Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EVROPSKÁ UNIE. Historie Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO – 1951) Evropské hospodářské společenství (EHS – 1957) Evropské hosp. spol. pro atomovou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EVROPSKÁ UNIE. Historie Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO – 1951) Evropské hospodářské společenství (EHS – 1957) Evropské hosp. spol. pro atomovou."— Transkript prezentace:

1 EVROPSKÁ UNIE

2 Historie Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO – 1951) Evropské hospodářské společenství (EHS – 1957) Evropské hosp. spol. pro atomovou energii (ESAE nebo EUROATOM – 1957) 1993 – vznik EU (Maastrichtská smlouva) I pilíř – ES – jednotný vnitřní trh, jednotná měna (od 1.1.1999), zahraniční obchod – cla. Má nadnárodní charakter – jednotlivé země delegují pravomoci na orgány EU II pilíř – společná zahraniční a bezpečnostní politika (spolupráce na základě dohody) III pilíř – společná politika vnitřních záležitostí a justice (spolupráce na základě dohody) 2009 – Lisabonská smlouva – zrušení ES – jen EU

3

4 Členské státy EU Zakládající – Německo, Francie, Belgie, Nizozemí, Lucembursko, Itálie 70. léta – Velká Británie, Irsko, Dánsko 80. léta – Řecko, Španělsko, Portugalsko 90. léta – Rakousko, Švédsko, Finsko 2004 – Estonsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Česko, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Malta a Kypr 2007 – Bulharsko, Rumunsko 2013 - Chorvatsko

5 EVROPSKÉ INSTITUCE RADA EVROPSKÉ UNIERADA EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISEEVROPSKÁ KOMISE EVROPSKÝ PARLAMENTEVROPSKÝ PARLAMENT EVROPSKÁ RADA Evropský soudní dvůr Účetní dvůr Evropská investiční banka Evropský investiční fond Evropský ombudsman Evropská centrální banka

6 RADA EVROPSKÉ UNIE legislativní a výkonný orgán EU ministři zodpovědní za projednávanou agendu koordinace hospodářské politiky členských států, rozhodovací pravomoc, legislativní pravomoc – přijímání legislativy každý půlrok předsedá Radě jiná země Brusel, Lucemburk

7 EVROPSKÝ PARLAMENT kontrolní a poradní orgán EU schvaluje složení Ev. komise, kontroluje její činnost, podílí se na tvorbě zákonů – spolu s Radou přijímá legislativu, pravomoci v rozpočtu EU, vyslovuje souhlas s mezinár. smlouvami a přijímáním nových člen. států 751 (21), voleni obyvateli EU, 5 let Štrasburk + i Brusel a Lucemburk

8 EVROPSKÁ KOMISE nadnárodní orgán EU, nezávislý na členských státech a hájící zájmy EU návrhy legislativy, dohled nad dodržováním přijatých smluv, návrh rozpočtu EU, zastupuje EU při mezinárodních jednáních,.. každá země má jednoho komisaře Brusel

9 EVROPSKÁ RADA nejvyšší politický orgán v EU nejzávažnější politické a ekonomické otázky, vymezuje směry, kterými se bude EU ubírat hlavy států nebo předsedové vlád člen. států EU, stálý předseda Ev. Rady a předseda Ev. komise summity, 4 x ročně Brusel

10 Právní normy EU I. Primární komunitární právo – základní smlouvy II. Sekundární právo Nařízení – přechází přímo do legislativy Směrnice – závazné – zapracují se do národní legislativy Rozhodnutí – závazné jen pro adresáta Doporučení III. Terciální právo Notifikované národní předpisy


Stáhnout ppt "EVROPSKÁ UNIE. Historie Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO – 1951) Evropské hospodářské společenství (EHS – 1957) Evropské hosp. spol. pro atomovou."

Podobné prezentace


Reklamy Google