Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pardubický kraj Muzejní knihovny PhDr. Hanka Skalická.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pardubický kraj Muzejní knihovny PhDr. Hanka Skalická."— Transkript prezentace:

1 Pardubický kraj Muzejní knihovny PhDr. Hanka Skalická

2 Muzejní knihovny při muzeích: Městské muzeum Česká Třebová Městské muzeum Česká Třebová Památník Dr. E. Holuba v Holicích Památník Dr. E. Holuba v Holicích Orlické muzeum Choceň Orlické muzeum Choceň Městské muzeum Hlinsko v Čechách Městské muzeum Hlinsko v Čechách Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi Regionální muzeum v Chrudimi Regionální muzeum v Chrudimi Městské muzeum Králíky Městské muzeum Králíky Městské muzeum Lanškroun Městské muzeum Lanškroun Městské muzeum Letohrad Městské muzeum Letohrad Regionální muzeum v Litomyšli Regionální muzeum v Litomyšli Městské muzeum Moravská Třebová Městské muzeum Moravská Třebová Východočeské muzeum v Pardubicích Východočeské muzeum v Pardubicích Městské muzeum a galerie v Poličce Městské muzeum a galerie v Poličce Městské muzeum a galerie ve Svitavách Městské muzeum a galerie ve Svitavách Městské muzeum v Ústí nad Orlicí Městské muzeum v Ústí nad Orlicí Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě Městské muzeum Žamberk Městské muzeum Žamberk

3 Památník Dr. E. Holuba v Holicích www.kd.holice.cz www.kd.holice.cz www.kd.holice.cz 1100 svazků 1100 svazků specializuje se na Dr. E. Holuba a jižní Afriku, okrajově na cestovatele, působící v Africe: Č. Paclt, A. Stecker, J. Hanzelka, M. Zikmund, L. M. Pařízek aj. specializuje se na Dr. E. Holuba a jižní Afriku, okrajově na cestovatele, působící v Africe: Č. Paclt, A. Stecker, J. Hanzelka, M. Zikmund, L. M. Pařízek aj. shromažďuje informace o regionu od konce 19. století a díla holických rodáků shromažďuje informace o regionu od konce 19. století a díla holických rodáků katalog jmenný a systematický katalog jmenný a systematický v letošním roce získán grant na restaurování historického tisku v letošním roce získán grant na restaurování historického tisku

4 Muzeum loutkářských kultur Chrudim www.puppets.cz www.puppets.cz www.puppets.cz AMG AMG 17.352 svazků 17.352 svazků loutkářství loutkářství katalog autorský, systematický, předmětový, sbírkový (loutkových her), titulový (loutkových her) katalog autorský, systematický, předmětový, sbírkový (loutkových her), titulový (loutkových her) Clavius Clavius reg. č. 5335/20031973 reg. č. 5335/20031973

5 Regionální muzeum v Chrudimi Regionální muzeum v Chrudimi www.muzeumcr.cz www.muzeumcr.cz www.muzeumcr.cz AMG AMG 49.999 svazků 49.999 svazků knihovna odborná (společenské a přírodní vědy), sbírková (staré a vzácné tisky, region), kramářské tisky knihovna odborná (společenské a přírodní vědy), sbírková (staré a vzácné tisky, region), kramářské tisky jmenný katalog jmenný katalog Clavius Clavius reg. č. 3036/2002 reg. č. 3036/2002

6 Regionální muzeum v Litomyšli www.rml.cz www.rml.cz www.rml.cz AMG AMG 20. 000 svazků 20. 000 svazků sbírková knihovna: piaristická knihovna, profesorská knihovna, staré tisky, rukopisy, kramářské tisky, pozůstalostní fondy, odborná knihovna do konce r. 2006 na internetu sbírková knihovna: piaristická knihovna, profesorská knihovna, staré tisky, rukopisy, kramářské tisky, pozůstalostní fondy, odborná knihovna do konce r. 2006 na internetu Demus Demus reg. Č. 4006/20031891 reg. Č. 4006/20031891 spolupráce na projektu řemesel, konkrétně při Knihařích a papírnících, přednášky ke vzniku písma, papíru, knih, vývoj knižní vazby, ilustrací spolupráce na projektu řemesel, konkrétně při Knihařích a papírnících, přednášky ke vzniku písma, papíru, knih, vývoj knižní vazby, ilustrací přednášky pro čtenářský kroužek při Městské knihovně, pro Universitu třetího věku přednášky pro čtenářský kroužek při Městské knihovně, pro Universitu třetího věku koncem listopadu prodejní vánoční výstava knih ve spolupráci s nakladatelstvím "Paseka" koncem listopadu prodejní vánoční výstava knih ve spolupráci s nakladatelstvím "Paseka"

7 Oldřich Kašpar: Když staré knihy vyprávějí Inspirací pro knihu docenta Kašpara bylo jeho bádání ve fondech knihovny litomyšlských piaristů, jež nyní přechovává Regionální muzeum v Litomyšli. Inspirací pro knihu docenta Kašpara bylo jeho bádání ve fondech knihovny litomyšlských piaristů, jež nyní přechovává Regionální muzeum v Litomyšli. Zasvěcenou i přístupnou formou přibližuje čtenáři knihovnu tohoto školského řádu v zajímavých kulturně-historických souvislostech. Jedna kapitola je věnována i sbírce střeleckých terčů v litomyšlském muzeu. Zasvěcenou i přístupnou formou přibližuje čtenáři knihovnu tohoto školského řádu v zajímavých kulturně-historických souvislostech. Jedna kapitola je věnována i sbírce střeleckých terčů v litomyšlském muzeu.

8 Martin Boštík: Hnízdo kosů litomyšlských 1889 - 1903 (K dějinám spolkového života v Litomyšli na přelomu 19. a 20. století) Publikace pojednává o činnosti svérázného mužského humoristického spolku zvaného Hnízdo kosů litomyšlských, který v Litomyšli existoval mezi lety 1889 – 1903 Publikace pojednává o činnosti svérázného mužského humoristického spolku zvaného Hnízdo kosů litomyšlských, který v Litomyšli existoval mezi lety 1889 – 1903 Její neobvyklost je zvýrazněna grafickou úpravou, která pochází z dílny pražského grafického studia Michala Uhdeho. Její neobvyklost je zvýrazněna grafickou úpravou, která pochází z dílny pražského grafického studia Michala Uhdeho.

9 Martin Boštík: Monstrproces „Stříteský a spol.“Litomyšl 1950 Historická studie o síle a slabosti poválečného člověka Studie podrobně mapuje události přelomu 40. a 50. let, které vedly k zasedání Státního soudu ve Smetanově domě v Litomyšli v říjnu 1950, při kterém bylo za velezradu odsouzeno 24 osob v čele s posledním rektorem piaristické koleje v Litomyšli F. A. Stříteským (1912 - 1989). Studie podrobně mapuje události přelomu 40. a 50. let, které vedly k zasedání Státního soudu ve Smetanově domě v Litomyšli v říjnu 1950, při kterém bylo za velezradu odsouzeno 24 osob v čele s posledním rektorem piaristické koleje v Litomyšli F. A. Stříteským (1912 - 1989).

10 Pomezí Čech, Moravy a Slezska svazek 6 Sborník prací ze společenských a přírodních věd Sborník, který vydává Regionální muzeum v Litomyšli ve spolupráci se Státním oblastním archivem Zámrsk - Státním okresním archivem Svitavy se sídlem v Litomyšli je pokračováním předcházejících pěti svazků Pomezí Čech a Moravy vydávaných v letech 1997- 2002. Nově se rozšiřuje i na území, které není součástí okresu Svitavy. Sborník, který vydává Regionální muzeum v Litomyšli ve spolupráci se Státním oblastním archivem Zámrsk - Státním okresním archivem Svitavy se sídlem v Litomyšli je pokračováním předcházejících pěti svazků Pomezí Čech a Moravy vydávaných v letech 1997- 2002. Nově se rozšiřuje i na území, které není součástí okresu Svitavy.

11 Městské muzeum Moravská Třebová 8.036 svazků 8.036 svazků regionální knihovna A. Czernyho, J. Tuppyho, gymnaziální knihovna, knihovna františkánského kláštera regionální knihovna A. Czernyho, J. Tuppyho, gymnaziální knihovna, knihovna františkánského kláštera lístkový-jmenný katalog lístkový-jmenný katalog Bach Bach reg. č. 5556/20031872 reg. č. 5556/20031872

12 Východočeské muzeum v Pardubicích www.vcm.cz www.vcm.cz www.vcm.cz AMG AMG 50.000 svazků 50.000 svazků regionální knihovna, pedagogická, staré tisky regionální knihovna, pedagogická, staré tisky katalogizační karty katalogizační karty Demus Demus reg. č. 0473/20021880 reg. č. 0473/20021880

13 Městské muzeum a galerie Polička www.muzeum.policka.net www.muzeum.policka.net www.muzeum.policka.net 6.064 svazků 6.064 svazků sbírková a studijní knihovna, rukopisy, staré tisky, archiv Památníku Bohuslava Martinů sbírková a studijní knihovna, rukopisy, staré tisky, archiv Památníku Bohuslava Martinů katalogy: generální, jmenný, názvový, systematický katalogy: generální, jmenný, názvový, systematický staré tisky zpracovány v Soupisu starých českých tisků staré tisky zpracovány v Soupisu starých českých tisků (z let 1501-1800) ze sbírek Městského muzea v Poličce (z let 1501-1800) ze sbírek Městského muzea v Poličce Soupis tisků vydaných Městským muzeem a galerii v Poličce od roku 1887 do konce roku 1995 Soupis tisků vydaných Městským muzeem a galerii v Poličce od roku 1887 do konce roku 1995 reg. č. 5415/20031881 reg. č. 5415/20031881

14 Městské muzeum v Ústí nad Orlicí www.ustinadorlici.cz www.ustinadorlici.cz www.ustinadorlici.cz AMG AMG 10 863 10 863 historie města, politika 20. století, dělnické hnutí, mapy, videokazety historie města, politika 20. století, dělnické hnutí, mapy, videokazety jmenný katalog, předmětový katalog, kartotéka osobností jmenný katalog, předmětový katalog, kartotéka osobností Bach Bach reg. č. 2844/20021971 reg. č. 2844/20021971

15 Městské muzeum a galerie ve Svitavách www.muzeum.svitavy.cz www.muzeum.svitavy.cz www.muzeum.svitavy.cz AMG AMG 10 027 svazků 10 027 svazků německá historická literatura, regionální a odborná literatura německá historická literatura, regionální a odborná literatura katalogizační lístky a seznamy katalogizační lístky a seznamy

16 Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě www.muzeum.myto.cz www.muzeum.myto.cz www.muzeum.myto.cz 16.000 svazků 16.000 svazků prvotisky, staré tisky, rukopisy, kramářské písně, obrozenecká literatura prvotisky, staré tisky, rukopisy, kramářské písně, obrozenecká literatura jmenný katalog, systematický katalog v lístkové podobě jmenný katalog, systematický katalog v lístkové podobě reg. Č. 3223/20021871 reg. Č. 3223/20021871 CLAVIUS CLAVIUS odborná knihovna a část sbírkové knihovny přístupné na internetu na adrese: www.knihovna.muzeum.myto.cz/index.htm odborná knihovna a část sbírkové knihovny přístupné na internetu na adrese: www.knihovna.muzeum.myto.cz/index.htmwww.knihovna.muzeum.myto.cz/index.htm staré tisky (cca 2000 ks) nejdříve zpracovány v ISISU, program AV ČR, prosinec 2005 konverze do CLAVIA staré tisky (cca 2000 ks) nejdříve zpracovány v ISISU, program AV ČR, prosinec 2005 konverze do CLAVIA v současnosti česká a cizojazyčná Bohemika a tisky cizí provenience v CLAVIU, přístupné na adrese: www.knihovna.muzeum.myto.cz/index.htm v současnosti česká a cizojazyčná Bohemika a tisky cizí provenience v CLAVIU, přístupné na adrese: www.knihovna.muzeum.myto.cz/index.htm www.knihovna.muzeum.myto.cz/index.htm doplňování snímků titulních stran doplňování snímků titulních stran v rámci spolupráce s FLÚ AV ČR a projektem Clavis monumentorum litterarum nafocena česká Bohemika pro Knihopis Digital v rámci spolupráce s FLÚ AV ČR a projektem Clavis monumentorum litterarum nafocena česká Bohemika pro Knihopis Digital

17 Péče o sbírky ve RMVM Restaurátorský průzkum fondu starých tisků ve spolupráci s IRKT v Litomyšli (nyní Univerzita Pardubice, fakulta restaurování) Restaurátorský průzkum fondu starých tisků ve spolupráci s IRKT v Litomyšli (nyní Univerzita Pardubice, fakulta restaurování) Každý STTI má nálezový list s popisem stavu a návrhem na další péči Každý STTI má nálezový list s popisem stavu a návrhem na další péči Na základě závěrečné zprávy jsou vybírány knihy k následnému restaurátorskému zásahu nebo přednostnímu uložení do ochranných krabic z nekyselé lepenky (vyrábí NK Praha) Na základě závěrečné zprávy jsou vybírány knihy k následnému restaurátorskému zásahu nebo přednostnímu uložení do ochranných krabic z nekyselé lepenky (vyrábí NK Praha) V letošním roce by měla být uloženy všechny STTI v ochranných obalech V letošním roce by měla být uloženy všechny STTI v ochranných obalech Restaurování STTI zadáváno studentům IRKT, spolupráce na bakalářských závěrečných pracích Restaurování STTI zadáváno studentům IRKT, spolupráce na bakalářských závěrečných pracích

18 Šámal M. a kolektiv: Krásný život žili, krásnou práci konali... publikace k výročí 135 let vzniku muzea ve Vysokém Mýtě publikace k výročí 135 let vzniku muzea ve Vysokém Mýtě přibližuje osudy nejslavnější generace rodiny Škorpilovy. Příslušníci této rodiny se významně zapsali do historie vysokomýtského muzea, ale také četných muzeí v Čechách, Bulharsku či Rusku (Ukrajině). přibližuje osudy nejslavnější generace rodiny Škorpilovy. Příslušníci této rodiny se významně zapsali do historie vysokomýtského muzea, ale také četných muzeí v Čechách, Bulharsku či Rusku (Ukrajině). oproti dosavadní škorpilovské literatuře je poprvé představena celá rodina, nikoli její nejslavnější příslušníci. Pro sepsání knihy byly použity z větší části dosud nepublikované materiály. oproti dosavadní škorpilovské literatuře je poprvé představena celá rodina, nikoli její nejslavnější příslušníci. Pro sepsání knihy byly použity z větší části dosud nepublikované materiály.

19 Mračno, J. – Lejsek, J. Naše křídla vzpomínky na sportovní létání mezi Orlickými horami a Vysočinou. vzpomínky na sportovní létání mezi Orlickými horami a Vysočinou. kniha sestavená ze vzpomínek lidí pohybujících se dlouhá desetiletí okolo sportovního létání na Vysokomýtsku, Litomyšlsku a Choceňsku. Autor knihy Jan Mračno vše doplnil odbornými informacemi z literatury a především celou řadou dnes již unikátních snímků ze svého bohatého archivu. kniha sestavená ze vzpomínek lidí pohybujících se dlouhá desetiletí okolo sportovního létání na Vysokomýtsku, Litomyšlsku a Choceňsku. Autor knihy Jan Mračno vše doplnil odbornými informacemi z literatury a především celou řadou dnes již unikátních snímků ze svého bohatého archivu. část knihy je také věnována historii modelářství v daném regionu - autorem této části je Jiří Lejsek. část knihy je také věnována historii modelářství v daném regionu - autorem této části je Jiří Lejsek.

20 Urbánek, R. – Hácová, H.: Mlýn čp. 35 v Písečné – poslední zdejší svědek vodního mlynářství publikace se zabývá třemi mlýny v Písečné, které lze v této lokalitě doložit, ale největší důraz je kladem právě na mlýn čp. 35. publikace se zabývá třemi mlýny v Písečné, které lze v této lokalitě doložit, ale největší důraz je kladem právě na mlýn čp. 35. čtenář má možnost se dozvědět nejen něco z historie zdejších mlýnů, ale také o vývoji jejich stavební podoby a strojního vybavení nebo o vlastním postupu mletí. čtenář má možnost se dozvědět nejen něco z historie zdejších mlýnů, ale také o vývoji jejich stavební podoby a strojního vybavení nebo o vlastním postupu mletí. pro lepší srozumitelnost souvislostí vysvětlují stručně autoři obecný vývoj vodních mlýnů v Čechách a na konec publikace zařadili potřebný slovníček vybraných pojmů, a to zejména z mlynářské terminologie. pro lepší srozumitelnost souvislostí vysvětlují stručně autoři obecný vývoj vodních mlýnů v Čechách a na konec publikace zařadili potřebný slovníček vybraných pojmů, a to zejména z mlynářské terminologie.

21 Kohout, R. – Junek, J.: Osobnosti vojenského odboje 1939–1940 ve Vysokém Mýtě. publikace přináší podrobné vojenské životopisy bývalých dvaceti dvou důstojníků Československé armády, kteří za první republiky sloužili ve vysokomýtské posádce a kteří se aktivně podíleli na boji proti nacizmu. publikace přináší podrobné vojenské životopisy bývalých dvaceti dvou důstojníků Československé armády, kteří za první republiky sloužili ve vysokomýtské posádce a kteří se aktivně podíleli na boji proti nacizmu. Vedle známých osobností domácího odboje jakými jsou generálové Závada a Svatoň zde najdeme i jména dnes již zcela zapomenutých důstojníků působících v zahraničních armádách. Vedle známých osobností domácího odboje jakými jsou generálové Závada a Svatoň zde najdeme i jména dnes již zcela zapomenutých důstojníků působících v zahraničních armádách.

22 Urbánek, R.: Dřevo, hlína, opuka. Lidové stavitelství na Vysokomýtsku. publikace se zabývá lidovým stavitelstvím na Vysokomýtsku, nechybí informace o hospodářských stavbách včetně pozoruhodných polygonálních stodol publikace se zabývá lidovým stavitelstvím na Vysokomýtsku, nechybí informace o hospodářských stavbách včetně pozoruhodných polygonálních stodol část knihy je věnována technickým stavbám, z nichž na první místo patří vodní mlýny část knihy je věnována technickým stavbám, z nichž na první místo patří vodní mlýny text doplňují historické a dnešní fotografie a také reprodukce původních stavebních dokumentací a nynějších stavebních zaměření. text doplňují historické a dnešní fotografie a také reprodukce původních stavebních dokumentací a nynějších stavebních zaměření.

23 Vzpomínky byvšího člověka č. 2090 Bohuslava Rejmana vzpomínky B. Rejmana zahrnují dobu od osvobození republiky v květnu 1945 po rok 1989 vzpomínky B. Rejmana zahrnují dobu od osvobození republiky v květnu 1945 po rok 1989

24 Korespondence Aloise Vojtěcha Šembery. Svazek 4, Listy českým přátelům / k vydání připravil, úvodní studií, poznámkami a rejstříky opatřil Zdeněk Fišer. mezi významné osobností 19. století náležel Alois Vojtěch Šembera (1807-1882), vysokomýtský rodák. Spojujeme s ním počátky a rozvoj národně českého života na Moravě, známe jej jako právníka, historika, jazykovědce i pedagoga, který působil na stavovské akademii v Olomouci a na univerzitě ve Vídni. mezi významné osobností 19. století náležel Alois Vojtěch Šembera (1807-1882), vysokomýtský rodák. Spojujeme s ním počátky a rozvoj národně českého života na Moravě, známe jej jako právníka, historika, jazykovědce i pedagoga, který působil na stavovské akademii v Olomouci a na univerzitě ve Vídni. zanechal po sobě rozsáhlou pozůstalost, především osobní korespondenci, z níž však bylo dosud čerpáno badateli jen málo, přestože je pro onu dobu prvořadým informačním zdrojem. zanechal po sobě rozsáhlou pozůstalost, především osobní korespondenci, z níž však bylo dosud čerpáno badateli jen málo, přestože je pro onu dobu prvořadým informačním zdrojem.


Stáhnout ppt "Pardubický kraj Muzejní knihovny PhDr. Hanka Skalická."

Podobné prezentace


Reklamy Google