Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropské instituce Pavla Hormandlová. Evropské instituce Pavla Hormandlová VIII.B, 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropské instituce Pavla Hormandlová. Evropské instituce Pavla Hormandlová VIII.B, 2008."— Transkript prezentace:

1 Evropské instituce Pavla Hormandlová

2 Evropské instituce Pavla Hormandlová VIII.B, 2008

3 Rada evropské unie Je rozhodující institucí EU a zastupuje zájmy členských států Nejvlivnější orgán EU Rada se skládá z ministrů vlád jednotlivých států, kteří se schází podle potřeby. Nejčastější zasedání mají ministři zemědělství (přibližně čtrnáctkrát do roka), ministři financí (oficiální název Ecofin) a ministři zahraničních věcí (Všeobecná rada), kteří se scházejí přibližně jednou za měsíc.

4 Rada rozhoduje buď jednomyslně, kvalifikovanou* nebo prostou většinou hlasů. Každý půlrok předsedá Radě jiná země EU. Hlavní úkoly předsedající země je organizovat setkání Rady a reprezentovat EU navenek. Jednání probíhají v Bruselu a Lucemburku. Důležitým poradním orgánem pro Radu ministrů je Výbor stálých zástupců (COREPER). *Kvalifikovanou – odbornou způsobilostí

5

6 Evropská komise Sleduje zájmy Evropské unie jako celku Má právo iniciovat* návrhy zákonů a dohlíží na dodržování přijatých smluv. Vypracovává také návrh rozpočtu EU a provádí kontrolu jeho plnění. Dále komise zastupuje EU při mezinárodních jednáních a má právo sjednávat s třetími státy dohody. Má významné pravomoci při přijímání nových členů do Unie a zajišťuje kontakty s nečlenskými státy EU.

7 Každá země má jednoho komisaře, v současnosti je jich tedy 27 Evropská komise rozhoduje na základě prosté většiny hlasů. Sídlo má v Bruselu. Jejím současným předsedou je José Manuel Barroso z Portugalska. V této funkci by měl vydržet do 31. října 2009, kdy končí funkční období jeho i celé komise. *Iniciovat - uvádět

8

9 Evropský parlament Funguje jako kontrolní a poradní orgán Evropské unie. Schvaluje složení Evropské komise a má právo kontrolovat její činnost Podílí se na tvorbě zákonů Vyslovuje souhlas s mezinárodními smlouvami a přijímáním nových členských států. Má také značné pravomoci v oblasti společného rozpočtu EU.

10 Dnes má Evropský parlament 785 poslanců, kteří jsou od roku 1979 voleni obyvateli EU na období pěti let. Poslanci mají možnost sdružovat se do poslaneckých klubů na základě politické příslušnosti, nejsou tedy rozsazeni podle národností. Sídlem EP je Štrasburk, ale parlament pracuje také v Bruselu a Lucemburku.

11

12 Evropská rada Není totéž jako rada EU Schází se přibližně třikrát do roka, skládá se z hlav států a předsedů vlád členských států EU, ministrů zahraničí a představitelů Evropské komise. Rozhoduje o nejzávažnějších politických a ekonomických otázkách a vymezuje směry, kterými se má Unie ubírat. Evropská rada rozhoduje na základě jednomyslnosti.

13 Evropský soudní dvůr Dbá nad dodržováním evropského práva a je významným kontrolním orgánem EU. Má sídlo v Lucemburku.

14 Finanční instituce Evropský účetní dvůr – má za úkol kontrolovat, zda finanční prostředky Unie jsou vynakládány podle správných zásad na správné účely, sídlí též v Lucemburku. Evropská centrální banka – se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem, která spolu s národními centrálními bankami tvoří Evropský systém centrálních bank. Evropská investiční banka, poskytuje veřejným i soukromým subjektům dlouhodobé půjčky na kapitálové investice. Sídlo banky je v Lucemburku, s pobočkami v Athénách, Lisabonu, Londýně, Madridu a Římě.

15 Poradní instituce Smlouvami mezi členy EU byly také ustanoveny poradní komise institucím EU, se sídlem v Bruselu: Výbor regionů – 317 členů, zástupci regionů a členských zemí Hospodářský a sociální výbor Výbor zaměstnanosti

16 Evropské agentury Patří k nim dalších 16 institucí (stav 2005) založených sekundárním právem. Mezi nimi: Evropská agentura pro životní prostředí, Evropská agentura pro leteckou bezpečnost, Agentura Evropské unie pro základní práva, Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu, či reprezentanti třetího pilíře EU Europol a Eurojust.

17 Další instituce Evropský soudní dvůr dbá nad dodržováním evropského práva a je významným kontrolním orgánem EU. Má sídlo v Lucemburku. Účetní dvůr má za úkol kontrolovat, zda finanční prostředky Unie jsou vynakládány podle správných zásad na správné účely, sídlí též v Lucemburku. Evropská investiční banka poskytuje veřejným i soukromým subjektům dlouhodobé půjčky na kapitálové investice. Sídlo banky je v Lucemburku, s pobočkami v Athénách, Lisabonu, Londýně, Madridu a Římě.

18 Evropský investiční fond pomáhá s rozšiřováním transevropských infrastruktur a poskytuje záruky na půjčky malým a středním podnikům. Sídlí v Lucemburku. Evropský ombudsman se zabývá stížnostmi na činnosti orgánů a institucí EU. Sídlí ve Štrasburku. Evropská centrální banka je klíčovou institucí pro činnost Evropské měnové unie. Sídlí ve Frankfurtu nad Mohanem.

19 Významné poradní a konzultativní orgány Evropské unie jsou:  Hospodářský a sociální výbor  Výbor regionů

20

21 Konvent Evropský konvent byl vytvořen v roce 2001 a pověřen prací na návrhu ústavy EU. Svou práci skončil v roce 2003 a poté byl rozpuštěn. V evropské politické diskusi se objevily názory, že by se Konvent, měl stát institucí trvalou.

22 Závěr Prezentaci jsem začala tvořit na základě povinnosti, ale když jsem jí pak předělávala, docela mě to bavilo, hlavně vybírání jednotlivých informací. Měla jsem hodně problémů s programem PowerPoint, nicméně nakonec jsem si s ním celkem poradila. Jsem ráda, že jsem si zvolila toto téma

23 Zdroje informace – www.wikipedia.org vysvětlení cizích slov - www.slovnik- cizich-slov.cz Pavka Hormandlová, 2008-2009


Stáhnout ppt "Evropské instituce Pavla Hormandlová. Evropské instituce Pavla Hormandlová VIII.B, 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google