Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NERVOVÁ SOUSTAVA 3.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NERVOVÁ SOUSTAVA 3."— Transkript prezentace:

1 NERVOVÁ SOUSTAVA 3

2 NEMOCI NERVOVÉ SOUSTAVY

3 MECHANICKÁ POŠKOZENÍ otřes mozku zhmoždění mozku poranění míchy výron krve do mozku

4 OTŘES MOZKU

5 Otřes mozku JEDNÁ SE O NEJČASTĚJŠÍ A NEJLEHČÍ FORMU PORANĚNÍ MOZKU.
MŮŽE BÝT ZPŮSOBEN NAPŘ. ÚDEREM DO HLAVY PŘI DOPRAVNÍ NEHODĚ, ÚRAZEM PŘI SPORTU A RVAČKÁCH. DÁ SE ROZPOZNAT DÍKY KRÁTKÉ ZTRÁTĚ  VĚDOMÍ, KTERÁ TRVÁ NĚKOLIK SEKUND AŽ 30 MINUT. PO PROBRÁNÍ Z BEZVĚDOMÍ ČASTO ZŮSTÁVÁ ZTRÁTA PAMĚTI OTŘES MOZKU BÝVÁ DOPROVÁZENÝ ZVRACENÍM, ZÁVRATÍ, BOLESTÍ HLAVY, MDLOBAMI, NEJISTOTOU PŘI CHŮZI A POHYBU. POZOROVATELNÉ  ZMĚNY NA TKÁNI MOZKU PŘI OTŘESU  MOZKU NEJSOU. Otřes mozku

6 ZHMOŽDĚNÍ MOZKU

7 ZHMOŽDĚNÍ MOZKU SE VYSKYTUJE PŘI TĚŽŠÍCH PORANĚNÍCH HLAVY
ZHMOŽDĚNÍ MOZKU SE VYSKYTUJE PŘI TĚŽŠÍCH PORANĚNÍCH HLAVY. PŮSOBÍCÍ MECHANICKÁ SÍLA JE VĚTŠÍ NEŽ V PŘÍPADĚ OTŘESU. TYPICKÉ JE POŠKOZENÍ NEURONŮ V POSTIŽENÉ ČÁSTI MOZKU. V MOZKOVÉ TKÁNI JSOU PATRNÉ VÝZNAMNÉ ZMĚNY, VČETNĚ KRVÁCENÍ. OBVYKLE BÝVÁ PŘÍTOMNA TĚŽŠÍ PORUCHA VĚDOMÍ, NĚKDY I BEZVĚDOMÍ. ROZVÍJÍ SE MOZKOVÝ OTOK. JE NUTNÉ VYHLEDAT VŽDY LÉKAŘE! NÁSLEDKY TOHOTO PORANĚNÍ BÝVAJÍ ČASTÉ A TRVALÉ.

8 Poranění míchy JAKÉ JSOU PŘÍČINY? Jaké jsou následky?

9 Nejčastější příčiny PORANĚNÍ MÍCHY:
DOPRAVNÍ NEHODY – postižena bývá krční páteř, nejčastěji zpětným nárazem hlavy do opěrky  a bederní páteř, pády z motorek PÁDY Z VÝŠKY (skoky do mělké vody) SPORTOVNÍ ÚRAZY - sjezdové lyžování, jezdectví, hokej (nárazy na hrazení), karatistické údery a kopy Příznaky: silná bolest v oblasti postižení pocit "rozpůlení" nemožnost pohnout končetinou ztráta citlivosti - postižený necítí dotek, nerozezná teplé od studeného - nebo abnormálně zvýšená citlivost - postižený naopak pociťuje palčivou bolest při sebemenším doteku brnění končetin pacienti s vysokým míšním poraněním mohou jevit známky šoku, nebo mohou mít poruchu dýchání.

10 „Skok s odvážným odrazem a šipkou do vody sice vypadá efektně, pokud se ale jedná o neznámou vodní nádrž, může takové gesto končit nebezpečným poraněním páteře. Mnoho mladých chlapců – vozíčkářů by o tom mohlo vyprávět: jak byl bazén příliš mělký, jak se pod hladinou jinak hlubokého rybníka skrýval kámen nebo zbytek kdysi rostoucího stromu,“ říká doktor Prokop z neurochirurgického oddělení pražské Nemocnice Na Homolce.

11

12 Postup první pomoci při úrazech páteře:
Zachovat klid a přemýšlet, nejvíce škod lze totiž způsobit zbrklým počínáním. Cílem první pomoci je pacienta ještě více nepoškodit a umožnit mu rychlý a bezpečný transport do zdravotnického zařízení. Ochrnutí páteře může způsobit osudový pohyb zlomeného obratle. Není-li to nezbytně nutné z důvodů ošetření přidružených vážných zranění, ponecháme postiženého v původní poloze a stejně jako u šoku bráníme tepelným ztrátám. Rizikovou činností je vyprošťování z vraků aut, není-li zraněný bezprostředně ohrožen na životě, přenecháme tuto činnost odborníkům. Je tedy potřeba se řídit následujícími pokyny:  s pacientem pokud možno vůbec nehýbat výjimku tvoří zajištění základních životních funkcí a další ohrožení zraněného na místě nehody ihned kontaktovat ZZS s jakoukoliv manipulací kromě výše uvedeného počkat až na odbornou pomoc je - li nutné s poraněným manipulovat a je - li to možné, zajistit dostatečný počet pomocníků, k bezpečné manipulaci s dospělým člověkem je zapotřebí minimálně pěti zachránců.  Postup první pomoci při úrazech páteře: Zachovat klid a přemýšlet, nejvíce škod lze totiž způsobit zbrklým počínáním. Cílem první pomoci je umožnit postiženému rychlý a bezpečný transport k lékaři. Ochrnutí páteře může způsobit osudový pohyb zlomeného obratle. Proto není-li to nezbytně nutné z důvodů ošetření přidružených vážných zranění, ponecháme postiženého v původní poloze a stejně jako u šoku bráníme tepelným ztrátám. Rizikové je např. vyprošťování z vraků aut, není-li zraněný bezprostředně ohrožen na životě, přenecháme tuto činnost odborníkům.

13 Následky poranění míchy:
ochrnutí končetin poruchy smyslového vnímání poruchy vyprazdňování

14 např. při mozkové mrtvici
VÝRON KRVE DO MOZKU např. při mozkové mrtvici nebo při úrazu hlavy

15 Krvácení do mozku

16 Krvácení (výron krve mezi tvrdou plenou mozkovou a mozkem) po střelné ráně

17 PREVENCE PŘEDCHÁZENÍ MOZKOVÉ MRTVICI udržovat krevní tlak v normě
nekouřit nepít nadměrně alkohol nevystavovat se stresům. B) PŘEDCHÁZENÍ ÚRAZŮM HLAVY je důležité také chránit si lebku (u některých povolání a při určitých sportech nosit helmu, přilbu).

18 INFEKČNÍ NEMOCI zánět mozku zánět mozkových blan vzteklina

19 KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA je zánětlivé onemocnění mozku způsobené viry přenášenými z klíšťat na člověka. Člověk se může nakazit kousnutím infikovaného klíštěte.   Obzvláště rizikové oblasti jsou v povodí Sázavy, Berounky, Vltavy a Dyje. Projevy: bolesti hlavy, světloplachost, zánět spojivek, poruchy spánku, paměti, koncentrace, dezorientace, ochrnutí až selhání center v prodloužené míše a smrt.

20 SKVRNY (červené nebo fialové skvrny na kůži - modřinky)
PŘÍZNAKY BOLEST HLAVY ÚZKOST Z HLUKU SVĚTLOPLACHOST ZATUHLÁ ŠÍJE VYSOKÁ HOREČKA SKVRNY (červené nebo fialové skvrny na kůži - modřinky) Zánět mozkových blan = MENINGITIDA je velmi vážná infekční nemoc, která může způsobit řadu trvalých následků (slepota, hluchota či epilepsie) a končit dokonce úmrtím. Nejčastěji je meningitida v lidském těle vyvolávaná buď viry nebo bakteriemi. V dnešní době se můžeme nechat očkovat vakcínami proti meningitidě typu A a C, které nás spolehlivě ochrání. Vakcína proti meningitidě typu B je v ČR k dispozici od ledna letošního roku (2014).

21 Člověk má větší riziko nákazy meningitidou, pokud je jeho organismus oslaben například po úrazu či nemoci, je oslaben velkou tělesnou námahou nebo stresem. Ohroženy jsou také malé děti, které ještě nemají zcela vyvinutý obranný systém organismu, dále také lidé s oslabenou imunitou a teenageři, kteří žijí nezdravým životním stylem (ponocují, kouří, nepravidelně jí a mají velkou psychickou a fyzickou zátěž).

22 VZTEKLINA zánět mozku Přenos viru – slinami infikovaného zvířete, nejčastěji při pokousání

23 Původcem vztekliny je virus.
Jakmile vzteklina propukne, končí téměř vždy smrtelně. Při podezření na infekci virem vztekliny je napadený člověk očkován a choroba vůbec nemusí propuknout. Projevuje se atypickým chováním, v němž se projevují absence strachu, záchvaty zuřivosti, bolest hlavy, svalové křeče, nadměrná tvorby slin, strach z vody (je následkem ochrnutí polykacích svalů). Smrt nastává v bezvědomí za současného ochrnutí všech svalů.

24 Další nemoci nervové soustavy

25 Epilepsií může onemocnět kdokoli v kterémkoli věku!
EPILEPSIE

26 https://www.youtube.com/watch?v=qUKSu7OKK8w https://www.youtube.com/watch?v=D54bYJ2Jf0w

27 Epilepsie je záchvatovité onemocnění mozku
Epilepsie je záchvatovité onemocnění mozku. Při vzniku epileptického záchvatu dochází k abnormálním výbojům skupin nervových buněk, a to buď v určité části mozkové kůry nebo po celém mozku, pak jde o „velký záchvat“ s bezvědomím a křečemi. Objevuje se lapavé dýchání, pěna u úst, člověk se často pokouše, pomočí nebo pokálí. Po odeznění křečí (mozek se vyčerpá) dojde k několikaminutovému hlubokému bezvědomí, ze kterého se pacient postupně probírá k vědomí, chvíli bývá zmatený, než se probere k plnému vědomí, na záchvat si však nepamatuje.

28

29 Nerv napadený roztroušenou sklerózou
Poškození myelinové vrstvy Nerv napadený roztroušenou sklerózou Obnažené nervové vlákno Roztroušená skleróza

30 Příčina roztroušené sklerózy není přesně známa, takže jí nelze předcházet, a dosud nebyl nalezen žádný lék, který by byl schopen zcela zastavit postup choroby. Při roztroušené skleróze imunitní systém považuje myelin, který obaluje, vyživuje a chrání nervová vlákna, za organismu cizí, tudíž škodlivý, a ničí jej. Dochází k rozpadu myelinových pochev. Jakmile je myelinová pochva zničena, je zpomalen nebo zcela přerušen přenos nervových vzruchů v mozku a míše. Označení „roztroušená“ skleróza vyjadřuje fakt, že se při nemoci vytváří porůznu roztroušená zánětlivá ložiska o velikosti několik milimetrů až centimetrů, která jsou rozeseta v bílé hmotě mozku a míchy. Nejčastějšími příznaky jsou mravenčení a snížení citlivosti, zvláště u končetin, a poruchy koordinace pohybů nebo snížená pohyblivost. Dalšími příznaky mohou být poruchy vidění, špatná výslovnost a zadrhávání, neustálá únava atp. Tyto obtíže mohou trvat různě dlouhou dobu, několik týdnů i měsíců. Může dojít i k náhlému ochrnutí, nebo k poruchám myšlení, logického uvažování a paměti.

31 Mozková obrna

32 Dětská mozková obrna  je stav, který by se dal popsat jako trvalé a nezhoršující se postižení pohyblivosti člověka, které bylo způsobeno jednorázovým poškozením mozku. K poškození mozku, které způsobí dětskou mozkovou obrnu, může dojít před narozením (tedy u plodu ještě v těle matky), během narození, i v prvních měsících po narození. Základním projevem je narušení hybnosti dítěte. Některé části těla jsou jakoby křečovitě ztuhlé a postižený jimi jen s obtíží pohybuje nebo postižený provádí různé nekoordinované pohyby, které neumí ovládat vůlí. DMO je choroba, která se nedá vyléčit.

33 deprese anorexie alkoholismus Duševní nemoci

34 DEPRESE

35 JAKÉ JSOU TYPICKÉ PROJEVY DEPRESE?
Hlavním příznakem deprese je porucha nálady, ale kromě ní je ovlivněno také myšlení, chování i tělesné fungování. Mezi typické příznaky deprese patří: přetrvávající smutná, úzkostná nebo "prázdná" nálada pocity beznaděje, pesimismu nebo bezmoci ztráta zájmu a radosti nespavost ztráta chuti k jídlu neschopnost se přinutit k činnosti myšlenky na smrt nebo sebevraždu bolest hlavy, poruchy trávení nadměrné obavy a starosti

36 KDO JE ALKOHOLIK? tajné pití trvalé myšlenky na alkohol
vysvětlování důvodů k pití nápadné agresivní chování ztráta dosavadních přátel nebo rozchod s nimi změna (změny) zaměstnání konání se točí kolem alkoholu (podřizování zájmů) ztráta zájmu o vnější svět nápadné sebelitování vytváření tajných zásob alkoholu v domově, práci, aj. pravidelné ranní doušky zvýšení tolerance – lepší snášenlivost, pozdější opití třesy lhaní, ev. i kriminální činy, krádeže stále častější výpadky paměti na dobu v opilosti

37 mentální anorexie

38 ANOREXIE ČI MENTÁLNÍ ANOREXIE
Je duševní nemoc spočívající v odmítání potravy a zkreslené představě o svém těle. Spolu s bulimií se řadí mezi tzv. poruchy příjmu potravy. Mentální anorexie začíná nejčastěji ve věku mezi lety života. Pro anorexii je charakteristické snižování hmotnosti úmyslně vyvolané jednak snižováním příjmu tekutin a potravy, dále zvyšováním energetického výdeje (cvičením), případně vyprovokováním zvracení, průjmu či užívání léků snižujících chuť k jídlu (tzv. anorektik). Anorexií trpí většinou ženy.

39 Ještě to není ono. Asi bych měla trochu zhubnout!

40 Nemoci nervové soustavy
mechanická poškození – otřes mozku, výron krve do mozku, poranění míchy infekční zánět mozku (přenos např. klíšťaty) zánět mozkových blan vzteklina – přenos kousnutím nakaženého zvířete jiná epilepsie – záchvaty - poruchy vědomí, křeče roztroušená skleróza – rozpadem nervové tkáně mozková obrna – poruchy hybnosti končetin poškozením mozku duševní choroby – deprese, alkoholismus, anorexie vyvolané např. stresem, drogami

41 Opakování: Která mechanická poškození centrální nervové soustavy znáš? Čím jsou nejčastěji způsobena? Jak jim lze předcházet? Které infekční nemoci nervové soustavy znáš? Co znamená pojem „infekční“? Jak se přenáší? Uveď tři jiná onemocnění nervové soustavy a stručně je popiš.


Stáhnout ppt "NERVOVÁ SOUSTAVA 3."

Podobné prezentace


Reklamy Google