číslo dokladu a text  V Části peněžní prostředky rozdělíme sumu do sloupců : Pokladna – příjem výdej Banka – příjem výdej Průběžné položky – příjem výdej  Vypočteme zůstatky  Doplníme součtové řádky

6 Deník – Peněžní prostředky PříjmyVýdajeZůstatekPříjmyVýdajeZůstatekPříjmyVýdaje 15.1.BV01Vklad na účet 0 100 000 25.1.PPD01Vklad do pokladny 10 000 100 000 3 20.1.BV02Poskytnutí úvěru bankou 10 000 300 000 400 000 422.1.BV03Úhrada FD č. 1 za materiál 10 000 250 000 150 000 5 26.2.VPD01Nákup tiskopisů za hotové 5 000 150 000 625.3.BV04Tržba z prodeje nábytku, FV č.1 5 000 450 000 600 000 7 15.4.BV05Služba byt. Architekta, FV č. 2 5 000 25 000 625 000 822.4.BV06Úhrada FD č. 2 za výrobní zařízení 5 000 122 000 503 000 9 23.4.BV07Úhrada FD č. 3 za počítač 5 000 36 000 467 000 1023.4.BV08Úhrada FD č. 4 za elektřinu 5 000 3 800 463 200 112.5.PPD02Příjem peněz do pokladny z BÚ 90 000 95 000463 200 90 000 124.5.BV09Převod peněz z BÚ do pokladny 95 000 90 000 373 200 90 000 1321.5.VPD02Výplaty mezd v hotovosti 78 750 16 250373 200 1421.5.BV10Úhrada zálohy na daň z příjmů 16 250 16 095 357 105 1521.5.BV11Úhrada soc. pojištění 16 250 30 600 326 505 1621.5.BV12Úhrada zdrav. Pojištění 16 250 12 150 314 355 1730.5.BV13Výběr pro osobní potřebu 16 250 20 000 294 355 100 00083 75016 250875 000580 645294 35590 000 Celkem Převedeno Č. Datu m Číslo doklad u Text Peněžní prostředky PokladanaBankaPrůb. položky

7 Deník - Příjmy Položky zapíšeme do patřičných sloupců s ohledem, zda ovlivňují či neovlivňují základ daně: Ovlivňující – prodej zboží, výrobků a služeb; ostatní Neovlivňující – zdaněné u zdroje, DPH, úvěry, dary, půjčky a vklady; ostatní Vypočteme celkové příjmy (vlevo) Doplníme součtové řádky (dole)

8 Deník – Příjmy

9 Deník - Výdaje Položky zapíšeme do patřičných sloupců s ohledem, zda ovlivňují či neovlivňují základ daně: Ovlivňující – materiál, zboží, mzdy, pojistné, provozní režie Neovlivňující – nákup DHM a NDHM, daň z příjmu, DPH, dary, splátky úvěrů a půjček, osobní spotřeba a ostatní Vypočteme celkové příjmy (vlevo) Doplníme součtové řádky (dole)

10 Deník – výdaje

11 Kontrola Příjmy – Výdaje Příjmy (sloupec M4) – Výdaje (sloupec T4) Pokladna + banka + průb. položky Porovnáme sloupce: (E4-F4)+(H4-I4)+(K4-L4) Kontrola Hodnoty sloupců se musí rovnat =(AE4=AF4)

12 Přehled příjmů a výdajů Ze součtového řádku přeneseme hodnoty ve sloupcích Provedeme kontrolu správnosti zařazení položek : Pokladna úhrn = příjmy celkem - výdaje celkem Banka úhrn = příjmy celkem - výdaje celkem Průběžné položky úhrn = příjmy celkem - výdaje celkem Úhrn = pokladna + banka – průběžné položky Ovlivňující daň = suma sloupce N a O Neovlivňující daň = suma sloupce P až S Celkem = Ovlivňující daň + Neovlivňující daň Kontrola = Úhrn (sloupec R) = Celkem (sloupec S)

13 Slovo závěrem Práce ve FF je závislá na několika faktorech: Na tom, jakou podporu mají vyučující ze strany vedení školy. Na finančních prostředcích, uvolněných pro tuto činnost. Na tom, jaké je ve škole vybavení, zejména PC. Na zkušenostech vyučujícího a spolupráci s ostatními vyučujícími. Na tom, jaká se sejde skupina studentů ve firmě. Na kreativitě a nadšení vyučujícího i studentů. Na úspěchu a ocenění při soutěžích mezi firmami.

14 Učebna pro výuku fiktivní firmy

15 Další studijní materiály najdete na adrese: http://dum.rvp.cz/index.html


Stáhnout ppt "Fiktivní firma 3 díl FO a Daňová evidence Jak účtovat ve firmě od A do Z Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Drahoslava Dítětová."

Podobné prezentace


Reklamy Google