Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

3 díl FO a Daňová evidence

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "3 díl FO a Daňová evidence"— Transkript prezentace:

1 3 díl FO a Daňová evidence
Fiktivní firma Jak účtovat ve firmě od A do Z 3 díl FO a Daňová evidence Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Drahoslava Dítětová. Dostupné z Metodického portálu ; ISSN , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV) .

2 Zákon o dani z příjmu Fyzické osoby mohou používat tzv. Daňovou evidenci (dříve Jednoduché účetnictví) - ze zákona o dani z příjmu K tomu slouží Deník, který obsahuje 4 základní části: Část evidenční – číslo položky, datum číslo dokladu a text Část peněžní prostředky – pokladna, banka a průběžné pol. Část příjmy – celkem, ovlivňující daň a neovlivňující základ daně Část výdaje – celkem, ovlivňující daň a neovlivňující základ daně Na konci deníku jsou sloupce pro kontrolu správnosti zařazení položek Přehled příjmů a výdajů je součástí deníku (dříve peněžní deník) (Evidence pohledávek a závazků)

3 Příklad daňové evidence – přehled příjmů a výdajů
Dříve peněžní deník. Obsahuje 4 základní části, které jsou pro lepší orientaci barevně rozlišeny. Pro přehlednost je přehled příjmů a výdajů dále rozdělen a popsán dle základních částí

4 Daňová evidence – určeno pro fyzické osoby
Zadání: Daňová evidence (Jednoduché účetnictví) - cvičení Podnikatel R. Straka se zabývá výrobou nábytku, není plátcem DPH. Zajišťuje montáže a opravy nábytku. Zaměstnává 5 zaměstnanců. Účetní případy: Položka Datum Č. dokladu Text Suma 1 5.1. BV01 Vklad na účet 2 PPD01 Vklad do pokladny 10 000 3 20.1. BV02 Poskytnutí úvěru bankou 4 22.1. BV03 Úhrada FD č. 1 za materiál 5 26.2. VPD01 Nákup tiskopisů za hotové 5 000 6 25.3. BV04 Tržba z prodeje nábytku, FV č.1 7 15.4. BV05 Služba bytového architekta, FV č. 2 25 000 8 22.4. BV06 Úhrada FD č. 2 za výrobní zařízení 9 23.4. BV07 Úhrada FD č. 3 za počítač 36 000 10 BV08 Úhrada FD č. 4 za elektřinu 3 800 11 2.5. PPD02 Příjem peněz do pokladny z BÚ 90 000 12 4.5. BV09 Převod peněz z BÚ do pokladny 13 21.5. VPD02 Výplaty mezd v hotovosti 78 750 14 BV10 Úhrada zálohy na daň z příjmů 16 095 15 BV11 Úhrada sociálního pojištění 30 600 16 BV12 Úhrada zdravotního pojištění 12 150 17 30.5. BV13 Výběr pro osobní potřebu 20 000

5 Přehled příjmů a výdajů
Do Části evidenční opíšeme (překopírujeme) ze zadání číslo položky, datum číslo dokladu a text V Části peněžní prostředky rozdělíme sumu do sloupců : Pokladna – příjem výdej Banka – příjem výdej Průběžné položky – příjem výdej Vypočteme zůstatky Doplníme součtové řádky

6 Deník – Peněžní prostředky
Příjmy Výdaje Zůstatek 1 5.1. BV01 Vklad na účet 2 PPD01 Vklad do pokladny 10 000 3 20.1. BV02 Poskytnutí úvěru bankou 4 22.1. BV03 Úhrada FD č. 1 za materiál 5 26.2. VPD01 Nákup tiskopisů za hotové 5 000 6 25.3. BV04 Tržba z prodeje nábytku, FV č.1 7 15.4. BV05 Služba byt. Architekta, FV č. 2 25 000 8 22.4. BV06 Úhrada FD č. 2 za výrobní zařízení 9 23.4. BV07 Úhrada FD č. 3 za počítač 36 000 10 BV08 Úhrada FD č. 4 za elektřinu 3 800 11 2.5. PPD02 Příjem peněz do pokladny z BÚ 90 000 95 000 12 4.5. BV09 Převod peněz z BÚ do pokladny 13 21.5. VPD02 Výplaty mezd v hotovosti 78 750 16 250 14 BV10 Úhrada zálohy na daň z příjmů 16 095 15 BV11 Úhrada soc. pojištění 30 600 16 BV12 Úhrada zdrav. Pojištění 12 150 17 30.5. BV13 Výběr pro osobní potřebu 20 000 83 750 Celkem Převedeno Č. Datu m Číslo doklad u Text Peněžní prostředky Pokladana Banka Průb. položky

7 Deník - Příjmy Položky zapíšeme do patřičných sloupců s ohledem, zda ovlivňují či neovlivňují základ daně: Ovlivňující – prodej zboží, výrobků a služeb; ostatní Neovlivňující – zdaněné u zdroje, DPH, úvěry, dary, půjčky a vklady; ostatní Vypočteme celkové příjmy (vlevo) Doplníme součtové řádky (dole)

8 Deník – Příjmy

9 Deník - Výdaje Položky zapíšeme do patřičných sloupců s ohledem, zda ovlivňují či neovlivňují základ daně: Ovlivňující – materiál, zboží, mzdy, pojistné, provozní režie Neovlivňující – nákup DHM a NDHM, daň z příjmu, DPH, dary, splátky úvěrů a půjček, osobní spotřeba a ostatní Vypočteme celkové příjmy (vlevo) Doplníme součtové řádky (dole)

10 Deník – výdaje

11 Kontrola Příjmy – Výdaje Příjmy (sloupec M4) – Výdaje (sloupec T4)
Pokladna + banka + průb. položky Porovnáme sloupce: (E4-F4)+(H4-I4)+(K4-L4) Kontrola Hodnoty sloupců se musí rovnat =(AE4=AF4)

12 Přehled příjmů a výdajů
Ze součtového řádku přeneseme hodnoty ve sloupcích Provedeme kontrolu správnosti zařazení položek : Pokladna úhrn = příjmy celkem - výdaje celkem Banka úhrn = příjmy celkem - výdaje celkem Průběžné položky úhrn = příjmy celkem - výdaje celkem Úhrn = pokladna + banka – průběžné položky Ovlivňující daň = suma sloupce N a O Neovlivňující daň = suma sloupce P až S Celkem = Ovlivňující daň + Neovlivňující daň Kontrola = Úhrn (sloupec R) = Celkem (sloupec S)

13 Slovo závěrem Práce ve FF je závislá na několika faktorech:
Na tom, jakou podporu mají vyučující ze strany vedení školy. Na finančních prostředcích, uvolněných pro tuto činnost. Na tom, jaké je ve škole vybavení, zejména PC. Na zkušenostech vyučujícího a spolupráci s ostatními vyučujícími. Na tom, jaká se sejde skupina studentů ve firmě. Na kreativitě a nadšení vyučujícího i studentů. Na úspěchu a ocenění při soutěžích mezi firmami.

14 Učebna pro výuku fiktivní firmy

15 Další studijní materiály najdete na adrese:


Stáhnout ppt "3 díl FO a Daňová evidence"

Podobné prezentace


Reklamy Google