Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EVROPSKÁ UNIE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EVROPSKÁ UNIE."— Transkript prezentace:

1 EVROPSKÁ UNIE

2 Historie Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO – 1951) Evropské hospodářské společenství (EHS – 1957) Evropské hosp. spol. pro atomovou energii (ESAE nebo EUROATOM – 1957) 1993 – vznik EU (Maastrichtská smlouva) I pilíř – ES – jednotný vnitřní trh, jednotná měna (od ), zahraniční obchod – cla. Má nadnárodní charakter – jednotlivé země delegují pravomoci na orgány EU II pilíř – společná zahraniční a bezpečnostní politika (spolupráce na základě dohody) III pilíř – společná politika vnitřních záležitostí a justice (spolupráce na základě dohody) 2009 – Lisabonská smlouva – zrušení ES – jen EU

3

4 Členské státy EU Zakládající – Německo, Francie, Belgie, Nizozemí, Lucembursko, Itálie 70. léta – Velká Británie, Irsko, Dánsko 80. léta – Řecko, Španělsko, Portugalsko 90. léta – Rakousko, Švédsko, Finsko 2004 – Estonsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Česko, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Malta a Kypr 2007 – Bulharsko, Rumunsko Chorvatsko

5 EVROPSKÉ INSTITUCE RADA EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE
EVROPSKÝ PARLAMENT EVROPSKÁ RADA Evropský soudní dvůr Účetní dvůr Evropská investiční banka Evropský investiční fond Evropský ombudsman Evropská centrální banka

6 RADA EVROPSKÉ UNIE legislativní a výkonný orgán EU
ministři zodpovědní za projednávanou agendu koordinace hospodářské politiky členských států, rozhodovací pravomoc, legislativní pravomoc – přijímání legislativy každý půlrok předsedá Radě jiná země Brusel, Lucemburk

7 EVROPSKÝ PARLAMENT kontrolní a poradní orgán EU
schvaluje složení Ev. komise, kontroluje její činnost, podílí se na tvorbě zákonů – spolu s Radou přijímá legislativu, pravomoci v rozpočtu EU, vyslovuje souhlas s mezinár. smlouvami a přijímáním nových člen. států 751 (21), voleni obyvateli EU, 5 let Štrasburk + i Brusel a Lucemburk

8 EVROPSKÁ KOMISE nadnárodní orgán EU, nezávislý na členských státech a hájící zájmy EU návrhy legislativy, dohled nad dodržováním přijatých smluv, návrh rozpočtu EU, zastupuje EU při mezinárodních jednáních,.. každá země má jednoho komisaře Brusel

9 EVROPSKÁ RADA nejvyšší politický orgán v EU
nejzávažnější politické a ekonomické otázky, vymezuje směry, kterými se bude EU ubírat hlavy států nebo předsedové vlád člen. států EU, stálý předseda Ev. Rady a předseda Ev. komise summity, 4 x ročně Brusel

10 Právní normy EU I. Primární komunitární právo – základní smlouvy
II. Sekundární právo Nařízení – přechází přímo do legislativy Směrnice – závazné – zapracují se do národní legislativy Rozhodnutí – závazné jen pro adresáta Doporučení III. Terciální právo Notifikované národní předpisy


Stáhnout ppt "EVROPSKÁ UNIE."

Podobné prezentace


Reklamy Google