Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropská unie: 500 milionů obyvatel – 28 zemí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropská unie: 500 milionů obyvatel – 28 zemí"— Transkript prezentace:

1 Evropská unie: 500 milionů obyvatel – 28 zemí
Členské státy Evropské unie Kandidátské země a potenciální kandidáti

2 Plán na zajištění trvalého míru a prosperity…
Zakladatelé Plán na zajištění trvalého míru a prosperity… Konrad Adenauer Alcide De Gasperi Winston Churchill Robert Schuman Jean Monnet

3 Symboly EU Motto: Jednotná v rozmanitosti Evropská hymna Euro
Evropská vlajka Den Evropy, 9. května

4 24 úředních jazyků Български Čeština dansk Deutsch eesti keel Ελληνικά
English español français Gaeilge hrvatski Italiano latviešu valoda lietuvių kalba magyar Malti Nederlands polski português Română slovenčina slovenščina suomi svenska

5 Rozšíření: z šesti na 28 zemí

6 Velké rozšíření: sjednocení východu a západu
1989 Pád Berlínské zdi a konec komunismu Hospodářská pomoc EU - program Phare Stanovena kritéria pro členství v EU: • demokratický systém a právní stát • fungující tržní ekonomika • schopnost provádět předpisy EU 1992 1998 Začínají formální jednání o rozšíření 2002 Kodaňský summit souhlasí s velkým rozšířením o 10 nových zemí. 2004 Deset nových členů EU: Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko, Slovinsko 2007 Členy EU se stávají Bulharsko a Rumunsko 2013 Chorvatsko se připojuje 1. července

7 Kandidátské země a potenciální kandidáti
Rozloha (x 1000 km²) Počet obyvatel (miliony) Bohatství (hrubý domácí produkt na osobu) Bosna a Hercegovina 51 3,8 7 600 Černá Hora 14 0,6 10 900 Kosovo podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1244 11 1,8 : Bývalá jugoslávská republika Makedonie 25 2,1 9 100 Albánie 28 2,9 7 500 Srbsko 77 7,2 Turecko 783 76,7 13 800 28 zemí EU dohromady 4 272 507,4 25 700

8 Demokratická spolupráce států EU stojí na právních základech - smlouvách
1952 Evropské společenství uhlí a oceli 1958 Římské smlouvy: Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii (EURATOM) 1987 Jednotný evropský akt: Jednotný trh 1993 Smlouva o Evropské unii – Maastricht 1999 Amsterodamská smlouva 2003 Niceská smlouva 2009 Lisabonská smlouva

9 Listina základních práv EU
Je závazná pro všechny činnosti EU 54 článků pod 6 hlavami: Důstojnost Svobody Rovnost Solidarita Občanská práva Soudnictví

10 Obyvatelstvo EU ve srovnání se zbytkem světa
Počet obyvatel v milionech (údaje z roku 2014)

11 Rozloha EU ve srovnání se zbytkem světa
Rozloha v tis. km²

12 Jak bohatá je EU v porovnání s ostatními zeměmi?
Velikost hospodářství: hrubý domácí produkt za rok 2012 v bilionech EUR Bohatství na osobu: HDP na osobu podlestandardu kupní síly (údaje za rok 2012)

13 Jak velké jsou země EU? Rozloha v tis. km²

14 Kolik mají země EU obyvatel?
Počet obyvatel v milionech (údaje za rok 2014) celkem 507 milionů

15 HDP na obyvatele: distribuce bohatství
Index, v němž 100 odpovídá průměru zemí EU-28

16 Evropská ekonomika: společně jsme silnější
2008: Ve Spojených státech vypukla celosvětová finanční krize. Koordinovaná reakce ze strany vedoucích evropských představitelů: Závazek týkající se eura a finanční stability Nové nástroje krizového řízení a reformy pravidel: Evropský stabilizační mechanismus: fond pomáhající zemím v mimořádně obtížné ekonomické situaci Nové zákony pro stabilizaci bank Bankovní unie: dozor nad bankami po celé EU a mechanismus pro uzavření krachujících bank Lepší ekonomická správa: Evropský semestr: každoroční postup pro koordinaci veřejných rozpočtů Pakt Euro+, „smlouva o fiskálním kompaktu“: vzájemné závazky ohledně stability veřejných financí

17 Deset priorit pro Evropu
V roce 2015 se předseda Evropské komise Jean- Claude Juncker soustředí na následující témata: Plán investic: nová podpora zaměstnanosti, růstu a investic Propojený jednotný digitální trh Odolná energetická unie s dlouhodobě orientovanou politikou v oblasti změn klimatu Hlubší a spravedlivější vnitřní trh s posílením konkrétních odvětví Hlubší a spravedlivější hospodářská a měnová unie Rozumná a vyvážená dohoda o volném trhu se Spojenými státy Oblast spravedlnosti a základních práv vycházející ze vzájemné důvěry Nová politika v oblasti migrace Evropa jako silnější globální hráč Evropská unie podporující demokratické změny

18 Plán investic pro Evropu
Evropský fond pro strategické investice 2015: Evropská ekonomika se po skončení krize zvolna zotavuje, ale míra investic zůstává stále nízká. Finanční prostředky mají investoři k dispozici, ale trhu chybí důvěra. Nový fond EU od poloviny roku 2015 Fond zahajuje svou činnost s 21 miliardami EUR z prostředků EU. Investice směřují do životaschopných projektů, například v oblasti digitální a energetické infrastruktury, dopravy, malých podniků, ekologických projektů a inovací. Multiplikační efekt: veřejné prostředky podnítí soukromé investory k účasti v celkovém objemu až 315 miliard EUR. Fond by mohl v příštích třech letech vytvořit 1,3 milionu nových pracovních míst.

19 Bankovní unie: bezpečné a spolehlivé banky
Reakce EU na finanční krizi: Soupis pravidel: Nové zákony, jejichž účelem je zajistit, aby měly banky k dispozici dostatek kapitálu a lepší postupy pro řízení rizik Dohled: Evropská centrální banka vykonává dozor nad cca nejdůležitějšími bankami. Dozorčí orgány národních bank úzce spolupracují. Řešení: Celoevropská Rada pro jednotné řešení problémů může rozhodnout o utlumení činnosti krachující banky. Tento postup se opírá o fond, do něhož přispívají samy banky. Díky tomu se na případné ztráty nemusí skládat daňoví poplatníci.

20 Jak EU utrácí své peníze?
Celkový rozpočet EU na rok 2015: 145,3 miliard euro = 1,02 % hrubého národního důchodu Globální Evropa: včetně rozvojové pomoci 6 % Ostatní, správa Inteligentní růst podporující začlenění: zaměstnanost, konkurenceschopnost, regionální rozvoj 46 % Bezpečnost a občanství, spravedlnost 2 % Udržitelný růst – přírodní zdroje: zemědělství, životní prostředí 40 %

21 Změna klimatu– výzva pro celý svět
V rámci boje proti globálnímu oteplování se vedoucí představitelé EU v roce 2014 zavázali… snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 o 40 % ve srovnání s rokem 1990 do roku 2030 zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie na 27 % (větrné, solární a vodní elektrárny a energie z biomasy) zvýšení úspor energie o 27 % do roku 2030

22 Současné zdroje energie
Palivo využívané v EU v roce 2013 Podíl paliv dovážených ze zemí mimo EU v roce 2013

23 Výzkum a investice do společnosti založené na znalostech
Výdaje na výzkum a vývoj v roce 2012 (v procentech HDP)

24 Solidarita v praxi - evropská politika soudržnosti
2014–2020: Investice ve výši 352 miliard EUR směřující do infrastruktury, podniků, životního prostředí a vzdělávání pracovníků jako podpora chudších regionů a občanů Regionální fond Sociální fond Fond soudržnosti Méně rozvinuté regiony: HDP na hlavu nižší než 75 % průměru EU Přechodové regiony: HDP na hlavu od 75 % do 90 % průměru EU Více rozvinuté regiony: HDP na hlavu vyšší než 90 % průměru EU

25 Euro – měna Evropanů Proč euro?
Eliminace rizik fluktuace a nákladů na směnné operace Možnost většího výběru a stabilní ceny pro spotřebitele Užší hospodářská spolupráce mezi státy EU Eurem lze platit kdekoli v tzv. eurozóně. Mince mají na jedné straně národní symboly, druhá strana je společná celé EU. Bankovky nemají národní stranu. Země EU, kde se eurem platí Země EU, kde se eurem neplatí

26 Boj s inflací Přínos Evropské hospodářské a měnové unie: stabilní ceny
Průměrná roční inflace v 18 státech EU, které využívají euro, v roce 2013

27 Jednotný trh a svoboda volby
Volný pohyb ve 4 oblastech Zboží Služby Lidé kapitál Jednotný trh přinesl: významné snížení cen mnoha výrobků a služeb, včetně letenek a telefonních hovorů, větší výběr pro spotřebitele, 2,8 milionu nových pracovních míst.

28 Svoboda pohybu „Schengen“
Zrušeny policejní a celní kontroly na většině hranic mezi členskými státy EU Kontroly posíleny na vnějších hranicích EU Lepší spolupráce policejních složek jednotlivých států Možnost nákupu a přivážení zboží pro osobní použití při cestování mezi státy EU

29 Levnější používání mobilního telefonu v cizině
Od roku 2007 snížila EU ceny telefonování, posílání SMS a datových přenosů v zahraničí o více než 80%. V eurocentech, bez DPH Stahování dat v zahraničí Volání ze zahraničí (za minutu) Posílání SMS v zahraničí

30 Studium v zahraničí Erasmus+
Každý rok vycestuje více než 400 000 mladých lidí za účelem studia či osobního rozvoje do jiných evropských států za podpory programu Erasmus+ pro vzdělání, odbornou přípravu, mládež a sport.

31 Zdravější život a životní prostředí
Před znečištěním životního prostředí neutečeme. Je třeba proti němu bojovat společně. Čeho se podařilo díky EU dosáhnout: čistší vodu na koupalištích mnohem méně kyselých dešťů bezolovnatý benzín možnost, jak se zdarma a bezpečně zbavit dosloužilé elektroniky přísná pravidla bezpečnosti potravin v celém výrobním procesu větší podíl ekologického a na kvalitu zaměřeného zemědělství účinnější varování na cigaretách registraci a kontrolu všech chemických látek (REACH)

32 Svoboda, bezpečnost a spravedlnost v EU
Listina základních práv EU Společný boj proti terorismu Spolupráce mezi policií a soudními orgány v různých státech EU Koordinovaná azylová a imigrační politika Spolupráce v oblasti občanského práva

33 EU bojuje za mír a napomáhá ostatním k prosperitě
Pravidla světového obchodu Společná zahraniční a bezpečnostní politika Rozvojová a humanitární pomoc

34 EU – významná obchodní mocnost
% globálního vývozu zboží (2012) % globálního vývozu služby (2012)

35 EU ve světě poskytuje nejvíce rozvojové pomoci
EU poskytuje více než polovinu veškeré rozvojové pomoci Oficiální rozvojová pomoc v roce 2013, v miliardách EUR

36 Ochrana práv spotřebitelů
Jako spotřebitel jste chráněni základními právy v celé EU, i když cestujete nebo nakupujete na internetu. Jasné označování Zdravotní a bezpečnostní normy Zákaz nekalých praktik ve smlouvách Práva cestujících, například na odškodnění za dlouhé zpoždění Pomoc při řešení problémů

37 Rovnost žen a mužů Rozdíly v odměňování žen a mužů:
Ženy v EU vydělávají za hodinu v průměru o 16,4 % méně než muži.

38 Tři hlavní orgány Evropský parlament - hlas občanů Martin Schulz, předseda Evropského parlamentu Evropská rada a Rada - hlas členských států Donald Tusk, předseda Evropské Rady Evropská komise - prosazování společných zájmů Jean-Claude Juncker, předseda Evropské komise

39 Instituce EU Evropská rada (summit) Evropský parlament Rada ministrů
Evropská komise Soudní dvůr Účetní dvůr Hospodářský a sociální výbor Výbor regionů Evropská investiční banka Agentury Evropská centrální banka

40 Jak vznikají právní předpisy EU
Občané, zájmové skupiny, experti: diskuze, konzultace Komise: formální návrh Parlament a Rada ministrů: společné rozhodnutí Vnitrostátní nebo místní orgány: provádění Komise a Soudní dvůr: kontrola provádění

41 Evropský parlament – hlas občanů
Spolu s Radou ministrů rozhoduje o právních předpisech a rozpočtu EU. Demokratický dohled nad veškerou činností EU Počet poslanců volených v jednotlivých zemích Belgie Bulharsko Česká republika Chorvatsko Dánsko Estonsko - 6 Finsko Francie Irsko Itálie Kypr - 6 Lotyšsko Litva Lucembursko - 6 Maďarsko Malta - 6 Německo Nizozemsko Polsko Portugalsko Rakousko Řecko Rumunsko Slovensko Slovinsko - 8 Španělsko Švédsko Spojené království Celkem

42 Evropské politické strany
Obsazení křesel v Evropském parlamentu podle jednotlivých politických seskupení (listopad 2014) Zelení / Evropská svobodná aliance 50 Evropští konzervativci a reformisté 70 Aliance liberálů a demokratů pro Evropu 67 Evropská lidová strana (Křesťanští demokraté) a Evropští demokraté 221 Nezařazení poslanci 52 Sociální demokraté 191 Evropská sjednocená levice a Severská zelená levice Skupina Evropy svobody a přímé demokracie 48 Celkem:751

43 Rada ministrů – hlas členských států
Z každého členského státu jeden ministr Předsednictví rotuje každých šest měsíců Spolu s Parlamentem schvaluje předpisy a rozpočet Řídí společnou zahraniční a bezpečnostní politiku

44 Rada ministrů – způsob hlasování
Většinu rozhodnutí v Radě přijímá „dvojí většina“. Rozhodnutí musí mít minimálně následující podporu: • 55 % členských států (16 zemí) • Členské státy, které představují 65 % populace EU

45 Summit Evropské rady Summit vedoucích představitelů všech členských států EU Koná se nejméně čtyřikrát za rok Určuje celkové směřování politiky EU Předseda: Donald Tusk

46 Vysoká představitelka pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
Federica Mogherini Dvojí role: předsedá zasedáním Rady pro zahraniční věci Místopředseda Evropské komise Řídí společnou zahraniční a bezpečnostní politiku Představitelka Evropské služby pro vnější činnost

47 Evropská komise – prosazování společných zájmů
28 nezávislých členů (z každého členského státu jeden) Navrhuje nové předpisy Je orgánem výkonné moci Je strážcem smluv, na kterých EU stojí Zastupuje EU na mezinárodních scéně

48 Soudní dvůr – prosazování práva
28 nezávislých soudců (z každé členské země EU jeden) Rozhoduje o výkladu právních předpisů EU Dohlíží na to, aby byly předpisy EU ve všech členských státech používány stejně

49 Evropská ombudsmanka Emily O’Reillyová
Vyšetřuje stížnosti na nesprávné postupy či chyby administrativy institucí EU. Například: nespravedlnost, diskriminace, zneužití pravomoci, zbytečné prodlení, nereagování či nesprávné postupy Stěžovat si může kdokoli v EU.

50 Účetní dvůr – kontrola výdajů
28 nezávislých členů Kontroluje, zda jsou prostředky EU používány řádně Je oprávněn provádět audit osob a organizací, které prostředky EU využívají

51 Evropská centrální banka – fungování eura
Mario Draghi Prezident Evropské centrální banky Zajišťuje stabilitu cen Kontroluje množství peněz v oběhu a rozhoduje o úrokových sazbách Dohlíží, aby byly banky bezpečné Pracuje nezávisle na vládách členských států

52 Evropský hospodářský a sociální výbor - hlas občanské společnosti
Zastupuje odbory, zaměstnavatele, zemědělce, spotřebitele apod má poradní funkci při tvorbě nových předpisů a politik EU podporuje zapojování občanské společnosti do řešení záležitostí EU

53 Výbor regionů – hlas místní správy
353 členů Zastupuje města a region Má poradní funkci při tvorbě nových předpisů a politik EU Podporuje zapojování místní správy do řešení záležitostí EU

54 Státní zaměstnanci pracující pro EU
Komise zaměstnává asi 23 000 stálých pracovníků a 11 000 pracovníků na dočasný úvazek či na smlouvu. Další instituce EU zaměstnávají asi 10 000 pracovníků. Státní zaměstnanci v trvalém pracovním poměru Vybraní v otevřených soutěžích Ze všech zemí EU Mzdy určené zákonem Správa EU stojí 15 EUR na občana EU na rok V období 2013 až 2017 se sníží počet pracovníků EU o 5 %

55 Jak kontaktovat EU Máte otázky ohledně EU? Služba Europa Direct vám může pomoci. Telefonem, em nebo pomocí chatu na webu Více než 500 regionálních informačních středisek europa.eu/europedirect


Stáhnout ppt "Evropská unie: 500 milionů obyvatel – 28 zemí"

Podobné prezentace


Reklamy Google